Wykaz publikacji wybranego autora

Jerzy Skwarczyński, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Biomedical Engineering
WEAIiIB-keaspe


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 17435906800

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 36, z ogólnej liczby 39 publikacji Autora


1
 • A cogging electric machine and a method of operating the cogging electric machine / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: SKWARCZYŃSKI Jerzy, DRABEK Tomasz, LERCH Tomasz. — Int.Cl.: H02K 1/14\textsuperscript{(2006.01)}. — European Patent Office. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; EP 4068573 A1 ; Opubl. 2022-10-05. — Zgłosz. nr EP22163891 z dn. 2022-03-23. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/EP4068573A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • A novel approach to transverse flux machine construction / Tomasz DRABEK, Piotr Kapustka, Tomasz LERCH, Jerzy SKWARCZYŃSKI // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2021 vol. 14 iss. 22 art. no. 7690, s. 1–13. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 12–13, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-11-17. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/22/7690/pdf

 • keywords: induction motor, transverse flux machine, permanent magnet synchronous motor

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en14227690

3
 • An analytical model of an electrical machine with internal permanent magnets / Tomasz DRABEK, Andrzej MATRAS, Jerzy SKWARCZYŃSKI // W: Analysis and simulation of electrical and computer systems / eds. Lesław Gołębiowski, Damian Mazur. — Cham; [etc.] : Springer, cop. 2015. — (Lecture Notes in Electrical Engineering ; ISSN 1876-1100 ; vol. 324). — ISBN: 978-3-319-11247-3 ; e-ISBN: 978-3-319-11248-0. — S. 215–239. — Bibliogr. s. 239, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-11248-0_17

4
 • An analytical model of an electrical machine with internal permanent magnets. Pt. 2, The work of electric generator under an unbalanced load: simulations and measurement verification / Tomasz DRABEK, Jerzy SKWARCZYŃSKI // W: Analysis and simulation of electrical and computer systems : [WZEE 2016: XIII scientific conference on Selected issues of Electrical engineering and electronics : May 4–8, 2016, Rzeszów, Poland] / eds. Damian Mazur, Marek Gołębiowski, Mariusz Korkosz. — Cham : Springer, cop. 2018. — (Lecture Notes in Electrical Engineering ; ISSN 1876-1100 ; vol. 452). — ISBN: 978-3-319-63948-2 ; e-ISBN: 978-3-319-63949-9. — S. 87–109. — Bibliogr. s. 108–109, Abstr.. — tekst: https://goo.gl/qNtNBD

 • keywords: electrical machine with magnets, local saturations, circuit model of machine, permeability of air gap

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-63949-9_6

5
 • Analityczne obliczenia symulacyjne maszyny synchronicznej z magnesami trwałymiAnalytical calculation of simulation of permanent magnet synchronous machine / Tomasz DRABEK, Andrzej MATRAS, Jerzy SKWARCZYŃSKI // W: Kierunki działalności i współpraca naukowa Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki : materiały konferencji zorganizowanej z okazji Jubileuszu 90-lecia AGH : Kraków, 28–29 maja 2009 / komitet red. Wojciech Mitkowski, Adam Piłat. — Kraków : AGH WEAIiE, cop. 2009 + CD. — ISBN: 978-83-88309-87. — S. 181–184. — Bibliogr. s. 184, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analityczne obliczenia symulacyjne maszyny synchronicznej z magnesami trwałymiAnalytical calculation of simulation of permanent magnet synchronous machine / Tomasz DRABEK, Andrzej MATRAS, Jerzy SKWARCZYŃSKI // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2009 R. 85 nr 10, s. 9–12. — Bibliogr. s. 12, Streszcz., Abstr.

 • keywords: finite element method, permanent magnet, synchronous machine, permeance magnetic function

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Diagnostyka eksploatacyjna silników prądu przemiennego[Operating diagnostic of AC machines] / Jerzy SKWARCZYŃSKI // Biuletyn Techniczny Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich ; ISSN 1426-742X. — 2002 nr 17, s. 17–27. — Bibliogr. s. 26–27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Elektromechaniczne przetwarzanie energii[Electromechanical energy processing] / Jerzy SKWARCZYŃSKI, Zbigniew TERTIL. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2000. — 219, [1] s.. — (Wydawnictwa Dydaktyczne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0007). — Bibliogr. s. 219–220

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Kaskada zaworowa {\em T=const} jako generator elektryczny siłowni wiatrowejInverter cascade T=const as a wind power plant generator / Jerzy SKWARCZYŃSKI, Aleksander DZIADECKI, Jacek ZARUDZKI, Janusz GRZEGORSKI, Józef SKOTNICZNY, Tomasz LERCH // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2004 R. 80 nr 3, s. 263–268. — Bibliogr. s. 268, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Laboratorium maszyn elektrycznych[Laboratory of electric machines] / Witold RAMS, Jerzy SKWARCZYŃSKI. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009. — 151, [1] s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1710)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Maszyna elektryczna zaczepowa i sposób działania maszyny elektrycznej zaczepowej[A cogging electric machine and a method of operating the cogging electric machine] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: SKWARCZYŃSKI Jerzy, DRABEK Tomasz, LERCH Tomasz. — Int.Cl.: H02K 1/16\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 437412 A1 ; Opubl. 2022-09-26. — Zgłosz. nr P.437412 z dn. 2021-03-25 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2022  nr 39, s. 20-21. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL437412A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Maszyna indukcyjna dwustronnie zasilana jako generator elektryczny siłowni wiatrowejDoubly fed induction machine as the generator of wind power plant / Jerzy SKWARCZYŃSKI, Aleksander DZIADECKI, Jacek ZARUDZKI, Janusz GRZEGORSKI, Józef SKOTNICZNY, Tomasz LERCH // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2004 R. 80 nr 5, s. 502–507. — Bibliogr. s. 507, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Maszyny elektryczne[Electrical machines] / Jerzy SKWARCZYŃSKI, Zbigniew TERTIL. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 1999. — 207, [1] s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; 1563)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Maszyny elektryczneElectrical machines / Tomasz DRABEK, Jerzy SKWARCZYŃSKI, Zbigniew TERTIL // W: Vademecum Elektryka : poradnik dla inżynierów, techników i studentów / pod red. Jana Strojnego. — Wyd. 4 zaktual.. — Warszawa : Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw SEP, 2009. — (Biblioteka COSiW SEP). — ISBN: 978-83-61163-13-8. — S. 289–314. — Bibliogr. s. 314

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Measurement tests and FEM calculations of DC excited flux switching motor prototype / Tomasz DRABEK, Dawid Kara, Tomasz Kołacz, Tomasz LERCH, Jerzy SKWARCZYŃSKI // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2021 vol. 14 iss. 14 art. no. 4353, s. 1–21. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 20–21, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-07-19. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/14/4353/pdf

 • keywords: vector control, laboratory tests, PMSM, DCEFSM, FEM 2D calculations, electric motor prototype

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en14144353

16
 • Modelowanie maszyn elektrycznych z magnesami trwałymiSimulation of permanent magnet electrical machine / Tomasz DRABEK, Andrzej MATRAS, Jerzy SKWARCZYŃSKI // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2007 R. 83 nr 6, s. 95–98. — Bibliogr. s. 98, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: metoda elementów skończonych, funkcja przewodności magnetycznej, maszyna elektryczna, magnes trwały

  keywords: finite element method, permanent magnet, permeance magnetic function, electrical machine

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Moment elektromagnetyczny w maszynie indukcyjnej dwustronnie zasilanejElectromagnetic torque generated by doubly fed induction machine / Tomasz LERCH, Jerzy SKWARCZYŃSKI // Elektrotechnika i Elektronika : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1640-7202. — Tytuł poprz.: Elektrotechnika. — 2006 t. 25 z. 1, s. 48–57. — Bibliogr. s. 57, Streszcz.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/ELEKTROTECHNIKA/25-1/elektro04.pdf

 • słowa kluczowe: maszyna dwustronnie zasilana, moment elektromagnetyczny, maszyna indukcyjna pierścieniowa

  keywords: doubly fed induction machine, electromagnetic torque, slip-ring induction machine

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Porównanie własności maszyny dwustronnie zasilanej przy napięciowym i prądowym zasilaniu wirnika w układzie otwartymDoubly fed induction generator working in open system / Tomasz DRABEK, Tomasz LERCH, Jerzy SKWARCZYŃSKI // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2006 R. 82 nr 4, s. 62–69. — Bibliogr. s. 69, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Przełączalne silniki elektryczne – podstawowe charakterystykiSwitched electric motors – basic characteristics / Jerzy SKWARCZYŃSKI, Edward Birówka, Tomasz DRABEK, Aleksander DZIADECKI, Jacek ZARUDZKI // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1500. Elektryka ; ISSN 0072-4688. — 2001 z. 176, s. 275–282. — Bibliogr. s. 282, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Przełączalne silniki elektryczne – zasada działaniaSwitched electric motors – principles of operation / Jerzy SKWARCZYŃSKI, Aleksander DZIADECKI, Jacek ZARUDZKI // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1500. Elektryka ; ISSN 0072-4688. — 2001 z. 176, s. 267–274. — Bibliogr. s. 273–274, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Przełączalny silnik elektryczny[Switchable electric motor] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jerzy SKWARCZYŃSKI, Lesław Gołębiowski, Tomasz DRABEK, Edward Birówka. — Int.Cl.: H02K 19/06\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 192086 B1 ; Udziel. 2006-01-19 ; Opubl. 2006-08-31. — Zgłosz. nr P.329652 z dn. 1998-11-09. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL192086B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
24
 • Przełączalny silnik elektryczny indukcyjny – wyniki badań i perspektywySwitch reluctance motor – test results and perspectives / Jerzy SKWARCZYŃSKI, Tomasz DRABEK // Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe ; ISSN 0239-3646. — 2002 nr 64, s. 189–193. — Bibliogr. s. 193, Abstr.. — PEMINE : Problemy Eksploatacji Maszyn i Napędów Elektrycznych : Ustroń 2002 : materiały konferencyjne / Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych Komel. — Katowice : BOBRME Komel, 2002. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Siły i naprężenia zębowe w maszynach elektrycznychTeeth forces and stresses in electrical machines / Jerzy SKWARCZYŃSKI, Andrzej MATRAS, Tomasz DRABEK // W: SME 2006 : XLII international symposium on Electrical machines : Cracow, Poland, July 3–6, 2006 : conference proceedings / ed. Witold Rams ; The Institute of Electrical and Electronics Engineers. Poland Section, AGH University of Science and Technology. Department of Electrical Machines, Cracow University of Technology. Institute of Electromechanical Energy Conversion. — Kraków : [AGH]. Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Electronics Press, 2006. — Publikacja zawiera także dane na CD-ROMie. — S. 227–230. — Bibliogr. s. 230, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: