Wykaz publikacji wybranego autora

Jacek Nalepa, dr inż.

adiunkt

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kmie, Katedra Metrologii i Elektroniki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 29, z ogólnej liczby 29 publikacji Autora


1
 • A simulation investigation of differential algorithm for the ”blind correction” of dynamic error in measuring channels with periodic nonstationarity
2
 • Badania symulacyjne algorytmu różnicowego korekcji „w ciemno” błędu dynamicznego dla wybranego przypadku niestacjonarnych torów pomiarowych
3
 • Badania symulacyjne systemu korekcji dynamicznej metodą „w ciemno” przy autoidentyfikacji charakterystyk statycznych obu korygowanych torów
4
 • Badania symulacyjne systemu korekcji dynamicznej metodą „w ciemno” przy niespełnieniu warunku jednakowych wzmocnień w obu torach
5
 • Badania symulacyjne wybranego algorytmu korekcji błędu dynamicznego metodą „w ciemno” dla dwuinercyjnego toru pomiarowego
6
 • Badania symulacyjne wybranego algorytmu korekcji błędu dynamicznego metodą “w ciemno” dla niestacjonarnych torów pomiarowych – ostatnie badania
7
 • Baza testów kontrolnych w oprogramowaniu wspomagającym proces dydaktyczny w Laboratorium Metrologii
8
 • Comparison of the simulating methods for determining the measuring system dynamic errors with A/D conversion
9
 • Correction of dynamic error by the “blind” method
10
 • Dydaktyka Katedry Metrologii AGH w nowych programach studiów dwustopniowych na kierunku Elektrotechnika
11
 • Korekcja błędu dynamicznego metodą „w ciemno” – badania symulacyjne przy nieznajomości modelu toru pomiarowego
12
 • Korekcja błędu dynamicznego pomiaru metodą „w ciemno” – badania symulacyjne obiektu pierwszego rzędu
13
 • Korekcja dynamiczna metodą równoważności pomiaru dwoma równoległymi torami
14
 • Master-degree specialization in Computer Engineering in Electrical Systems, carried in English at the AGH-UST
15
 • Modelling and simulation of A/D converters operating in measurement systems
16
 • Modelling and simulation of measuring systems using the simulink specialised toolbox
17
 • Modelowanie i symulacja procesów i urządzeń pomiarowych jako element nauczania metrologii
18
 • Modelowanie matematyczne i symulacja komputerowa procesów i urządzeń pomiarowych w dydaktyce metrologii
19
 • Ocena skuteczności korekcji błędu dynamicznego metodą „w ciemno” – badania symulacyjne toru inercyjnego pierwszego rzędu
20
 • Ocena skuteczności trzech algorytmów korekcji dynamicznej pomiaru metodą „w ciemno” dla obiektu pierwszego rzędu - badania symulacyjne
21
 • Oprogramowanie wspomagające laboratorium „Podstaw Metrologii”
22
 • Podsumowanie badań symulacyjnych systemu korekcji dynamicznej metodą równoważności pomiaru dwoma torami
23
 • Podsumowanie badań symulacyjnych systemu korekcji dynamicznej metodą równoważności pomiaru dwoma torami
24
 • Próba oceny wybranych postaci kryterium błędu dynamicznego przy małej wartości tego błędu
25
 • Przedmioty metrologiczne w programach dwustopniowych studiów na kierunku Elektrotechnika na Wydziale EAIiE AGH