Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Stobiecki, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
WFiIS-kfc, Katedra Fizyki Ciała Stałego

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki fizyczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / elektronika


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7380-2897

ResearcherID: brak

Scopus: 7004809636

PBN: 909852

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Correlation between structure and exchange coupling parameters of $IrMn$ based MTJ : [abstract] / T. STOBIECKI, J. KANAK, J. WRONA, M. CZAPKIEWICZ, C. G. Kim, C. O. Kim, M. Tsunoda, M. Takahashi // W: 2003 SOMMA/KMS meeting : international Symposium on Magnetic Materials and Applications and winter conference of the Korean Magnetics Society : December 3–6, 2003, Daejeon, Korea / Research Center for Advanced Magnetic Materials, The Korean Magnetics Society. — [Korea : s. n.], [2003]. — S. 51

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Magnetization process and domains in MTJ / T. STOBIECKI, M. ŻOŁĄDŹ, J. WRONA, M. CZAPKIEWICZ, C. G. Kim, P. Wisniowski, R. Rak, C. O. Kim, M. Takahashi, M. Tsunoda // W: 2003 SOMMA/KMS meeting : international Symposium on Magnetic Materials and Applications and winter conference of the Korean Magnetics Society : December 3–6, 2003, Daejeon, Korea / Research Center for Advanced Magnetic Materials, The Korean Magnetics Society. — [Korea : s. n.], [2003]. — S. 225

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Magnetometry of monoatomic layers and spin electronics elements / Jerzy WRONA, Tomasz STOBIECKI, Maciej CZAPKIEWICZ, Robert Rak // Materials Science (Poland) / Wrocław University of Technology. Centre of Advanced Materials and Nanotechnology ; ISSN 0137-1339. — 2003 vol. 21 no. 1, s. 55–63. — Bibliogr. s. 63, Abstr.. — 7th Korean-Polish joint seminar on Physical properties of magnetic materials : Warszawa, Poland, 1–5 December 2002

 • keywords: magnetometry, spin electronics, vibration sample magnetometr (VSM), magnetooptical Kerr effect (MOKE), magnetic monoatomic layers

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Observation of the domain structures in soft magnetic ${(Fe_{97}Al_{3})_{85}N_{15}/Al_{2}O_{3}}$ multilayers / T. STOBIECKI, M. ŻOŁĄDŹ // Journal of Magnetics ; ISSN 1226-1750. — 2003 vol. 8 no. 1, s. 13–17. — Bibliogr. s. 17. — SOMMA 2002 : proceedings of 2002 international Symposium on Magnetic Materials and Applications : December 11, 2002, YongPyung, Korea

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Structure analysis and local magnetic parameters of magnetoresistance tunnel junctions / Cheolgi Kim [et. al.], Tomasz STOBIECKI, Satoshi Ogata, Masakiyo Tsunoda, Migaku Takahashi // Materials Science (Poland) / Wrocław University of Technology. Centre of Advanced Materials and Nanotechnology ; ISSN 0137-1339. — 2003 vol. 21 no. 1, s. 9–23. — Bibliogr. s. 23, Abstr.. — 7th Korean-Polish joint seminar on Physical properties of magnetic materials : Warszawa, Poland, 1–5 December 2002 / eds. Henryk K. Lachowicz, Jang-Roh Rhee, Wojciech Suski ; Wrocław University of Technology. Centre of Advanced Materials and Nanotechnology. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2003

 • keywords: XRD, surface roughness, MOKE, TMR, coercive force, exchange coupling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Temperature dependence of exchange coupling on magnetic tunnel junctions / Yongkang Hu, CheolGi Kim, Tomasz STOBIECKI, [et al.] // Journal of Magnetics ; ISSN 1226-1750. — 2003 vol. 8 no. 1, s. 32–35. — Bibliogr. s. 35. — SOMMA 2002 : proceedings of 2002 international Symposium on Magnetic Materials and Applications : December 11, 2002, YongPyung, Korea. — Seul : The Korean Magnetics Society, 2003

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Temperature dependence of tunnel magnetoresistance of IrMn based MTJ / T. STOBIECKI, P. WIŚNIOWSKI, M. CZAPKIEWICZ, C. G. Kim, C. O. Kim, Y. K. Hu, M. Tsunoda, M. Takahashi // W: 2003 SOMMA/KMS meeting : international Symposium on Magnetic Materials and Applications and winter conference of the Korean Magnetics Society : December 3–6, 2003, Daejeon, Korea / Research Center for Advanced Magnetic Materials, The Korean Magnetics Society. — [Korea : s. n.], [2003]. — S. 221. — Bibliogr. s. 221

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • The influence of nanocrystalization of the ${FeSiB}$ amorphous alloy by means of ${Nd}$: YAG pulsed heating on its magnetic properties / A. SYPIEŃ, J. KUSIŃSKI, T. STOBIECKI, M. CZAPKIEWICZ // Diffusion and Defect Data – Solid State Data. Part B, Solid State Phenomena ; ISSN 1012-0394. — 2003 vol. 94, s. 75–78. — Bibliogr. s. 78, Abstr.. — Interfacial effects and novel properties of nanomaterials : symposium C : proceedings of the symposium on Interfacial effects in nanostructured materials : Warsaw, Poland, 14th–18th September 2002 / eds. Witold Łojkowski, John R. Blizzard. — Switzerland : Scitec Publications, 2003

 • keywords: magnetic properties, nanocrystallization, laser heating, amorphous alloy

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/SSP.94.75

11
 • Wpływ obróbki laserowej na proces nanokrystalizacji amorficznego stopu ${Fe-Si-B}$The influence of laser processing on nanocrystalization of an amorphous ${Fe-Si-B}$ alloy / Anna SYPIEŃ, Jan KUSIŃSKI, Maciej CZAPKIEWICZ, Tomasz STOBIECKI // Archiwum Nauki o Materiałach ; ISSN 0138-032X. — 2003 t. 24 nr 4 spec.: Nanomateriały, s. 343–356. — Bibliogr. s. 356, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: mikrostruktura, obróbka laserowa, nanokrystalizacja, właściwości magnetyczne, stop amorficzny, struktura domen magnetycznych

  keywords: magnetic properties, Microstructure, nanocrystallization, laser processing, amorphous alloy, magnetic domain structures

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Zmiany struktury i własności magnetycznych amorficznego stopu ${Fe-Si-B}$ w wyniku krystalizacji pod wpływem promieniowania laserowegoChanges of structure and magnetic properties of amorphous ${Fe-Si-B}$ alloy after crystallization involved by laser radiation / Anna SYPIEŃ, Jan KUSIŃSKI, Grzegorz Kusiński, Tomasz STOBIECKI // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2003 R. 24 nr 6, s. 325–328. — Bibliogr. s. 328, Streszcz., Abstr.. — „Nowe materiały – nowe technologie w przemyśle okrętowym i maszynowym” = “New materials – new technologies in shipbuilding and engineering industry” : II [druga] krajowa konferencja = II [second] domestic conference : Międzyzdroje, 7–10 września 2003 / pod red. Jerzego Nowackiego i Mieczysława Wysieckiego. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA NOT Sp. z o. o., 2003

 • słowa kluczowe: struktura, krystalizacja, gęstość, własności magnetyczne, stop amorficzny, promieniowanie laserowe, obraz dyfrakcyjny

  keywords: magnetic properties, crystallization, density, structure, amorphous alloy, laser radiation, diffraction patterns

  cyfrowy identyfikator dokumentu: