Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Stobiecki, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
WIEiT-ke, Katedra Elektroniki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki fizyczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / elektronika


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7380-2897

ResearcherID: brak

Scopus: 7004809636

PBN: 909852

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Magnetic spin valve nanostructures and their applications / M. CZAPKIEWICZ, T. STOBIECKI, J. WRONA, W. MACHOWSKI // W: MIXDES 2000 : Mixed Design of integrated circuits and systems : proceedings of the 7\textsuperscript{th} [seventh] international conference : Gdynia 15–17 June 2000. — [Poland : s. n.], [2000]. — S. 297–300. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Microstructure and electrical properties of slug–type resistors based on $B_{4}C$ and $TiC$-ESCA-XPS and impedance spectroscopy investigations / Ewa Klimiec, Tomasz STOBIECKI, Wojciech Bąk, Franciszek Starzyk, Wiesław Zaraska // W: XXIV International Conference IMAPS – Poland 2000 : Rytro 25–29 September 2000 : proceedings / [eds. Wiesław Zaraska, Andrzej Cichocki, Dorota Szwagierczak]. — Kraków : Research and Development Centre for Hybrid Microelectronics and Resistors, 2000. — ISBN10: 83-904462-5-1. — S. 207–212. — Bibliogr. s. 212, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Przykład adaptacji oprogramowania LabView do pomiaru charakterystyk magnetycznych i magnetorezystancyjnych cienkich warstw magnetycznych[The arrangement of LabView program for measurements of magnetic and magnetoresistivity characteristcs in thin films] / Mirosław ŻOŁĄDŹ, Maciej CZAPKIEWICZ, Jerzy WRONA, Tomasz STOBIECKI, Jan ŻUKROWSKI // W: ELTE'2000 : technologia elektronowa : VII konferencja naukowa : Polanica Zdrój, 18–22 września 2000 : materiały konferencyjne, T. 2. — Wrocław : Instytut Techniki Mikrosystemów Politechniki Wrocławskiej, 2000. — S. 1097–1100. — Bibliogr. s. 1100

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Stress-induced uniaxial anisotropy in amorphous and crystalline multilayers / Jerzy WRONA, Maciej CZAPKIEWICZ, Tomasz STOBIECKI, Fernando J. Castaño, Ryszard Żuberek // W: ELTE'2000 : technologia elektronowa : VII konferencja naukowa : Polanica Zdrój, 18–22 września 2000 : materiały konferencyjne, T. 2. — Wrocław : Instytut Techniki Mikrosystemów Politechniki Wrocławskiej, 2000. — S. 1089–1092. — Bibliogr. s. 1092

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Structure and oscillatory coupling in $NiFe/Ag$ multilayersStruktura i oscylacyjne oddziaływanie w wielowarstwowych nisko-koercyjnych układach $NiFe/Ag$ / T. STOBIECKI, G. Gładyszewski, D. Chocyk, M. CZAPKIEWICZ, J. WRONA, D. Żardecki // Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania (Warszawa) ; ISSN 0033-2089. — Tytuł poprz.: Przegląd Elektroniki. — 2000 R. 41 nr 11, s. 47–49. — Bibliogr. s. 49, Streszcz., Summ.. — III Polish-French symposium on Vacuum science, technology and applications = III polsko-francuskie sympozjum w zakresie nauki, techniki i zastosowań próżni : [Warszawa 2000]. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA NOT, 2000

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Temperature dependence of magnetisation reversal and GMR in spin valve structures / F. Stobiecki, T. STOBIECKI, B. Ocker, W. Maass, W. POWROŹNIK, A. PAJA, C. Loch, K. Röll // Acta Physica Polonica. A ; ISSN 0587-4246. — 2000 vol. 97 no. 3, s. 523–526. — Bibliogr. s. 526, Abstr.. — Physics of Magnetism'99 : proceedings of the European conference : Poznań, June 21–25, 1999. Pt. 2 / eds. R. Micnas [et al.]. — Warszawa : Instytut Fizyki PAN, 2000. — tekst: http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/97/a097z3p40.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.12693/APhysPolA.97.523

7
 • Uniaxial magnetic properties of amorphous and crystalline multilayers deposited onto bowed substrates / T. STOBIECKI, F. J. Castaño, J. WRONA, M. CZAPKIEWICZ, R. Żuberek // W: The sixth Korean-Polish joint seminar on Physical properties of magnetic materials : June 12–15, 2000 Poznań-Będlewo : program and abstracts / Polish Academy of Sciences. Institute of Molecular Physics ; Institute of Physics. — Poznań : Ośrodek Wydawnictw Naukowych PAS, 2000. — S. 12. — Bibliogr. s. 12

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Uniaxial magnetic properties of sputtered $FeB/Cu/FeB$ trilayers deposited onto bowed substratesWłasności magnetyczne anizotropii jednoosiowej trójwarstwowych układów $FeB/Cu/FeB$ rozpylanych jonowo na wygięte podłoże / T. STOBIECKI, J. WRONA, M. CZAPKIEWICZ, C. Prados, F. J. Castaño, D. Garcia, M. Vázquez, M. Kopcewicz, A. Grabias, R. Żuberek // Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania (Warszawa) ; ISSN 0033-2089. — Tytuł poprz.: Przegląd Elektroniki. — 2000 R. 41 nr 11, s. 45–47. — Bibliogr. s. 47, Streszcz., Summ.. — III Polish-French symposium on Vacuum science, technology and applications = III polsko-francuskie sympozjum w zakresie nauki, techniki i zastosowań próżni : [Warszawa 2000]. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA NOT, 2000

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Zawory spinowe jako elementy głowic odczytu i pamięci M-RAM[Spin valves as elements of recording heads and M-RAM elements] / M. CZAPKIEWICZ, T. STOBIECKI, F. Stobiecki, J. WRONA, W. MACHOWSKI, W. Maass // W: ELTE'2000 : technologia elektronowa : VII konferencja naukowa : Polanica Zdrój, 18–22 września 2000 : materiały konferencyjne, T. 2. — Wrocław : Instytut Techniki Mikrosystemów Politechniki Wrocławskiej, 2000. — S. 1061–1068. — Bibliogr. s. 1067–1068

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: