Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Stobiecki, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
WFiIS-kfc, Katedra Fizyki Ciała Stałego

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki fizyczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / elektronika


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7380-2897

ResearcherID: brak

Scopus: 7004809636

PBN: 909852

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)




1
 • $^{59}Co$ NMR analysis of $CoFeB-MgO$ based magnetic tunnel junctions / P. Nawrocki, J. KANAK, M. Wojcik, T. STOBIECKI // Journal of Alloys and Compounds ; ISSN 0925-8388. — 2018 vol. 741, s. 775–780. — Bibliogr. s. 779-780, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-01-06. — T. Stobiecki - dod. afiliacja: WIEiT AGH

 • keywords: thin films, X-ray diffraction, atomic scale structure, phase transitions, amorphous materials, nuclear resonances, magnetic tunnel junction systems

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.jallcom.2018.01.071

2
3
 • Magnetic noise prediction and evaluation in tunneling magnetoresistance sensors / Jakub CHĘCIŃSKI, Piotr WIŚNIOWSKI, Marek FRANKOWSKI, Tomasz STOBIECKI // Sensors [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1424-8220. — 2018 vol. 18 iss. 9 art. no. 3055, s. 1-11. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 10–11, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-09-12. — J. Chęciński, T. Stobiecki - pierwsza afiliacja: Department of Electronics, AGH University of Science and Technology. — tekst: https://www.mdpi.com/1424-8220/18/9/3055/pdf

 • keywords: magnetic field sensing, tunneling magnetoresistance devices, 1/f noise, noise modeling, white noise

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/s18093055

4
5
 • Simultaneous readout of two adjacent bit tracks with a spin-torque oscillator / Jakub CHĘCIŃSKI, Marek FRANKOWSKI, Tomasz STOBIECKI // Journal of Magnetism and Magnetic Materials ; ISSN 0304-8853. — 2018 vol. 446, s. 49–53. — Bibliogr. s. 52–53, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-09-06. — J. Chęciński - dod. afiliacja: WIEiT-ke ; T. Stobiecki - dod. afiliacja: WFiIS. — tekst: https://goo.gl/gLSpWH

 • keywords: spin-torque oscillator, read head, magnetic noise, scaling effects

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.jmmm.2017.09.007

6
 • Zespół elektromagnesów do wytwarzania pola magnetycznego[Electromagnet unit for generation of magnetic field] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Sławomir ZIĘTEK, Piotr Rzeszut, Witold SKOWROŃSKI, Tomasz STOBIECKI, Janusz Budzioch. — Int.Cl.: G01R 33/12\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 229635 B1 ; Udziel. 2018-03-19 ; Opubl. 2018-08-31. — Zgłosz. nr P.417862 z dn. 2016-07-06. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL229635B1.pdf

 • słowa kluczowe: elektromagnes kwadrupolowy, sferyczny kształt nabiegunników, rotacja kątowa wektora pola magnetycznego, jednorodność pola magnetycznego

  keywords: quadruple electromagnet, spherical shape core, magnetic field vector rotation, magnetic field uniformity

  cyfrowy identyfikator dokumentu: