Wykaz publikacji wybranego autora

Jerzy Niewodniczański, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kej, Katedra Energetyki Jądrowej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem16211021
201811
201711
201511
201411
2012211
201111
2009431
200511
200411
2001211
199911
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem16124
201811
201711
201511
201411
2012211
201111
200944
200511
200411
200122
199911
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem16151
201811
201711
201511
201411
201222
201111
200944
200511
200411
200122
199911
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1616
201811
201711
201511
201411
201222
201111
200944
200511
200411
200122
199911
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem16115
201811
201711
201511
201411
2012211
201111
200944
200511
200411
200122
199911
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem16214
201811
201711
201511
201411
2012211
201111
200944
200511
200411
200122
1999111
 • Akademia Górniczo-Hutnicza w drugim stuleciu działalności[AGH University of Science and Technology in second century of activity] / Andrzej GOŁAŚ, Andrzej JAJSZCZYK, Jerzy NIEWODNICZAŃSKI, Ryszard TADEUSIEWICZ, Ryszard HEJMANOWSKI, Jerzy KICKI, Krzysztof KWAŚNIEWSKI ; Fundacja dla Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : [Fundacja dla Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie], 2009. — 12 s.. — Na okł. dodatkowo: Raport grupy 2020

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Co-operation between the Faculty of Physics and Applied Computer Science of the AGH University of Science and Technology (AGH-UST) in Kraków (Poland) with the University of Mining and Geology (UMG) in Hanoi (Vietnam) / Jerzy NIEWODNICZAŃSKI, NGUYEN DINH Chau, Janusz WOLNY // W: VIET-POL 2015 : second international conference on Scientific research cooperation between Vietnam and Poland in earth sciences : [Hanoi, Vietnam, 5\textsuperscript{th}–6\textsuperscript{th} November 2015] / Hanoi University of Mining and Technology ; AGH University of Science and Technology. — Vietnam : Bach Khoa Publishing House, [2015]. — Na s. red.: cop. 2014. — ISBN: 978-604-938-550-6. — S. 8–14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Czy energetyka jądrowa jest przyjazna środowisku?Is nuclear power environment friendly? / NIEWODNICZAŃSKI Jerzy // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2004 nr 3, s. 123–128. — Bibliogr. s. 128. — Energia–Ekologia–Etyka : II konferencja : Kraków, 20–21 maja 2004 : materiały konferencyjne / Studenckie Koło Naukowe Energetyków Caloria. — Kraków : Wydawnictwo STN, 2004

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Energetyka jądrowa[Nuclear energetics] / Jerzy NIEWODNICZAŃSKI // W: Cykl konferencji tematycznych: „Pracodawcy a Polska 2030”. Konferencja nr 5, Bezpieczeństwo energetyczno-klimatyczne : Kraków, 9 listopad 2009 r. / Izba Gospodarcza Gazownictwa, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie. — [Kraków : s. n.], [2009]. — S. 71–84. — Bibliogr. s. 84, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Energetyka jądrowa dla Polski : korzyści i zagrożeniaNuclear energy for Poland : benefits and threats / Jerzy NIEWODNICZAŃSKI // W: Małopolska innowacyjna : rola inżynierów w tworzeniu bezpieczeństwa energetycznego Polski : [10 października 2005 r. Kraków] : [materiały konferencji], Z. 1 / oprac. ed. Andrzej Kielski, Stanisław Pytko ; AIP Akademia Inżynierska w Polsce. — Kraków : [s. n.], 2005. — S. 27–36. — Bibliogr. s. 36, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Energetyka jądrowa dla Polski[Nuclear energy for Poland] / Jerzy NIEWODNICZAŃSKI // W: XL Zjazd fizyków polskich : Kraków, 6–11 września 2009 : program i streszczenia = 40\textsuperscript{th} General meeting of Polish physicists : programme and abstracts / oprac. i red. Krzysztof Magda, Stanisław Wróbel ; Polskie Towarzystwo Fizyczne. — [Polska : s. n.], [2009]. — ISBN: 978-83-924262-3-3. — S. 106

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Energetyka jądrowa dla Polski?[Nuclear power for Poland?] / Jerzy W. NIEWODNICZAŃSKI // W: „Przemiany środowiska naturalnego, rozwój zrównoważony i zasoby surowców mineralnych Polski” : trzecia konferencja naukowa z okazji 150. rocznicy urodzin Karola Bohdanowicza : Kraków, 25–26 wrzesień, 2014 : program konferencji oraz streszczenia referatów. — [Kraków : s. n.], cop. 2014. — ISBN: 978-83-936291-0-7. — S. 14. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Energetyka jądrowa – stan obecny i perspektywy[Nuclear energy – present condition and perspectives] / Jerzy NIEWODNICZAŃSKI // W: XL Zjazd fizyków polskich : Kraków, 6–11 września 2009 : program i streszczenia = 40\textsuperscript{th} General meeting of Polish physicists : programme and abstracts / oprac. i red. Krzysztof Magda, Stanisław Wróbel ; Polskie Towarzystwo Fizyczne. — [Polska : s. n.], [2009]. — ISBN: 978-83-924262-3-3. — S. 10–11

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Energetyka jądrowa (świat–Polska–środowisko naturalne)Nuclear energy (world–Poland–natural environment) / Jerzy NIEWODNICZAŃSKI // W: Przemiany środowiska naturalnego a ekorozwój / pod red. Macieja J. Kotarby ; Geosfera Towarzystwo Badania Przemian Środowiska. — Kraków : Wydawnictwo TBPŚ „Geosfera”, 2001. — S. 135–142. — Bibliogr. s. 142, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Energetyka jądrowa w świecie i w Polsce[Nuclear power engineering in world and in Poland] / Jerzy NIEWODNICZAŃSKI // W: Fizyka i jej zastosowania 24–25 czerwca 1999 : konferencja : Kraków : streszczenia = Physics and its applications 24–25 June 1999 : abstracts. — [Kraków : AGH], [1999]. — Na obwol. także: 80 lat Akademii Górniczo-Hutniczej. — S. 42. — Pełny tekst W: Fizyka i jej zastosowania = Physics and its applications : konferencja = conference : Kraków 24–25 czerwca 1999 : materiały konferencyjne / red. Krzysztof Wierzbanowski ; Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej AGH. — Kraków : Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej AGH, 1999. — S. 127

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Heritage of Maria Skłodowska-Curie / J. NIEWODNICZAŃSKI // W: NUTECH 2011 : international conference on Development and applications of nuclear technologies : 11–14 September 2011 AGH Kraków : book of abstracts. — Kraków : AGH. Faculty of Physics and Applied Computer Science, cop. 2011. — ISBN: 978-83-925779-1-1. — S. 36

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Natural radionuclides in applied geophysics – a review : abstract / Jerzy NIEWODNICZAŃSKI, NGUYEN DINH Chau // W: Applied geophysics 2018 [Dokument elektroniczny] : 4th international conference on Applied geophysics : 28–29 June 2018, Cracow / The Mineral and Energy Economy Research Institute Polish Academy of Sciences, [etc.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Cracow : PAN], [2018]. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://applied-geophysics.eu/wp-content/uploads/NIEWODNICZA%C5%83SKI.pdf [2018-05-09]. — Toż na CD-ROMie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Nuclear power – fundamentals, developments and projections / Jerzy NIEWODNICZAŃSKI // W: Der Mensch und seine Umwelt : proceedings of the Humboldt Kolleg of Societas Humboldtiana Polonorum : Kraków, October 11–14, 2012 = Man and environment = Człowiek i środowisko / eds. Halina Gabryś & Marian Jaskuła ; Societas Humboldtiana Polonorum. — Cracow : Societas Humboldtiana Polonorum, cop. [2012]. — (Publikacje Societas Humboldtiana Polonorum = Publications of the Societas Humboldtiana Polonorum ; t. 18). — ISBN: 978-83-923622-9-6. — S. 43

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Okruchy wspomnień[Fragments of memories] / Jerzy NIEWODNICZAŃSKI. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — 384, [39] s.. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie) ; (Laureaci Nagrody im. A. Hoborskiego : matematyka, fizyka, chemia)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Przyszłość energetyki jądrowej[The future of nuclear power] / Jerzy NIEWODNICZAŃSKI // Aura ; ISSN 0137-3668. — 2001 nr 8, s. 13

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16