Wykaz publikacji wybranego autora

Zbigniew Magoński, dr inż.

adiunkt

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
WIEiT-ke, Katedra Elektroniki


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / elektronika


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 8914681200

PBN: 909744

OPI Nauka Polska
1
 • [zgłoszenie patentowe, 2013]
 • TytułBateria ogniw paliwowych
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: MAGOŃSKI Zbigniew, DZIURDZIA Barbara
  DetailsInt.Cl.: H01M 8/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 397753 A1 ; Opubl. 2013-07-22. — Zgłosz. nr P.397753 z dn. 2012-01-09 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2013  nr 15, s. 38. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL397753A1.pdf
 • słowa kluczowe: bateria ogniw paliwowych

  keywords: ogniwo paliwowe, fuel cell, fuel cells battery

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [zgłoszenie patentowe, 2014]
 • TytułBateria ogniw paliwowych
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: MAGOŃSKI Zbigniew, DZIURDZIA Barbara
  DetailsInt.Cl.: H01M 8/24textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 401300 A1 ; Opubl. 2014-04-28. — Zgłosz. nr P.401300 z dn. 2012-10-20 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2014  nr 9, s. 40. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL401300A1.pdf
 • słowa kluczowe: bateria ogniw paliwowych, tlenkowe ogniwo paliwowe, stos ogniw paliwowych, ogniwo paliwowe wsparte na anodzie, ceramiczne ogniwo paliwowe

  keywords: SOFC, anode-supported fuel cell, fuel cell stack, fuel cell battery, ceramic fuel cell

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2015]
 • TytułBateria ogniw paliwowych
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Zbigniew MAGOŃSKI, Barbara DZIURDZIA
  DetailsInt.Cl.: H01M 8/24textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 218785 B1 ; Udziel. 2014-06-06 ; Opubl. 2015-01-30. — Zgłosz. nr P.397753 z dn. 2012-01-09. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL218785B1.pdf
 • słowa kluczowe: bateria ogniw paliwowych

  keywords: ogniwo paliwowe, fuel cell, fuel cell battery

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2015]
 • TytułBateria ogniw paliwowych
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Zbigniew MAGOŃSKI, Barbara DZIURDZIA
  DetailsInt.Cl.: H01M 8/24textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 220309 B1 ; Udziel. 2014-12-04 ; Opubl. 2015-10-30. — Zgłosz. nr P.401300 z dn. 2012-10-20. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL220309B1.pdf
 • słowa kluczowe: bateria ogniw paliwowych, tlenkowe ogniwo paliwowe, stos ogniw paliwowych, ogniwo paliwowe wsparte na anodzie, ceramiczne ogniwo paliwowe

  keywords: SOFC, anode-supported fuel cell, fuel cell stack, fuel cell battery, ceramic fuel cell

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [zgłoszenie patentowe, 2014]
 • TytułBattery of fuel cells
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Zbigniew MAGOŃSKI, Barbara DZIURDZIA
  Details
 • słowa kluczowe: bateria ogniw paliwowych, tlenkowe ogniwo paliwowe, stos ogniw paliwowych, ogniwo paliwowe wsparte na anodzie, ceramiczne ogniwo paliwowe

  keywords: SOFC, anode-supported fuel cell, fuel cell stack, fuel cell battery, ceramic fuel cell

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [zgłoszenie patentowe, 2014]
 • TytułBattery of fuel cells
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: MAGOŃSKI Zbigniew, DZIURDZIA Barbara
  Details
 • słowa kluczowe: bateria ogniw paliwowych, tlenkowe ogniwo paliwowe, stos ogniw paliwowych, ogniwo paliwowe wsparte na anodzie, ceramiczne ogniwo paliwowe

  keywords: SOFC, anode-supported fuel cell, fuel cell stack, fuel cell battery, ceramic fuel cell

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2014]
 • TytułBattery of fuel cells
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Zbigniew MAGOŃSKI, Barbara DZIURDZIA
  DetailsInt.Cl.: H01M 8/04textsuperscript{(2006.01)}. — Stany Zjednoczone. — Opis patentowy ; US 8778550 B2 ; Udziel. 2014-07-15 ; Opubl. 2014-07-15. — Zgłosz. nr US201314057001 z dn. 2013-10-18. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/US8778550B2.pdf
 • słowa kluczowe: bateria ogniw paliwowych, tlenkowe ogniwo paliwowe, stos ogniw paliwowych, ogniwo paliwowe wsparte na anodzie, ceramiczne ogniwo paliwowe

  keywords: SOFC, anode-supported fuel cell, fuel cell stack, fuel cell battery, ceramic fuel cell

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2015]
 • TytułBattery of fuel cells
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: MAGOŃSKI Zbigniew, DZIURDZIA Barbara
  DetailsInt.Cl.: H01M 4/86textsuperscript{(2006.01)}. — European Patent Office. — Opis patentowy ; EP 2722915 B1 ; Udziel. 2015-08-12 ; Opubl. 2015-08-12. — Zgłosz. nr EP20130460069 z dn. 2013-10-10. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/EP2722915B1.pdf
 • słowa kluczowe: bateria ogniw paliwowych, tlenkowe ogniwo paliwowe, stos ogniw paliwowych, ogniwo paliwowe wsparte na anodzie, ceramiczne ogniwo paliwowe

  keywords: SOFC, anode-supported fuel cell, fuel cell stack, fuel cell battery, ceramic fuel cell

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [zgłoszenie patentowe, 2009]
 • TytułCeramiczny zespół separująco–detekcyjny i sposób wykonania ceramicznego zespołu separująco–detekcyjnego
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Barbara DZIURDZIA, Zbigniew MAGOŃSKI
  DetailsInt.Cl.: G01N 30/62textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 384232 A1 ; Opubl. 2009-07-20. — Zgłosz. nr P.384232 z dn. 2008-01-10 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2009  nr 15, s. 16. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL384232A1.pdf
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2011]
 • TytułCeramiczny zespół separująco–detekcyjny i sposób wykonania ceramicznego zespołu separująco–detekcyjnego
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Barbara DZIURDZIA, Zbigniew MAGOŃSKI
  DetailsInt.Cl.: G01N 30/62textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 210173 B1 ; Udziel. 2011-06-10 ; Opubl. 2011-12-30. — Zgłosz. nr P.384232 z dn. 2008-01-10. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL210173B1.pdf
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [zgłoszenie patentowe, 2011]
 • TytułMethod for fabrication of electrochemical energy converter and electrochemical energy converter
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: MAGOŃSKI Zbigniew, DZIURDZIA Barbara
  Details
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [zgłoszenie patentowe, 2012]
 • TytułMethod for fabrication of electrochemical energy converter and the electrochemical energy converter
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Zbigniew MAGOŃSKI, Barbara DZIURDZIA
  Details
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [zgłoszenie patentowe, 2012]
 • TytułMethod for fabrication of electrochemical energy converter and the electrochemical energy converter
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: MAGOŃSKI Zbigniew, DZIURDZIA Barbara
  Details
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2015]
 • TytułMethod for fabrication of electrochemical energy converter and the electrochemical energy converter
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Zbigniew MAGOŃSKI, Barbara DZIURDZIA
  DetailsInt.Cl.: H01M 8/12textsuperscript{(2006.01)}. — Stany Zjednoczone. — Opis patentowy ; US 8968959 B2 ; Udziel. 2015-03-03 ; Opubl. 2015-03-03. — Zgłosz. nr US201013382287 z dn. 2010-07-12. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/US8968959B2.pdf
 • słowa kluczowe: stałotlenkowe ogniwo paliwowe (SOFC), elektrochemiczna konwersja energii, mikrokanały paliwowe, nośna elektroda anodowa

  keywords: Solid Oxide Fuel Cell (SOFC), electrochemical energy convertion, fuel microchannels, supporting anode electrode

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2015]
 • TytułMethod for fabrication of electrochemical energy converter and the electrochemical energy converter
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Zbigniew MAGOŃSKI, Barbara DZIURDZIA
  DetailsInt.Cl.: H01M 8/02textsuperscript{(2006.01)}. — Wielka Brytania. — Opis patentowy ; GB 2484434 B ; Udziel. 2015-12-23 ; Opubl. 2015-12-23. — Zgłosz. nr GB20120000653 z dn. 2010-07-12. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/GB2484434B.pdf
 • słowa kluczowe: stałotlenkowe ogniwo paliwowe (SOFC), elektrochemiczna konwersja energii, mikrokanały paliwowe, nośna elektroda anodowa

  keywords: Solid Oxide Fuel Cell (SOFC), electrochemical energy convertion, fuel microchannels, supporting anode electrode

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [zgłoszenie patentowe, 2013]
 • TytułSposob uzgotovleniâ èlektrohimičeskogo preobrazovatelâ ènergii i èlekrohimičeskij preobrazovatel’ ènergii
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: MAGOŃSKI Zbigniew, DZIURDZIA Barbara
  Details
 • słowa kluczowe: stałotlenkowe ogniwo paliwowe (SOFC), elektrochemiczna konwersja energii, mikrokanały paliwowe, nośna elektroda anodowa

  keywords: Solid Oxide Fuel Cell (SOFC), electrochemical energy convertion, fuel microchannels, supporting anode electrode

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2013]
 • TytułSposob uzgotovleniâ èlektrohimičeskogo preobrazovatelâ ènergii i èlekrohimičeskij preobrazovatel’ ènergii
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: MAGOŃSKI Zbigniew, DZIURDZIA Barbara
  DetailsMPK: H01M 8/02textsuperscript{(2006.01)}. — Rosja. — Opis patentowy ; RU 2502158 C2 ; Opubl. 2013-12-20. — Zgłosz. nr RU20120105136 z dn. 2010-07-12. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/RU2502158C2.pdf
 • słowa kluczowe: stałotlenkowe ogniwo paliwowe (SOFC), elektrochemiczna konwersja energii, mikrokanały paliwowe, nośna elektroda anodowa

  keywords: Solid Oxide Fuel Cell (SOFC), electrochemical energy convertion, fuel microchannels, supporting anode electrode

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [zgłoszenie patentowe, 2012]
 • TytułSposób kontroli przepływu i układ kontroli przepływu
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: MAGOŃSKI Zbigniew
  DetailsInt.Cl.: B67D 7/16textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 393650 A1 ; Opubl. 2012-07-16. — Zgłosz. nr P.393650 z dn. 2011-01-14 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2012  nr 15, s. 12-13. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL393650A1.pdf
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2016]
 • TytułSposób kontroli przepływu i układ kontroli przepływu
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Zbigniew MAGOŃSKI
  DetailsInt.Cl.: B67D 7/16textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 220986 B1 ; Udziel. 2015-03-11 ; Opubl. 2016-02-29. — Zgłosz. nr P.393650 z dn. 2011-01-14. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL220986B1.pdf
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [zgłoszenie patentowe, 2012]
 • TytułSposób pomiaru ciepła spalania węglowodorów i miernik ciepła spalania węglowodorów
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: MAGOŃSKI Zbigniew
  DetailsInt.Cl.: G01N 33/22textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 392391 A1 ; Opubl. 2012-03-26. — Zgłosz. nr P.392391 z dn. 2010-09-14 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2012  nr 7, s. 33-34. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL392391A1.pdf
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2013]
 • TytułSposób pomiaru ciepła spalania węglowodorów i miernik ciepła spalania węglowodorów
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Zbigniew MAGOŃSKI
  DetailsInt.Cl.: G01N 33/22textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 215289 B1 ; Udziel. 2013-05-08 ; Opubl. 2013-11-29. — Zgłosz. nr P.392391 z dn. 2010-09-14. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL215289B1.pdf
 • słowa kluczowe: mikropalnik, termiczny modulator sigma delta, przepływomierz termiczny, rezystory platynowe

  keywords: microcombustor, thermal sigma delta modulator, constant temperature principle, platinum resistors, thermal flowmeter

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [zgłoszenie patentowe, 2011]
 • TytułSposób wykonania elektrochemicznego konwertera energii i elektrochemiczny konwerter energii
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: MAGOŃSKI Zbigniew, DZIURDZIA Barbara
  DetailsInt.Cl.: H01M 8/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 388558 A1 ; Opubl. 2011-01-31. — Zgłosz. nr P.388558 z dn. 2009-07-17 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2011  nr 3, s. 30. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL388558A1.pdf
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2013]
 • TytułSposób wykonania elektrochemicznego konwertera energii i elektrochemiczny konwerter energii
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Zbigniew MAGOŃSKI, Barbara DZIURDZIA
  DetailsInt.Cl.: H01M 8/02textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 213349 B1 ; Udziel. 2012-07-12 ; Opubl. 2013-02-28. — Zgłosz. nr P.388558 z dn. 2009-07-17. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL213349B1.pdf
 • słowa kluczowe: stałotlenkowe ogniwo paliwowe (SOFC), elektrochemiczna konwersja energii, mikrokanały paliwowe, nośna elektroda anodowa

  keywords: Solid Oxide Fuel Cell (SOFC), electrochemical energy convertion, fuel microchannels, supporting anode electrode

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [zgłoszenie patentowe, 2012]
 • TytułVerfahren zur Herstellung eines elektrochemischen Energiewandlers und der elektrochemische Energiewandler
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: DZIURDZIA Barbara, MAGOŃSKI Zbigniew
  Details
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2014]
 • TytułVerfahren zur Herstellung eines elektrochemischen Energiewandlers und der elektrochemische Energiewandler
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: DZIURDZIA Barbara, MAGOŃSKI Zbigniew
  DetailsInt.Cl.: H01M 8/02textsuperscript{(2006.01)}. — Niemcy. — Opis patentowy ; DE 112010002963 B4 ; Udziel. 2014-06-18 ; Opubl. 2014-06-18. — Zgłosz. nr DE112010002963 z dn. 2010-07-12. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/DE112010002963B4.pdf
 • słowa kluczowe: stałotlenkowe ogniwo paliwowe (SOFC), elektrochemiczna konwersja energii, mikrokanały paliwowe, nośna elektroda anodowa

  keywords: Solid Oxide Fuel Cell (SOFC), electrochemical energy convertion, fuel microchannels, supporting anode electrode

  cyfrowy identyfikator dokumentu: