Wykaz publikacji wybranego autora

Marian Noga, prof. zw. dr hab. inż.

specjalista

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-keaspe, Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 41, z ogólnej liczby 42 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułActive consumers in Smart Grid systems – applications of the building automation technologies
  AutorzyMarian NOGA, Andrzej OŻADOWICZ, Jakub GRELA, Grzegorz HAYDUK
  ŹródłoPrzegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich. — 2013 R. 89 nr 6, s. 227–233
 • słowa kluczowe: LonWorks, automatyka budynkowa, integracja, SmartGrid

  keywords: interoperability, building automation, LonWorks, SmartGrid

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat, 2011]
 • TytułAGH – Laboratoria technologii LonWorks® (PN-EN 14908)
  AutorzyMarian NOGA, Andrzej OŻADOWICZ, Paweł KWASNOWSKI
  ŹródłoAutBudNet : sieć certyfikowanych laboratoriów oceny efektywności energetycznej i automatyki budynków : POIG.02.02.00-00-018/08-00 : seminarium pod honorowym patronatem JM Rektora AGH prof. dr hab. inż. Antoniego Tajdusia : 9 czerwca, 2011 : praca zbiorowa / pod red. Pawła Kwasnowskiego. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza, [2011]. — S. [1–31]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [książka, 2003]
 • TytułAkademickie Centrum Komputerowe CYFRONET Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica : 2003
  Autorzymateriały oprac. zespół ACK CYFRONET AGH pod kier. Mariana NOGI ; red. Marek KWAŚNIEWSKI, Maria WIELGUS
  DetailsKraków : ACK CYFRONEK AGH, 2003. — V, 111 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułAutotransformator trójkolumnowy wielouzwojeniowy dla układów prostowniczych emph {clean power}
  AutorzyMarian NOGA, Lesław Gołębiowski, Marek Gołębiowski, Damian Mazur
  ŹródłoMaszyny Elektryczne : zeszyty problemowe. — 2009 nr 82, s. 63–68
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat, 2005]
 • TytułBadania symulacyjne prądów i napięć w stanach awaryjnych maszyny komutatorowej prądu stałego zasilanej z przekształtnika tyrystorowego
  AutorzyMarian NOGA, Zygfryd GŁOWACZ, Antoni ZDROJEWSKI
  ŹródłoSME'2005 : XLI międzynarodowe sympozjum maszyn elektrycznych : Polska, Opole–Jarnołtówek, 14–17 czerwiec 2005 : materiały konferencyjne, T. 1 / Komitet Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Maszyn Elektrycznych i Transformatorów, The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Poland Section, Politechnika Opolska. Wydział Elektrotechniki i Automatyki. Instytut Układów Elektromechanicznych i Elektroniki Przemysłowej. — Opole : Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, [2005]. — S. 274–278
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułCertyfikowane laboratoria oceny efektywności energetycznej i automatyki budynkowej
  AutorzyMarian NOGA, Andrzej OŻADOWICZ
  ŹródłoInnowacyjny Start / Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. — 2010 nr 1, s. 26–27
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [materiały konferencyjne (red.), 2002]
 • TytułCracow '02 Grid Workshop : December 11–14, 2002 Cracow, Poland : proceedings
  Autorzyeds. Marian BUBAK, Marian NOGA, Michał TURAŁA
  DetailsKraków : Academic Computer Centre CYFRONET UMM, 2002. — [12], 240 s., [2] k. tabl.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [materiały konferencyjne (red.), 2004]
 • TytułCracow '03 Grid Workshop : October 27–29, 2003 Cracow, Poland : proceedings
  Autorzyeds. Marian BUBAK, Marian NOGA, Michał TURAŁA
  DetailsKraków : Academic Computer Centre CYFRONET AGH, 2004. — XIV, 344 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 2002]
 • TytułCrossGrid – development of Grid environment for interactive applications
  AutorzyMarian BUBAK, Jesus Marco, Holger Marten, Norbert Meyer, Marian NOGA, Peter A. M. Sloot, Michał TURAŁA
  ŹródłoPionier 2002 : Polski Internet Optyczny: technologie, usługi i aplikacje : [II konferencja] : 23–24 kwietnia 2002 roku, Poznań : materiały z konferencji / Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe ; Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej ; Międzynarodowe Targi Poznańskie. — Poznań : II PP, 2002. — S. 97–112
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat, 2004]
 • TytułDoświadczenia ACK Cyfronet AGH z realizacji projektów UE IST
  AutorzyMarian NOGA
  Źródło„Sieci rozległe a nowe modele biznesowe w telekomunikacji” : konferencja : Zakopane, 26–28 marca 2003 roku : materiały konferencyjne. — [Polska : s. n.], [2004]. — S. 52–63
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułDziałalność Katedry Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych w zakresie automatyki budynków oraz programowalnych systemów sterowania i automatycznej regulacji
  AutorzyMarian NOGA, Paweł KWASNOWSKI, Grzegorz WRÓBEL, Marcin JACHIMSKI, Zbigniew MIKOŚ, Grzegorz HAYDUK
  ŹródłoPomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR. — 2007 nr 3, s. 57–62
 • słowa kluczowe: LonWorks, automatyka przemysłowa, wzbudnice tyrystorowe, automatyka budynków, sterowniki przemysłowe

  keywords: building automation, LonWorks, control systems, PLC, thyristor exciters, programable logic controllers, industrial automation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułEfektywność energetyczna i Smart Metering – nowe wyzwania dla systemów automatyki budynkowej
  AutorzyMarian NOGA, Andrzej OŻADOWICZ, Jakub GRELA
  ŹródłoBiuletyn Techniczny Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich. — 2011 nr 4, s. 20–29
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułEfektywność energetyczna i Smart Metering – nowe wyzwania dla systemów automatyki budynkowej
  AutorzyMarian NOGA, Andrzej OŻADOWICZ, Jakub GRELA
  ŹródłoNapędy i Sterowanie. — 2012 R. 14 nr 12, s. 54–59
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat, 2009]
 • TytułEnergooszczędność w automatyce budynków i oświetleniu publicznym
  AutorzyMarian NOGA, Grzegorz HAYDUK, Zbigniew MIKOŚ, Grzegorz WRÓBEL, Paweł KWASNOWSKI, Marcin JACHIMSKI, Andrzej OŻADOWICZ
  ŹródłoKierunki działalności i współpraca naukowa Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki : materiały konferencji zorganizowanej z okazji Jubileuszu 90-lecia AGH : Kraków, 28–29 maja 2009 / komitet red. Wojciech Mitkowski, Adam Piłat. — Kraków : AGH WEAIiE, cop. 2009. — S. 49–52
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [referat, 2011]
 • TytułInformacja ogólna o projekcie AutBudNet
  AutorzyMarian NOGA
  ŹródłoAutBudNet : sieć certyfikowanych laboratoriów oceny efektywności energetycznej i automatyki budynków : POIG.02.02.00-00-018/08-00 : seminarium pod honorowym patronatem JM Rektora AGH prof. dr hab. inż. Antoniego Tajdusia : 9 czerwca, 2011 : praca zbiorowa / pod red. Pawła Kwasnowskiego. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza, [2011]. — S. [1–7]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułModelowanie macierzy indukcyjności transformatorów wielouzwojeniowych, trójkolumnowych w funkcji częstotliwości (w ujęciu FEM 3D)
  AutorzyMarian NOGA, Lesław Gołębiowski, Marek Gołębiowski, Damian Mazur
  ŹródłoMaszyny Elektryczne : zeszyty problemowe. — 2009 nr 82, s. 69–77
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • [referat, 2002]
 • TytułMożliwości wykorzystania infrastruktury Polskiego Internetu Optycznego dla administracji
  AutorzyMścisław Nakonieczny, Marian NOGA, Piotr Sąsiedzki, Stanisław Starzak, Maciej Stroiński
  ŹródłoPionier 2002 : Polski Internet Optyczny: technologie, usługi i aplikacje : [II konferencja] : 23–24 kwietnia 2002 roku, Poznań : materiały z konferencji / Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe ; Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej ; Międzynarodowe Targi Poznańskie. — Poznań : II PP, 2002. — S. 31–42
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [referat, 2004]
 • TytułPerspektywy obliczeń wielkiej skali na podstawie doświadczeń z realizacji projektu CrossGrid
  AutorzyMarian NOGA, Andrzej OZIĘBŁO
  Źródło„Czy czeka nas świat bez kabli?” : zimowa konferencja teleinformatyczna ATM : Zakopane, 24–26 marca 2004 roku : materiały konferencyjne. — [Warszawa : ATM], [2004]. — S. 81–83
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułPIONIER – Polski Internet Optyczny
  AutorzyMarian NOGA
  ŹródłoGeoinformatica Polonica. — 2006 nr 8, s. 53–58
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [referat, 2015]
 • TytułPrzykład implementacji platformy Internetu Rzeczy w systemie zarządzania energią w budynku
  AutorzyJakub GRELA, Andrzej OŻADOWICZ, Marian NOGA
  ŹródłoInżynieria elektryczna w budownictwie : VI krajowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 22 października 2015 / Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Oddział Krakowski, [et al.]. — Kraków : Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Oddział Krakowski, [2015]. — S. 76–88
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [referat, 2010]
 • TytułSafetyLON network protocol – safe protocol according to the EN-61508 standard
  AutorzyMarcin JACHIMSKI, Grzegorz WRÓBEL, Zbigniew MIKOŚ, Grzegorz HAYDUK, Paweł KWASNOWSKI, Andrzej OŻADOWICZ, Marian NOGA
  ŹródłoICCC'2010 : proceedings of 11textsuperscript{th} International Carpathian Control Conference : dedicated to the memory of Lubomir Smutny : Eger, Hungary, May, 26–28, 2010 / eds. Attila K. Varga, József Vásárhelyi ; Department of Automation Faculty of Mechanical Engineering and Informatics University of Miskolc. — Miskolc : REKATEL Bt., cop. 2010. — S. 125–128
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [referat, 2009]
 • TytułSENSE – sieć inteligentnych czujników do monitorowania otoczenia
  AutorzyPaweł KWASNOWSKI, Marian NOGA, Marcin JACHIMSKI, Grzegorz WRÓBEL, Zbigniew MIKOŚ, Grzegorz HAYDUK, Andrzej OŻADOWICZ
  ŹródłoKierunki działalności i współpraca naukowa Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki : materiały konferencji zorganizowanej z okazji Jubileuszu 90-lecia AGH : Kraków, 28–29 maja 2009 / komitet red. Wojciech Mitkowski, Adam Piłat. — Kraków : AGH WEAIiE, cop. 2009. — S. 59–60
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: