Wykaz publikacji wybranego autora

Wiesław Nowak, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kee, Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / elektrotechnika


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0092-9683

ResearcherID: V-8040-2018

Scopus: 55702520557

PBN: 909771

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 162, z ogólnej liczby 165 publikacji Autora


1
 • [referat, 2010]
 • TytułAcademia and industry cooperation: an example drawn from courses in electrical engineering
  AutorzyW. NOWAK, S. MOSKWA, R. TARKO, M. SKOWRON
  Źródło1st world conference on Technology and Engineering Education [Dokument elektroniczny] : 14–17 September 2010, Kraków, Poland : conference proceedings / eds. Zenon J. Pudłowski, Stanisław A. Mitkowski ; World Institute for Engineering and Technology Education. — [Kraków : s. n.], [2010]. — S. 54–57
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat, 1999]
 • TytułActual problems of electromagnetic fields in the vcinity of high voltage overhead lines
  AutorzyJ. FURGAŁ, W. NOWAK, R. WŁODEK
  ŹródłoEnergetikos ir elektrotechnikos technologijos : konferencijos pranešimų medžiaga : 1999 m. balandžio 23 d. / Kauno Technologijos Universitetas. — Kaunas : Technologija, 1999. — S. 74–75
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat, 2018]
 • TytułAdvantages, benefits, and effectiveness resulting from the application of the dynamic management of transmission line capacities
  AutorzyPiotr Kacejko, Michał Wydra, Wiesław NOWAK, Waldemar SZPYRA, Rafał TARKO
  ŹródłoEEM 18 [Dokument elektroniczny] : 15textsuperscript{th} international conference on the European Energy Market : 27-29 June 2018, Łódź, Poland. — [Piscataway] : IEEE, cop. 2018. — S. 1–5
 • keywords: power system, effectiveness, economic analysis, dynamic line rating, transmission management

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/EEM.2018.8469777

4
 • [referat w czasopiśmie, 2010]
 • TytułAnaliza ferrorezonansu w przemysłowych sieciach elektroenergetycznych średnich napięć
  AutorzyBartłomiej KERCEL, Wiesław NOWAK
  ŹródłoZeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. — 2010 nr 28, s. 85–88
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat, 2015]
 • TytułAnaliza ferrorezonansu w sieciach elektroenergetycznych w aspekcie wybranych zagadnień jakości dostawy energii elektrycznej
  AutorzyWiesław NOWAK, Waldemar SZPYRA, Rafał TARKO
  ŹródłoJakość energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych w Polsce : VI konferencja : Białka Tatrzańska, 9–10 czerwca 2015 r. : suplement / Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. — [Poznań : PTPiREE], [2015]. — S. 171–191
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • [referat w czasopiśmie, 2013]
 • TytułAnaliza możliwości lokalizacji linii 110 kV w pasie technologicznym linii 400 kV w aspekcie oddziaływań elektromagnetycznych – referat konferencyjny
  AutorzyWiesław NOWAK, Rafał TARKO
  ŹródłoZeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. — 2013 nr 32, s. 19–22
 • słowa kluczowe: projektowanie, napowietrzne linie elektroenergetyczne, oddziaływanie elektromagnetyczne

  keywords: overhead power lines, electromagnetic interaction, designing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat w czasopiśmie, 2015]
 • TytułAnaliza możliwości redukcji napięć indukowanych w wielotorowych liniach napowietrznych
  AutorzyRafał TARKO, Wiesław NOWAK, Waldemar SZPYRA
  ŹródłoZeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. — 2015 nr 42, s. 47–50
 • słowa kluczowe: linie elektroenergetyczne wielotorowe, linie elektroenergetyczne wielonapięciowe, redukcja napięć indukowanych

  keywords: multi-circuit power lines, multi-voltage power lines, reduction of induced voltages

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 2015]
 • TytułAnaliza możliwości redukcji napięć indukowanych w wielotorowych wielonapięciowych liniach napowietrznych
  AutorzyRafał TARKO, Waldemar SZPYRA, Wiesław NOWAK
  ŹródłoAPE'15 [Dokument elektroniczny] : Aktualne Problemy w Elektroenergetyce : konferencja : Jastrzębia Góra, 17–19 czerwca 2015. — [Gdańsk : Politechnika Gdańska], [2015]. — S. 100–106
 • słowa kluczowe: linie elektroenergetyczne, linie elektroenergetyczne wielotorowe, linie elektroenergetyczne wielonapięciowe, redukcja napięć indukowanych

  keywords: power lines, multi-circuit power lines, induced voltage reduction, multi-voltage power lines

