Wykaz publikacji wybranego autora

Jerzy Ostachowicz, dr inż.

adiunkt

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
WFiIS-kzfj, Katedra Zastosowań Fizyki Jądrowej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem32311414
200711
20053111
200433
2003624
2002862
20015221
2000321
19993111
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem328231
200711
2005312
2004312
200366
2002826
2001532
200033
1999312
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem321319
200711
2005312
2004312
200366
2002835
2001541
2000321
1999312
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem321022
200711
2005312
2004321
2003642
2002817
200155
2000312
1999312
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem3232
200711
200533
200433
200366
200288
200155
200033
199933
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem32923
200711
2005312
200433
2003624
2002817
200155
2000312
19993121
2
 • Analysis of glass beads from the graves of the Tarnobrzeg Lusatian culture in Jasionka and Grodzisko Dolne employing the X-ray fluorescence methodBadania szkła paciorków z grobów tarnobrzeskiej kultury łużyckiej w Jasionce i Grodzisku Dolnym metodą fluorescencji rentgenowskiej / Lucyna SAMEK, Maciej Karwowski, Sylwester Czopek, Jerzy OSTACHOWICZ, Zdzisław STĘGOWSKI // Analecta Archaeologica Ressoviensia / Institute of Archaeology Rzeszów University ; ISSN 2084-4409. — 2007 t. 2, s. 101–118 [tekst ang.], 119–129 [tekst pol.]. — Bibliogr. s. 116–118. — Tekst ang.-pol.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Application of synchrotron radiation for elemental microanalysis of human central nervous system tissue / M. BORUCHOWSKA, M. LANKOSZ, J. OSTACHOWICZ, D. Adamek [et al.] // W: XRM 2002 : seventh international conference on X-Ray Microscopy : July 29 – August 2, 2002 Grenoble, France : programme and abstracts. — [France : s. n.], [2002]. — S. 146. — Bibliogr. s. 146

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Application of synchrotron radiation for elemental microanalysis of human central nervous system tissue / M. SZCZERBOWSKA-BORUCHOWSKA, M. LANKOSZ, J. OSTACHOWICZ, D. Adamek, A. Krygowska-Wajs, B. Tomik, A. Szudlik, A. Simionovici, S. Bohic // Journal de Physique, IV ; ISSN 1155-4339. — 2003 vol. 104, s. 325–328. — Bibliogr. s. 328, Abstr.. — 7th international conference on X-ray microscopy : 28 July – 2 August 2002, Grenoble, France

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/jp4:200300091

5
6
 • Badanie porównawcze technik XRF i PIXE w zastosowaniu do analizy materiałów organicznychComparative study of XRF and PIXE techniques in application for analysis of organic materials / Magdalena BORUCHOWSKA, Marek LANKOSZ, Jerzy OSTACHOWICZ, Marian Jaskóła, Andrzej Korman, Dariusz Adamek // W: Technika jądrowa w przemyśle, medycynie, rolnictwie i ochronie środowiska : krajowe sympozjum : 17–19 kwietnia 2002 Warszawa, T. 2 / red nauk. Piotr Urbański ; Instytut Chemii i Techniki Jądrowej. — Warszawa : IChTJ, 2002. — (Raporty IChTJ. Seria A ; ISSN 1425-7343 ; nr 2/2002). — Opis częśc. wg programu sympozjum. — S. 341–348. — Bibliogr s. 347–348, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Characterisation of ancient objects with the use of energy dispersive X-ray fluorescence spectrometry / B. OSTACHOWICZ, J. OSTACHOWICZ, B. HOŁYŃSKA, M. BIELEWSKI, M. Jamroziewicz-Filek // W: EDXRS-2000 : European conference on Energy Dispersive X-Ray Spectrometry : Kraków, Poland June 18–23, 2000 : abstracts / University of Mining and Metallurgy. Faculty of Physics and Nuclear Techniques ; National Atomic Energy Agency. — [Kraków : UMM], [2000]. — S. 98. — Bibliogr. s. 98

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Classification of nerve cells from substantia nigra of patients with Parkinson's Disease and Amyotrophic Lateral Sclerosis with the use of X-ray fluorescence microscopy and multivariate methods / J. CHWIEJ, K. Fik-Mazgaj, M. SZCZERBOWSKA-BORUCHOWSKA, M. LANKOSZ, J. OSTACHOWICZ, D. Adamek, A. Simionovici, S. Bohic // W: XVII ICXOM : 17\textsuperscript{th} International Congress on X-ray Optics and Microanalysis : September 22\textsuperscript{nd}–September 26\textsuperscript{th}, 2003, Chamonix Mont-Blanc, France : programme and abstracts. — [France : s. n.], [2003]. — S. 83. — Bibliogr. s. 83

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
12
13
 • Possibility of in situ XRF analysis of soil using a radiometric head with Si-PIN detector and annular PU-238 radioisotope source / J. OSTACHOWICZ, M. LANKOSZ, B. OSTACHOWICZ, A. OSTROWSKI, M. BIELEWSKI // W: In situ applications of X ray fluorescence techniques : final report of a coordinated research project 2000–2003 / IAEA International Atomic Energy Agency. — [S. l.] : IAEA, 2005. — (IAEA-TECDOC ; ISSN 1011-4289 ; 1456). — S. 177–200. — Bibliogr. s. 200, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Radiometryczna głowica do pomiaru {\em in situ} składu gleb i skażeń powierzchniowych metodą fluorescencji rentgenowskiejPortable, radiometric head for {\it in-situ} X-ray fluorescence analysis of soils and thin layer contamination / Marek BIELEWSKI, Marek LANKOSZ, Beata OSTACHOWICZ, Jerzy OSTACHOWICZ, Antoni OSTROWSKI, Dariusz WĘGRZYNEK // W: Technika jądrowa w przemyśle, medycynie, rolnictwie i ochronie środowiska : krajowe sympozjum : Kraków, 7–9 września 2005 / red. Łukasz Chmura [et al.]. — Kraków : Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, 2005. — ISBN10: 83-921064-2-3. — S. 399–404. — Bibliogr. s. 404

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Rentgenowska analiza fluorescencyjna w badaniach tkanki centralnego układu nerwowego i płynów ustrojowych człowiekaX-ray fluorescence analysis in application for study of human brain tissue and body fluids / Magdalena BORUCHOWSKA, Marek LANKOSZ, Dariusz Adamek, Beata OSTACHOWICZ, Jerzy OSTACHOWICZ, Barbara Tomik // W: Technika jądrowa w przemyśle, medycynie, rolnictwie i ochronie środowiska : krajowe sympozjum : 17–19 kwietnia 2002 Warszawa, T. 2 / red nauk. Piotr Urbański ; Instytut Chemii i Techniki Jądrowej. — Warszawa : IChTJ, 2002. — (Raporty IChTJ. Seria A ; ISSN 1425-7343 ; nr 2/2002). — Opis częśc. wg programu sympozjum. — S. 320–326. — Bibliogr. s 326, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Research in quantitative microscopic X-ray fluorescence analysis / M. LANKOSZ, M. SZCZERBOWSKA-BORUCHOWSKA, J. CHWIEJ, J. OSTACHOWICZ, A. Simionovici, S. Bohic // W: XVII ICXOM : 17\textsuperscript{th} International Congress on X-ray Optics and Microanalysis : September 22\textsuperscript{nd}–September 26\textsuperscript{th}, 2003, Chamonix Mont-Blanc, France : programme and abstracts. — [France : s. n.], [2003]. — S. 81

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • Technika opracowania danych pomiarowych w ćwiczeniach laboratoryjnych z fizyki[Statistical evaluation of the results of measurements in the laboratory exercises in physics] / Jerzy OSTACHOWICZ. — Wersja popr. i uzup.. — Kraków : Ośrodek Edukacji Niestacjonarnej AGH, 1999. — 32 s.. — Bibliogr. s. 26. — Na okł. tyt. gł. Statystyka

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • Time dependent characterization of ombrotrophic peat cores from Poland and Austria for studying atmospheric deposition of metals / B. HOŁYŃSKA, B. OSTACHOWICZ, J. OSTACHOWICZ, L. SAMEK, P. WACHNIEW, E. Madeyska [et al.] // W: Proceedings of the 48th annual conference on Applications of X-ray analysis [Denver X-Ray Conference™] [Dokument elektroniczny] : August 2–6, 1999, Steamboat Springs, Colorado, USA. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Newtown Square : International Centre for Diffraction Data, [1999]. — 1 dysk optyczny. — (Advances in X-ray Analysis ; ISSN 1097-0002 ; vol. 43). — S. 553–559. — Bibliogr. s. 558–559, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Time dependent retrospective Pb and Br determination in peat samples from ombrotrophic bogs in Austria and Poland / B. HOŁYŃSKA, J. OSTACHOWICZ, L. SAMEK, P. WACHNIEW, E. Madeyska, P. Wobrauschek, C. Streli // W: EDXRS-2000 : European conference on Energy Dispersive X-Ray Spectrometry : Kraków, Poland June 18–23, 2000 : abstracts / University of Mining and Metallurgy. Faculty of Physics and Nuclear Techniques ; National Atomic Energy Agency. — [Kraków : UMM], [2000]. — S. 81. — Biliogr. s. 81

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Tissular and cellular microanalysis using infrared microspectroscopy and synchrotron microprobe techniques / S. Bohic, [et al.], M. SZCZERBOWSKA-BORUCHOWSKA, M. LANKOSZ, J. OSTACHOWICZ, [et al.] // W: Cardiff 2002 : first international conference on Biomedical spectroscopy: From molecules to men : 7–10 July 2002, Cardiff, Wales. — [Wales : s. n.], [2002]. — S. [1]. — Bibliogr. s. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Topographic and quantitative elemental analysis of human central nervous system tissue / M. LANKOSZ, M. SZCZERBOWSKA-BORUCHOWSKA, J. OSTACHOWICZ, [et al.] // W: HIGHLIGHTS 2002 / ESRF European Synchrotron Radiation Facility. — [S. l. : s. n.], [2002]. — S. 87–88. — Bibliogr. s. 88

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Topographic and quantitative microanalysis of human central nervous system tissue using synchrotron radiation / M. BORUCHOWSKA, M. LANKOSZ, J. OSTACHOWICZ, [et al.] // W: EDXRS 2002 : European conference on Energy Dispersive X-Ray Spectrometry : 16 – 21 June 2002, Berlin, Germany : book of abstracts / BAM, PTB, TU Berlin. — [Berlin : Technische Universität], [2002]. — S. 20. — Bibliogr. s. 20

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Topographic and quantitative microanalysis of human central nervous system tissue using synchrotron radiation / M. SZCZERBOWSKA-BORUCHOWSKA, M. LANKOSZ, J. OSTACHOWICZ, D. Adamek, A. Krygowska-Wajs, B. Tomik, A. Szczudlik, A. Simionovici, S. Bohic // X-Ray Spectrometry ; ISSN 0049-8246. — 2004 vol. 33 iss. 1, s. 3–11. — Bibliogr. s. 10–11, Abstr.. — European Conference on EDXRS : Berlin, Germany, June 16–21, 2002

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1002/xrs.674