Wykaz publikacji wybranego autora

Jacek Nalepa, dr inż.

adiunkt

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kmie, Katedra Metrologii i Elektroniki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 29, z ogólnej liczby 29 publikacji Autora


1
 • [referat, 2006]
 • TytułA simulation investigation of differential algorithm for the ”blind correction” of dynamic error in measuring channels with periodic nonstationarity
  AutorzyJerzy NABIELEC, Jacek NALEPA
  ŹródłoIMEKO XVIII world congress and IV Brazilian congress of metrology [Dokument elektroniczny] : IMEKO world congress metrologia Brazil 2006 : metrology for a sustainable development : September 17–22, 2006, Rio de Janeiro, Brazil / IMEKO. — [Rio de Janeiro, Brazil : LETRA CAPITAL Editora], [2006]. — S. 1–3
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat w czasopiśmie, 2006]
 • TytułBadania symulacyjne algorytmu różnicowego korekcji „w ciemno” błędu dynamicznego dla wybranego przypadku niestacjonarnych torów pomiarowych
  AutorzyJacek NALEPA
  ŹródłoPomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR. — 2006 [nr] 10bis wyd. spec. dodatkowe, s. 16–18
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułBadania symulacyjne systemu korekcji dynamicznej metodą „w ciemno” przy autoidentyfikacji charakterystyk statycznych obu korygowanych torów
  AutorzyJacek NALEPA
  ŹródłoPomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR. — 2007 vol. 53 nr 9bis, s. 220–223
 • słowa kluczowe: błąd dynamiczny, korekcja 'w ciemno'

  keywords: dynamic error, blind correction

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat w czasopiśmie, 2006]
 • TytułBadania symulacyjne systemu korekcji dynamicznej metodą „w ciemno” przy niespełnieniu warunku jednakowych wzmocnień w obu torach
  AutorzyJacek NALEPA
  ŹródłoPomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR. — 2006 [nr] 10bis wyd. spec. dodatkowe, s. 12–15
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat, 2002]
 • TytułBadania symulacyjne wybranego algorytmu korekcji błędu dynamicznego metodą „w ciemno” dla dwuinercyjnego toru pomiarowego
  AutorzyJacek NALEPA
  ŹródłoModelowanie i symulacja systemów pomiarowych : materiały XII [dwunastego] sympozjum : Krynica, 16–20 września 2002 / pod red. Janusza Gajdy ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Zakład Metrologii. — Kraków : Wydawnictwo Zakładu Metrologii AGH, 2002. — S. 183–190
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat, 2009]
 • TytułBadania symulacyjne wybranego algorytmu korekcji błędu dynamicznego metodą “w ciemno” dla niestacjonarnych torów pomiarowych – ostatnie badania
  AutorzyJacek NALEPA
  ŹródłoModelowanie i symulacja systemów pomiarowych : materiały XVII sympozjum : Krynica, 20-24 września 2009 / pod red. Janusza Gajdy ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Eletrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Metrologii. — Kraków : Wydawnictwo KM AGH, 2009. — S. 119–126
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2004]
 • TytułBaza testów kontrolnych w oprogramowaniu wspomagającym proces dydaktyczny w Laboratorium Metrologii
  AutorzyAndrzej ZATORSKI, Jacek NALEPA
  ŹródłoKM Kongres Metrologii : metrologia w procesie poznania : Wrocław, 6–9. 09. 2004 : materiały konferencyjne, T. 1 / pod red. Janusza Mroczki. — [Zielona Góra : druk: LUMEL S. A.], 2004. — S. 55–58
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 1996]
 • TytułComparison of the simulating methods for determining the measuring system dynamic errors with A/D conversion
  AutorzyWacław GAWĘDZKI, Jacek NALEPA
  Źródło8th International symposium on New measurement and calibration methods of electrical quantities and instruments : Budapest, Hungary, September 16–17, 1996 : proceedings / eds. T. Dobrowiecki, I. Zoltán ; IMEKO – International Measurement Confederation, IMEKO TC-4 Technical Comittee on Measurement of Electrical Quantities. — Budapest : Technical University. Faculty of Electrical Engineering and Informatics, 1996. — S. 152–155
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 2004]
 • TytułCorrection of dynamic error by the “blind” method : a differential algorithm simulation study
  AutorzyJacek NALEPA
  ŹródłoAMS'04 : 10textsuperscript{th} IMEKO TC7 international symposium on Advances of Measurement Science : June 30–July 2, 2004, Saint-Petersburg, Russia : proceedings, Vol. 1 / ed. Sergey V. Muravyov ; International Measurement Confederation IMEKO, Technical Committee on Measurement Science – TC 7. — [Tomsk : Plutechnic University], [2004]. — S. 109–114
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat, 2009]
 • TytułDydaktyka Katedry Metrologii AGH w nowych programach studiów dwustopniowych na kierunku Elektrotechnika
  AutorzyJacek NALEPA
  ŹródłoKierunki działalności i współpraca naukowa Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki : materiały konferencji zorganizowanej z okazji Jubileuszu 90-lecia AGH : Kraków, 28–29 maja 2009 / komitet red. Wojciech Mitkowski, Adam Piłat. — Kraków : AGH WEAIiE, cop. 2009. — S. 221–222
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat, 2004]
 • TytułKorekcja błędu dynamicznego metodą „w ciemno” – badania symulacyjne przy nieznajomości modelu toru pomiarowego
  AutorzyJacek NALEPA
  ŹródłoModelowanie i symulacja systemów pomiarowych : materiały XIV sympozjum : Krynica, 19–23 września 2004 / pod red. Janusza Gajdy ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Metrologii. — Kraków : Wydawnictwo Katedry Metrologii AGH, 2004. — S. 47–54
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat w czasopiśmie, 2002]
 • TytułKorekcja błędu dynamicznego pomiaru metodą „w ciemno” – badania symulacyjne obiektu pierwszego rzędu
  AutorzyJerzy NABIELEC, Jacek NALEPA
  ŹródłoPomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR. — 2002 nr 5/6, s. 25–28
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat w czasopiśmie, 2003]
 • TytułKorekcja dynamiczna metodą równoważności pomiaru dwoma równoległymi torami
  AutorzyJacek NALEPA
  ŹródłoZeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej ; nr 207. Seria: Elektrotechnika = Journal of Electrical Engineering. — 2003 z. 25, s. 215–224
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat, 2005]
 • TytułMaster-degree specialization in Computer Engineering in Electrical Systems, carried in English at the AGH-UST
  AutorzyCIEŚLA Antoni, HANZELKA Zbigniew, NALEPA Jacek, ORZECHOWSKI Tadeusz, RUSEK Jan
  ŹródłoICEE'2005 : International Conference on Engineering Education “Global education interlink” : proceedings of the International Conference on Engineering Education ICEE'2005 : July 25–29, 2005, Gliwice, Poland : conference proceedings, Vol. 2 / eds. Jerzy Mościński, Marcin Maciążek. — Gliwice : Silesian University of Technology, 2005. — S. 459–464
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [referat, 1999]
 • TytułModelling and simulation of A/D converters operating in measurement systems
  AutorzyJacek NALEPA
  ŹródłoMOSIS'99 : Modelling and Simulation of System : 33rd spring international conference : April 27–29, 1999 Rožnov pod Radhoštěm Czech Republic : proceedings, Vol. 1 / Department of Computer Science of FEEI VŠB – TU Ostrava ; Department of Computer Science of FEECS VUT Brno. — Ostrava : MARQ, 1999. — S. 167–172
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat, 2000]
 • TytułModelling and simulation of measuring systems using the simulink specialised toolbox
  AutorzyJ. NALEPA
  ŹródłoIMEKO 2000 [International Measurement Confederation] : XVI IMEKO world congress : Sept. 25–28, 2000 Vienna : proceedings. Vol. 5, Top. 7 : Measurement science ; Top. 8 : Traceability in metrology ; Top. 11 : Metrological infrastructur / eds. A. Afjehi-Sadat, M. N. Durakbasa, P. H. Osanna. — Wien : Abteilung Austauschbau und Messtechnik, 2000. — S. 141–146
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [referat, 1999]
 • TytułModelowanie i symulacja procesów i urządzeń pomiarowych jako element nauczania metrologii
  AutorzyJacek NALEPA
  ŹródłoXXXI Międzyuczelniana Konferencja Metrologów : Białystok, 7–10 września 1999 r. / [red. Arkadiusz Łukjaniuk] ; Politechnika Białostocka. Wydział Elektryczny. Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii. — Białystok : PB, 1999. — S. 113–118
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [referat, 2003]
 • TytułModelowanie matematyczne i symulacja komputerowa procesów i urządzeń pomiarowych w dydaktyce metrologii
  AutorzyJacek NALEPA
  ŹródłoXXXV MKM 2003 : XXXV Międzyuczelniana Konferencja Metrologów : Kraków, 8–11 września 2003 r. / materiały pod red. Janusza Gajdy. — Kraków : Wydawnictwo Katedry Metrologii AGH, 2003. — S. 261–265
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [referat, 2001]
 • TytułOcena skuteczności korekcji błędu dynamicznego metodą „w ciemno” – badania symulacyjne toru inercyjnego pierwszego rzędu
  AutorzyJacek NALEPA
  ŹródłoModelowanie i symulacja systemów pomiarowych : materiały XI [jedenastego] sympozjum : Krynica, 17–21 września 2001 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Zakład Metrologii. — Kraków : Wydawnictwo Zakładu Metrologii AGH, 2001. — S. 167–173
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [referat, 2001]
 • TytułOcena skuteczności trzech algorytmów korekcji dynamicznej pomiaru metodą „w ciemno” dla obiektu pierwszego rzędu - badania symulacyjne
  AutorzyJerzy NABIELEC, Jacek NALEPA
  ŹródłoKKM 2001 : Krajowy Kongres Metrologii : metrologia u progu trzeciego Millenium : Warszawa 24–27 czerwca 2001 r. : materiały kongresu, T. 1 / red. Jacek Dusza, Zygmunt Jabłoński. — Warszawa : BEL Studio Sp z o. o., 2001. — S. 247–250
 • słowa kluczowe: błąd dynamiczny, korekcja, układy pomiarowe

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [referat, 2000]
 • TytułOprogramowanie wspomagające laboratorium „Podstaw Metrologii”
  AutorzyJacek NALEPA
  ŹródłoXXXII [Trzydziesta druga] Międzyuczelniana Konferencja Metrologów : MKM'2000 : Rzeszów–Jawor, 11–15 września 2000 r., T. 1 / red. Roman Tabisz z zespołem: Barbara Wilk, Włodzimierz Stec, Anna Szlachta ; Politechnika Rzeszowska. Wydział Elektryczny. Zakład Metrologii i Systemów Pomiarowych. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2000. — S. 117–120
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułPodsumowanie badań symulacyjnych systemu korekcji dynamicznej metodą równoważności pomiaru dwoma torami
  AutorzyJacek NALEPA
  ŹródłoPomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR. — 2010 vol. 56 nr 8, s. 887–889
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [referat, 2010]
 • TytułPodsumowanie badań symulacyjnych systemu korekcji dynamicznej metodą równoważności pomiaru dwoma torami
  AutorzyJacek NALEPA
  ŹródłoKM 2010 : V Kongres Metrologii : Łódź, 6–8 września 2010 : materiały / oprac. red. Krzysztof Gniotek, Zygmunt Kuśmierek. — Łódź : Politechnika Łódzka, 2010. — S. 96–97
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [referat, 1999]
 • TytułPróba oceny wybranych postaci kryterium błędu dynamicznego przy małej wartości tego błędu
  AutorzyJacek NALEPA
  ŹródłoModelowanie i symulacja systemów pomiarowych : materiały IX sympozjum : Krynica, 20–24 września 1999 / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Zakład Metrologii. — Kraków : Wydawnictwo ZM AGH, 1999. — S. 279–283
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułPrzedmioty metrologiczne w programach dwustopniowych studiów na kierunku Elektrotechnika na Wydziale EAIiE AGH
  AutorzyJacek NALEPA
  ŹródłoPomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR. — 2008 vol. 54 nr 12, s. 892–894
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: