Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Strzałka, dr inż.

adiunkt

* Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki
WEAIiE-kee, Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem6414172211
201333
200822
2007422
2006321
20058332
20049144
200312174
20013111
20001931321
199911
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem64604
201333
200822
200744
200633
200588
2004981
20031293
200133
20001919
199911
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem64622
201333
200822
200744
200633
200588
200499
200312102
200133
20001919
199911
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem6464
201333
200822
200744
200633
200588
200499
20031212
200133
20001919
199911
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem64163
201333
200822
2007413
200633
200588
200499
20031212
200133
20001919
199911
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem64559
201333
2008211
2007413
200633
200588
200499
200312111
2001312
200019118
1999111
 • Analiza celowości i możliwości stosowania urządzeń do ograniczania zużycia energii elektrycznej w sieci oświetlenia ulicznegoThe analysis of the purposefulness and possibility of installing power saving devices in a street lighting network / Jan STRZAŁKA, Krzysztof Wincencik // W: MITEL-2006 : materiały i technologie w elektrotechnice : IV lubuska konferencja naukowo-techniczna : Gorzów Wlkp. 29–31 marca 2006 : materiały konferencyjne / kol. red. Ryszard Strzelecki [et al.] ; SEP Stowarzyszenie Elektryków Polskich. — [Gorzów : SEP. Oddział], [2006]. — S. 219–224. — Bibliogr. s. 224

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza celowości i możliwości stosowania urządzeń do ograniczania zużycia energii elektrycznej w sieci oświetlenia ulicznego[The analysis of the purposefulness and possibility of installing power saving devices in a street lighting network] / Jan STRZAŁKA // W: Energooszczędne oświetlenie w miastach i gminach : konferencja naukowo-techniczna : Kraków 25 października 2007 r. / Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Oddział Krakowski – Sekcja Instalacji Urządzeń Elektrycznych, Polski Komitet Oświetleniowy SEP, Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. — Kraków : SEP, [2007]. — ISBN10: 83-923567-5-6. — S. 60–68. — Bibliogr. s. 68

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza wpływu lokalizacji GPZ na optymalną strukturę elektroenergetycznej sieci przemysłowejInfluence analysis of the MSP (Main Supply Point) localization on the optimal structure of the electric power industrial network / Jan STRZAŁKA // W: OPE'05 : OPtymalizacja w Elektroenergetyce : referaty podstawowe i kierunkowe : VI konferencja naukowo-techniczna : Jachranka, 29–30 września 2005 r. / Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Oddział Warszawski. — [Polska : s. n.], [2005]. — S. 185–192. — Bibliogr. s. 191, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • BHP w energetyce : poradnik dla każdej firmy[Industrial safety in energy : guide for all firms] / red. Jerzy Knyziak ; aut.: Ryszard Paluch, Jan STROJNY, Bronisława GNIEWEK-GRZYBCZYK, Mariusz ŁACIAK, [et al.], Jan STRZAŁKA, [et al.]. — Kraków : „EUROPEX” Sp. z o. o., 2003 + Załącznik: Informacje adresowe + CD-ROM. — 687 s.. — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Ciągłość zasilania w przepisach i normach krajowych i zagranicznych[Continuity of power supply in national and foreign regulations] / Jan STRZAŁKA // W: Seminarium nt. Wybrane zagadnienia jakości zasilania i użytkowania energii elektrycznej : z cyklu „Polskie Partnerstwo Jakości Zasilania” zorganizowane w ramach „Europejskiego Programu Leonardo da Vinci” jako forma realizacji projektu „Edukacyjny Program Jakości Zasilania LEONARDO” : Leonardo Power Quality Initiative : Warszawa, 30 listopada 2004 r. / red., oprac. graf.: Monika Wolska. — Warszawa : Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw Stowarzyszenia Elektryków Polskich, 2004. — ISBN10: 83-89008-72-6. — S. 11–19. — Bibliogr. s. 19

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Elektroenergetyczne linie napowietrzne[Electrical power overhead lines] / Jan STRZAŁKA // W: Energetyka z bieżącą aktualizacją : obsługa i eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci, T. 2 / Tadeusz Chmielniak, Jan Strojny, Janusz Baran [et al.] ; red. Marek Gałusza. — Wyd. 3. — Kraków : Wydawnictwo „EUROPEX”, 2000. — Stan prawny na dzień 26 września 2000 r.. — ISBN10: 83-86568-04-6. — S. 1–8. — Nieciągła numeracja stron

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Elektroenergetyka : obsługa i eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci : poradnik[Electrical power engineering] / Jan STROJNY, Jan STRZAŁKA. — Kraków : TARBONUS Sp. z o. o., 2008 + CD-ROM: Energetyka z bieżącą aktualizacją. — 259 s.. — Bibliogr. s. 253–257. — ISBN: 978-83-7394-217-2. — Opis częśc. wg. okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Elektryczne urządzenia napędowe[Electrical drives] / Jan STRZAŁKA // W: Energetyka z bieżącą aktualizacją : obsługa i eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci, T. 2 / Tadeusz Chmielniak, Jan Strojny, Janusz Baran [et al.] ; red. Marek Gałusza. — Wyd. 3. — Kraków : Wydawnictwo „EUROPEX”, 2000. — Stan prawny na dzień 26 września 2000 r.. — ISBN10: 83-86568-04-6. — S. 1–10. — Nieciągła numeracja stron

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Energetyka z bieżącą aktualizacją [Dokument elektroniczny][Power engineering with current updating] / Tadeusz Chmielniak, Stanisław GUMUŁA, Jan STROJNY, Janusz BARAN, Bronisława GNIEWEK-GRZYBCZYK, Mariusz ŁACIAK, [et al.], Jan STRZAŁKA, Jerzy WOJCIECHOWSKI, Kazimierz Wojtas, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : Wydawnictwo „EUROPEX” Sp. z o. o.], 2005. — 1 dysk optyczny. — T. 1, 3–4, Przepisy prawne, T. 2, Obsługa i eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci. — Stan prawny na dzień 15 stycznia 2005 r. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Energetyka z bieżącą aktualizacją. T. 2, Obsługa i eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci[Power engineering with current updating. Vol. 2 : Service and exploitation of plants, installations and networks] / Tadeusz Chmielniak, Jan STROJNY, Janusz BARAN, Bronisława GNIEWEK-GRZYBCZYK, Mariusz ŁACIAK, Bogusław Maludziński, Jan STRZAŁKA, Jerzy WOJCIECHOWSKI, Kazimierz Wojtas [et al.] ; red. Marek Gałusza. — Kraków : Wydawnictwo „EUROPEX”, 2000. — Stan prawny na dzień 26 września 2000 r. — [Numeracja całości nieciągła]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Instalacje elektroenergetyczne[Electrical power engineering systems] / Jan STRZAŁKA // W: Vademecum Elektryka : poradnik dla inżynierów, techników i studentów / pod red. Jana Strojnego. — Warszawa : Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw SEP, 2004. — (Biblioteka COSiW SEP). — S. 523–542. — Bibliogr. s. 541–542

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Instalacje elektryczne[Electrical installations] / Jan STRZAŁKA // W: Energetyka z bieżącą aktualizacją : obsługa i eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci, T. 2 / Tadeusz Chmielniak, Jan Strojny, Janusz Baran [et al.] ; red. Marek Gałusza. — Wyd. 3. — Kraków : Wydawnictwo „EUROPEX”, 2000. — Stan prawny na dzień 26 września 2000 r.. — ISBN10: 83-86568-04-6. — S. 1–14. — Nieciągła paginacja stron

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Jakość energii elektrycznej w instalacjach elektrycznych[Electric power quality in electrical installations] / Zbigniew HANZELKA, Jan STRZAŁKA // Biuletyn Techniczny Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich ; ISSN 1426-742X. — 2003 nr 22, s. 3–15. — Bibliogr. s. 15

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Jakość energii elektrycznej w instalacjach komunalnych i przemysłowych[Electric power quality in household and industrial installations] / Zbigniew HANZELKA, Jan STRZAŁKA // W: Inżynieria elektryczna w budownictwie : II. konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 28 listopada 2003 r. / Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Oddział Krakowski, [et al.]. — Kraków : SEP. Oddział, 2003. — ISBN10: 83-910689-6-X. — S. 18–30. — Bibliogr. s. 30

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Klasyfikacja, ogólne zasady budowy i warunki pracy urządzeń elektroenergetycznych[Classification, general principles of construction and operating conditions of electrical power devices] / Jan STRZAŁKA // W: Energetyka z bieżącą aktualizacją : obsługa i eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci, T. 2 / Tadeusz Chmielniak, Jan Strojny, Janusz Baran [et al.] ; red. Marek Gałusza. — Wyd. 3. — Kraków : Wydawnictwo „EUROPEX”, 2000. — Stan prawny na dzień 26 września 2000 r.. — ISBN10: 83-86568-04-6. — S. 1–6. — Nieciągła numeracja stron

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Measurements of the power quality factors at the coupling point of distribution and transmission systems / Marcin Chechelski, Marcin Włodarczyk, Zbigniew HANZELKA, Władysław ŁOZIAK, Robert JAROCHA, Jan STRZAŁKA, Marek ROGÓŻ // W: EPQU'03 : Electrical Power Quality and Utilisation : 7\textsuperscript{th} [seventh] international conference : September 17–19, 2003, Cracow, Poland : proceedings / eds. Ryszard Pawełek, Ryszard Klempka. — Łódź ; Kraków : Technical University of Lodz. Institute of Electrical Power Engineering ; AGH-University of Science and Technology. Department of Electrical Drive and Industrial Equipment Control, 2003. — ISBN10: 8391429679. — S. 261–267. — Bibliogr. s. 267, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Measurements of the power quality factors at the coupling point of distribution and transmission systems / Chechelski M., Włodarczyk M., HANZELKA Z., ŁOZIAK W., JAROCHA R., STRZAŁKA J., Rogoż M. // W: CIRED 2003 : 17\textsuperscript{th} international conference and exhibition on Electricity distribution : Barcelona 12–15 May 2003. Session 2, Power quality and EMC : technical reports. — [Spain : s. n.], [2003]. — S. [1–6]. — Bibliogr. s. [6]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Measurements of the power quality factors at the coupling point of distribution and transmission systems / Chechelski M., Włodarczyk M., HANZELKA Z., ŁOZIAK W., JAROCHA R., Rogoż M., STRZAŁKA J. // W: Fault and disturbance analysis conference : May 5–6, 2003 Atlanta, Georgia / Georgia Tech Professional Education. — [USA : s. n.], [2003]. — S. 1–11. — Bibliogr. s. 11

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Monitoring jakości energii elektrycznej w sieciach oświetlenia ulicznego[Power quality monitoring in street-lightning] / Artur GANCARZ, Jan STRZAŁKA, Tadeusz WOJSZNIS // W: Energooszczędne oświetlenie w miastach i gminach : konferencja naukowo-techniczna : Kraków 25 października 2007 r. / Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Oddział Krakowski – Sekcja Instalacji Urządzeń Elektrycznych, Polski Komitet Oświetleniowy SEP, Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. — Kraków : SEP, [2007]. — ISBN10: 83-923567-5-6. — S. 99–108. — Bibliogr. s. 107–108

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Możliwości zwiększenia obciążalności prądowej kabli elektroenergetycznych ułożonych w grunciePossibilities of the load capacity increase of power cables laid in the ground / Andrzej R. KACZMARCZYK, Jan STRZAŁKA // Przegląd Elektrotechniczny. Konferencje ; ISSN 1731-6103. — 2005 R. 3 [nr] 1, s. 131–134. — Bibliogr. s. 134, Streszcz., Abstr.. — EUI 2005 : problemy Eksploatacji Układów Izolacyjnych wysokiego napięcia : jubileuszowe X sympozjum : Krynica, 27–30 września 2005

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Nowe rozwiązania techniczne i propozycje prowadzenia eksploatacji obiektów elektroenergetycznych wysokiego napięciaNew technical solutions and proposals of exploitation for high voltage electrical power objects / Sławomir Samek, Jan STRZAŁKA // Przegląd Elektrotechniczny. Konferencje ; ISSN 1731-6103. — 2007 R. 5 nr 3, s. 206–211. — Bibliogr. s. 210–211, Streszcz., Abstr.. — EUI 2007 : problemy eksploatacji układów izolacyjnych wysokiego napięcia : XI sympozjum : Krynica, 25–28 września 2007 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie. Katedra Elektroenergetyki. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Ochrona przeciwporażeniowa[Electric shock protection] / Jan STRZAŁKA // W: Energetyka z bieżącą aktualizacją : obsługa i eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci, T. 2 / Tadeusz Chmielniak, Jan Strojny, Janusz Baran [et al.] ; red. Marek Gałusza. — Wyd. 3. — Kraków : Wydawnictwo „EUROPEX”, 2000. — Stan prawny na dzień 26 września 2000 r.. — ISBN10: 83-86568-04-6. — S. 1–30 [numeracja całości nieciągła]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Ochrona przeciwporażeniowa[Electric shock protection] / Jan STRZAŁKA // W: Vademecum Elektryka : poradnik dla inżynierów, techników i studentów / pod red. Jana Strojnego. — Warszawa : Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw SEP, 2004. — (Biblioteka COSiW SEP). — S. 567–585. — Bibliogr. s. 585

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Ogólne zasady eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych[General principles of exploitation of electrical power installations and devices] / Jan STRZAŁKA // W: Energetyka z bieżącą aktualizacją : obsługa i eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci, T. 2 / Tadeusz Chmielniak, Jan Strojny, Janusz Baran [et al.] ; red. Marek Gałusza. — Wyd. 3. — Kraków : Wydawnictwo „EUROPEX”, 2000. — Stan prawny na dzień 26 września 2000 r.. — ISBN10: 83-86568-04-6. — S. 1–4 [numeracja całości nieciągła]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Określenie wartości wskaźników jakości energii elektrycznej w punktach zasilania sieci rozdzielczej 110 kVVoltage dips and short supply interruptions in contracts for the electric power supply from high voltage transmission systems / Chechelski M., Włodarczyk M., HANZELKA Z., ŁOZIAK W., STRZAŁKA J., Rogóż M. // W: APE 2003 : Aktualne problemy w elektroenergetyce : XI międzynarodowa konferencja naukowa : Jurata, 11–13 czerwca 2003. T. 2, Automatyka i pomiary: sterowanie i regulacja, zabezpieczenia, pomiary, rejestracja, diagnostyka, zastosowanie informatyki = APE 2003 : Present-day problems of power engineering / Politechnika Gdańska. Wydział Elektrotechniki i Automatyki. Katedra Elektroenergetyki. — [Gdańsk : PG], [2003]. — ISBN10: 83-909885-2-6. — S. 189–201. — Bibliogr. s. 201

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: