Wykaz publikacji wybranego autora

Jerzy Ostachowicz, dr inż.

adiunkt

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
WFiIS-kzfj, Katedra Zastosowań Fizyki Jądrowej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 32, z ogólnej liczby 32 publikacji Autora


1
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułAnalysis of glass beads from the graves of the Tarnobrzeg Lusatian culture in Jasionka and Grodzisko Dolne employing the X-ray fluorescence method
  AutorzyLucyna SAMEK, Maciej Karwowski, Sylwester Czopek, Jerzy OSTACHOWICZ, Zdzisław STĘGOWSKI
  ŹródłoAnalecta Archaeologica Ressoviensia / Institute of Archaeology Rzeszów University. — 2007 t. 2, s. 101–118 [tekst ang.], 119–129 [tekst pol.]
3
 • [referat, 2002]
 • TytułApplication of synchrotron radiation for elemental microanalysis of human central nervous system tissue
  AutorzyM. BORUCHOWSKA, M. LANKOSZ, J. OSTACHOWICZ, D. Adamek [et al.]
  ŹródłoXRM 2002 : seventh international conference on X-Ray Microscopy : July 29 – August 2, 2002 Grenoble, France : programme and abstracts. — [France : s. n.], [2002]. — S. 146
4
 • [referat w czasopiśmie, 2003]
 • TytułApplication of synchrotron radiation for elemental microanalysis of human central nervous system tissue
  AutorzyM. SZCZERBOWSKA-BORUCHOWSKA, M. LANKOSZ, J. OSTACHOWICZ, D. Adamek, A. Krygowska-Wajs, B. Tomik, A. Szudlik, A. Simionovici, S. Bohic
  ŹródłoJournal de Physique, IV. — 2003 vol. 104, s. 325–328
5
6
 • [referat, 2002]
 • TytułBadanie porównawcze technik XRF i PIXE w zastosowaniu do analizy materiałów organicznych
  AutorzyMagdalena BORUCHOWSKA, Marek LANKOSZ, Jerzy OSTACHOWICZ, Marian Jaskóła, Andrzej Korman, Dariusz Adamek
  ŹródłoTechnika jądrowa w przemyśle, medycynie, rolnictwie i ochronie środowiska : krajowe sympozjum : 17–19 kwietnia 2002 Warszawa, T. 2 / red nauk. Piotr Urbański ; Instytut Chemii i Techniki Jądrowej. — Warszawa : IChTJ, 2002. — S. 341–348
7
 • [referat, 2000]
 • TytułCharacterisation of ancient objects with the use of energy dispersive X-ray fluorescence spectrometry
  AutorzyB. OSTACHOWICZ, J. OSTACHOWICZ, B. HOŁYŃSKA, M. BIELEWSKI, M. Jamroziewicz-Filek
  ŹródłoEDXRS-2000 : European conference on Energy Dispersive X-Ray Spectrometry : Kraków, Poland June 18–23, 2000 : abstracts / University of Mining and Metallurgy. Faculty of Physics and Nuclear Techniques ; National Atomic Energy Agency. — [Kraków : UMM], [2000]. — S. 98
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułClassification of nerve cells from substantia nigra of patients with Parkinson's disease and amyotrophic lateral sclerosis with the use of X-ray fluorescence microscopy and multivariate methods
  AutorzyJoanna CHWIEJ, Katarzyna Fik-Mazgaj, Magdalena SZCZERBOWSKA-BORUCHOWSKA, Marek LANKOSZ, Jerzy OSTACHOWICZ, Dariusz Adamek [et al.]
  ŹródłoAnalytical Chemistry. — 2005 vol. 77 no. 9, s. 2895–2900. — tekst: https://pubs-1acs-1org-137rjw9vi0766.wbg2.bg.agh.edu.pl/doi/pdf/10.1021/ac048173k
9
 • [referat, 2003]
 • TytułClassification of nerve cells from substantia nigra of patients with Parkinson's Disease and Amyotrophic Lateral Sclerosis with the use of X-ray fluorescence microscopy and multivariate methods
  AutorzyJ. CHWIEJ, K. Fik-Mazgaj, M. SZCZERBOWSKA-BORUCHOWSKA, M. LANKOSZ, J. OSTACHOWICZ, D. Adamek, A. Simionovici, S. Bohic
  ŹródłoXVII ICXOM : 17textsuperscript{th} International Congress on X-ray Optics and Microanalysis : September 22textsuperscript{nd}–September 26textsuperscript{th}, 2003, Chamonix Mont-Blanc, France : programme and abstracts. — [France : s. n.], [2003]. — S. 83
10
11
12
13
 • [fragment książki, 2005]
 • TytułPossibility of in situ XRF analysis of soil using a radiometric head with Si-PIN detector and annular PU-238 radioisotope source
  AutorzyJ. OSTACHOWICZ, M. LANKOSZ, B. OSTACHOWICZ, A. OSTROWSKI, M. BIELEWSKI
  ŹródłoIn situ applications of X ray fluorescence techniques : final report of a coordinated research project 2000–2003 / IAEA International Atomic Energy Agency. — [S. l.] : IAEA, 2005. — S. 177–200
14
 • [referat, 2005]
 • TytułRadiometryczna głowica do pomiaru {em in situ} składu gleb i skażeń powierzchniowych metodą fluorescencji rentgenowskiej
  AutorzyMarek BIELEWSKI, Marek LANKOSZ, Beata OSTACHOWICZ, Jerzy OSTACHOWICZ, Antoni OSTROWSKI, Dariusz WĘGRZYNEK
  ŹródłoTechnika jądrowa w przemyśle, medycynie, rolnictwie i ochronie środowiska : krajowe sympozjum : Kraków, 7–9 września 2005 / red. Łukasz Chmura [et al.]. — Kraków : Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, 2005. — S. 399–404
15
 • [referat, 2002]
 • TytułRentgenowska analiza fluorescencyjna w badaniach tkanki centralnego układu nerwowego i płynów ustrojowych człowieka
  AutorzyMagdalena BORUCHOWSKA, Marek LANKOSZ, Dariusz Adamek, Beata OSTACHOWICZ, Jerzy OSTACHOWICZ, Barbara Tomik
  ŹródłoTechnika jądrowa w przemyśle, medycynie, rolnictwie i ochronie środowiska : krajowe sympozjum : 17–19 kwietnia 2002 Warszawa, T. 2 / red nauk. Piotr Urbański ; Instytut Chemii i Techniki Jądrowej. — Warszawa : IChTJ, 2002. — S. 320–326
16
 • [referat, 2003]
 • TytułResearch in quantitative microscopic X-ray fluorescence analysis
  AutorzyM. LANKOSZ, M. SZCZERBOWSKA-BORUCHOWSKA, J. CHWIEJ, J. OSTACHOWICZ, A. Simionovici, S. Bohic
  ŹródłoXVII ICXOM : 17textsuperscript{th} International Congress on X-ray Optics and Microanalysis : September 22textsuperscript{nd}–September 26textsuperscript{th}, 2003, Chamonix Mont-Blanc, France : programme and abstracts. — [France : s. n.], [2003]. — S. 81
17
18
 • [podręcznik, 1999]
 • TytułTechnika opracowania danych pomiarowych w ćwiczeniach laboratoryjnych z fizyki
  AutorzyJerzy OSTACHOWICZ
  DetailsWersja popr. i uzup.. — Kraków : Ośrodek Edukacji Niestacjonarnej AGH, 1999. — 32 s.
19
 • [referat w czasopiśmie, 2002]
 • TytułTime dependence characterization of $Pb$ and $Br$ concentrations in samples from ombrotrophic peat bogs in Austria and Poland by energy-dispersive x-ray fluorescence spectrometry
  AutorzyB. HOŁYŃSKA, J. OSTACHOWICZ, L. SAMEK, C. Streli, P. WACHNIEW, P. Wobrauschek
  ŹródłoX-Ray Spectrometry. — 2002 vol. 31 iss. 1, s. 12–15. — tekst: https://onlinelibrary-1wiley-1com-1r3ntz4pp01de.wbg2.bg.agh.edu.pl/doi/epdf/10.1002/xrs.520
20
 • [referat, 1999]
 • TytułTime dependent characterization of ombrotrophic peat cores from Poland and Austria for studying atmospheric deposition of metals
  AutorzyB. HOŁYŃSKA, B. OSTACHOWICZ, J. OSTACHOWICZ, L. SAMEK, P. WACHNIEW, E. Madeyska [et al.]
  ŹródłoProceedings of the 48th annual conference on Applications of X-ray analysis [Denver X-Ray Conference™] [Dokument elektroniczny] : August 2–6, 1999, Steamboat Springs, Colorado, USA. — Newtown Square : International Centre for Diffraction Data, [1999]. — S. 553–559
21
 • [referat, 2000]
 • TytułTime dependent retrospective Pb and Br determination in peat samples from ombrotrophic bogs in Austria and Poland
  AutorzyB. HOŁYŃSKA, J. OSTACHOWICZ, L. SAMEK, P. WACHNIEW, E. Madeyska, P. Wobrauschek, C. Streli
  ŹródłoEDXRS-2000 : European conference on Energy Dispersive X-Ray Spectrometry : Kraków, Poland June 18–23, 2000 : abstracts / University of Mining and Metallurgy. Faculty of Physics and Nuclear Techniques ; National Atomic Energy Agency. — [Kraków : UMM], [2000]. — S. 81
22
 • [referat, 2002]
 • TytułTissular and cellular microanalysis using infrared microspectroscopy and synchrotron microprobe techniques
  AutorzyS. Bohic, [et al.], M. SZCZERBOWSKA-BORUCHOWSKA, M. LANKOSZ, J. OSTACHOWICZ, [et al.]
  ŹródłoCardiff 2002 : first international conference on Biomedical spectroscopy: From molecules to men : 7–10 July 2002, Cardiff, Wales. — [Wales : s. n.], [2002]. — S. [1]
23
 • [referat, 2002]
 • TytułTopographic and quantitative elemental analysis of human central nervous system tissue
  AutorzyM. LANKOSZ, M. SZCZERBOWSKA-BORUCHOWSKA, J. OSTACHOWICZ, [et al.]
  ŹródłoHIGHLIGHTS 2002 / ESRF European Synchrotron Radiation Facility. — [S. l. : s. n.], [2002]. — S. 87–88
24
 • [referat, 2002]
 • TytułTopographic and quantitative microanalysis of human central nervous system tissue using synchrotron radiation
  AutorzyM. BORUCHOWSKA, M. LANKOSZ, J. OSTACHOWICZ, [et al.]
  ŹródłoEDXRS 2002 : European conference on Energy Dispersive X-Ray Spectrometry : 16 – 21 June 2002, Berlin, Germany : book of abstracts / BAM, PTB, TU Berlin. — [Berlin : Technische Universität], [2002]. — S. 20
25
 • [referat w czasopiśmie, 2004]
 • TytułTopographic and quantitative microanalysis of human central nervous system tissue using synchrotron radiation
  AutorzyM. SZCZERBOWSKA-BORUCHOWSKA, M. LANKOSZ, J. OSTACHOWICZ, D. Adamek, A. Krygowska-Wajs, B. Tomik, A. Szczudlik, A. Simionovici, S. Bohic
  ŹródłoX-Ray Spectrometry. — 2004 vol. 33 iss. 1, s. 3–11