Wykaz publikacji wybranego autora

Jerzy Ostachowicz, dr inż.

adiunkt

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
WFiIS-kzf, Katedra Zastosowań Fizyki Jądrowej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem211911
200711
20053111
200433
2003624
2002862
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem214161
200711
2005312
2004312
200366
2002826
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem21615
200711
2005312
2004312
200366
2002835
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem21813
200711
2005312
2004321
2003642
2002817
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem2121
200711
200533
200433
200366
200288
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem21714
200711
2005312
200433
2003624
2002817

Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
2
 • Analysis of glass beads from the graves of the Tarnobrzeg Lusatian culture in Jasionka and Grodzisko Dolne employing the X-ray fluorescence methodBadania szkła paciorków z grobów tarnobrzeskiej kultury łużyckiej w Jasionce i Grodzisku Dolnym metodą fluorescencji rentgenowskiej / Lucyna SAMEK, Maciej Karwowski, Sylwester Czopek, Jerzy OSTACHOWICZ, Zdzisław STĘGOWSKI // Analecta Archaeologica Ressoviensia / Institute of Archaeology Rzeszów University ; ISSN 2084-4409. — 2007 t. 2, s. 101–118 [tekst ang.], 119–129 [tekst pol.]. — Bibliogr. s. 116–118. — Tekst ang.-pol.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Application of synchrotron radiation for elemental microanalysis of human central nervous system tissue / M. BORUCHOWSKA, M. LANKOSZ, J. OSTACHOWICZ, D. Adamek [et al.] // W: XRM 2002 : seventh international conference on X-Ray Microscopy : July 29 – August 2, 2002 Grenoble, France : programme and abstracts. — [France : s. n.], [2002]. — S. 146. — Bibliogr. s. 146

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Application of synchrotron radiation for elemental microanalysis of human central nervous system tissue / M. SZCZERBOWSKA-BORUCHOWSKA, M. LANKOSZ, J. OSTACHOWICZ, D. Adamek, A. Krygowska-Wajs, B. Tomik, A. Szudlik, A. Simionovici, S. Bohic // Journal de Physique, IV ; ISSN 1155-4339. — 2003 vol. 104, s. 325–328. — Bibliogr. s. 328, Abstr.. — 7th international conference on X-ray microscopy : 28 July – 2 August 2002, Grenoble, France

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/jp4:200300091

5
6
 • Badanie porównawcze technik XRF i PIXE w zastosowaniu do analizy materiałów organicznychComparative study of XRF and PIXE techniques in application for analysis of organic materials / Magdalena BORUCHOWSKA, Marek LANKOSZ, Jerzy OSTACHOWICZ, Marian Jaskóła, Andrzej Korman, Dariusz Adamek // W: Technika jądrowa w przemyśle, medycynie, rolnictwie i ochronie środowiska : krajowe sympozjum : 17–19 kwietnia 2002 Warszawa, T. 2 / red nauk. Piotr Urbański ; Instytut Chemii i Techniki Jądrowej. — Warszawa : IChTJ, 2002. — (Raporty IChTJ. Seria A ; ISSN 1425-7343 ; nr 2/2002). — Opis częśc. wg programu sympozjum. — S. 341–348. — Bibliogr s. 347–348, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Classification of nerve cells from substantia nigra of patients with Parkinson's Disease and Amyotrophic Lateral Sclerosis with the use of X-ray fluorescence microscopy and multivariate methods / J. CHWIEJ, K. Fik-Mazgaj, M. SZCZERBOWSKA-BORUCHOWSKA, M. LANKOSZ, J. OSTACHOWICZ, D. Adamek, A. Simionovici, S. Bohic // W: XVII ICXOM : 17\textsuperscript{th} International Congress on X-ray Optics and Microanalysis : September 22\textsuperscript{nd}–September 26\textsuperscript{th}, 2003, Chamonix Mont-Blanc, France : programme and abstracts. — [France : s. n.3], [2003]. — S. 83. — Bibliogr. s. 83

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • Possibility of in situ XRF analysis of soil using a radiometric head with Si-PIN detector and annular PU-238 radioisotope source / J. OSTACHOWICZ, M. LANKOSZ, B. OSTACHOWICZ, A. OSTROWSKI, M. BIELEWSKI // W: In situ applications of X ray fluorescence techniques : final report of a coordinated research project 2000–2003 / IAEA International Atomic Energy Agency. — [S. l.] : IAEA, 2005. — (IAEA-TECDOC ; ISSN 1011-4289 ; 1456). — S. 177–200. — Bibliogr. s. 200, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Radiometryczna głowica do pomiaru {\em in situ} składu gleb i skażeń powierzchniowych metodą fluorescencji rentgenowskiejPortable, radiometric head for {\it in-situ} X-ray fluorescence analysis of soils and thin layer contamination / Marek BIELEWSKI, Marek LANKOSZ, Beata OSTACHOWICZ, Jerzy OSTACHOWICZ, Antoni OSTROWSKI, Dariusz WĘGRZYNEK // W: Technika jądrowa w przemyśle, medycynie, rolnictwie i ochronie środowiska : krajowe sympozjum : Kraków, 7–9 września 2005 / red. Łukasz Chmura [et al.]. — Kraków : Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, 2005. — ISBN10: 83-921064-2-3. — S. 399–404. — Bibliogr. s. 404

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Rentgenowska analiza fluorescencyjna w badaniach tkanki centralnego układu nerwowego i płynów ustrojowych człowiekaX-ray fluorescence analysis in application for study of human brain tissue and body fluids / Magdalena BORUCHOWSKA, Marek LANKOSZ, Dariusz Adamek, Beata OSTACHOWICZ, Jerzy OSTACHOWICZ, Barbara Tomik // W: Technika jądrowa w przemyśle, medycynie, rolnictwie i ochronie środowiska : krajowe sympozjum : 17–19 kwietnia 2002 Warszawa, T. 2 / red nauk. Piotr Urbański ; Instytut Chemii i Techniki Jądrowej. — Warszawa : IChTJ, 2002. — (Raporty IChTJ. Seria A ; ISSN 1425-7343 ; nr 2/2002). — Opis częśc. wg programu sympozjum. — S. 320–326. — Bibliogr. s 326, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Research in quantitative microscopic X-ray fluorescence analysis / M. LANKOSZ, M. SZCZERBOWSKA-BORUCHOWSKA, J. CHWIEJ, J. OSTACHOWICZ, A. Simionovici, S. Bohic // W: XVII ICXOM : 17\textsuperscript{th} International Congress on X-ray Optics and Microanalysis : September 22\textsuperscript{nd}–September 26\textsuperscript{th}, 2003, Chamonix Mont-Blanc, France : programme and abstracts. — [France : s. n.3], [2003]. — S. 81

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
16
 • Tissular and cellular microanalysis using infrared microspectroscopy and synchrotron microprobe techniques / S. Bohic, [et al.], M. SZCZERBOWSKA-BORUCHOWSKA, M. LANKOSZ, J. OSTACHOWICZ, [et al.] // W: Cardiff 2002 : first international conference on Biomedical spectroscopy: From molecules to men : 7–10 July 2002, Cardiff, Wales. — [Wales : s. n.], [2002]. — S. [1]. — Bibliogr. s. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Topographic and quantitative elemental analysis of human central nervous system tissue / M. LANKOSZ, M. SZCZERBOWSKA-BORUCHOWSKA, J. OSTACHOWICZ, [et al.] // W: HIGHLIGHTS 2002 / ESRF European Synchrotron Radiation Facility. — [S. l. : s. n.], [2002]. — S. 87–88. — Bibliogr. s. 88

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Topographic and quantitative microanalysis of human central nervous system tissue using synchrotron radiation / M. BORUCHOWSKA, M. LANKOSZ, J. OSTACHOWICZ, [et al.] // W: EDXRS 2002 : European conference on Energy Dispersive X-Ray Spectrometry : 16 – 21 June 2002, Berlin, Germany : book of abstracts / BAM, PTB, TU Berlin. — [Berlin : Technische Universität], [2002]. — S. 20. — Bibliogr. s. 20

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Topographic and quantitative microanalysis of human central nervous system tissue using synchrotron radiation / M. SZCZERBOWSKA-BORUCHOWSKA, M. LANKOSZ, J. OSTACHOWICZ, D. Adamek, A. Krygowska-Wajs, B. Tomik, A. Szczudlik, A. Simionovici, S. Bohic // X-Ray Spectrometry ; ISSN 0049-8246. — 2004 vol. 33 iss. 1, s. 3–11. — Bibliogr. s. 10–11, Abstr.. — European Conference on EDXRS : Berlin, Germany, June 16–21, 2002

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1002/xrs.674

20
 • X-ray fluorescence analysis of human brain tissue and body fluids / M. BORUCHOWSKA, M. LANKOSZ, D. Adamek, B. OSTACHOWICZ, J. OSTACHOWICZ, B. Tomik // Polish Journal of Medical Physics and Engineering ; ISSN 1425-4689. — 2002 vol. 8, s. 173–181. — Bibliogr. s. 181

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Zastosowanie technik XRF i PIXE w analizie składu pierwiastkowego tkanki mózgu[Application of XRF and PIXE techniques to elemental analysis of brain tissue] / Magdalena SZCZERBOWSKA-BORUCHOWSKA, Jerzy OSTACHOWICZ // LAB - Laboratoria Aparatura Badania ; ISSN 1427-5619. — 2004 R. 9 nr 3, s. 22–27. — Bibliogr. s. 27

 • słowa kluczowe: XRF, tkanka mózgowa, analiza tkanki, metoda fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej, PIXE

  keywords: PIXE, XRF, brain tissue, tissue characterization, X-ray fluorescence method, particle induced X-ray emission

  cyfrowy identyfikator dokumentu: