Wykaz publikacji wybranego autora

Jacek Czosnowski, dr inż.

starszy wykładowca

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kee, Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / elektrotechnika


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem19163
201411
200911
200622
200511
200411
200311
200211
200111
200022
199988
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem19154
201411
200911
200622
200511
200411
200311
200211
200111
200022
1999853
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem1919
201411
200911
200622
200511
200411
200311
200211
200111
200022
199988
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1919
201411
200911
200622
200511
200411
200311
200211
200111
200022
199988
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem19118
201411
200911
200622
200511
200411
200311
200211
200111
200022
199988
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem19217
201411
200911
200622
200511
200411
200311
200211
200111
200022
1999881
 • Automatic TAC filter design using genetic programming / Jacek CZOSNOWSKI // W: Proceedings of the XXIInd National Conference on Circuit Theory and Electronic Networks : Warszawa–Stare Jabłonki October 20–23, 1999, Vol. 2/2 / Warsaw University of Technology. Faculty of Electronics and Information Technology. Institute of Electronic Systems. — [Poland : s. n.], [1999]. — Na k. tyt. także: XXII Krajowa Konferencja Teoria Obwodów i Układy Elektroniczne. — Błędny ISBN: 909593-0-5. — ISBN10: 83-909-593-0-5. — S. 561–566. — Bibliogr. s. 556, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Calculation of the coaxial-slot antenna characteristics used for the interstitial microwave hyperthermia treatmentWyznaczanie charakterystyk współosiowej anteny ze szczeliną powietrzną używanej do leczenia śródmiąższową hipertermią mikrofalową / Piotr GAS, Jacek CZOSNOWSKI // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2014 R. 90 nr 3, s. 176–178. — Bibliogr. s. 178, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2014/3/39.pdf

 • słowa kluczowe: śródmiąższowa hipertermia mikrofalowa, impedancja anteny, charakterystyki promieniowania anteny, antena współosiowa ze szczeliną powietrzną, współczynnik odbicia

  keywords: reflection coefficient, interstitial microwave hyperthermia, antenna impedance, antenna radiation patterns, coaxial slot antenna

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.12915/pe.2014.03.39

3
 • Linear phase modulated filter banks with efficient VLSI realisation / Paweł TURCZA, Jacek CZOSNOWSKI, Tomasz ZIELIŃSKI // W: Proceedings of the XXIInd National Conference on Circuit Theory and Electronic Networks : Warszawa–Stare Jabłonki October 20–23, 1999, Vol. 2/2 / Warsaw University of Technology. Faculty of Electronics and Information Technology. Institute of Electronic Systems. — [Poland : s. n.], [1999]. — Na k. tyt. także: XXII Krajowa Konferencja Teoria Obwodów i Układy Elektroniczne. — Błędny ISBN: 909593-0-5. — ISBN10: 83-909-593-0-5. — S. 503–508. — Bibliogr. s. 507, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Modelowanie pola potencjałów z zastosowaniem metody MES oraz algorytmu genetycznegoPotential field modelling using FEM method and genetic algorithm / Jacek CZOSNOWSKI, Andrzej MIGA // W: Modelowanie i symulacja systemów pomiarowych : materiały IX sympozjum : Krynica, 20–24 września 1999 / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Zakład Metrologii. — Kraków : Wydawnictwo ZM AGH, 1999. — ISBN10: 83-908295-3-3. — S. 231–238. — Bibliogr. s. 237–238, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Odkrycie reguły przejścia automatu komórkowego, lepszej od znanych dotychczas reguł w problemie klasyfikacji gęstości, za pomocą algorytmu genetycznego[Novelty CA rule found by genetic algorithm and destined to use in density-classification problem] / Jacek CZOSNOWSKI // W: ZKwE'99 : Zastosowania Komputerów w Elektrotechnice : Poznań/Kiekrz 12–14 kwietnia 1999 : materiały Konferencji Naukowo-Technicznej / Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. — Poznań : IEP PP, 1999. — S. 17–20. — Bibliogr. s. 20, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Projektowanie cewek powietrznych przy pomocy algorytmu genetycznegoAir-coil design using genetic algorithm / Jacek CZOSNOWSKI // W: Modelowanie i symulacja systemów pomiarowych : materiały XVII sympozjum : Krynica, 20-24 września 2009 = Measuring systems – modelling and simulation / pod red. Janusza Gajdy ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Eletrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Metrologii. — Kraków : Wydawnictwo KM AGH, 2009. — Na s. tytułowej dodatkowo: Sympozjum organizowane w roku Jubileuszu 90-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — ISBN: 978-83-61528-12-8. — S. 103–110. — Bibliogr. s. 110, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Searching for transfer function using signal flow graphs and evolutionary program / Jacek CZOSNOWSKI // W: Proceedings of the XXIInd National Conference on Circuit Theory and Electronic Networks : Warszawa–Stare Jabłonki October 20–23, 1999, Vol. 2/2 / Warsaw University of Technology. Faculty of Electronics and Information Technology. Institute of Electronic Systems. — [Poland : s. n.], [1999]. — Na k. tyt. także: XXII Krajowa Konferencja Teoria Obwodów i Układy Elektroniczne. — Błędny ISBN: 909593-0-5. — ISBN10: 83-909-593-0-5. — S. 567–572. — Bibliogr. s. 572, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Sekwencjonowanie słów binarnych przy pomocy algorytmu genetycznegoBinary word sequencing using genetic algorithm / Jacek CZOSNOWSKI // W: Modelowanie i symulacja systemów pomiarowych : materiały IX sympozjum : Krynica, 20–24 września 1999 / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Zakład Metrologii. — Kraków : Wydawnictwo ZM AGH, 1999. — ISBN10: 83-908295-3-3. — S. 147–152. — Bibliogr. s. 152, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Synteza cyfrowych filtrów NOI przy pomocy grafów przepływu sygnału i programu ewolucyjnegoSearching for IIR filtres structures using signal graphs and evolutionary program / Jacek CZOSNOWSKI // W: Modelowanie i symulacja systemów pomiarowych : materiały IX sympozjum : Krynica, 20–24 września 1999 / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Zakład Metrologii. — Kraków : Wydawnictwo ZM AGH, 1999. — ISBN10: 83-908295-3-3. — S. 68–75. — Bibliogr. s. 75, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Synteza kaskadowych filtrów NOI z dyskretnymi współczynnikami przy pomocy algorytmu genetycznegoDesign of cascade-form IIR filters with discrete coefficients using genetic algorithm / Jacek CZOSNOWSKI // W: Modelowanie i symulacja systemów pomiarowych : materiały XI [jedenastego] sympozjum : Krynica, 17–21 września 2001 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Zakład Metrologii. — Kraków : Wydawnictwo Zakładu Metrologii AGH, 2001. — ISBN10: 8390829592. — S. 181–186. — Bibliogr. s. 186, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Synteza kaskadowych filtrów SOI przy pomocy programu ewolucyjnegoDesign of cascade-form FIR filters using evolutionary programme / Jacek CZOSNOWSKI // W: Modelowanie i symulacja systemów pomiarowych : materiały X jubileuszowego sympozjum : Krynica, 18–22 września 2000 = Measuring systems-modelling and simulation : 10\textsuperscript{th} anniversary symposium / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Zakład Metrologii. — Kraków : Wydawnictwo Zakładu Metrologii AGH, 2000. — ISBN10: 83-908295-7-6. — S. 263–268. — Bibliogr. s. 268, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Zastosowanie algorytmu genetycznego do analizy DC obwodów nieliniowychUsing of genetic algorithm to DC analysis of nonlinear circuits / Jacek CZOSNOWSKI // W: Modelowanie i symulacja systemów pomiarowych : materiały XV sympozjum : Krynica, 18–22 września 2005 = Measuring systems-modelling and simulation / pod red. Janusza Gajdy ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Metrologii. — Kraków : Wydawnictwo Katedry Metrologii AGH, 2005. — S. 95–102. — Bibliogr. s. 102, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Zastosowanie algorytmu genetycznego do optymalnej dyskretyzacji współczynników wagowych cyfrowych filtrów SOIUsing genetic algorithm for the optimal quantization FIR filter coefficients / Jacek CZOSNOWSKI // W: Modelowanie i symulacja systemów pomiarowych : materiały XIII sympozjum : Krynica, 8–11 września 2003 = Measuring systems-modelling and simulation / pod red. Janusza Gajdy ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Metrologii. — Kraków : Wydawnictwo Katedry Metrologii AGH, 2003. — ISBN10: 8391862429. — S. 181–188. — Bibliogr. s. 188, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Zastosowanie algorytmu genetycznego w symulacji stanów przejściowych diodowych podwajaczy napięciaApplication of the genetic algorithm in the computer simulation of the voltage doublers / Jacek CZOSNOWSKI // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2006 [nr] 10bis wyd. spec. dodatkowe, s. 184–189. — Bibliogr. s. 189, Streszcz., Abstr.. — MiSSP '2006 : XVI sympozjum Modelowanie i Symulacja Systemów Pomiarowych : Krynica, 17–21 września 2006 r. / pod red. Janusza Gajdy ; Organ Polskiego Stowarzyszenia POLSPAR, Organ Sekcji Metrologii SIMP. — Warszawa : Agenda Wydawnicza SIMP, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Zastosowanie klasycznego algorytmu genetycznego do symulacji stanów dynamicznych obwodów nieliniowych opisanych sztywnymi równaniami różniczkowymiApplication of the classical genetic algorithm in the computer simulation of the non-linear dynamical circuits described by stiff differential equations / Jacek CZOSNOWSKI // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2006 [nr] 10bis wyd. spec. dodatkowe, s. 160–165. — Bibliogr. s. 165, Streszcz., Abstr.. — MiSSP '2006 : XVI sympozjum Modelowanie i Symulacja Systemów Pomiarowych : Krynica, 17–21 września 2006 r. / pod red. Janusza Gajdy ; Organ Polskiego Stowarzyszenia POLSPAR, Organ Sekcji Metrologii SIMP. — Warszawa : Agenda Wydawnicza SIMP, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Zastosowanie programowania genetycznego do identyfikacji symbolicznej nieliniowych obiektów dynamicznychUsing genetic programming for the symbolic identification of non linear dynamical plants / Jacek CZOSNOWSKI // W: Modelowanie i symulacja systemów pomiarowych : materiały XII [dwunastego] sympozjum : Krynica, 16–20 września 2002 = Measuring systems-modelling and simulation / pod red. Janusza Gajdy ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Zakład Metrologii. — Kraków : Wydawnictwo Zakładu Metrologii AGH, 2002. — Na k. tyt. dodatkowo: Sympozjum organizowane w roku Jubileuszu 50-lecia Wydziału EAIiE AGH. — S. 67–74. — Bibliogr. s. 74, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Zastosowanie programowania genetycznego do identyfikacji symbolicznej systemów dynamicznychUsing genetic programming for the symbolic identification of dynamical systems / Jacek CZOSNOWSKI // W: IC – SPETO'99 : XXII międzynarodowa konferencja z Podstaw elektrotechniki i teorii obwodów : Gliwice – Ustroń, 19–22. 05. 1999 = 22nd Seminar on Fundaments of electronics and circuit theory / eds. Zygmunt Piątek [et al.] ; Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej Politechniki Śląskiej [etc.]. — [Gliwice : Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej], [1999]. — ISBN10: 83-85940-21-9. — S. 443–448. — Bibliogr. s. 448, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Zastosowanie programowania genetycznego do syntezy szerokopasmowych obwodów dopasowującychUsing of genetic programming to synthesis of broadband matching networks / Jacek CZOSNOWSKI // W: Modelowanie i symulacja systemów pomiarowych : materiały XIV sympozjum : Krynica, 19–23 września 2004 / pod red. Janusza Gajdy ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Metrologii. — Kraków : Wydawnictwo Katedry Metrologii AGH, 2004. — Na k. tyt. dodatkowo: Sympozjum zorganizowane w ramach obchodów 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. — ISBN10: 8391862445. — S. 267–276. — Bibliogr. s. 276, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Zastosowanie programu ewolucyjnego do syntezy filtrów NOI o małej wrażliwościSynthesis of low sensivity IIR digital filtres using evolutionary programme / Jacek CZOSNOWSKI // W: IC – SPETO 2000 : XXIII Międzynarodowa Konferencja z Podstaw elektrotechniki i teorii obwodów : Gliwice–Ustroń, 24–27. 05. 2000 / eds. Zygmunt Piątek [et al.] ; Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej Politechniki Śląskiej [etc.]. — [Gliwice : PŚ], [2000]. — S. 341–344. — Bibliogr. s. 344, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: