Wykaz publikacji wybranego autora

Lidia Maksymowicz, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

* Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki
WEAIiE-ke, Katedra Elektroniki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 36, z ogólnej liczby 36 publikacji Autora


1
 • [referat, 2000]
 • TytułApplication of magnetic semiconductor thin films in the near-infrared photodetectors
  AutorzyB. CIĘCIWA, M. LUBECKA, L. J. MAKSYMOWICZ, H. JANKOWSKI, J. SOKULSKI
  ŹródłoJunior Euromat 2000 : European conference : August 28 – September 1, 2000 Lausanne, Switzerland : abstracts / FEMS [The Federation of European Materials Societies]. — [Switzerland : s. n.], [2000]. — S. 79
2
3
 • [referat, 2006]
 • TytułCzytnik RFID do identyfikacji metalicznych obiektów przemysłowych
  AutorzyMarcin SZCZURKOWSKI, Henryk JANKOWSKI, Cezary WOREK, Lidia MAKSYMOWICZ
  ŹródłoCOE 2006 : Czujniki Optoelektroniczne i Elektroniczne : IX konferencja naukowa : Kraków – Zakopane 19–22 czerwca 2006 : materiały konferencyjne / kom. red.: Elżbieta Schabowska-Osiowska, Teresa Kenig, Wojciech Maziarz ; AGH, PTTS. — Kraków : Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej, 2006. — S. 519–522
4
 • [referat, 2001]
 • TytułDiluted magnetic semiconductors $CdCr_{2-2x}In_{2x}Se_{4}$ – photoconductivity
  AutorzyB. T. CIĘCIWA, L. J. MAKSYMOWICZ, M. LUBECKA, J. SOKULSKI
  ŹródłoJEMS'01 : Joint European Magnetic Symposia EMMA-MRM: 28 August–1 September 2001 Grenoble, France : abstracts. — [Grenoble : s. n.], 2001. — S. 113
5
 • [referat, 2000]
 • TytułElectric transport in the magnetic semiconductor thin films
  AutorzyBeata Teresa CIĘCIWA, Henryk JANKOWSKI, Maria LUBECKA, Lidia Jadwiga MAKSYMOWICZ
  ŹródłoELTE'2000 : technologia elektronowa : VII konferencja naukowa : Polanica Zdrój, 18–22 września 2000 : materiały konferencyjne, T. 2. — Wrocław : Instytut Techniki Mikrosystemów Politechniki Wrocławskiej, 2000. — S. 1109–1112
6
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułFabrication of thin film polycrystalline $CIS$ photovoltaic heterostructure
  AutorzyT. PISARKIEWICZ, H. JANKOWSKI, E. SCHABOWSKA-OSIOWSKA, L. J. MAKSYMOWICZ
  ŹródłoOpto-Electronics Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Wojskowa Akademia Techniczna. Warszawa. — 2003 vol. 11 no. 4, s. 297–304
8
 • [referat, 2007]
 • TytułField distribution control of antenna RFID reader: finite element modeling and experiments
  AutorzyMarcin SZCZURKOWSKI, Henryk JANKOWSKI, Cezary WOREK, Lidia M. MAKSYMOWICZ
  ŹródłoELTE 2007 : IX electron technology conference : Kraków 4–7.09.2007 : book of abstracts / eds. Katarzyna Zakrzewska, Halina Czternastek, Barbara Swatowska, Michał Warzecha ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Electronics. Department of Electronics. — Kraków : Przedsiębiorstwo Wielobranżowe STABIL, [2007]. — S. 142
9
 • [referat w czasopiśmie, 2003]
 • TytułFotowoltaika drugiej i trzeciej generacji
  AutorzyTadeusz PISARKIEWICZ, Lidia J. MAKSYMOWICZ, Henryk JANKOWSKI, Elżbieta SCHABOWSKA-OSIOWSKA
  ŹródłoElektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania (Warszawa). — 2003 R. 44 nr 8–9, s. 19–21
10
 • [referat, 2003]
 • TytułFotowoltaika drugiej i trzeciej generacji
  AutorzyTadeusz PISARKIEWICZ, Lidia J. MAKSYMOWICZ, Henryk JANKOWSKI, Elżbieta SCHABOWSKA-OSIOWSKA
  ŹródłoKKE'2003 : II Krajowa Konferencja Elektroniki : Kołobrzeg 9–12 czerwca 2003 : materiały konferencji, T. 1/2. — Koszalin : Wydział Elektroniki Politechniki Koszalińskiej, 2003. — S. 29–34
11
 • [referat, 2001]
 • TytułGrowth of CIS layers using Cu-In alloys with optimized properties
  AutorzyT. PISARKIEWICZ, H. JANKOWSKI, E. SCHABOWSKA-OSIOWSKA, L. J. MAKSYMOWICZ
  ŹródłoSeventeenth European photovoltaic solar energy conference : proceedings of the international conference : Munich, Germany 22–26 October 2001, Vol. 2 / eds. B. McNelis [et al.]. — [Germany : s. n.], [2001]. — S. 1221–1224
12
 • [referat w czasopiśmie, 2003]
 • TytułInfluence of indium dilution level on magnetic properties and photoconductivity of $Cd_{1-y}Cr_{2-2x}In_{2x+y}Se_{4}$ magnetic semiconductors
  AutorzyB. T. CIĘCIWA, L. J. MAKSYMOWICZ, M. LUBECKA, H. JANKOWSKI, J. SOKULSKI, Z. SOBKÓW
  ŹródłoMaterials Science (Poland) / Wrocław University of Technology. Centre of Advanced Materials and Nanotechnology. — 2003 vol. 21 no. 1, s. 99–106
13
14
 • [referat, 2003]
 • TytułMagnetic ordering in magnetic semiconductor thin films
  AutorzyL. J. MAKSYMOWICZ, M. LUBECKA, R. Szymczak, M. SIKORA, Cz. KAPUSTA
  ŹródłoThe XVIII International Colloquium on Magnetic Films and Surfaces : 18textsuperscript{th} ICMFS conference : July 22textsuperscript{nd} to 25textsuperscript{th} 2003 Madrid, Spain : book of abstracts / CSIC National Scientific Research Council. — [Spain : s. n.], [2003]. — S. 164
15
 • [referat, 2001]
 • TytułMagnetic parameters of diluted magnetic semiconductors $CdCr_{2-2x}In_{2x}Se_{4}$
  AutorzyL. J. MAKSYMOWICZ, M. LUBECKA, W. POWROŹNIK, H. JANKOWSKI
  ŹródłoJEMS'01 : Joint European Magnetic Symposia EMMA-MRM: 28 August–1 September 2001 Grenoble, France : abstracts. — [Grenoble : s. n.], 2001. — S. 112
16
17
 • [referat, 2004]
 • TytułMagnetic semiconductor – photoconductivity
  AutorzyLidia J. MAKSYMOWICZ, Beata T. CIĘCIWA, Maria LUBECKA, Zbigniew S. SOBKÓW, Marcin SIKORA, Czesław KAPUSTA
  ŹródłoELTE 2004 : VIII Electron Technology Conference : Stare Jabłonki 19–22. 04. 2004 : book of extended abstracts / eds. Agnieszka Mossakowska-Wyszyńska, Andrzej Pfitzner, Piotr Szwemin ; Warsaw University of Technoloy. Institute of Microelectronics and Optoelectronics. — Łódź : CMYK Studio Poligrafii i Reklamy, [2004]. — S. 479–480
18
 • [referat, 1999]
 • TytułMagnetic semiconductor thin films of $CdCr_{2-2x}In_{2x}Se_{4}$ in spin glass state
  AutorzyL. J. MAKSYMOWICZ, M. LUBECKA, R. Jabłoński
  ŹródłoSoft Magnetic Materials 14 : Balatonfüred, Hungary September 8–10, 1999 : conference abstracts / Research Institute for Solid State Physics and Optics Hungarian Academy of Science. — [Hungary : s. n.], [1999]. — S. 320
19
 • [referat, 2003]
 • TytułMagnetic semiconductor thin films of $CdCr_{2}Se_{4}$ as an element of near-infrared photodetector
  AutorzyB. T. CIĘCIWA, L. J. MAKSYMOWICZ, M. LUBECKA, Z. St. SOBKÓW, J. SOKULSKI
  ŹródłoThe XVIII International Colloquium on Magnetic Films and Surfaces : 18textsuperscript{th} ICMFS conference : July 22textsuperscript{nd} to 25textsuperscript{th} 2003 Madrid, Spain : book of abstracts / CSIC National Scientific Research Council. — [Spain : s. n.], [2003]. — S. 166
20
21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułMikrosystemy i sensory
  AutorzyLidia MAKSYMOWICZ, Stanisław NOWAK, Edward LEJA, Tadeusz PISARKIEWICZ, Tomasz STAPIŃSKI, Katarzyna ZAKRZEWSKA
  ŹródłoPomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR. — 2007 nr 3, s. 63–69
22
 • [referat, 2007]
 • TytułModular process control system for photovoltaic thin film manufacturing
  AutorzyMichał WARZECHA, Henryk JANKOWSKI, Lidia MAKSYMOWICZ, Tadeusz PISARKIEWICZ
  ŹródłoELTE 2007 : IX electron technology conference : Kraków 4–7.09.2007 : book of abstracts / eds. Katarzyna Zakrzewska, Halina Czternastek, Barbara Swatowska, Michał Warzecha ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Electronics. Department of Electronics. — Kraków : Przedsiębiorstwo Wielobranżowe STABIL, [2007]. — S. 248
23
24
 • [referat, 2003]
 • TytułPhotoconductivity of magnetic semiconductor thin films in magnetic state with reentrant transition
  AutorzyL. J. MAKSYMOWICZ, B. T. CIĘCIWA, M. LUBECKA, Z. St. SOBKÓW, R. Szymczak, M. SIKORA, Cz. KAPUSTA
  Źródło2003 SOMMA/KMS meeting : international Symposium on Magnetic Materials and Applications and winter conference of the Korean Magnetics Society : December 3–6, 2003, Daejeon, Korea / Research Center for Advanced Magnetic Materials, The Korean Magnetics Society. — [Korea : s. n.], [2003]. — S. 342
25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułPomiary pirometryczne w modelowaniu termicznym lampy halogenowej stosowanej w procesie RTP
  AutorzyMichał WARZECHA, Henryk JANKOWSKI, Lidia MAKSYMOWICZ, Tadeusz PISARKIEWICZ
  ŹródłoElektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania (Warszawa). — 2008 R. 49 nr 6, s. 201–202