Wykaz publikacji wybranego autora

Wacław Orlewski, dr inż.

adiunkt

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-keaspe, Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 15124442200

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 37, z ogólnej liczby 37 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułAnaliza statycznych charakterystyk szeregowego silnika przekształtnikowego
  AutorzyWacław ORLEWSKI
  ŹródłoElektrotechnika i Elektronika : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 1999 t. 18 z. 4, s. 146–149
2
 • [referat, 2005]
 • TytułAnaliza wpływu dokładności aproksymacji charakterystyki magnesowania maszyny asynchronicznej na model generatora pracującego samodzielnie
  AutorzyWacław ORLEWSKI, Andrzej ZATORSKI
  ŹródłoModelowanie i symulacja systemów pomiarowych : materiały XV sympozjum : Krynica, 18–22 września 2005 / pod red. Janusza Gajdy ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Metrologii. — Kraków : Wydawnictwo Katedry Metrologii AGH, 2005. — S. 259–269
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułBadania generatora indukcyjnego w pracy autonomicznej z kondensatorami – wyznaczanie sprawności
  AutorzyPaweł DYBOWSKI, Tomasz Fijoł, Wacław ORLEWSKI
  ŹródłoMaszyny Elektryczne : zeszyty problemowe. — 2015 nr 2 (106), s. 39–43. — tekst: http://www.komel.katowice.pl/ZRODLA/FULL/106/ref_07.pdf
4
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułBadania generatora indukcyjnego wzbudzanego kondensatorami
  AutorzyPaweł DYBOWSKI, Wacław ORLEWSKI
  ŹródłoMaszyny Elektryczne : zeszyty problemowe. — 2007 nr 77, s. 23–26. — tekst: http://www.komel.katowice.pl/ZRODLA/FULL/77/ref_06.pdf
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułBadania generatora indukcyjnego wzbudzanego kondensatorami – obciążenie niesymetryczne
  AutorzyPaweł DYBOWSKI, Wacław ORLEWSKI
  ŹródłoMaszyny Elektryczne : zeszyty problemowe. — 2008 nr 80, s. 9–13. — tekst: http://www.komel.katowice.pl/ZRODLA/FULL/80/ref_03.pdf
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułBadania laboratoryjne samowzbudnego generatora indukcyjnego
  AutorzyPaweł DYBOWSKI, Wacław ORLEWSKI
  ŹródłoPrzegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich. — 2012 R. 88 nr 5a, s. 234–237
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułBadanie pracy generatorowej maszyny asynchronicznej wzbudzanej kondensatorami
  AutorzyWacław ORLEWSKI
  ŹródłoMaszyny Elektryczne : zeszyty problemowe. — 2009 nr 84, s. 113–116. — tekst: http://www.komel.katowice.pl/ZRODLA/FULL/84/ref_21.pdf
8
 • [referat w czasopiśmie, 2009]
 • TytułEksploatacja generatora indukcyjnego z kondensatorami
  AutorzyWacław ORLEWSKI
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Politechnika Świętokrzyska. Nauki Techniczne: Budowa i Eksploatacja Maszyn. — 2009 z. 13, s. 318–324
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułElektrownia wodna na przepływie wody użytkowej
  AutorzyWacław ORLEWSKI, Andrzej SIWEK
  ŹródłoRynek Energii. — 2010 nr 6, s. 87–91
10
 • [referat, 2002]
 • TytułElektryczne charakterystyki generatora asynchronicznego pracującego samodzielnie w instalacji biogazowej
  AutorzyWacław ORLEWSKI
  ŹródłoVIII Ogólnopolskie forum odnawialnych źródeł energii : konferencja naukowo-techniczna : Międzybrodzie Żywieckie 15–17 maja 2002 / red. Julian Sokołowski, Jacek Zimny. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, cop. 2002. — S. 193–202
11
 • [referat w czasopiśmie, 2008]
 • TytułEnergooszczędny układ napędowy do przepompowej elektrowni wodnej z wtórnym wykorzystaniem wód przemysłowych
  AutorzyWacław ORLEWSKI
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Politechnika Świętokrzyska. Nauki Techniczne: Budowa i Eksploatacja Maszyn. — 2008 nr 11, s. 203–208
12
 • [referat, 2009]
 • TytułFazowy przetwornik drogi kątowej z filtrem składowej przeciwnej napięcia
  AutorzyWacław ORLEWSKI, Andrzej ZATORSKI
  ŹródłoKierunki działalności i współpraca naukowa Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki : materiały konferencji zorganizowanej z okazji Jubileuszu 90-lecia AGH : Kraków, 28–29 maja 2009 / komitet red. Wojciech Mitkowski, Adam Piłat. — Kraków : AGH WEAIiE, cop. 2009. — S. 197–198
13
 • [referat, 2009]
 • TytułGenerator indukcyjny wzbudzany kondensatorami (SEIG) – badania laboratoryjne
  AutorzyPaweł DYBOWSKI, Wacław ORLEWSKI
  ŹródłoKierunki działalności i współpraca naukowa Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki : materiały konferencji zorganizowanej z okazji Jubileuszu 90-lecia AGH : Kraków, 28–29 maja 2009 / komitet red. Wojciech Mitkowski, Adam Piłat. — Kraków : AGH WEAIiE, cop. 2009. — S. 193–194
14
 • [referat, 2005]
 • TytułKrakowskie elektrownie wodne
  AutorzyAndrzej SIWEK, Wacław ORLEWSKI
  ŹródłoOgólnopolskie Forum Odnawialnych Źródeł Energii – 2005 : XI konferencja naukowo-techniczna : Warszawa, 28–30 listopada 2005 r. : praca zbiorowa / pod red.: Józef Nowak. — [Warszawa] : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Radiokomunikacji, WWF Polska Światowy Fundusz Na Rzecz Przyrody, 2005. — S. 1–8 [numeracja całości nieciągła]
15
 • [referat, 2003]
 • TytułLaboratoryjny fazomierz cyfrowy o bezpośrednim odczycie
  AutorzyAndrzej ZATORSKI, Wacław ORLEWSKI
  ŹródłoXXXV MKM 2003 : XXXV Międzyuczelniana Konferencja Metrologów : Kraków, 8–11 września 2003 r. / materiały pod red. Janusza Gajdy. — Kraków : Wydawnictwo Katedry Metrologii AGH, 2003. — S. 33–39
16
 • [referat, 2009]
 • TytułMała elektrownia wodna na zrzucie wody przemysłowej
  AutorzyWacław ORLEWSKI, Andrzej SIWEK
  ŹródłoOgólnopolskie Forum Odnawialnych Źródeł Energii'09 : XII konferencja techniczno-naukowa : Warszawa, 17–18 marca 2009 : praca zbiorowa / pod red. Józefa Nowaka. — Kielce : Stowarzyszenie-Ogólnopolskie Forum Odnawialnych Źródeł Enregii, [2009]. — S. 1–9
17
 • [referat, 2005]
 • TytułMałe elektrownie wodne
  AutorzyAndrzej SIWEK, Wacław ORLEWSKI
  ŹródłoEkoenergetyka 2005 : X ogólnopolskie forum odnawialnych zasobów, źródeł i technologii energetycznych : konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 16–17 marca 2005 / red. Jacek Zimny. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, cop. 2005. — S. 211–219
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułMałe elektrownie wodne
  AutorzyAndrzej SIWEK, Wacław ORLEWSKI
  ŹródłoGLOBEnergia. — 2006 [t.] 4, s. 16–20
19
 • [referat, 2006]
 • TytułMetoda oceny energooszczędności układów napędowych z silnikiem asynchronicznym
  AutorzyWacław ORLEWSKI
  ŹródłoSME 2006 : XLII international symposium on Electrical machines : Cracow, Poland, July 3–6, 2006 : conference proceedings / ed. Witold Rams ; The Institute of Electrical and Electronics Engineers. Poland Section, AGH University of Science and Technology. Department of Electrical Machines, Cracow University of Technology. Institute of Electromechanical Energy Conversion. — Kraków : [AGH]. Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Electronics Press, 2006. — S. 79–82
20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułMetoda oceny energooszczędności układów napędowych z silnikiem asynchronicznym
  AutorzyWacław ORLEWSKI
  ŹródłoPrzegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich. — 2006 R. 82 nr 11, s. 96–98
21
 • [referat w czasopiśmie, 2006]
 • TytułMetoda wyznaczania rezystancji wirnika maszyny indukcyjnej wykorzystująca generatorowy tryb jej pracy
  AutorzyWacław ORLEWSKI, Andrzej ZATORSKI
  ŹródłoPomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR. — 2006 [nr] 10bis wyd. spec. dodatkowe, s. 200–204
22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułMożliwość wykorzystania odnawialnych źródeł energii w środowisku miejskim na przykładzie Krakowa
  AutorzyWacław ORLEWSKI, Andrzej SIWEK
  ŹródłoCzasopismo Techniczne / Politechnika Krakowska. Architektura. — 2007 R. 104 z. 3–A, s. 187–195
23
 • [fragment książki, 2012]
 • TytułPhotovoltaic cell-DC motor cooperation: operational issues
  AutorzyWacław ORLEWSKI
  ŹródłoSelected problems of mechanical engineering and maintenance / ed. Norbert Radek. — Kielce : Samodzielna Sekcja „Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej”, 2012. — S. 60–70
24
 • [referat w czasopiśmie, 2010]
 • TytułPomiar naprężeń powierzchniowych wałów napędowych generatorów indukcyjnych
  AutorzyWacław ORLEWSKI
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Politechnika Świętokrzyska. Nauki Techniczne: Budowa i Eksploatacja Maszyn. — 2010 nr 16, s. 81–86
25
 • [referat, 2004]
 • TytułPomiarowa weryfikacja liniowości fazowego przetwornika drogi kątowej z filtrem składowej przeciwnej napięcia
  AutorzyWacław ORLEWSKI, Andrzej ZATORSKI
  ŹródłoModelowanie i symulacja systemów pomiarowych : materiały XIV sympozjum : Krynica, 19–23 września 2004 / pod red. Janusza Gajdy ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Metrologii. — Kraków : Wydawnictwo Katedry Metrologii AGH, 2004. — S. 71–82