Wykaz publikacji wybranego autora

Jacek Czosnowski, dr inż.

starszy wykładowca

Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Biomedical Engineering
WEAIiIB-kee


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / elektrotechnika


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 19, z ogólnej liczby 19 publikacji Autora


1
 • Automatic TAC filter design using genetic programming / Jacek CZOSNOWSKI // W: Proceedings of the XXIInd National Conference on Circuit Theory and Electronic Networks : Warszawa–Stare Jabłonki October 20–23, 1999, Vol. 2/2 / Warsaw University of Technology. Faculty of Electronics and Information Technology. Institute of Electronic Systems. — [Poland : s. n.], [1999]. — Na k. tyt. także: XXII Krajowa Konferencja Teoria Obwodów i Układy Elektroniczne. — Błędny ISBN: 909593-0-5. — ISBN10: 83-909-593-0-5. — S. 561–566. — Bibliogr. s. 556, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Calculation of the coaxial-slot antenna characteristics used for the interstitial microwave hyperthermia treatmentWyznaczanie charakterystyk współosiowej anteny ze szczeliną powietrzną używanej do leczenia śródmiąższową hipertermią mikrofalową / Piotr GAS, Jacek CZOSNOWSKI // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2014 R. 90 nr 3, s. 176–178. — Bibliogr. s. 178, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2014/3/39.pdf

 • słowa kluczowe: śródmiąższowa hipertermia mikrofalowa, impedancja anteny, charakterystyki promieniowania anteny, antena współosiowa ze szczeliną powietrzną, współczynnik odbicia

  keywords: reflection coefficient, interstitial microwave hyperthermia, antenna impedance, antenna radiation patterns, coaxial slot antenna

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.12915/pe.2014.03.39

3
 • Linear phase modulated filter banks with efficient VLSI realisation / Paweł TURCZA, Jacek CZOSNOWSKI, Tomasz ZIELIŃSKI // W: Proceedings of the XXIInd National Conference on Circuit Theory and Electronic Networks : Warszawa–Stare Jabłonki October 20–23, 1999, Vol. 2/2 / Warsaw University of Technology. Faculty of Electronics and Information Technology. Institute of Electronic Systems. — [Poland : s. n.], [1999]. — Na k. tyt. także: XXII Krajowa Konferencja Teoria Obwodów i Układy Elektroniczne. — Błędny ISBN: 909593-0-5. — ISBN10: 83-909-593-0-5. — S. 503–508. — Bibliogr. s. 507, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Modelowanie pola potencjałów z zastosowaniem metody MES oraz algorytmu genetycznegoPotential field modelling using FEM method and genetic algorithm / Jacek CZOSNOWSKI, Andrzej MIGA // W: Modelowanie i symulacja systemów pomiarowych : materiały IX sympozjum : Krynica, 20–24 września 1999 / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Zakład Metrologii. — Kraków : Wydawnictwo ZM AGH, 1999. — ISBN10: 83-908295-3-3. — S. 231–238. — Bibliogr. s. 237–238, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Odkrycie reguły przejścia automatu komórkowego, lepszej od znanych dotychczas reguł w problemie klasyfikacji gęstości, za pomocą algorytmu genetycznego[Novelty CA rule found by genetic algorithm and destined to use in density-classification problem] / Jacek CZOSNOWSKI // W: ZKwE'99 : Zastosowania Komputerów w Elektrotechnice : Poznań/Kiekrz 12–14 kwietnia 1999 : materiały Konferencji Naukowo-Technicznej / Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej. — Poznań : IEP PP, 1999. — S. 17–20. — Bibliogr. s. 20, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Projektowanie cewek powietrznych przy pomocy algorytmu genetycznegoAir-coil design using genetic algorithm / Jacek CZOSNOWSKI // W: Modelowanie i symulacja systemów pomiarowych : materiały XVII sympozjum : Krynica, 20-24 września 2009 = Measuring systems – modelling and simulation / pod red. Janusza Gajdy ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Eletrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Metrologii. — Kraków : Wydawnictwo KM AGH, 2009. — Na s. tytułowej dodatkowo: Sympozjum organizowane w roku Jubileuszu 90-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — ISBN: 978-83-61528-12-8. — S. 103–110. — Bibliogr. s. 110, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Searching for transfer function using signal flow graphs and evolutionary program / Jacek CZOSNOWSKI // W: Proceedings of the XXIInd National Conference on Circuit Theory and Electronic Networks : Warszawa–Stare Jabłonki October 20–23, 1999, Vol. 2/2 / Warsaw University of Technology. Faculty of Electronics and Information Technology. Institute of Electronic Systems. — [Poland : s. n.], [1999]. — Na k. tyt. także: XXII Krajowa Konferencja Teoria Obwodów i Układy Elektroniczne. — Błędny ISBN: 909593-0-5. — ISBN10: 83-909-593-0-5. — S. 567–572. — Bibliogr. s. 572, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Sekwencjonowanie słów binarnych przy pomocy algorytmu genetycznegoBinary word sequencing using genetic algorithm / Jacek CZOSNOWSKI // W: Modelowanie i symulacja systemów pomiarowych : materiały IX sympozjum : Krynica, 20–24 września 1999 / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Zakład Metrologii. — Kraków : Wydawnictwo ZM AGH, 1999. — ISBN10: 83-908295-3-3. — S. 147–152. — Bibliogr. s. 152, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Synteza cyfrowych filtrów NOI przy pomocy grafów przepływu sygnału i programu ewolucyjnegoSearching for IIR filtres structures using signal graphs and evolutionary program / Jacek CZOSNOWSKI // W: Modelowanie i symulacja systemów pomiarowych : materiały IX sympozjum : Krynica, 20–24 września 1999 / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Zakład Metrologii. — Kraków : Wydawnictwo ZM AGH, 1999. — ISBN10: 83-908295-3-3. — S. 68–75. — Bibliogr. s. 75, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Synteza kaskadowych filtrów NOI z dyskretnymi współczynnikami przy pomocy algorytmu genetycznegoDesign of cascade-form IIR filters with discrete coefficients using genetic algorithm / Jacek CZOSNOWSKI // W: Modelowanie i symulacja systemów pomiarowych : materiały XI [jedenastego] sympozjum : Krynica, 17–21 września 2001 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Zakład Metrologii. — Kraków : Wydawnictwo Zakładu Metrologii AGH, 2001. — ISBN10: 8390829592. — S. 181–186. — Bibliogr. s. 186, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Synteza kaskadowych filtrów SOI przy pomocy programu ewolucyjnegoDesign of cascade-form FIR filters using evolutionary programme / Jacek CZOSNOWSKI // W: Modelowanie i symulacja systemów pomiarowych : materiały X jubileuszowego sympozjum : Krynica, 18–22 września 2000 = Measuring systems-modelling and simulation : 10\textsuperscript{th} anniversary symposium / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Zakład Metrologii. — Kraków : Wydawnictwo Zakładu Metrologii AGH, 2000. — ISBN10: 83-908295-7-6. — S. 263–268. — Bibliogr. s. 268, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Zastosowanie algorytmu genetycznego do analizy DC obwodów nieliniowychUsing of genetic algorithm to DC analysis of nonlinear circuits / Jacek CZOSNOWSKI // W: Modelowanie i symulacja systemów pomiarowych : materiały XV sympozjum : Krynica, 18–22 września 2005 = Measuring systems-modelling and simulation / pod red. Janusza Gajdy ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Metrologii. — Kraków : Wydawnictwo Katedry Metrologii AGH, 2005. — S. 95–102. — Bibliogr. s. 102, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Zastosowanie algorytmu genetycznego do optymalnej dyskretyzacji współczynników wagowych cyfrowych filtrów SOIUsing genetic algorithm for the optimal quantization FIR filter coefficients / Jacek CZOSNOWSKI // W: Modelowanie i symulacja systemów pomiarowych : materiały XIII sympozjum : Krynica, 8–11 września 2003 = Measuring systems-modelling and simulation / pod red. Janusza Gajdy ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Metrologii. — Kraków : Wydawnictwo Katedry Metrologii AGH, 2003. — ISBN10: 8391862429. — S. 181–188. — Bibliogr. s. 188, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Zastosowanie algorytmu genetycznego w symulacji stanów przejściowych diodowych podwajaczy napięciaApplication of the genetic algorithm in the computer simulation of the voltage doublers / Jacek CZOSNOWSKI // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2006 [nr] 10bis wyd. spec. dodatkowe, s. 184–189. — Bibliogr. s. 189, Streszcz., Abstr.. — MiSSP '2006 : XVI sympozjum Modelowanie i Symulacja Systemów Pomiarowych : Krynica, 17–21 września 2006 r. / pod red. Janusza Gajdy ; Organ Polskiego Stowarzyszenia POLSPAR, Organ Sekcji Metrologii SIMP. — Warszawa : Agenda Wydawnicza SIMP, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Zastosowanie klasycznego algorytmu genetycznego do symulacji stanów dynamicznych obwodów nieliniowych opisanych sztywnymi równaniami różniczkowymiApplication of the classical genetic algorithm in the computer simulation of the non-linear dynamical circuits described by stiff differential equations / Jacek CZOSNOWSKI // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2006 [nr] 10bis wyd. spec. dodatkowe, s. 160–165. — Bibliogr. s. 165, Streszcz., Abstr.. — MiSSP '2006 : XVI sympozjum Modelowanie i Symulacja Systemów Pomiarowych : Krynica, 17–21 września 2006 r. / pod red. Janusza Gajdy ; Organ Polskiego Stowarzyszenia POLSPAR, Organ Sekcji Metrologii SIMP. — Warszawa : Agenda Wydawnicza SIMP, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Zastosowanie programowania genetycznego do identyfikacji symbolicznej nieliniowych obiektów dynamicznychUsing genetic programming for the symbolic identification of non linear dynamical plants / Jacek CZOSNOWSKI // W: Modelowanie i symulacja systemów pomiarowych : materiały XII [dwunastego] sympozjum : Krynica, 16–20 września 2002 = Measuring systems-modelling and simulation / pod red. Janusza Gajdy ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Zakład Metrologii. — Kraków : Wydawnictwo Zakładu Metrologii AGH, 2002. — Na k. tyt. dodatkowo: Sympozjum organizowane w roku Jubileuszu 50-lecia Wydziału EAIiE AGH. — S. 67–74. — Bibliogr. s. 74, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Zastosowanie programowania genetycznego do identyfikacji symbolicznej systemów dynamicznychUsing genetic programming for the symbolic identification of dynamical systems / Jacek CZOSNOWSKI // W: IC – SPETO'99 : XXII międzynarodowa konferencja z Podstaw elektrotechniki i teorii obwodów : Gliwice – Ustroń, 19–22. 05. 1999 = 22nd Seminar on Fundaments of electronics and circuit theory / eds. Zygmunt Piątek [et al.] ; Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej Politechniki Śląskiej [etc.]. — [Gliwice : Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej], [1999]. — ISBN10: 83-85940-21-9. — S. 443–448. — Bibliogr. s. 448, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Zastosowanie programowania genetycznego do syntezy szerokopasmowych obwodów dopasowującychUsing of genetic programming to synthesis of broadband matching networks / Jacek CZOSNOWSKI // W: Modelowanie i symulacja systemów pomiarowych : materiały XIV sympozjum : Krynica, 19–23 września 2004 / pod red. Janusza Gajdy ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Metrologii. — Kraków : Wydawnictwo Katedry Metrologii AGH, 2004. — Na k. tyt. dodatkowo: Sympozjum zorganizowane w ramach obchodów 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. — ISBN10: 8391862445. — S. 267–276. — Bibliogr. s. 276, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Zastosowanie programu ewolucyjnego do syntezy filtrów NOI o małej wrażliwościSynthesis of low sensivity IIR digital filtres using evolutionary programme / Jacek CZOSNOWSKI // W: IC – SPETO 2000 : XXIII Międzynarodowa Konferencja z Podstaw elektrotechniki i teorii obwodów : Gliwice–Ustroń, 24–27. 05. 2000 / eds. Zygmunt Piątek [et al.] ; Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej Politechniki Śląskiej [etc.]. — [Gliwice : PŚ], [2000]. — S. 341–344. — Bibliogr. s. 344, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: