Wykaz publikacji wybranego autora

Wacław Gawędzki, dr inż.

adiunkt

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kmie, Katedra Metrologii i Elektroniki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / elektrotechnika


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5352-0008

ResearcherID: W-1627-2018

Scopus: 6602225711

PBN: 909644

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 99, z ogólnej liczby 101 publikacji Autora


1
 • Accuracy analysis of a measurement system auto-calibration method
2
 • Algorytm autokalibracji dla wybranych torów pomiarowych wielkości fizycznych
3
 • Algorytm auto-kalibracji torów pomiarowych poprzez wielomianową interpolację funkcji przetwarzania
4
 • Analiza błędu nieliniowości tensometrycznych systemów do pomiaru wagi
5
 • Analiza funkcjonowania algorytmu nieregularnego próbkowania
6
 • Analiza porównawcza kodera z nieregularnym okresem próbkowania „ISP” do kompresji sygnałów pomiarowych
7
 • Analiza wpływu drgań gruntu na odkształcenia rurociągów w warunkach ich dodatkowego obciążenia statycznego
8
 • Analiza wpływu drgań gruntu na odkształcenia rurociągów w warunkach ich dodatkowego obciążenia statycznego
9
 • Analysis of the influence of friction force on the strains of gas pipeline using the Hilbert-Huang transform
10
 • Auto-kalibracja torów pomiarowych poprzez interpolację funkcji przetwarzania za pomocą liniowych funkcji sklejanych
11
 • Autokalibracja torów pomiarowych poprzez interpolację funkcji przetwarzania za pomocą liniowych funkcji sklejanych
12
 • A branched system for measurement of the slow-variable forces using a strain gauge method
13
 • A study of the impact of dynamic ground actions on momentary values of friction forces at the gas pipeline-backfill interface
14
 • A study of the influence of friction forces on the transmission of soil vibration on gas pipelines
15
 • A study of tribological load capacity of various friction pairs
16
 • Badania dynamicznych odkształceń rurociągów eksploatowanych na terenach górniczych
17
 • Badania dynamicznych odkształceń rurociągów eksploatowanych na terenach górniczych
18
 • Badania procesu tarcia kinetycznego w ciernych skojarzeniach żeliwo-stal
19
 • Badania symulacyjne pojemnościowego detektora wilgotności skóry
20
 • Badania symulacyjne pojemnościowego detektora wilgotności skóry
21
 • Badania termowizyjne zjawisk tribologicznych w łożyskach ślizgowych
22
 • Badania właściwości układu elektrod biomedycznych z ciągłą kontrolą stanu kontaktu w rzeczywistych warunkach rejestracji sygnałów elektrokardiograficznych
23
 • Badania wpływu drgań komunikacyjnych na obciążony gazociąg stalowy
24
 • Badania wpływu drgań komunikacyjnych na obciążony gazociąg stalowy
25
 • Badania wpływu układu monitorowania stanu kontaktu elektrody biomedycznej ze skórą pacjenta na mierzony sygnał elektrokardiograficzny