Wykaz publikacji wybranego autora

Tadeusz Sidor, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kmie, Katedra Metrologii i Elektroniki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 31, z ogólnej liczby 34 publikacji Autora


1
 • Alternatywne źródła energii
2
 • Analiza własności metrologicznych przetworników A/D zbudowanych na bazie modulatorów sigma-delta różnych rzędów
3
 • Badania symulacyjne wierności odwzorowania charakterystyk częstotliwościowych wzmacniaczy operacyjnych przez ich makromodele
4
 • Badania symulacyjne wpływu tolerancji rezystorów na współczynnik CMRR w różnych strukturach wzmacniaczy pomiarowych
5
 • Dydaktyka Zakładu Metrologii A. G. H. w dziedzinie elektronicznych układów pomiarowych
6
 • Electrical and electronic measurements and instrumentation
7
 • Elektroniczne przetworniki pomiarowe
8
 • Komputerowa analiza elektronicznych układów pomiarowych
9
 • Laboratory manual for basic metrology course
10
 • Metrological properties of A/D converters utilizing higher order sigma-delta modulators compared with A/D converters with modulators of first order
11
 • Modelowanie i badania symulacyjne czujników inercyjnych pierwszego rzędu o zmiennej dynamice
12
 • Modelowanie i badania symulacyjne elektronicznych przetworników pomiarowych za pomocą uniwersalnych programów analizy układów elektronicznych
13
 • Modulacja częstotliwości mostkowymi układami czujników parametrycznych
14
 • O pewnej dogodnej metodzie pomiaru wzmocnienia i częstotliwości granicznej wzmacniaczy operacyjnych w układzie z otwartą pętlą sprzężenia zwrotnego
15
 • O pewnym nieporozumieniu terminologicznym
16
 • Optymalny dobór korektora własności dynamicznych czujników wielkości nieelektrycznych
17
 • Podstawy metrologii
18
 • Podstawy metrologii
19
 • Podstawy metrologii
20
 • Porównawcze badania symulacyjne wpływu napięcia wspólnego na różne systemy przetworników sygnałów z mostkowego układu czujników
21
 • Porównawcze badania wrażliwości elektronicznych przetworników pomiarowych na tolerancje podzespołów przy wykorzystaniu analizy Monte Carlo
22
 • Programy do symulacji układów elektronicznych w badaniach naukowych i dydaktyce Zakładu Metrologii AGH
23
 • Przetwarzanie sygnału czujników naprężno-oporowych na sygnały dogodne do transmisji na odległość
24
 • Symulacyjna weryfikacja własności metrologicznych przetworników A/C typu sigma-delta
25
 • Symulacyjne badania zależności współczynnika CMRR od częstotliwości dla różnych struktur wzmacniaczy pomiarowych