Wykaz publikacji wybranego autora

Józef Korecki, prof. dr hab.

adiunkt

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
WFiIS-kfc, Katedra Fizyki Ciała Stałego


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk fizycznych / fizyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-0964-4155

ResearcherID: K-1548-2014

Scopus: 56250820700

PBN: 900746

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 230, z ogólnej liczby 232 publikacji Autora


1
 • [referat, 2017]
 • TytułAdsorption induced in plane magnetic anisotropy in epitaxial bcc Co/Fe films
  AutorzyM. ŚLĘZAK, T. ŚLĘZAK, P. DRÓŻDŻ, K. MATLAK, J. KORECKI
  ŹródłoMMM 2017 [Dokument elektroniczny] : 62textsuperscript{nd} annual conference on Magnetism and Magnetic Materials : Pittsburgh, [USA], November 6–10, 2017 : abstracts. — [Pittsburgh : s. n.], [2017]. — S. 666
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułAdsorption of gold on an iron-rich $Fe_{3}O_{4}(001)$ surface
  AutorzyNika Spiridis, Ewa Madej, Józef KORECKI
  ŹródłoJournal of Physical Chemistry. C. — 2014 vol. 118 iss. 4, s. 2011–2017
3
 • [referat, 2017]
 • TytułAFM-FM phase transition in ultrathin FeRh and in FeRh/FM (Fe, Co) bilayers on W(110) substrate
  AutorzyP. DRÓŻDŻ, M. ŚLĘZAK, K. MATLAK, J. KORECKI, T. ŚLĘZAK
  ŹródłoPhysics of Magnetism 2017 : PM'17 : the European conference : June 26–30, 2017, Poznań, Poland : abstracts / ed. by R. Micnas [et al.] ; Faculty of Physics Adam Mickiewicz University, Institute of Molecular Physics Polish Academy of Sciences. — Poznań : Institute of Molecular Physics Polish Academy of Sciences, 2017. — S. 183
4
5
6
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • Tytuł${Au/Fe_{3}O_{4}}$ and ${Au/Fe_{2}O_{3}}$ catalysts: physicochemical properties and oxidation of ${CO}$ and propane
  AutorzyB. Grzybowska, M. Ruszel, K. Samson, R. Grabowski, N. Spiridis, K. Freindl, J. KORECKI
  ŹródłoPolish Journal of Chemistry / Polish Academy of Sciences. Committee of Chemistry, Polish Chemical Society. — 2009 vol. 83, s. 2129–2136
8
 • [referat w czasopiśmie, 2010]
 • TytułAu adsorption on defect-rich MgO(100) surfaces
  AutorzyRobert P. Socha, Ewa Zackiewicz, Nika Spiridis, Józef KORECKI
  ŹródłoSurface and Interface Analysis. — 2010 vol. 42 iss. 6–7, s. 536–539. — tekst: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/sia.3472/pdf
9
 • [referat, 2009]
 • TytułAu adsorption on the defect-rich MgO(100) surfaces
  AutorzyR. P. Socha, [et al.], J. KORECKI
  ŹródłoECASIA'09 : 13textsuperscript{th} European conference on Applications of surface and interface analysis : October 18–23, 2009 : Antalya, Turkey : book of abstracts. — [Turkey : s. n.], [2009]. — S. 37
10
 • [referat, 2011]
 • TytułAu films on W(110): reconstruction and dislocations
  AutorzyTomasz Giela, Kinga FREINDL, Nika Spiridis, Józef KORECKI
  ŹródłoWorkshop on Atomic & molecular level devising of functional nanostructures for magnetic & catalytic applications (TEAM project “AMON”) : Zakopane, 12–16 April 2011 : book of abstracts / Foundation for Polish Science, EU Regional Development Fund. — [Kraków : AGH ; PAN], [2011]. — S. P-4
11
12
 • [referat, 2010]
 • TytułBadania STM i XPS modelowego katalizatora $Au-Fe$ na $TiO_{2}(110)$
  AutorzyEwa Madej, Robert P. Socha, Nika Spiridis, Józef KORECKI
  ŹródłoSTM/AFM 2010 : badania prowadzone metodami skaningowej mikroskopii bliskich oddziaływań : VI seminarium : Zakopane, 1–5 grudnia 2010 : streszczenia / Centrum Badań Układów Nanoskopowych i Zaawansowanych Materiałów NANOSAM, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. — Kraków : NANOSAM, IF UJ, 2010. — S. 31
13
 • [referat, 2011]
 • TytułBimetallic ${Au-Fe}$ clusters on ${TiO_{2}(110)}$
  AutorzyEwa Madej, Robert P. Socha, Nika Spiridis, Józef KORECKI
  ŹródłoWorkshop on Atomic & molecular level devising of functional nanostructures for magnetic & catalytic applications (TEAM project “AMON”) : Zakopane, 12–16 April 2011 : book of abstracts / Foundation for Polish Science, EU Regional Development Fund. — [Kraków : AGH ; PAN], [2011]. — S. O-21
14
15
 • [referat, 2013]
 • TytułCharacteristics of non-functionalized and functionalized multi-wall carbon nanotubes
  AutorzyJAMROZIK A., Mazurkiewicz M., Małolepszy A., Stobiński L., MATLAK K., KORECKI J., BURDA K.
  ŹródłoXIItextsuperscript{th} International conference on Molecular spectroscopy : from molecules to nano- and biomaterials : Kraków–Białka Tatrzańska, 8–12 September 2013 : programme – abstracts – list of authors / eds. M. Handke, A. Koleżyński. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2013. — S. 239
16
 • [referat w czasopiśmie, 2012]
 • TytułChemical properties od the iron-quinone complex in mutated reaction centers of Rb. sphaeroides
  AutorzyAgnieszka HAŁAS, Valerie Derrien, Pierre Sebban, Krzysztof MATLAK, Józef KORECKI, Jerzy Kruk, Květoslava BURDA
  ŹródłoHyperfine Interactions. — 2012 vol. 206 iss. 1–3, s. 109–114. — tekst: http://link.live.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10751-011-0451-0.pdf
17
18
 • [referat, 2015]
 • TytułCoercivity enhancement in $CoO/Fe$ bilayer system
  AutorzyGURGUL J., MŁYŃCZAK E., KOZIOŁ-RACHWAŁ A., MATLAK K., ŚLĘZAK T., KORECKI J.
  ŹródłoICMFS Kraków 2015 : 22textsuperscript{nd} International colloquium on Magnetic films and surfaces (ICMFS-2015) : 12–17 July 2015, Kraków/Cracow, Poland. — [Kraków : s. n.], [2015]. — S. 379–380
19
 • [referat, 2009]
 • TytułComparison of different ionizing radiation action on erythrocytes stability from healthy and diabetic donors
  AutorzyM. KACZMARSKA, D. Zydek, Ł. Gocal, M. Fornal, T. Grodzicki, W. POHORECKI, K. Kozak, E. Kochowska, J. Mazur, K. MATLAK, J. KORECKI, K. BURDA
  ŹródłoFrontiers in modern physics and its applications : Kraków, Poland, May 28–29, 2009 : conference programme & abstracts / AGH University of Science and Technology. Faculty of Physics and Applied Computer Science. — [Kraków : AGH], [2009]. — S. 45
20
 • [referat, 2011]
 • TytułComparison of oxygen adsorption on ${Fe(110)}$ surface and ${Fe(110)/W(110)}$ monolayer
  AutorzyK. FREINDL, M. ZAJĄC, T. ŚLĘZAK, M. ŚLĘZAK, N. Spiridis, K. MATLAK, E. Madej, E. Partyka-Jankowska, J. KORECKI
  ŹródłoWorkshop on Atomic & molecular level devising of functional nanostructures for magnetic & catalytic applications (TEAM project “AMON”) : Zakopane, 12–16 April 2011 : book of abstracts / Foundation for Polish Science, EU Regional Development Fund. — [Kraków : AGH ; PAN], [2011]. — S. P-3
21
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułConversion electron Mössbauer spectroscopy studies of ultrathin Fe films on MgO(001)
  AutorzyM. ZAJĄC, K. Freindl, K. MATLAK, M. ŚLĘZAK, T. ŚLĘZAK, N. Spiridis, J. KORECKI
  ŹródłoSurface Science. — 2007 vol. 601 iss. 18, s. 4305–4310. — tekst: https://goo.gl/6Aa6Ep
22
23
24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułCoupling of collective motions of the protein matrix to vibrations of the non-heme iron in bacterial photosynthetic reaction centers
  AutorzyA. Orzechowska, M. Lipińska, J. FIEDOR, A. Chumakov, M. ZAJĄC, T. ŚLĘZAK, K. MATLAK, K. Strzałka, J. KORECKI, L. Fiedor, K. BURDA
  ŹródłoBiochimica et Biophysica Acta. Bioenergetics. — 2010 vol. 1797 iss. 10, s. 1696–1704. — tekst: http://www.sciencedirect.com/science/journals
25
 • [referat, 2014]
 • TytułCO oxidation on MnO/Pt(111) studied by XPS, TPD, XAS and PEEM
  AutorzyR. P. Socha, M. ŚLĘZAK, M. SZCZEPANIK-CIBA, N. Spiridis, D. Wilgocka-Ślęzak, T. Giela, J. KORECKI
  ŹródłoXLVI OKK : XLVI Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne : 19–21.03.2014, Kraków / red. U. Filek, B. Sulikowski ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, [etc.]. — Kraków : IKiFP im. Jerzego Habera PAN, 2014. — S. 165