Wykaz publikacji wybranego autora

Jerzy Nabielec, dr inż.

adiunkt

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kmie, Katedra Metrologii i Elektroniki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 909764

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 56, z ogólnej liczby 56 publikacji Autora


1
 • [zgłoszenie patentowe, 2013]
 • TytułAdaptacyjny dzielnik napięcia o skorygowanej charakterystyce częstotliwości do pomiaru wysokich napięć
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: NABIELEC Jerzy
  DetailsInt.Cl.: G01R 19/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 396031 A1 ; Opubl. 2013-03-04. — Zgłosz. nr P.396031 z dn. 2011-08-19 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2013  nr 5, s. 41–42. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL396031A1.pdf
2
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2016]
 • TytułAdaptacyjny dzielnik napięcia o skorygowanej charakterystyce częstotliwości do pomiaru wysokich napięć
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jerzy NABIELEC
  DetailsInt.Cl.: G01R 19/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 222066 B1 ; Udziel. 2015-08-04 ; Opubl. 2016-06-30. — Zgłosz. nr P.396031 z dn. 2011-08-19. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL222066B1.pdf
3
 • [zgłoszenie patentowe, 2014]
 • TytułAdaptiver Spannungsteiler mit korrigierter Frequenzeigenschaft zur Messung hoher Spannungen
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: NABIELEC Jerzy
  DetailsInt.Cl.: G01R 1/067textsuperscript{(2006.01)}. — European Patent Office. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; EP 2745121 A1 ; Opubl. 2014-06-25. — Zgłosz. nr EP20120761552 z dn. 2012-08-17 // Europäisches Patentblatt ; 2014  no. 26, s. 124. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/EP2745121A1.pdf
4
 • [fragment książki, 2013]
 • TytułAdaptive sensors for dynamic temperature measurements
  AutorzyPaweł Jamróz, Jerzy NABIELEC
  ŹródłoSmart sensors for industrial applications / ed. Krzysztof Iniewski. — Boca Raton ; London ; New York : CRC Press, cop. 2013. — S. 227–241
5
 • [zgłoszenie patentowe, 2014]
 • TytułAdaptive voltage divider with corrected frequency characteristics for measuring high voltages
  Inventor[Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie] ; wynalazca: Jerzy NABIELEC
  Details
6
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2016]
 • TytułAdaptive voltage divider with corrected frequency characteristics for measuring high voltages
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jerzy NABIELEC
  DetailsInt.Cl.: H03H 7/24textsuperscript{(2006.01)}. — Stany Zjednoczone. — Opis patentowy ; US 9331662 B2 ; Udziel. 2016-05-03 ; Opubl. 2016-05-03. — Zgłosz. nr US201214236912 z dn. 2012-08-17. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/US9331662B2.pdf
7
 • [zgłoszenie patentowe, 2015]
 • TytułAn adaptive voltage divider with corrected frequency characteristics for measuring high voltages
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: NABIELEC Jerzy
  DetailsInt.Cl.: G01R 1/067textsuperscript{(2006.01)}. — Indie. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; IN 834DELNP2014 A ; Opubl. 2015-01-09. — Zgłosz. nr IN2014DELNP834 z dn. 2014-02-05 // Official Journal of the Patent Office ; 2015  no. 02, s. 20328. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/IN834DELNP2014A.pdf
8
 • [zgłoszenie patentowe, 2013]
 • TytułAn adaptive voltage divider with corrected frequency characteristic for measuring high voltages
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: NABIELEC Jerzy
  Details
9
 • [zgłoszenie patentowe, 2014]
 • TytułAn adaptive voltage divider with corrected frequency characteristic for measuring high voltages
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: NABIELEC Jerzy
  Details
10
 • [zgłoszenie patentowe, 2014]
 • TytułAn adaptive voltage divider with corrected frequency characteristic for measuring high voltages
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: NABIELEC Jerzy
  Details
11
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2015]
 • TytułAn adaptive voltage divider with corrected frequency characteristic for measuring high voltages
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: NABIELEC Jerzy
  DetailsInt.Cl.: G01R 15/06textsuperscript{(2006.01)}. — European Patent Office. — Opis patentowy ; EP 2745121 B1 ; Udziel. 2015-03-18 ; Opubl. 2015-03-18. — Zgłosz. nr EP20120761552 z dn. 2012-08-17. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/EP2745121B1.pdf
12
 • [referat, 2006]
 • TytułA ”blind” correction of dynamic error of a nonstationary first order transducer for the periodic case – simulation investigation
  AutorzyJerzy NABIELEC
  ŹródłoIMEKO XVIII world congress and IV Brazilian congress of metrology [Dokument elektroniczny] : IMEKO world congress metrologia Brazil 2006 : metrology for a sustainable development : September 17–22, 2006, Rio de Janeiro, Brazil / IMEKO. — [Rio de Janeiro, Brazil : LETRA CAPITAL Editora], [2006]. — S. 1–4
13
 • [referat, 2006]
 • TytułA simulation investigation of differential algorithm for the ”blind correction” of dynamic error in measuring channels with periodic nonstationarity
  AutorzyJerzy NABIELEC, Jacek NALEPA
  ŹródłoIMEKO XVIII world congress and IV Brazilian congress of metrology [Dokument elektroniczny] : IMEKO world congress metrologia Brazil 2006 : metrology for a sustainable development : September 17–22, 2006, Rio de Janeiro, Brazil / IMEKO. — [Rio de Janeiro, Brazil : LETRA CAPITAL Editora], [2006]. — S. 1–3
14
 • [zgłoszenie patentowe, 2014]
 • TytułA system and a method for synchronization and transmission of information in a distributed measurement and control system
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: NABIELEC Jerzy, WETULA Andrzej
  Details
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułA voltage divider with autocalibration – a review of structures
  AutorzyJerzy NABIELEC, Andrzej WETULA
  ŹródłoPrzegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich. — 2016 R. 92 nr 11, s. 7–10. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2016/11/2.pdf
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułA voltage divider with autocalibration – a version with single compensation
  AutorzyJerzy NABIELEC, Andrzej WETULA
  ŹródłoPrzegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich. — 2016 R. 92 nr 11, s. 11–14. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2016/11/3.pdf
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułBłąd metody w zadaniu identyfikacji właściwości dynamicznych czujnika
  AutorzyJerzy NABIELEC
  ŹródłoPrzegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich. — 2011 R. 87 nr 12a, s. 99–103. — tekst: http://www.sigma-not.pl/download.do?mode=sps&id=64242
18
 • [referat, 2016]
 • TytułDzielnik napięcia z autokalibracją - przegląd struktur
  AutorzyJerzy NABIELEC, Andrzej WETULA
  ŹródłoVII Kongres Metrologii pod hasłem Metrologia fundamentem postępu w naukach stosowanych : Lublin-Nałęczów, 28.06–01.07.2016 r. : materiały konferencyjne / oprac. red. Waldemar Wójcik. — Lublin : Politechnika Lubelska, 2016. — S. 111–112
19
 • [referat, 2016]
 • TytułDzielnik napięcia z autokalibracją - wersja z pojedynczą kompensacją
  AutorzyJerzy NABIELEC, Andrzej WETULA
  ŹródłoVII Kongres Metrologii pod hasłem Metrologia fundamentem postępu w naukach stosowanych : Lublin-Nałęczów, 28.06–01.07.2016 r. : materiały konferencyjne / oprac. red. Waldemar Wójcik. — Lublin : Politechnika Lubelska, 2016. — S. 113–114
20
 • [zgłoszenie patentowe, 2017]
 • TytułDzielnik wysokiego napięcia
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: NABIELEC Jerzy, BISZTYGA Barbara
  DetailsInt.Cl.: G01R 15/04textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 414972 A1 ; Opubl. 2017-06-05. — Zgłosz. nr P.414972 z dn. 2015-11-26 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2017  nr 12, s. 55. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL414972A1.pdf
21
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2018]
 • TytułDzielnik wysokiego napięcia
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jerzy NABIELEC, Barbara BISZTYGA
  DetailsInt.Cl.: G01R 15/04textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 227914 B1 ; Udziel. 2017-09-08 ; Opubl. 2018-01-31. — Zgłosz. nr P.414972 z dn. 2015-11-26. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL227914B1.pdf
22
 • [referat, 2009]
 • TytułEksperymentalna weryfikacja korekcji dynamiki metodą „w ciemno” w zastosowaniu do czujników II-go rzędu
  AutorzyJerzy NABIELEC, Jarosław Krata
  ŹródłoKierunki działalności i współpraca naukowa Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki : materiały konferencji zorganizowanej z okazji Jubileuszu 90-lecia AGH : Kraków, 28–29 maja 2009 / komitet red. Wojciech Mitkowski, Adam Piłat. — Kraków : AGH WEAIiE, cop. 2009. — S. 219–220
23
 • [referat, 2015]
 • TytułExperimental verification of the voltage divider with auto-calibration
  AutorzyD. BORKOWSKI, J. NABIELEC, A. WETULA
  ŹródłoISNCC 2015 [Dokument elektroniczny] : 12textsuperscript{th} conference-seminar International School on Nonsinusoidal Currents and Compensation : 15–18 June 2015, Łagów, Poland : conference proceedings / University of Zielona Góra, PKP Energetyka, IEEE. — Piscataway : IEEE, cop. 2015. — S. [1–5]
24
 • [referat w czasopiśmie, 2016]
 • TytułHigh-voltage divider with automatic calibration – model tests
  AutorzySzymon BARCZENTEWICZ, Jerzy NABIELEC, Andrzej WETULA
  ŹródłoZeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. — 2016 nr 49, s. 17–20
25
 • [referat w czasopiśmie, 2016]
 • TytułJednomianowy model liczby Nusselta w pomiarze zmiennej temperatury metodą “w ciemno” przy niestacjonarnych przepływach
  AutorzyJerzy NABIELEC, Paweł Jamróz
  ŹródłoZeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. — 2016 nr 49, s. 79–84