Wykaz publikacji wybranego autora

Wiesław Nowak, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kee, Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / elektrotechnika


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0092-9683

ResearcherID: V-8040-2018

Scopus: 55702520557

PBN: 909771

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 162, z ogólnej liczby 165 publikacji Autora


1
 • Academia and industry cooperation: an example drawn from courses in electrical engineering
2
 • Actual problems of electromagnetic fields in the vcinity of high voltage overhead lines
3
 • Advantages, benefits, and effectiveness resulting from the application of the dynamic management of transmission line capacities
4
 • Analiza ferrorezonansu w przemysłowych sieciach elektroenergetycznych średnich napięć
5
 • Analiza ferrorezonansu w sieciach elektroenergetycznych w aspekcie wybranych zagadnień jakości dostawy energii elektrycznej
6
 • Analiza konstrukcyjnych możliwości ograniczania szerokości strefy oddziaływania linii przesyłowych
7
 • Analiza możliwości lokalizacji linii 110 kV w pasie technologicznym linii 400 kV w aspekcie oddziaływań elektromagnetycznych – referat konferencyjny
8
 • Analiza możliwości redukcji napięć indukowanych w wielotorowych liniach napowietrznych
9
 • Analiza możliwości redukcji napięć indukowanych w wielotorowych wielonapięciowych liniach napowietrznych
10
 • Analiza pola elektromagnetycznego o częstotliwości 50 Hz w rozdzielniach 110 kV do oceny narażeń w środowisku pracy
11
 • Analiza pola elektrycznego w stacjach elektroenergetycznych
12
 • Analiza prądów płynących w uziemieniach stacji elektroenergetycznych w czasie zwarć jednofazowych
13
 • Analiza przepięć łączeniowych w napowietrznych liniach elektroenergetycznych w ujęciu statystycznym
14
 • Analiza przeskoku odwrotnego na izolacji linii napowietrznych wysokich i najwyższych napięć
15
 • Analiza rozkładu natężenia pola elektrycznego w linii napowietrznej WN z kablami światłowodowymi typu ADSS
16
 • Analiza sposobów poprawy warunków napięciowych w sieci przemysłowej średniego napięcia podczas rozruchu silnika indukcyjnego dużej mocy
17
 • Analiza sposobów poprawy warunków napięciowych w sieci przemysłowej średniego napięcia podczas rozruchu silnika indukcyjnego dużej mocy
18
 • Analiza warunków działania zabezpieczeń ziemnozwarciowych w sieci średniego napięcia – studium wybranego przypadku
19
 • Analiza warunków działania zabezpieczeń ziemnozwarciowych w sieci średniego napięcia – studium wybranego przypadku
20
 • Analiza warunków eksploatacyjnych linii 110 kV {\em Klikowa-Połaniec} i 220 kV {\em Klikowa-Niziny} w aspekcie oddziaływania elektromagnetycznego
21
 • Analiza warunków eksploatacyjnych linii napowietrznych – studium efektu sprzężeń elektromagnetycznych
22
 • Analiza wpływu konstrukcji przewodów na parametry napowietrznych linii elektroenergetycznych
23
 • Analiza wpływu konstrukcji przewodów na parametry napowietrznych linii elektroenergetycznych
24
 • Analiza wpływu narażeń eksploatacyjnych na procesy degradacji kabli światłowodowych w elektroenergetycznych liniach wysokiego napięcia
25
 • Analiza wpływu obciążenia i warunków atmosferycznych na straty energii w elektroenergetycznych liniach napowietrznych