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat w czasopiśmie, 2006]
 • TytułAnaliza pola elektromagnetycznego o częstotliwości 50 Hz w rozdzielniach 110 kV do oceny narażeń w środowisku pracy
  AutorzyBarbara FLORKOWSKA, Wiesław NOWAK, Rafał TARKO, Fryderyk Żurek
  ŹródłoEnergetyka (Warszawa) / Centralny Zarząd Energetyki, Stowarzyszenie Elektryków Polskich. — 2006 z. temat. nr 8, s. 174–177
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat, 2000]
 • TytułAnaliza pola elektrycznego w stacjach elektroenergetycznych
  AutorzyWiesław NOWAK
  ŹródłoInżynieria Wysokich Napięć : IW-2000 : V ogólnopolskie sympozjum : Poznań–Kiekrz 22–24 maja 2000 / Politechnika Poznańska. Instytut Elektroenergetyki ; Komitet Elektrotechniki PAN. Sekcja Techniki Wielkich Mocy ; Komitet Badań Naukowych. — [Polska : s. n.], 2000. — S. 305–310
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułAnaliza przepięć łączeniowych w napowietrznych liniach elektroenergetycznych w ujęciu statystycznym
  AutorzyMariusz BENESZ, Wiesław NOWAK, Waldemar SZPYRA, Rafał TARKO
  ŹródłoPrzegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich. — 2016 R. 92 nr 1, s. 201–204. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2016/1/47.pdf
 • słowa kluczowe: analiza statystyczna, przepięcia łączeniowe, linie napowietrzne wysokich napięć, koordynacja izolacji

  keywords: statistical analysis, high voltage overhead lines, switching overvoltage, insulation coordination

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/48.2016.01.47

14
 • [referat w czasopiśmie, 2002]
 • TytułAnaliza przeskoku odwrotnego na izolacji linii napowietrznych wysokich i najwyższych napięć
  AutorzyWiesław NOWAK, Romuald WŁODEK
  ŹródłoPrzegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich. — 2002 R. 78 nr 10s z. spec., s. 226–229
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [referat, 2001]
 • TytułAnaliza rozkładu natężenia pola elektrycznego w linii napowietrznej WN z kablami światłowodowymi typu ADSS
  AutorzyAndrzej JACKOWICZ-KORCZYŃSKI, Barbara FLORKOWSKA, Wiesław NOWAK, Mieczysław TIMLER
  ŹródłoEUI'01 : problemy Eksploatacji Układów Izolacyjnych wysokiego napięcia : VIII [ósme] sympozjum : Zakopane, 18–20 października 2001 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Stasizca w Krakowie. Zakład Elektroenergetyki. — Kraków : ZE AGH, 2001. — S. 207–212
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat, 2000]
 • TytułAnaliza sposobów poprawy warunków napięciowych w sieci przemysłowej średniego napięcia podczas rozruchu silnika indukcyjnego dużej mocy
  AutorzyWiesław NOWAK, Jan Sawicki, Edward Stawowy, Stanisław Wilk
  ŹródłoSIECI 2000 : sieci elektroenergetyczne w przemyśle i energetyce : IV konferencja naukowo-techniczna : Wrocław, 5–7 lipca 2000, T. 2 / red. zeszytu Eugeniusz Rosołowski, Kazimierz Wilkosz ; Politechnika Wrocławska. Instytut Energoelektryki. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PW, 2000. — S. 593–600
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [referat w czasopiśmie, 2001]
 • TytułAnaliza sposobów poprawy warunków napięciowych w sieci przemysłowej średniego napięcia podczas rozruchu silnika indukcyjnego dużej mocy
  AutorzyWiesław NOWAK, Jan Sawicki, Edward Stawowy, Stanisław Wilk
  ŹródłoBiuletyn Techniczny : Sieci Elektroenergetyczne. — 2001 R. 45 nr 1–2, s. 12–17
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [referat w czasopiśmie, 2009]
 • TytułAnaliza warunków działania zabezpieczeń ziemnozwarciowych w sieci średniego napięcia – studium wybranego przypadku
  AutorzyWiesław NOWAK, Rafał TARKO, Szczepan MOSKWA, Aleksander Gawryał, Wiesław Cich
  ŹródłoArchiwum Energetyki. — 2009 t. 39 nr 1, s. 135–145
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [referat, 2009]
 • TytułAnaliza warunków działania zabezpieczeń ziemnozwarciowych w sieci średniego napięcia – studium wybranego przypadku
  AutorzyWiesław NOWAK, Rafał TARKO, Szczepan MOSKWA, Aleksander Gawryał, Wiesław Cich
  ŹródłoAPE'09 : Aktualne Problemy w Elektroenergetyce : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : Gdańsk–Jurata, 3–5 czerwca 2009. T. 2, Automatyka i pomiary zabezpieczenia, sterowanie, regulacja, pomiary, rejestracja, diagnostyka, zastosowania informatyki / Politechnika Gdańska. Katedra Elektroenergetyki. — [Gdańsk : PG], [2009]. — S. 23–30
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułAnaliza warunków eksploatacyjnych linii 110 kV {em Klikowa-Połaniec} i 220 kV {em Klikowa-Niziny} w aspekcie oddziaływania elektromagnetycznego
  AutorzyWiesław NOWAK, Rafał TARKO, Andrzej Jaglarz, Jan Kozioł
  ŹródłoEnergetyka (Warszawa) / Centralny Zarząd Energetyki, Stowarzyszenie Elektryków Polskich. — 2006 nr 2, s. 118–123
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [referat w czasopiśmie, 2005]
 • TytułAnaliza warunków eksploatacyjnych linii napowietrznych – studium efektu sprzężeń elektromagnetycznych
  AutorzyWiesław NOWAK, Rafał TARKO, Paweł ZYDROŃ, Andrzej Jaglarz, Jan Kozioł
  ŹródłoPrzegląd Elektrotechniczny. Konferencje. — 2005 R. 5 [nr] 1, s. 184–188
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułAnaliza wpływu konstrukcji przewodów na parametry napowietrznych linii elektroenergetycznych
  AutorzyWaldemar SZPYRA, Wiesław NOWAK, Rafał TARKO
  ŹródłoEnergia Elektryczna. — 2016 nr 6, s. 20–22
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [referat, 2016]
 • TytułAnaliza wpływu konstrukcji przewodów na parametry napowietrznych linii elektroenergetycznych
  AutorzyWaldemar SZPYRA, Wiesław NOWAK, Rafał TARKO
  ŹródłoStraty energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych : VII konferencja naukowo-techniczna : 8–9 czerwca 2016 r., Kołobrzeg / Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. — Poznań : Polskie Towarzystwo Przemysłu i Rozdziału Energii Elektrycnej, [2016]. — S. 75–81
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [referat, 2002]
 • TytułAnaliza wpływu narażeń eksploatacyjnych na procesy degradacji kabli światłowodowych w elektroenergetycznych liniach wysokiego napięcia
  AutorzyBarbara FLORKOWSKA, Marek Florkowski, Andrzej JACKOWICZ-KORCZYŃSKI, Wiesław NOWAK, Mieczysław TIMLER
  ŹródłoWspółczesne kierunki rozwoju elektrotechniki, automatyki, informatyki, elektroniki i telekomunikacji : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej z okazji Jubileuszu 50-lecia Wydziału EAIiE : Kraków, 7–8 czerwca 2002 / kom. red. Tomasz Zieliński, Dariusz Borkowski ; AGH WEAIiE. — [Kraków : WEAIiE], 2002. — S. 229–230
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [referat, 2016]
 • TytułAnaliza wpływu obciążenia i warunków atmosferycznych na straty energii w elektroenergetycznych liniach napowietrznych
  AutorzyRafał TARKO, Waldemar SZPYRA, Wiesław NOWAK
  ŹródłoStraty energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych : VII konferencja naukowo-techniczna : 8–9 czerwca 2016 r., Kołobrzeg / Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. — Poznań : Polskie Towarzystwo Przemysłu i Rozdziału Energii Elektrycnej, [2016]. — S. 83–88
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: