Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Strzałka, dr inż.

adiunkt

* Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki
WEAIiE-kee, Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 64, z ogólnej liczby 72 publikacji Autora


1
 • Analiza celowości i możliwości stosowania urządzeń do ograniczania zużycia energii elektrycznej w sieci oświetlenia ulicznego
2
 • Analiza celowości i możliwości stosowania urządzeń do ograniczania zużycia energii elektrycznej w sieci oświetlenia ulicznego
3
 • Analiza wpływu lokalizacji GPZ na optymalną strukturę elektroenergetycznej sieci przemysłowej
4
 • BHP w energetyce
5
 • Ciągłość zasilania w przepisach i normach krajowych i zagranicznych
6
 • Elektroenergetyczne linie napowietrzne
7
 • Elektroenergetyka
8
 • Elektryczne urządzenia napędowe
9
 • Energetyka z bieżącą aktualizacją [Dokument elektroniczny]
10
 • Energetyka z bieżącą aktualizacją
11
 • Instalacje elektroenergetyczne
12
 • Instalacje elektryczne
13
 • Jakość energii elektrycznej w instalacjach elektrycznych
14
 • Jakość energii elektrycznej w instalacjach komunalnych i przemysłowych
15
 • Klasyfikacja, ogólne zasady budowy i warunki pracy urządzeń elektroenergetycznych
16
 • Measurements of the power quality factors at the coupling point of distribution and transmission systems
17
 • Measurements of the power quality factors at the coupling point of distribution and transmission systems
18
 • Measurements of the power quality factors at the coupling point of distribution and transmission systems
19
 • Monitoring jakości energii elektrycznej w sieciach oświetlenia ulicznego
20
 • Możliwości zwiększenia obciążalności prądowej kabli elektroenergetycznych ułożonych w gruncie
21
 • Nowe rozwiązania techniczne i propozycje prowadzenia eksploatacji obiektów elektroenergetycznych wysokiego napięcia
22
 • Ochrona przeciwporażeniowa
23
 • Ochrona przeciwporażeniowa
24
 • Ogólne zasady eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych
25
 • Określenie wartości wskaźników jakości energii elektrycznej w punktach zasilania sieci rozdzielczej 110 kV