Wykaz publikacji wybranego autora

Barbara Florkowska, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kee, Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-8452-5271

ResearcherID: brak

Scopus: 6604013878

PBN:

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 146, z ogólnej liczby 149 publikacji Autora


1
 • [referat w czasopiśmie, 2003]
 • TytułAnaliza ekspozycji zawodowej na pole elektromagnetyczne w pracach pod napięciem
  AutorzyBarbara FLORKOWSKA, Andrzej JACKOWICZ-KORCZYŃSKI
  ŹródłoPrzegląd Elektrotechniczny. Konferencje. — 2003 R. 1 [nr] 1, s. 66–69
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat w czasopiśmie, 2005]
 • TytułAnaliza form wyładowań niezupełnych w układzie izolacyjnym z $SF_{6}$ dla celów diagnostyki GIS
  AutorzyBarbara FLORKOWSKA, Paweł ZYDROŃ
  ŹródłoPrzegląd Elektrotechniczny. Konferencje. — 2005 R. 3 [nr] 1, s. 94–98
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat w czasopiśmie, 2006]
 • TytułAnaliza pola elektromagnetycznego o częstotliwości 50 Hz w rozdzielniach 110 kV do oceny narażeń w środowisku pracy
  AutorzyBarbara FLORKOWSKA, Wiesław NOWAK, Rafał TARKO, Fryderyk Żurek
  ŹródłoEnergetyka (Warszawa) / Centralny Zarząd Energetyki, Stowarzyszenie Elektryków Polskich. — 2006 z. temat. nr 8, s. 174–177
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat, 2001]
 • TytułAnaliza rozkładu natężenia pola elektrycznego w linii napowietrznej WN z kablami światłowodowymi typu ADSS
  AutorzyAndrzej JACKOWICZ-KORCZYŃSKI, Barbara FLORKOWSKA, Wiesław NOWAK, Mieczysław TIMLER
  ŹródłoEUI'01 : problemy Eksploatacji Układów Izolacyjnych wysokiego napięcia : VIII [ósme] sympozjum : Zakopane, 18–20 października 2001 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Stasizca w Krakowie. Zakład Elektroenergetyki. — Kraków : ZE AGH, 2001. — S. 207–212
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat, 2000]
 • TytułAnaliza rozkładu pola elektrycznego i magnetycznego w otoczeniu linii przesyłowych wysokiego napięcia
  AutorzyBarbara FLORKOWSKA, Andrzej JACKOWICZ-KORCZYŃSKI, Paweł ZYDROŃ
  ŹródłoInżynieria Wysokich Napięć : IW-2000 : V ogólnopolskie sympozjum : Poznań–Kiekrz 22–24 maja 2000 / Politechnika Poznańska. Instytut Elektroenergetyki ; Komitet Elektrotechniki PAN. Sekcja Techniki Wielkich Mocy ; Komitet Badań Naukowych. — [Polska : s. n.], 2000. — S. 103–110
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat w czasopiśmie, 2011]
 • TytułAnaliza warunków sterowania pola elektrycznego w wysokonapięciowych izolatorach przepustowych
  AutorzyBartłomiej Adamczyk, Barbara FLORKOWSKA
  ŹródłoZeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. — 2011 nr 30, s. 13–16
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat w czasopiśmie, 2002]
 • TytułAnaliza widmowa ulotu elektrycznego
  AutorzyBarbara FLORKOWSKA, Paweł ZYDROŃ
  ŹródłoPrzegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich. — 2002 R. 78 nr 10s zesz. spec., s. 80–83
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2002]
 • TytułAnaliza wpływu narażeń eksploatacyjnych na procesy degradacji kabli światłowodowych w elektroenergetycznych liniach wysokiego napięcia
  AutorzyBarbara FLORKOWSKA, Marek Florkowski, Andrzej JACKOWICZ-KORCZYŃSKI, Wiesław NOWAK, Mieczysław TIMLER
  ŹródłoWspółczesne kierunki rozwoju elektrotechniki, automatyki, informatyki, elektroniki i telekomunikacji : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej z okazji Jubileuszu 50-lecia Wydziału EAIiE : Kraków, 7–8 czerwca 2002 / kom. red. Tomasz Zieliński, Dariusz Borkowski ; AGH WEAIiE. — [Kraków : WEAIiE], 2002. — S. 229–230
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 1999]
 • TytułAnaliza wyładowań ulotowych na podstawie obrazów fazowo-rozdzielczych
  AutorzyBarbara FLORKOWSKA, Marek Florkowski, Paweł ZYDROŃ
  ŹródłoProblemy eksploatacji układów izolacyjnych wysokiego napięcia EUI'99 : VII sympozjum : Zakopane, 21–23 października 1999 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Zakład Elektroenergetyki. — Kraków : ZE AGH, 1999. — S. 111–118
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat, 2015]
 • TytułAnalysis of chopped partial discharge sequence
  AutorzyMarek Florkowski, Barbara FLORKOWSKA, Paweł ZYDROŃ
  ŹródłoCEIDP 2015 [Dokument elektroniczny] : IEEE Conference on Electrical Insulation & Dielectric Phenomena : Ann Arbor, USA, 18 October – 21 October 2015 / IEEE. — Piscataway : IEEE, cop. 2015. — S. 326–329
 • keywords: partial discharge mechanism, charge decay, void surface conductivity

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat, 2006]
 • TytułAnalysis of conditions of partial discharges inception and development at non-sinusoidal testing voltages
  AutorzyBarbara FLORKOWSKA, Paweł ZYDROŃ
  Źródło2006 IEEE Conference on Electrical insulation and dielectric phenomena [Dokument elektroniczny] : 2006 annual report : Kansas City, Missouri, USA, October 15–18, 2006 / IEEE. — [Piscataway] : IEEE, cop. 2006. — S. 648–651
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat, 2003]
 • TytułAnalysis of electric field distribution around the high voltage overhead transmission lines with an ADSS fiber optic cable
  AutorzyB. FLORKOWSKA, A. JACKOWICZ-KORCZYŃSKI, M. TIMLER, R. WŁODEK
  ŹródłoHigh voltage engineering : proceedings of the XIIIth ISH International Symposium on High voltage engineering : Delft, Netherlands, 25–29textsuperscript{th} August 2003 : abstract book / ed. Johan J. Smit. — Rotterdam : Millpress Science Publishers, 2003. — S. 32
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułAnalysis of electrical stress of ADSS fiber-optic cables in overhead transmission lines
  AutorzyBarbara FLORKOWSKA, Andrzej JACKOWICZ-KORCZYŃSKI, Mieczysław TIMLER
  ŹródłoArchives of Electrical Engineering. — 2003 vol. 52 no. 1, s. 61–70
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [referat, 2014]
 • TytułAnalysis of interfacial metal migration into dielectric materials subjected to high voltage stress
  AutorzyM. Florkowski, B. FLORKOWSKA, A. Rybak, P. ZYDROŃ
  ŹródłoCEIDP 2014 [Dokument elektroniczny] : Conference on Electrical Insulation & Dielectric Phenomena : Iowa, USA 19 October – 22 October 2014 / IEEE. — Piscataway : IEEE, cop. 2014. — S. 466–469
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/CEIDP.2014.6995827

16
 • [referat, 1999]
 • TytułAnalysis of PD charge and energy distributions in thermosetting insulation of electrical machines
  AutorzyB. FLORKOWSKA, P. ZYDROŃ
  ŹródłoCEIDP : 1999 Annual Report Conference on Electrical Insulation and Dielectric Phenomena : October 17–20, 1999, Austin, USA, Vol. 1 / IEEE Dielectric and Insulation Society. — USA : IEEE DIS, 1999. — S. 231–234
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [referat, 2004]
 • TytułAnalysis of PD phase-resolved images at low frequency of testing voltage
  AutorzyBarbara FLORKOWSKA, Paweł ZYDROŃ, Marek Florkowski
  ŹródłoConference record of the 2004 IEEE international symposium on Electrical insulation : Indianapolis, IN USA 19–22 September 2004 / IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineering. — [Piscataway : IEEE], 2004. — S. 143–146
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/ELINSL.2004.1380493

18
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułAnalysis of phase-resolved images of partial discharges generated in compressed air at non-uniform electric field
  AutorzyBarbara FLORKOWSKA, Marek Florkowski, Józef ROEHRICH, Paweł ZYDROŃ
  ŹródłoPrzegląd Elektrotechniczny. Konferencje. — 2007 R. 5 nr 3, s. 84–87
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [referat, 2001]
 • TytułApplication of corona images to localisation and identification of deffects in HV overhead lines and substation equipment
  AutorzyBarbara FLORKOWSKA, Marek Florkowski, Paweł ZYDROŃ
  Źródło12th ISH : International Symposium on High voltage engineering : 20–24 August 2001 Bangalore India. Topic 5 : Outdoor insulation including pollution performance, Vol. 3 / Indian Institute of Science. Department of High Voltage Engineering. — [Bangalore : Indian Institute of Science. Department of High Voltage Engineering], [2001]. — S. 785–788
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [referat, 2000]
 • TytułApplication of phase-resolved patterns of partial discharges in $SF_{6}$ in diagnostic of high voltage gas insulation
  AutorzyBarbara FLORKOWSKA, Paweł ZYDROŃ
  Źródło2textsuperscript{nd} I.C.D.I. : Second International Conference on Dielectric and Insulation : High Tatras–Slovakia June 13–15, 2000 : proceedings. — [Slovakia : s. n.], 2000. — S. 132–137
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [referat w czasopiśmie, 2008]
 • TytułAwaryjność transformatorów energetycznych – na przykładzie elektrowni Łagisza
  AutorzyMarek Krzyżowski, Tomasz Kuczek, Michał Kyrcz, Barbara FLORKOWSKA
  ŹródłoZeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego. — 2008 nr 15, s. 139–145
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [referat w czasopiśmie, 2003]
 • TytułBadania mechanizmów procesów erozyjnych powłok kabli ADSS w elektroenergetycznych liniach napowietrznych wysokiego napięcia
  AutorzyBarbara FLORKOWSKA, Marek Florkowski, Mieczysław TIMLER
  ŹródłoPrzegląd Elektrotechniczny. Konferencje. — 2003 R. 1 [nr] 1, s. 57–61
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [referat w czasopiśmie, 2001]
 • TytułBadania modelowe strefy osłonowej urządzenia odgromowego
  AutorzyWojciech Zdeb, Bartłomiej Mroczek, Barbara FLORKOWSKA, Marek SZCZERBIŃSKI
  ŹródłoMetallurgy and Foundry Engineering MaFE / AGH University of Science and Technology. — 2001 spec. ed., s. 63–72
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [referat w czasopiśmie, 2005]
 • TytułBadania pól elektrycznych i magnetycznych o częstotliwości sieciowej w aspekcie oceny warunków eksploatacji rozdzielni 110 kV
  AutorzyBarbara FLORKOWSKA, Wiesław NOWAK, Rafał TARKO, Fryderyk Żurek
  ŹródłoPrzegląd Elektrotechniczny. Konferencje. — 2005 R. 3 [nr] 1, s. 90–93
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułBadania układów izolacyjnych transformatorów metodą napięcia stopniowanego
  AutorzyBarbara FLORKOWSKA, Jakub FURGAŁ, Łukasz Jasiński, Paweł ZYDROŃ
  ŹródłoPrzegląd Elektrotechniczny. Konferencje. — 2007 R. 5 nr 3, s. 81-83
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: