Wykaz publikacji wybranego autora

Beata Ostachowicz, dr

starszy wykładowca

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
WFiIS-kfmb, Katedra Fizyki Medycznej i Biofizyki


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk fizycznych / fizyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-4973-4235

ResearcherID: A-2502-2017

Scopus: 6602768042

PBN: 900772

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 68, z ogólnej liczby 69 publikacji Autora


1
2
 • [referat, 2005]
 • TytułAnalysis of low Z elements in various environmental samples with TXRF
  AutorzyH. Hoefler [et al.], B. OSTACHOWICZ, M. LANKOSZ
  Źródło11th Conference on Total reflection X-ray fluorescence analysis and related methods (TXRF 2005) : September 18–22, 2005, Budapest, Hungary : book of proceedings / eds. Gyula Záray, Mihály Óvári ; Universitas Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominata, Magyar Tudományos Akadémia. — [Budapest : s. n.], [2005]. — S. 69, P-09
3
 • [referat w czasopiśmie, 2006]
 • TytułAnalysis of some chosen elements of cerebrospinal fluid and serum in amyotrophic lateral sclerosis patients by total reflection X-ray fluorescence
  AutorzyB. OSTACHOWICZ, M. LANKOSZ, B. Tomik, D. Adamek, P. Wobrauschek, C. Streli, P. Kregsamer
  ŹródłoSpectrochimica Acta. Part B, Atomic spectroscopy. — 2006 vol. 61 iss. 10–11, s. 1210–1213. — tekst: https://goo.gl/UbkcpF
4
5
6
 • [referat, 2016]
 • TytułApplication of the TXRF and XANES method for analysis of ovarian cancer cyst fluids
  AutorzyM. GRZELAK, M. LANKOSZ, B. OSTACHOWICZ, D. Adamek, L. Chmura
  ŹródłoEXRS2016 : European conference on X-Ray Spectrometry : June 19–24, 2016, Gothenburg, Sweden : program and book of abstracts. — Gothenburg : University of Gothenburg, 2016. — S. 156
7
 • [referat, 2013]
 • TytułApplication of the TXRF method for the elemental analysis of brain tumors with differental grade of malignancy
  AutorzyM. Grzelak, B. OSTACHOWICZ, A. WANDZILAK, D. Adamek, E. Radwańska, M. LANKOSZ
  ŹródłoTXRF2013 : the 15textsuperscript{th} international conference on Total reflection X-ray fluorescence analysis and related methods and the 49textsuperscript{th} annual conference on X-ray chemical analysis : September 23–27, 2013, Osaka, Japan : book of abstracts. — [Japan : s. n.], 2013. — S. 27–28
8
 • [referat, 2013]
 • TytułApplication of the TXRF method for the elemental analysis of brain tumors with different grade of malignancy
  AutorzyM. Grzelak, B. OSTACHOWICZ, A. WANDZILAK, D. Adamek, E. Radwańska, M. LANKOSZ
  ŹródłoInnovative technologies in biomedicine : the 1st international conference : October 15–16, 2013, Krakow, Poland : programme. — [Krakow : s. n.], [2013]. — S. 51
9
 • [referat, 2005]
 • TytułApplication of the TXRF method for the elemental analysis of the cerebrospinal fluid and serum in amyotrophic lateral sclerosis
  AutorzyB. OSTACHOWICZ, M. LANKOSZ, B. Tomik [et al.]
  ŹródłoThe Denver X-ray conference : 54textsuperscript{th} annual conference on Applications of X-ray analysis : featuring cutting edge: training, applications, techniques, instrumentation : exhibits, workshops, sessions : plenary session: X-ray imaging : 1–5 August 2005, Colorado Springs, Colorado U. S. A. : book of abstracts / ICDD International Centre for Diffraction Data. — [U.S.A. : s. n.], [2005]. — S. 105
10
 • [referat, 2002]
 • TytułApplication of the TXRF method for the elemental analysis of the cerebrospinal fluid (CSF) in Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)
  AutorzyB. OSTACHOWICZ, M. BORUCHOWSKA, M. LANKOSZ, B. Tomik, A. Szczudlik, D. Adamek
  ŹródłoEDXRS 2002 : European conference on Energy Dispersive X-Ray Spectrometry : 16 – 21 June 2002, Berlin, Germany : book of abstracts / BAM, PTB, TU Berlin. — [Berlin : Technische Universität], [2002]. — S. 143
11
12
 • [referat, 2004]
 • TytułApplication of the TXRF method to the elemental analysis of human body fluids for medical research
  AutorzyM. LANKOSZ, B. OSTACHOWICZ, P. Wobrauschek [et al.]
  ŹródłoEXRS 2004 : European Conference on X-Ray Spectrometry : 6–11 June 2004 Alghero, Italy : book of abstracts (in alphabetical order). — [Italy : s. n.], [2004]. — S. [1]
13
 • [referat, 2017]
 • TytułApplication of the TXRF technique for the elemental analysis of ovarian tumours and corresponding cyst fluid
  AutorzyM. GRZELAK, M. LANKOSZ, B. OSTACHOWICZ, P. WRÓBEL, A. Świercz, K. Pyzik, L. Chmura, D. Adamek
  ŹródłoTXRF2017 : 17textsuperscript{th} international conference on Total reflection X-Ray Fluorescence analysis and related methods : September 19–22, 2017, Brescia, Italy : program and book of abstracts / ed. Annalisa Zacco. — Brescia : SMART Solutions Srl, 2017. — S. 38
14
 • [referat, 2018]
 • TytułApplication of the X-ray fluorescence and X-ray absorption techniques for the elemental analysis and speciation of elements in the ovarian tumours pathogenesis
  AutorzyM. M. GRZELAK, P. M. WRÓBEL, M. LANKOSZ, B. OSTACHOWICZ, Ł. Chmura, D. Adamek, R. Jach
  ŹródłoInnovative technologies in biomedicine : the 3rd international conference : October 22–24, 2018, Krakow, Poland : programme / The Cracovian Association for Heart and Lung Health PULMO-COR, [etc.]. — [Krakow : s. n.], [2018]. — S. 22–23
15
16
 • [referat, 2019]
 • TytułApplication of total reflection X-ray fluorescence (TXRF) method to identify elemental changes occurring in rat organs after intracranial implantation of human glioblastoma multiforme cell line
  AutorzyK. PŁANETA, Z. Setkowicz, D. Ryszawy, N. JANIK-OLCHAWA, K. MATUSIAK, B. OSTACHOWICZ, J. CHWIEJ
  ŹródłoNational Scientific Conference for PhD Students : II edition : Cracow, March 02, 2019 : the book of abstracts / eds. Kępczak Norbert, Firaza Agnieszka. — [Łódź : Promovendi Foundation Publishing], [2019]. — S. 27
17
 • [referat, 2005]
 • TytułApplication of TXRF in analysis of body fluids in amniotic lateral sclerosis
  AutorzyB. OSTACHOWICZ, M. LANKOSZ, B. Tomik [et al.]
  Źródło11th Conference on Total reflection X-ray fluorescence analysis and related methods (TXRF 2005) : September 18–22, 2005, Budapest, Hungary : book of proceedings / eds. Gyula Záray, Mihály Óvári ; Universitas Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominata, Magyar Tudományos Akadémia. — [Budapest : s. n.], [2005]. — S. 96, P-32
18
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2019]
 • TytułBadania toksyczności magnetycznych nanocząstek tlenku żelaza emph{in vivo} i emph{in vitro}
  AutorzyJoanna CHWIEJ, Katarzyna MATUSIAK, AGNIESZKA DRÓŻDŻ, Aldona Kubala-Kukuś, Ilona Stabrawa, Damian Ryszawy, Natalia JANIK-OLCHAWA, Beata OSTACHOWICZ, Zuzanna Setkowicz
  ŹródłoInżynier i Fizyk Medyczny : fizyka, inżynieria, elektroradiologia, radiologia. — 2019 vol. 8 no. 3, s. 234–235
19
 • [referat, 2014]
 • TytułCan tissue iron help us distinguish between different brain cancer malignancy grades?
  AutorzyAleksandra WANDZILAK, Paweł WRÓBEL, Mateusz CZYŻYCKI, Beata OSTACHOWICZ, Edyta Radwanska, Dariusz Adamek, Marek LANKOSZ
  ŹródłoEXRS-2014 : European conference on X-Ray Spectrometry : Bologna, Italy, 15–20 June 2014 : book of abstracts / eds. Jorge E. Fernández, Viviana Scot. — Bologna : Bononia University Press, cop. 2014. — S. 85
20
 • [referat, 2019]
 • TytułChallenges of trace element analysis of human samples – case study of ovarian cancers
  AutorzyP. M. WRÓBEL, M. M. GRZELAK, K. WĄTOR, B. OSTACHOWICZ, M. LANKOSZ, Ł. Chmura, D. Adamek, R. Jach
  ŹródłoTXRF2019 : 18textsuperscript{th} international conference on Total Reflection X-ray Fluorescence analysis and related methods : June 25–28, 2019, Girona, Spain : program and book of abstracts / eds. Ignasi Queralt, Eva Marguí, Manuela Hidalgo. — Girona : Stein, 2019. — S. 8
21
 • [referat, 2015]
 • TytułChemistry of ovarian epithelial tumors investigated using X-ray based methods (XRF, TXRF, XANES)
  AutorzyŁukasz Chmura, Dariusz Adamek, Maria GRZELAK, Marzena Brzyszczyk, Mateusz CZYŻYCKI, Paweł WRÓBEL, Beata OSTACHOWICZ, Marek LANKOSZ, Magdalena SZCZERBOWSKA-BORUCHOWSKA
  ŹródłoInnovative technologies in biomedicine : the 2nd international conference : October 12–14, 2015, Krakow, Poland : programme. — [Kraków : s. n.], [2015]. — S. 18
22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułChronic but not acute antidepressant treatment alters serum zinc/copper ratio under pathological/zinc-deficient conditions in mice
  AutorzyK. Młyniec, B. OSTACHOWICZ, A. KRAKOWSKA, W. RECZYŃSKI, W. Opoka, G. Nowak
  ŹródłoJournal of Physiology and Pharmacology. — 2014 vol. 65 no. 5, s. 673–678
23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułCombined micro-XRF and TXRF methodology for quantitative elemental imaging of tissue samples
  AutorzyPaweł M. WRÓBEL, Sławomir Bała, Mateusz CZYŻYCKI, Magdalena Golasik, Tadeusz Librowski, Beata OSTACHOWICZ, Wojciech Piekoszewski, Artur SURÓWKA, Marek LANKOSZ
  ŹródłoTalanta. — 2017 vol. 162, s. 654–659. — tekst: https://goo.gl/WB5JvU
24
 • [referat, 2017]
 • TytułCzy rzęśl długoszyjkowa może być wykorzystana do rekultywacji osadów skażonych związkami chromu w warunkach naturalnych?
  AutorzyJoanna Augustynowicz, Agnieszka Baran, Ewa Sitek, Tomasz Bryniarski, Beata OSTACHOWICZ, Małgorzata Urbańska-Stopa
  ŹródłoAktualne wyzwania w rekultywacji leśnej : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia referatów i posterów : Zakład Ekologii Lasu i Rekultywacji - historia, kierunki badawcze i osiągnięcia : 5–6 czerwca 2017, Kraków–Bełchatów / pod red. Marka Pająka ; Zakład Ekologii Lasu i Rekultywacji. Wydział Leśny. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, 2017. — S. 53–55
25