Wykaz publikacji wybranego autora

Renata Słota, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
WIEiT-ki, Katedra Informatyki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / informatyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7424-9317

ResearcherID: F-3463-2012

Scopus: 22433924600

PBN: 895981

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Harnessing organizationally distributed data with VeilFS / Łukasz DUTKA, Renata SŁOTA, Michał WRZESZCZ, Dariusz KRÓL, Łukasz Opioła, Rafał Słota, Jacek KITOWSKI // W: KU KDM 2014 : seventh ACC Cyfronet AGH users' conference : Zakopane, 12–14 Mar 2014 : proceedings / eds. Kazimierz Wiatr, Jacek Kitowski, Marian Bubak. — Kraków : Academic Computer Centre Cyfronet AGH, 2014. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-61433-09-5. — S. 79–80

 • keywords: Grid, distributed systems, virtual file system, heterogeneous storage systems

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Multimedialne systemy informatyczne wspomagające współpracę na odległość w zakresie medycynyMultimedia information systems for long-distance cooperation in medicine / Renata SŁOTA, Jacek KITOWSKI, Stanisław POLAK, Darin NIKOLOW, Janusz Otfinowski // Journal of Medical Informatics & Technologies / Uniwersytet Śląski. Instytut Informatyki. Zakład Systemów Komputerowych, Katowice ; ISSN 1642-6037. — Tytuł poprz.: Medical Informatics & Technologies. — 2000 vol. 1, s. IT 107–112. — Bibliogr. s. IT-112, Abstr.. — MIT 2000 : Medical Informatics & Technologies : biometrics and interfaces, conclusion making systems, image processing and telemedicine / ed. Jan Piecha ; UŚ II ZSK. Katowice. — Katowice : DCS II US, 2000. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Obliczenia równoległe i rozproszone z wykorzystaniem współczesnych wielordzeniowych architektur komputerowych i paradygmatu serwisowegoParallel and distributed calculations based on multicore computer architecture and service paradigm / Witold ALDA, Krzysztof BORYCZKO, Jacek KITOWSKI, Bartosz KRYZA, Renata SŁOTA // W: Kierunki działalności i współpraca naukowa Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki : materiały konferencji zorganizowanej z okazji Jubileuszu 90-lecia AGH : Kraków, 28–29 maja 2009 / komitet red. Wojciech Mitkowski, Adam Piłat. — Kraków : AGH WEAIiE, cop. 2009 + CD. — ISBN: 978-83-88309-87. — S. 171–174. — Bibliogr. s. 174, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Obliczenia wielkiej skali : algorytmy, narzędzia i rezultaty[Large-scale computation : algorithms, tools and results] / Marian BUBAK, Witold DZWINEL, Jacek KITOWSKI, Renata SŁOTA, Jacek Mościński // W: Współczesne kierunki rozwoju elektrotechniki, automatyki, informatyki, elektroniki i telekomunikacji : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej z okazji Jubileuszu 50-lecia Wydziału EAIiE : Kraków, 7–8 czerwca 2002 / kom. red. Tomasz Zieliński, Dariusz Borkowski ; AGH WEAIiE. — [Kraków : WEAIiE], 2002. — Na k. tyt. dodatkowo: Złoty Jubileusz Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — S. 137–142. — Bibliogr. s. 142, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Optymalizacja dostępu do repozytoriów dokumentów w ramach projektu UE Pellucid[Optimisation of access to document repositories in Pellucid EU project] / Renata SŁOTA, Krzysztof KRAWCZYK, Mariusz DZIEWIERZ, Marta MAJEWSKA, Jacek KITOWSKI, Simon Lambert // W: Pionier 2003 : Polski Internet Optyczny : technologie, usługi i aplikacje : Poznań 9–11 kwietnia 2003 roku : materiały z konferencji / Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe ; Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej ; Międzynarodowe Targi Poznańskie. — Poznań : IIPP, 2003. — ISBN10: 8391363945. — S. 167–177. — Bibliogr. s. 177, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Rozwój środków i narzędzi informatyki dla potrzeb symulacji i budowy aplikacji gridowychDevelopment of tools and environments for computer simulations and grid applications / Jacek KITOWSKI, Krzysztof BORYCZKO, Marian BUBAK, Witold DZWINEL, Włodzimierz FUNIKA, Renata SŁOTA // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2007 nr 3, s. 26–40. — Bibliogr. s. 38–40, Streszcz., Abstr.. — M. Bubak - dod. afiliacja: ACK Cyfronet AGH ; Universiteit van Amsterdam

 • słowa kluczowe: organizacje wirtualne, generacja siatek obliczeniowych, optymalizacja dostępu do rozproszonych danych, ontologiczna reprezentacja wiedzy, symulacja sedymentacji, symulacje w mezoskali, algorytmy klasteryzacji i rozpoznawania obrazów, środowiska i interaktywne obliczenia gridowe oraz ich monitorowanie

  keywords: 3D mesh generation, virtual organizations, ontological representation of knowledge, simulation of sedimentation, mezoscopic simulations, cluster and pattern recognition algorithms, monitoring grid applications, interactive grid computing, grid environments and tools, data access optimizations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Systemy do przechowywania danych multimedialnych oraz ich udostępniania w teleedukacji[Multimedia storage systems for teleeducation applications] / Renata SŁOTA, Stanisław POLAK, Darin NIKOLOW, Jacek KITOWSKI, Janusz Otfinowski // W: Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim : III krajowa konferencja : Kraków 19–21 listopada 2001 : materiały konferencyjne / red.: Ryszard Tadeusiewicz, Antoni Ligęza, Maciej Szymkat ; Akademia Górniczo-Hutnicza przy współudz. Politechniki Krakowskiej i Uniwersytetu Jagiellońskiego. — Kraków : Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, 2001. — S. 275–280. — Bibliogr. s. 280, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Wysokopoziomowe strategie replikacji danych dla potrzeb realizacji usług przechowywania danych dla Społeczeństwa Informacyjnego[High-level data replication strategies used in data storage services for the Information Society] / Renata SŁOTA, Darin NIKOLOW, Jacek KITOWSKI // W: INFOBAZY 2008 : systemy, aplikacje, usługi : materiały V krajowej konferencji naukowej : Sopot, 15–17 października 2008 / red. Antoni Nowakowski ; Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk [etc.]. — Gdańsk : Centrum Informatyczne TASK, 2008. — Opis częśc. wg. okł.. — ISBN10: 83-908112-6-0. — S. 54–59. — Bibliogr. s. 59, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Zastosowanie mechanizmu przesyłania komunikatów dla potrzeb tworzenia multimedialnych internetowych prezentacji[Application of message-passing mechanism in preparation of multimedia Internet presentation] / Stanisław POLAK, Jacek KITOWSKI, Renata SŁOTA // W: Multimedialne i sieciowe systemy informacyjne : [III krajowa konferencja : Wrocław 2002] : materiały konferencyjne / pod red. Czesława Daniłowicza. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2002. — Opis częśc. wg przedmowy. — S. 135–144. — Bibliogr. s. 144

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: