Wykaz publikacji wybranego autora

Ewa Olejarz-Mieszaniec, dr inż.

starszy wykładowca

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
WFiIS, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / informatyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0213-4147 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 5e70922c878c28a0473911a9

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem15555
201611
201511
201022
2009211
2008211
2006321
20043111
199911
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem1515
201611
201511
201022
200922
200822
200633
200433
199911
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem15141
201611
201511
201022
200922
200822
200633
200433
199911
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1515
201611
201511
201022
200922
200822
200633
200433
199911
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1569
201611
201511
201022
2009211
2008211
200633
200433
199911
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1587
201611
201511
201022
200922
200822
200633
200433
1999111
 • Agentowe podejście do zarządzania zasobami w sieci ATM[Agent based approach to resource management in the ATM network] / Grzegorz DOBROWOLSKI, Ewa OLEJARZ // W: ASIS 1999 : proceedings of the XXIst International colloquium „Advanced simulation of systems”. Krnov, September 14–16, 1999 / ed. Jan Štefan. — Ostrava : MARQ, 1999. — (Acta MOSIS ; no. 78). — S. 405–410. — Bibliogr. s. 410, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Internetowa platforma dla uniwersalnego, komputerowego testowania i nauczania[Web-based platform for universal, computer-based testing and teaching] / Sławomir BIENIASZ, Krzysztof CETNAROWICZ, Ewa OLEJARZ-MIESZANIEC // W: Akademia on-line, Vol. 2 / red. nauk. Agnieszka Wierzbicka. — Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2006. — ISBN10: 83-7405-147-7. — S. 45–56. — Bibliogr. s. 55–56

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Język definicji testu i jego możliwości w zastosowaniu do e-nauczania[Test definition language and its capabilities in e-learning] / Ewa OLEJARZ-MIESZANIEC, Sławomir BIENIASZ, Krzysztof CETNAROWICZ // W: Akademia on-line, Vol. 2 / red. nauk. Agnieszka Wierzbicka. — Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2006. — ISBN10: 83-7405-147-7. — S. 153–164. — Bibliogr. s. 164

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Komputerowe systemy wspomagania nauczania na kierunku „informatyka” studiów wyższych[Computer system supporting teaching the computer science students in the university level] / Ewa OLEJARZ-MIESZANIEC // W: Komputer w edukacji : 19. ogólnopolskie sympozjum naukowe : Kraków 25–26 września 2009 / red. nauk. Janusz Morbitzer. — Kraków : Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych Uniwersytetu Pedagogicznego, [2009]. — ISBN: 978-83-7271-561-6. — S. 205–210. — Bibliogr. s. 210

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Koncepcja komputerowego systemu interaktywnego testowania wiedzy[The conception of the computerized interactive system for learning verification] / Ewa OLEJARZ-MIESZANIEC // W: Podmiotowość w edukacji ery globalnego społeczeństwa informacyjnego, [T.] 4 / red. nauk. Marta Wrońska, Andrzej Zduniak. — Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2004. — (Edukacja XXI wieku ; ISSN 2084-9001). — ISBN10: 8371516193. — S. 153–161. — Bibliogr. s. 161

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Koncepcja komputerowego systemu interaktywnego testowania wiedzy[The conception of the computerized interactive system for learning verification] / Ewa OLEJARZ-MIESZANIEC // Gazeta IT [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2004 nr 26, s. [1–8]. — Tryb dostępu: http://archiwum.gazeta-it.pl/2,6,549,index.html [2018-06-25]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Model adaptacyjnego testowania wiedzy studenta w oparciu o strukturalizacjęModel of adaptive testing of students knowledge based on structuralization / Ewa OLEJARZ-MIESZANIEC // Edukacja : studia, badania, innowacje ; ISSN 0239–6858. — 2010 nr 2, s. 94–99. — Bibliogr. s. 99

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Ocena efektywności testowania komputerowego z wykorzystaniem klasycznych i nieklasycznych metod analizy wyników[Estimation of the efficiency with use of classical and nonclassical methods of results analyses] / Ewa OLEJARZ-MIESZANIEC // W: Komputer w edukacji : 16. ogólnopolskie sympozjum naukowe : Kraków 29–30 września 2006 / red. nauk. Janusz Morbitzer ; Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Pracownia Technologii Nauczania. — Kraków : Pracownia Technologii Nauczania AP, 2006. — S. 191–197. — Bibliogr. s. 197

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Organizacja struktury bazy testów w komputerowym systemie kontroli nauczania[The organization of tests database structure in computerized system of learning control] / Ewa OLEJARZ-MIESZANIEC // W: Komputer w edukacji : 14. ogólnopolskie sympozjum naukowe : Kraków 1–2 października 2004 / red. nauk. Janusz Morbitzer ; Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Pracownia Technologii Nauczania. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AP, 2004. — S. 172–177. — Bibliogr. s. 177

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Strukturalizacja wiedzy w adaptacyjnym procesie komputerowego wspomagania kontroli dydaktycznejKnowledge structuralization in computerized adaptive testing and assessment of teaching process / Ewa OLEJARZ-MIESZANIEC // e-mentor ; ISSN 1731-6758. — 2015 nr 3, s. 25–30. — Bibliogr. s. 30

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15219/em60.1183

11
 • Symulacyjna gra decyzyjna jako narzędzie poznawania konsekwencji błędnych decyzji w logistycznym łańcuchu dostawSimulation game as a tool for learning decision-making and consequences of wrong decision in logistics supply chain / Jerzy MIESZANIEC, Ewa OLEJARZ-MIESZANIEC // Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej ; ISSN 2353-1290. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej ; ISSN: 1425-5766. — 2016 nr 48, s. 61–66. — Bibliogr. s. 66, Streszcz.. — III konferencja eTechnologie w kształceniu inżynierów eTEE'2016 : Kraków, 11 kwietnia 2016

 • słowa kluczowe: logistyka, e-learning, gra symulacyjna

  keywords: logistics, supply chain, e-learning, simulation game

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Systemy wspomagające administrację wspólnoty mieszkaniowej w dobie społeczeństwa informacyjnego[Systems supporting of hausing community administration in the era of the information society] / Ewa OLEJARZ-MIESZANIEC, Jerzy MIESZANIEC // W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, T. 2 / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2009. — ISBN: 978-83-923797-7-5. — S. 232–241. — Bibliogr. s. 240–241, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Zastosowanie modułu statystyk systemu testowania wiedzy do doskonalenia banków zadań testowych[Application of statistic module in testing of learning system to improve question bank] / Ewa OLEJARZ-MIESZANIEC // W: Komputerowe wspomaganie dydaktyki : materiały krajowej konferencji naukowej : Łódź, 25–27 czerwca 2008 / red. Edward Kącki, Joanna Stempczyńska ; Wyższa Szkoła Informatyki. — Łódź : nakł. WSI, 2008. — ISBN: 978-83-60282-07-6. — S. 81–85. — Bibliogr. s. 85, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Zastosowanie symulacji procesów logistycznych w kształceniu kadrApplication of simulation logistics processes in staffs education / Jerzy MIESZANIEC, Ewa OLEJARZ-MIESZANIEC // Edukacja : studia, badania, innowacje ; ISSN 0239–6858. — 2010 nr 2, s. 129–134. — Bibliogr. s. 134

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Zastosowanie technologii asynchronicznej komunikacji AJAX w systemach zarządzania treścią[Using asynchronous technology AJAX in content management system] / Ewa OLEJARZ-MIESZANIEC // W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, T. 2 / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2008. — ISBN: 978-83-923797-3-7. — S. 243–250. — Bibliogr. s. 250, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: