Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Bień, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-keaspe, Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9409-2169

ResearcherID: F-6624-2013

Scopus: 22957223100

PBN: 909576

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 149, z ogólnej liczby 153 publikacji Autora


1
 • [referat, 2001]
 • TytułA measurement scale for the light flickering phenomenon
  AutorzyAndrzej BIEŃ, Antoni ROZKRUT
  ŹródłoEPQU '01 : Electrical Power Quality and Utilisation : 6th international conference : September 19–21, 2001, Cracow, Poland : proceedings / eds. Ryszard Pawełek, Ryszard Klempka. — Łódź ; Kraków : Technical University of Lodz. Institute of Electrical Power Engineering ; University of Mining and Metallurgy. Institute of Electrical Drive and Industrial Equipment Control, 2001. — S. 237–239
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułActive power measurement based on digital processing of voltage and current signals
  AutorzyAndrzej BIEŃ, Edward Layer
  ŹródłoCzasopismo Techniczne. — 2018 vol. 6, s. 127–132. — tekst: http://www.ejournals.eu/pliki/art/11701/
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułActive power measurement with a system based on DSP and analog multiplexer
  AutorzyAndrzej BIEŃ
  ŹródłoMetrologia i Systemy Pomiarowe / Polska Akademia Nauk. Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej. — 2004 vol. 11 no. 2, s. 123–130
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułAdaptacyjny pomiar częstotliwości sieci energetycznej w systemie pomiarowym z procesorem sygnałowym TMS320C32
  AutorzyAndrzej BIEŃ, Krystian DANYSZ
  ŹródłoElektrotechnika i Elektronika : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2003 t. 22 z. 1, s. 17–24
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułAn induction motor speed measurement method based on supplying current analysis
  AutorzyAndrzej BIEŃ, Krzysztof DUDA
  ŹródłoPrzegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich. — 2011 R. 87 nr 3, s. 201–203. — tekst: http://www.sigma-not.pl/download.do?mode=sps&id=58555
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułAnaliza prawna i ekonomiczna efektywności eksploatacji mikroinstalacji fotowoltaicznej
  AutorzyAnna ZIELIŃSKA, Andrzej Bień
  ŹródłoWiadomości Elektrotechniczne : miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich. — 2018 R. 86 nr 8, s. 12–16
7
 • [referat, 2005]
 • TytułApplication of neural networks to voltage fluctuations measurement – a proposal for a new flickermeter
  AutorzyMarcin SZLOSEK, Bogusław ŚWIĄTEK, Zbigniew HANZELKA, Andrzej BIEŃ
  ŹródłoEPQU '05 : Electrical Power Quality and Utilisation : 8th international conference : September 21–23, 2005, Cracow, Poland : proceedings / eds. Ryszard Pawełek. — Łódź : Technical University. Institute of Electrical Power Engineering, 2005. — S. 267–272
8
 • [referat, 2011]
 • TytułBadania modelowe przydatności analizy widmowej sygnału sieci elektroenergetycznej w ocenie emisji interharmonicznych
  AutorzyAndrzej BIEŃ
  ŹródłoModelowanie i symulacja systemów pomiarowych : materiały XVIII sympozjum = XVIII Symposium on Measuring systems – modelling and simulation : Krynica Zdrój, 18–21 września 2011 / pod red. Janusza Gajdy ; AGH Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Metrologii. — Kraków : Wydawnictwo Katedry Metrologii AGH, 2011. — S. 99–103
9
 • [referat, 2005]
 • TytułBadania modelowe sygnałów mierzonych miernikiem uciążliwości migotania światła
  AutorzyAndrzej BIEŃ, Michał SZYPER, Andrzej WETULA
  ŹródłoModelowanie i symulacja systemów pomiarowych : materiały XV sympozjum : Krynica, 18–22 września 2005 / pod red. Janusza Gajdy ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Metrologii. — Kraków : Wydawnictwo Katedry Metrologii AGH, 2005. — S. 193–201
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułBadanie skuteczności ochrony łożysk przed skutkami przepływu prądów łożyskowych z zastosowaniem pierścieni zwierających
  AutorzyAndrzej BIEŃ, Paweł DYBOWSKI, Michał RAD
  ŹródłoMaszyny Elektryczne : zeszyty problemowe. — 2017 nr 2 (114), s. 45–49. — tekst: http://www.komel.katowice.pl/ZRODLA/FULL/114/ref_07.pdf
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułBadanie skuteczności ochrony łożysk przed skutkami przepływu prądów łożyskowych z zastosowaniem pierścieni zwierających
  AutorzyAndrzej BIEŃ, Paweł DYBOWSKI, Michał RAD
  ŹródłoIndustrial Monitor. — 2018 nr 2, s. 30–32
12
 • [referat, 2003]
 • TytułComparative tests of flickermeters
  AutorzyMarcin SZLOSEK, Marcin Piekarz, Zbigniew HANZELKA, Andrzej BIEŃ, Władysław ŁOZIAK, Krzysztof PIĄTEK, Robert PIETRUCHA, [et al.]
  ŹródłoCIRED 2003 : 17textsuperscript{th} international conference and exhibition on Electricity distribution : Barcelona 12–15 May 2003. Session 2, Power quality and EMC : technical reports. — [Spain : s. n.], [2003]. — S. [1–5]
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułComputation of the network harmonic impedance with Chirp-Z transform
  AutorzyKrzysztof DUDA, Dariusz BORKOWSKI, Andrzej BIEŃ
  ŹródłoMetrology and Measurement Systems : quarterly of Polish Academy of Sciences. — 2009 vol. 16 no. 2, s. 299–311
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułContactless measurement of substation busbars voltages and waveforms reconstruction using electric field sensors and artificial neural network
  AutorzyDariusz BORKOWSKI, Andrzej WETULA, Andrzej BIEŃ
  ŹródłoIEEE Transactions on Smart Grid. — 2015 vol. 6 no. 3, s. 1560–1569. — tekst: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6945326
15
 • [referat, 2018]
 • TytułCooperation of the process of charging the electric vehicle with the photovoltaic cell
  AutorzyZIELIŃSKA Anna, SKOWRON Mikołaj, BIEŃ Andrzej
  Źródło2018 Applications of Electromagnetics in Modern Techniques and Medicine (PTZE) [Dokument elektroniczny] : Racławice, 9–12 September 2018 / IEEE International LLC-Polish Section, Polish Society of Applied Electromagnetism, Military Institute of Medicine, [et al.]. — [Piscataway] : IEEE, cop. 2018. — S. 285–288
16
 • [referat, 2003]
 • TytułCyfrowa analiza uciążliwości migotania światła w dziedzinie częstotliwościowej
  AutorzyAndrzej BIEŃ, Krzysztof DUDA, Tomasz P. ZIELIŃSKI
  ŹródłoXXXV MKM 2003 : XXXV Międzyuczelniana Konferencja Metrologów : Kraków, 8–11 września 2003 r. / materiały pod red. Janusza Gajdy. — Kraków : Wydawnictwo Katedry Metrologii AGH, 2003. — S. 119–122
17
 • [referat w czasopiśmie, 2006]
 • TytułCyfrowy pomiar zakłóceń impulsowych w sieci energetycznej z wykorzystaniem całkowania analogowego – badania eksperymentalne
  AutorzyKrzysztof DUDA, Andrzej BIEŃ
  ŹródłoPomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR. — 2006 [nr] 10bis wyd. spec. dodatkowe, s. 143–146
18
 • [referat, 2009]
 • TytułCzujnik potencjału pola elektrycznego do pracy w cyfrowym systemie pomiarowym
  AutorzyArtur BOROŃ, Andrzej BIEŃ
  ŹródłoModelowanie i symulacja systemów pomiarowych : materiały XVII sympozjum : Krynica, 20-24 września 2009 / pod red. Janusza Gajdy ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Eletrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Metrologii. — Kraków : Wydawnictwo KM AGH, 2009. — S. 97–102
19
20
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułDiagnostyka amortyzatora samochodowego na podstawie sygnału przyspieszenia karoserii
  AutorzyAndrzej BIEŃ, Paweł Musiał, Grzegorz SIEKLUCKI
  ŹródłoPomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR. — 1999 nr 1, s. 20–23. — tekst: http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSW9-0002-0410/c/Bien.pdf
21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułDigital measurement of transient disturbances in electric power network with additional lowpass analog circuit
  AutorzyKrzysztof DUDA, Andrzej BIEŃ
  ŹródłoMetrologia i Systemy Pomiarowe / Polska Akademia Nauk. Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej. — 2007 vol. 14 no. 2, s. 283–289
22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułEconomic and exploitation aspects of reactive power compensation consumed by laboratory roller mixer
  AutorzyE. ZIÓŁKOWSKI, A. BIEŃ, K. SMYSKY, R. WRONA
  ŹródłoArchives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering. — 2015 vol. 15 spec. iss. 3, s. 103–106
23
 • [referat, 2020]
 • TytułElectromobility research: the impact of using renewable energy solutions on the development of electromobility
  AutorzyAnna ZIELIŃSKA, Mikołaj SKOWRON, Andrzej BIEŃ
  ŹródłoZastosowania elektromagnetyzmu we współczesnej inżynierii i medycynie [Dokument elektroniczny] : [XXX] konferencja PTZE [Polskiego Towarzystwa Zastosowań Elektromagnetyzmu] : wirtualne sympozjum, 14–16 września 2020. — [Warszawa : Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu], [2020]. — S. 388–390
24
25
 • [referat, 2007]
 • TytułEstimation of power system parameters based on load variance observations – laboratory studies
  AutorzyAndrzej BIEŃ, Dariusz BORKOWSKI, Andrzej WETULA
  ŹródłoElectrical power quality and utilisation [Dokument elektroniczny] : 9th international conference : Barcelona, 9–11 October 2007 / Technical University of Catalonia. Electrical Engineering Department. CITEA - Centre of Technological Innovation in Static Converters and Drives, Technical University of Łódź, AGH University of Science and Technology in Cracow. — [Barcelona] : CIMNE- International Center for Numerical Methods in Engineering, [2007]. — S. [1–6]