Wykaz publikacji wybranego autora

Ewa Olejarz-Mieszaniec, dr inż.

starszy wykładowca

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
WFiIS, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / informatyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0213-4147 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 5e70922c878c28a0473911a9

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 15, z ogólnej liczby 16 publikacji Autora


1
 • Agentowe podejście do zarządzania zasobami w sieci ATM[Agent based approach to resource management in the ATM network] / Grzegorz DOBROWOLSKI, Ewa OLEJARZ // W: ASIS 1999 : proceedings of the XXIst International colloquium „Advanced simulation of systems”. Krnov, September 14–16, 1999 / ed. Jan Štefan. — Ostrava : MARQ, 1999. — (Acta MOSIS ; no. 78). — S. 405–410. — Bibliogr. s. 410, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Internetowa platforma dla uniwersalnego, komputerowego testowania i nauczania[Web-based platform for universal, computer-based testing and teaching] / Sławomir BIENIASZ, Krzysztof CETNAROWICZ, Ewa OLEJARZ-MIESZANIEC // W: Akademia on-line, Vol. 2 / red. nauk. Agnieszka Wierzbicka. — Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2006. — ISBN10: 83-7405-147-7. — S. 45–56. — Bibliogr. s. 55–56

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Język definicji testu i jego możliwości w zastosowaniu do e-nauczania[Test definition language and its capabilities in e-learning] / Ewa OLEJARZ-MIESZANIEC, Sławomir BIENIASZ, Krzysztof CETNAROWICZ // W: Akademia on-line, Vol. 2 / red. nauk. Agnieszka Wierzbicka. — Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2006. — ISBN10: 83-7405-147-7. — S. 153–164. — Bibliogr. s. 164

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Komputerowe systemy wspomagania nauczania na kierunku „informatyka” studiów wyższych[Computer system supporting teaching the computer science students in the university level] / Ewa OLEJARZ-MIESZANIEC // W: Komputer w edukacji : 19. ogólnopolskie sympozjum naukowe : Kraków 25–26 września 2009 / red. nauk. Janusz Morbitzer. — Kraków : Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych Uniwersytetu Pedagogicznego, [2009]. — ISBN: 978-83-7271-561-6. — S. 205–210. — Bibliogr. s. 210

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Koncepcja komputerowego systemu interaktywnego testowania wiedzy[The conception of the computerized interactive system for learning verification] / Ewa OLEJARZ-MIESZANIEC // W: Podmiotowość w edukacji ery globalnego społeczeństwa informacyjnego, [T.] 4 / red. nauk. Marta Wrońska, Andrzej Zduniak. — Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2004. — (Edukacja XXI wieku ; ISSN 2084-9001). — ISBN10: 8371516193. — S. 153–161. — Bibliogr. s. 161

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Koncepcja komputerowego systemu interaktywnego testowania wiedzy[The conception of the computerized interactive system for learning verification] / Ewa OLEJARZ-MIESZANIEC // Gazeta IT [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2004 nr 26, s. [1–8]. — Tryb dostępu: http://archiwum.gazeta-it.pl/2,6,549,index.html [2018-06-25]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Model adaptacyjnego testowania wiedzy studenta w oparciu o strukturalizacjęModel of adaptive testing of students knowledge based on structuralization / Ewa OLEJARZ-MIESZANIEC // Edukacja : studia, badania, innowacje ; ISSN 0239–6858. — 2010 nr 2, s. 94–99. — Bibliogr. s. 99

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Ocena efektywności testowania komputerowego z wykorzystaniem klasycznych i nieklasycznych metod analizy wyników[Estimation of the efficiency with use of classical and nonclassical methods of results analyses] / Ewa OLEJARZ-MIESZANIEC // W: Komputer w edukacji : 16. ogólnopolskie sympozjum naukowe : Kraków 29–30 września 2006 / red. nauk. Janusz Morbitzer ; Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Pracownia Technologii Nauczania. — Kraków : Pracownia Technologii Nauczania AP, 2006. — S. 191–197. — Bibliogr. s. 197

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Organizacja struktury bazy testów w komputerowym systemie kontroli nauczania[The organization of tests database structure in computerized system of learning control] / Ewa OLEJARZ-MIESZANIEC // W: Komputer w edukacji : 14. ogólnopolskie sympozjum naukowe : Kraków 1–2 października 2004 / red. nauk. Janusz Morbitzer ; Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Pracownia Technologii Nauczania. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AP, 2004. — S. 172–177. — Bibliogr. s. 177

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Strukturalizacja wiedzy w adaptacyjnym procesie komputerowego wspomagania kontroli dydaktycznejKnowledge structuralization in computerized adaptive testing and assessment of teaching process / Ewa OLEJARZ-MIESZANIEC // e-mentor ; ISSN 1731-6758. — 2015 nr 3, s. 25–30. — Bibliogr. s. 30

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15219/em60.1183

11
 • Symulacyjna gra decyzyjna jako narzędzie poznawania konsekwencji błędnych decyzji w logistycznym łańcuchu dostawSimulation game as a tool for learning decision-making and consequences of wrong decision in logistics supply chain / Jerzy MIESZANIEC, Ewa OLEJARZ-MIESZANIEC // Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej ; ISSN 2353-1290. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej ; ISSN: 1425-5766. — 2016 nr 48, s. 61–66. — Bibliogr. s. 66, Streszcz.. — III konferencja eTechnologie w kształceniu inżynierów eTEE'2016 : Kraków, 11 kwietnia 2016

 • słowa kluczowe: logistyka, e-learning, gra symulacyjna

  keywords: logistics, supply chain, e-learning, simulation game

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Systemy wspomagające administrację wspólnoty mieszkaniowej w dobie społeczeństwa informacyjnego[Systems supporting of hausing community administration in the era of the information society] / Ewa OLEJARZ-MIESZANIEC, Jerzy MIESZANIEC // W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, T. 2 / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2009. — ISBN: 978-83-923797-7-5. — S. 232–241. — Bibliogr. s. 240–241, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Zastosowanie modułu statystyk systemu testowania wiedzy do doskonalenia banków zadań testowych[Application of statistic module in testing of learning system to improve question bank] / Ewa OLEJARZ-MIESZANIEC // W: Komputerowe wspomaganie dydaktyki : materiały krajowej konferencji naukowej : Łódź, 25–27 czerwca 2008 / red. Edward Kącki, Joanna Stempczyńska ; Wyższa Szkoła Informatyki. — Łódź : nakł. WSI, 2008. — ISBN: 978-83-60282-07-6. — S. 81–85. — Bibliogr. s. 85, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Zastosowanie symulacji procesów logistycznych w kształceniu kadrApplication of simulation logistics processes in staffs education / Jerzy MIESZANIEC, Ewa OLEJARZ-MIESZANIEC // Edukacja : studia, badania, innowacje ; ISSN 0239–6858. — 2010 nr 2, s. 129–134. — Bibliogr. s. 134

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Zastosowanie technologii asynchronicznej komunikacji AJAX w systemach zarządzania treścią[Using asynchronous technology AJAX in content management system] / Ewa OLEJARZ-MIESZANIEC // W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, T. 2 / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2008. — ISBN: 978-83-923797-3-7. — S. 243–250. — Bibliogr. s. 250, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: