Wykaz publikacji wybranego autora

Jacek Nalepa, dr inż.

adiunkt

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kmie, Katedra Metrologii i Elektroniki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem21147
2010211
200922
200811
200711
2006312
200522
200444
2003321
2002211
200111
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem21174
201022
200922
200811
200711
2006321
2005211
2004431
2003321
200222
200111
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem21183
201022
200922
200811
200711
2006321
200522
2004431
2003321
200222
200111
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem2121
201022
200922
200811
200711
200633
200522
200444
200333
200222
200111
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem21318
2010211
200922
200811
200711
200633
200522
200444
200333
200222
200111
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem21714
2010211
200922
200811
200711
2006321
200522
200444
2003312
200222
200111

Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • [referat, 2006]
 • TytułA simulation investigation of differential algorithm for the ”blind correction” of dynamic error in measuring channels with periodic nonstationarity
  AutorzyJerzy NABIELEC, Jacek NALEPA
  ŹródłoIMEKO XVIII world congress and IV Brazilian congress of metrology [Dokument elektroniczny] : IMEKO world congress metrologia Brazil 2006 : metrology for a sustainable development : September 17–22, 2006, Rio de Janeiro, Brazil / IMEKO. — [Rio de Janeiro, Brazil : LETRA CAPITAL Editora], [2006]. — S. 1–3
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat w czasopiśmie, 2006]
 • TytułBadania symulacyjne algorytmu różnicowego korekcji „w ciemno” błędu dynamicznego dla wybranego przypadku niestacjonarnych torów pomiarowych
  AutorzyJacek NALEPA
  ŹródłoPomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR. — 2006 [nr] 10bis wyd. spec. dodatkowe, s. 16–18
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułBadania symulacyjne systemu korekcji dynamicznej metodą „w ciemno” przy autoidentyfikacji charakterystyk statycznych obu korygowanych torów
  AutorzyJacek NALEPA
  ŹródłoPomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR. — 2007 vol. 53 nr 9bis, s. 220–223
 • słowa kluczowe: błąd dynamiczny, korekcja 'w ciemno'

  keywords: dynamic error, blind correction

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat w czasopiśmie, 2006]
 • TytułBadania symulacyjne systemu korekcji dynamicznej metodą „w ciemno” przy niespełnieniu warunku jednakowych wzmocnień w obu torach
  AutorzyJacek NALEPA
  ŹródłoPomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR. — 2006 [nr] 10bis wyd. spec. dodatkowe, s. 12–15
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat, 2002]
 • TytułBadania symulacyjne wybranego algorytmu korekcji błędu dynamicznego metodą „w ciemno” dla dwuinercyjnego toru pomiarowego
  AutorzyJacek NALEPA
  ŹródłoModelowanie i symulacja systemów pomiarowych : materiały XII [dwunastego] sympozjum : Krynica, 16–20 września 2002 / pod red. Janusza Gajdy ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Zakład Metrologii. — Kraków : Wydawnictwo Zakładu Metrologii AGH, 2002. — S. 183–190
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat, 2009]
 • TytułBadania symulacyjne wybranego algorytmu korekcji błędu dynamicznego metodą “w ciemno” dla niestacjonarnych torów pomiarowych – ostatnie badania
  AutorzyJacek NALEPA
  ŹródłoModelowanie i symulacja systemów pomiarowych : materiały XVII sympozjum : Krynica, 20-24 września 2009 / pod red. Janusza Gajdy ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Eletrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Metrologii. — Kraków : Wydawnictwo KM AGH, 2009. — S. 119–126
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2004]
 • TytułBaza testów kontrolnych w oprogramowaniu wspomagającym proces dydaktyczny w Laboratorium Metrologii
  AutorzyAndrzej ZATORSKI, Jacek NALEPA
  ŹródłoKM Kongres Metrologii : metrologia w procesie poznania : Wrocław, 6–9. 09. 2004 : materiały konferencyjne, T. 1 / pod red. Janusza Mroczki. — [Zielona Góra : druk: LUMEL S. A.], 2004. — S. 55–58
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2004]
 • TytułCorrection of dynamic error by the “blind” method : a differential algorithm simulation study
  AutorzyJacek NALEPA
  ŹródłoAMS'04 : 10textsuperscript{th} IMEKO TC7 international symposium on Advances of Measurement Science : June 30–July 2, 2004, Saint-Petersburg, Russia : proceedings, Vol. 1 / ed. Sergey V. Muravyov ; International Measurement Confederation IMEKO, Technical Committee on Measurement Science – TC 7. — [Tomsk : Plutechnic University], [2004]. — S. 109–114
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 2009]
 • TytułDydaktyka Katedry Metrologii AGH w nowych programach studiów dwustopniowych na kierunku Elektrotechnika
  AutorzyJacek NALEPA
  ŹródłoKierunki działalności i współpraca naukowa Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki : materiały konferencji zorganizowanej z okazji Jubileuszu 90-lecia AGH : Kraków, 28–29 maja 2009 / komitet red. Wojciech Mitkowski, Adam Piłat. — Kraków : AGH WEAIiE, cop. 2009. — S. 221–222
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat, 2004]
 • TytułKorekcja błędu dynamicznego metodą „w ciemno” – badania symulacyjne przy nieznajomości modelu toru pomiarowego
  AutorzyJacek NALEPA
  ŹródłoModelowanie i symulacja systemów pomiarowych : materiały XIV sympozjum : Krynica, 19–23 września 2004 / pod red. Janusza Gajdy ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Metrologii. — Kraków : Wydawnictwo Katedry Metrologii AGH, 2004. — S. 47–54
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat w czasopiśmie, 2002]
 • TytułKorekcja błędu dynamicznego pomiaru metodą „w ciemno” – badania symulacyjne obiektu pierwszego rzędu
  AutorzyJerzy NABIELEC, Jacek NALEPA
  ŹródłoPomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR. — 2002 nr 5/6, s. 25–28
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat w czasopiśmie, 2003]
 • TytułKorekcja dynamiczna metodą równoważności pomiaru dwoma równoległymi torami
  AutorzyJacek NALEPA
  ŹródłoZeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej ; nr 207. Seria: Elektrotechnika = Journal of Electrical Engineering. — 2003 z. 25, s. 215–224
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat, 2005]
 • TytułMaster-degree specialization in Computer Engineering in Electrical Systems, carried in English at the AGH-UST
  AutorzyCIEŚLA Antoni, HANZELKA Zbigniew, NALEPA Jacek, ORZECHOWSKI Tadeusz, RUSEK Jan
  ŹródłoICEE'2005 : International Conference on Engineering Education “Global education interlink” : proceedings of the International Conference on Engineering Education ICEE'2005 : July 25–29, 2005, Gliwice, Poland : conference proceedings, Vol. 2 / eds. Jerzy Mościński, Marcin Maciążek. — Gliwice : Silesian University of Technology, 2005. — S. 459–464
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat, 2003]
 • TytułModelowanie matematyczne i symulacja komputerowa procesów i urządzeń pomiarowych w dydaktyce metrologii
  AutorzyJacek NALEPA
  ŹródłoXXXV MKM 2003 : XXXV Międzyuczelniana Konferencja Metrologów : Kraków, 8–11 września 2003 r. / materiały pod red. Janusza Gajdy. — Kraków : Wydawnictwo Katedry Metrologii AGH, 2003. — S. 261–265
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [referat, 2001]
 • TytułOcena skuteczności trzech algorytmów korekcji dynamicznej pomiaru metodą „w ciemno” dla obiektu pierwszego rzędu - badania symulacyjne
  AutorzyJerzy NABIELEC, Jacek NALEPA
  ŹródłoKKM 2001 : Krajowy Kongres Metrologii : metrologia u progu trzeciego Millenium : Warszawa 24–27 czerwca 2001 r. : materiały kongresu, T. 1 / red. Jacek Dusza, Zygmunt Jabłoński. — Warszawa : BEL Studio Sp z o. o., 2001. — S. 247–250
 • słowa kluczowe: błąd dynamiczny, korekcja, układy pomiarowe

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułPodsumowanie badań symulacyjnych systemu korekcji dynamicznej metodą równoważności pomiaru dwoma torami
  AutorzyJacek NALEPA
  ŹródłoPomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR. — 2010 vol. 56 nr 8, s. 887–889
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [referat, 2010]
 • TytułPodsumowanie badań symulacyjnych systemu korekcji dynamicznej metodą równoważności pomiaru dwoma torami
  AutorzyJacek NALEPA
  ŹródłoKM 2010 : V Kongres Metrologii : Łódź, 6–8 września 2010 : materiały / oprac. red. Krzysztof Gniotek, Zygmunt Kuśmierek. — Łódź : Politechnika Łódzka, 2010. — S. 96–97
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułPrzedmioty metrologiczne w programach dwustopniowych studiów na kierunku Elektrotechnika na Wydziale EAIiE AGH
  AutorzyJacek NALEPA
  ŹródłoPomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR. — 2008 vol. 54 nr 12, s. 892–894
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [referat, 2003]
 • TytułThe “blind” method of dynamic error correction for the second order system
  AutorzyJerzy NABIELEC, Jacek NALEPA
  ŹródłoXVII IMEKO world congress : metrology in the 3textsuperscript{rd} Millennium : June 22–27, 2003 Dubrovnik, Croatia : book of summaries / eds. Damir Ilić, Mladen Boršić, Josip Butorac ; IMEKO International Measurement Confederation, HMD Croatian Metrology Society. — [Dubrovnik] : Croatian Metrology Society : International Measurement Confederation, cop. 2003. — S. 93
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [referat, 2004]
 • TytułWirtualne stanowiska w laboratorium podstaw metrologii
  AutorzyBartosz Bidziński, Wojciech Gryga, Jacek NALEPA
  ŹródłoMKM'04 : XXXVI Międzyuczelniana Konferencja Metrologów : Ustroń, 21–23 czerwiec 2004 : materiały konferencyjne / oprac. red. Damian Gonscz, Artur Skórkowski ; Politechnika Śląska. Instytut Metrologii i Automatyki Elektrotechnicznej. — Katowice : Komisja Metrologii Oddziału PAN, 2004. — S. 365–372
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [referat, 2005]
 • Tytuł„Wstępne badania symulacyjne algorytmu różnicowego korekcji błędu dynamicznego metodą „w ciemno” dla torów pomiarowych o niestacjonarności typu okresowego”
  AutorzyJacek NALEPA
  ŹródłoModelowanie i symulacja systemów pomiarowych : materiały XV sympozjum : Krynica, 18–22 września 2005 / pod red. Janusza Gajdy ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Metrologii. — Kraków : Wydawnictwo Katedry Metrologii AGH, 2005. — S. 45–52
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: