Wykaz publikacji wybranego autora

Wacław Gawędzki, dr inż.

adiunkt

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kmie, Katedra Metrologii i Elektroniki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / elektrotechnika


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5352-0008

ResearcherID: W-1627-2018

Scopus: 6602225711

PBN: 909644

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 114, z ogólnej liczby 119 publikacji Autora


1
 • Accuracy analysis of a measurement system auto-calibration method
2
 • Algorytmiczne zmniejszanie błędów kwantyzacji przetwornika A/C współpracującego z czujnikami z wyjściem ilorazowym
3
 • Algorytm autokalibracji dla wybranych torów pomiarowych wielkości fizycznych
4
 • Algorytm auto-kalibracji torów pomiarowych poprzez wielomianową interpolację funkcji przetwarzania
5
 • Algorytm kompresji sygnałów pomiarowych w dziedzinie czasu
6
 • Algorytm nieregularnego próbkowania bazujący na analizie pochodnej sygnałów pomiarowych
7
 • Analiza błędu nieliniowości tensometrycznych systemów do pomiaru wagi
8
 • Analiza funkcjonowania algorytmu nieregularnego próbkowania
9
 • Analiza porównawcza kodera z nieregularnym okresem próbkowania „ISP” do kompresji sygnałów pomiarowych
10
 • Analiza wpływu drgań gruntu na odkształcenia rurociągów w warunkach ich dodatkowego obciążenia statycznego
11
 • Analiza wpływu drgań gruntu na odkształcenia rurociągów w warunkach ich dodatkowego obciążenia statycznego
12
 • Analysis of measurement signals compression algorithm properties in the time domain
13
 • Analysis of the influence of friction force on the strains of gas pipeline using the Hilbert-Huang transform
14
 • An adaptive algorithm for the measurement data compression
15
 • Auto-kalibracja torów pomiarowych poprzez interpolację funkcji przetwarzania za pomocą liniowych funkcji sklejanych
16
 • Autokalibracja torów pomiarowych poprzez interpolację funkcji przetwarzania za pomocą liniowych funkcji sklejanych
17
 • A branched system for measurement of the slow-variable forces using a strain gauge method
18
 • A method for the determination of the kinetic friction coefficient in friction pairs based on direct acceleration measurement of an object on an inclined plane
19
 • A study of the impact of dynamic ground actions on momentary values of friction forces at the gas pipeline-backfill interface
20
 • A study of the influence of friction forces on the transmission of soil vibration on gas pipelines
21
 • A study of tribological load capacity of various friction pairs
22
 • Badania dynamicznych odkształceń rurociągów eksploatowanych na terenach górniczych
23
 • Badania dynamicznych odkształceń rurociągów eksploatowanych na terenach górniczych
24
 • Badania procesu tarcia kinetycznego w ciernych skojarzeniach żeliwo-stal
25
 • Badania symulacyjne pojemnościowego detektora wilgotności skóry