Wykaz publikacji wybranego autora

Jerzy Skwarczyński, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-keaspe, Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 17435906800

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 36, z ogólnej liczby 39 publikacji Autora


1
 • [zgłoszenie patentowe, 2022]
 • TytułA cogging electric machine and a method of operating the cogging electric machine
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: SKWARCZYŃSKI Jerzy, DRABEK Tomasz, LERCH Tomasz
  Details
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • [referat, 2015]
 • TytułAn analytical model of an electrical machine with internal permanent magnets
  AutorzyTomasz DRABEK, Andrzej MATRAS, Jerzy SKWARCZYŃSKI
  ŹródłoAnalysis and simulation of electrical and computer systems / eds. Lesław Gołębiowski, Damian Mazur. — Cham; [etc.] : Springer, cop. 2015. — S. 215–239
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-11248-0_17

4
 • [fragment książki, 2018]
 • TytułAn analytical model of an electrical machine with internal permanent magnets. Pt. 2, The work of electric generator under an unbalanced load: simulations and measurement verification
  AutorzyTomasz DRABEK, Jerzy SKWARCZYŃSKI
  ŹródłoAnalysis and simulation of electrical and computer systems : [WZEE 2016: XIII scientific conference on Selected issues of Electrical engineering and electronics : May 4–8, 2016, Rzeszów, Poland] / eds. Damian Mazur, Marek Gołębiowski, Mariusz Korkosz. — Cham : Springer, cop. 2018. — S. 87–109
 • keywords: electrical machine with magnets, local saturations, circuit model of machine, permeability of air gap

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-63949-9_6

5
 • [referat, 2009]
 • TytułAnalityczne obliczenia symulacyjne maszyny synchronicznej z magnesami trwałymi
  AutorzyTomasz DRABEK, Andrzej MATRAS, Jerzy SKWARCZYŃSKI
  ŹródłoKierunki działalności i współpraca naukowa Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki : materiały konferencji zorganizowanej z okazji Jubileuszu 90-lecia AGH : Kraków, 28–29 maja 2009 / komitet red. Wojciech Mitkowski, Adam Piłat. — Kraków : AGH WEAIiE, cop. 2009. — S. 181–184
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułAnalityczne obliczenia symulacyjne maszyny synchronicznej z magnesami trwałymi
  AutorzyTomasz DRABEK, Andrzej MATRAS, Jerzy SKWARCZYŃSKI
  ŹródłoPrzegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich. — 2009 R. 85 nr 10, s. 9–12
 • keywords: finite element method, permanent magnet, synchronous machine, permeance magnetic function

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułDiagnostyka eksploatacyjna silników prądu przemiennego
  AutorzyJerzy SKWARCZYŃSKI
  ŹródłoBiuletyn Techniczny Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich. — 2002 nr 17, s. 17–27
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [podręcznik, 2000]
 • TytułElektromechaniczne przetwarzanie energii
  AutorzyJerzy SKWARCZYŃSKI, Zbigniew TERTIL
  DetailsKraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2000. — 219, [1] s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • [skrypt, 2009]
 • TytułLaboratorium maszyn elektrycznych
  AutorzyWitold RAMS, Jerzy SKWARCZYŃSKI
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2009. — 151, [1] s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [zgłoszenie patentowe, 2022]
 • TytułMaszyna elektryczna zaczepowa i sposób działania maszyny elektrycznej zaczepowej
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: SKWARCZYŃSKI Jerzy, DRABEK Tomasz, LERCH Tomasz
  DetailsInt.Cl.: H02K 1/16textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 437412 A1 ; Opubl. 2022-09-26. — Zgłosz. nr P.437412 z dn. 2021-03-25 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2022  nr 39, s. 20-21. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL437412A1.pdf
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • [skrypt, 1999]
 • TytułMaszyny elektryczne
  AutorzyJerzy SKWARCZYŃSKI, Zbigniew TERTIL
  DetailsKraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 1999. — 207, [1] s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [fragment książki, 2009]
 • TytułMaszyny elektryczne
  AutorzyTomasz DRABEK, Jerzy SKWARCZYŃSKI, Zbigniew TERTIL
  ŹródłoVademecum Elektryka : poradnik dla inżynierów, techników i studentów / pod red. Jana Strojnego. — Wyd. 4 zaktual.. — Warszawa : Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw SEP, 2009. — S. 289–314
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułModelowanie maszyn elektrycznych z magnesami trwałymi
  AutorzyTomasz DRABEK, Andrzej MATRAS, Jerzy SKWARCZYŃSKI
  ŹródłoPrzegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich. — 2007 R. 83 nr 6, s. 95–98
 • słowa kluczowe: metoda elementów skończonych, funkcja przewodności magnetycznej, maszyna elektryczna, magnes trwały

  keywords: finite element method, permanent magnet, permeance magnetic function, electrical machine

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułMoment elektromagnetyczny w maszynie indukcyjnej dwustronnie zasilanej
  AutorzyTomasz LERCH, Jerzy SKWARCZYŃSKI
  ŹródłoElektrotechnika i Elektronika : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2006 t. 25 z. 1, s. 48–57. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/ELEKTROTECHNIKA/25-1/elektro04.pdf
 • słowa kluczowe: maszyna dwustronnie zasilana, moment elektromagnetyczny, maszyna indukcyjna pierścieniowa

  keywords: doubly fed induction machine, electromagnetic torque, slip-ring induction machine

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułPorównanie własności maszyny dwustronnie zasilanej przy napięciowym i prądowym zasilaniu wirnika w układzie otwartym
  AutorzyTomasz DRABEK, Tomasz LERCH, Jerzy SKWARCZYŃSKI
  ŹródłoPrzegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich. — 2006 R. 82 nr 4, s. 62–69
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułPrzełączalne silniki elektryczne – podstawowe charakterystyki
  AutorzyJerzy SKWARCZYŃSKI, Edward Birówka, Tomasz DRABEK, Aleksander DZIADECKI, Jacek ZARUDZKI
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1500. Elektryka. — 2001 z. 176, s. 275–282
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułPrzełączalne silniki elektryczne – zasada działania
  AutorzyJerzy SKWARCZYŃSKI, Aleksander DZIADECKI, Jacek ZARUDZKI
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1500. Elektryka. — 2001 z. 176, s. 267–274
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2006]
 • TytułPrzełączalny silnik elektryczny
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jerzy SKWARCZYŃSKI, Lesław Gołębiowski, Tomasz DRABEK, Edward Birówka
  DetailsInt.Cl.: H02K 19/06textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 192086 B1 ; Udziel. 2006-01-19 ; Opubl. 2006-08-31. — Zgłosz. nr P.329652 z dn. 1998-11-09. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL192086B1.pdf
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
24
 • [referat w czasopiśmie, 2002]
 • TytułPrzełączalny silnik elektryczny indukcyjny – wyniki badań i perspektywy
  AutorzyJerzy SKWARCZYŃSKI, Tomasz DRABEK
  ŹródłoMaszyny Elektryczne : zeszyty problemowe. — 2002 nr 64, s. 189–193
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [referat, 2006]
 • TytułSiły i naprężenia zębowe w maszynach elektrycznych
  AutorzyJerzy SKWARCZYŃSKI, Andrzej MATRAS, Tomasz DRABEK
  ŹródłoSME 2006 : XLII international symposium on Electrical machines : Cracow, Poland, July 3–6, 2006 : conference proceedings / ed. Witold Rams ; The Institute of Electrical and Electronics Engineers. Poland Section, AGH University of Science and Technology. Department of Electrical Machines, Cracow University of Technology. Institute of Electromechanical Energy Conversion. — Kraków : [AGH]. Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Electronics Press, 2006. — S. 227–230
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: