Wykaz publikacji wybranego autora

Przemysław Korohoda, dr inż.

adiunkt

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
WIEiT-ke, Instytut Elektroniki


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria biomedyczna

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / elektronika


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-8768-012X połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 14631970700

PBN: 5e70922b878c28a047391161

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 180, z ogólnej liczby 181 publikacji Autora


1
 • [referat, 2015]
 • TytułA comparison of the SVM and neural networks in signal and image classification
  AutorzyJoanna GRABSKA-CHRZĄSTOWSKA, Przemysław KOROHODA, Zbigniew Pieprzak
  ŹródłoPrzetwarzanie i analiza sygnałów w systemach wizji i sterowania [Dokument elektroniczny] : Słok, 17–18 czerwca 2015 : [streszczenia artykułów]. — [Łódź : Instytut Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej], [2015]. — S. [1-2]
2
 • [referat, 2018]
 • TytułA practical multirate FIR-based equalizer - a case study
  AutorzyPrzemysław KOROHODA, Roman RUMIAN
  ŹródłoICSES 2018 [Dokument elektroniczny] : 2018 International Conference on Signals and Electronic Systems : September 10–12, 2018, Kraków, Poland : proceedings / eds. Witold Machowski, Jacek Stępień. — [Piscataway] : IEEE, cop. 2018. — S. 102–107
3
 • [referat, 1999]
 • TytułAcoustic code for scanning visual data
  AutorzyPrzemysław KOROHODA, Bogusław CYGANEK, Jerzy BIAŁAS
  ŹródłoIWSSIP'99 : 6textsuperscript{th} International Workshop on Systems, Signals and Image Processing : June 2–4, 1999 Bratislava, Slovakia : proceedings / ed. Jaroslav Polec [et al.]. — [Bratislava : s. n.], [1999]. — S. 153–156
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułAcute kidney injury in a single pediatric intensive care unit in Poland: a retrospective study
  AutorzyMonika Miklaszewska, Przemysław KOROHODA, Alina Sobczak, Anna Horbaczewska, Agata Filipiak, Katarzyna Zachwieja, Krzysztof Kobylarz, Marcin Tkaczyk, Dorota Drożdż, Jacek A. Pietrzyk
  ŹródłoKidney & Blood Pressure Research. — 2014 vol. 39, no. 1, s. 28–39. — tekst: http://www.karger.com/Article/Pdf/355774
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułAlgorytm korygujący podpikselowe przesunięcia międzywierszowe w kamerze skanującej
  AutorzyPrzemysław KOROHODA
  ŹródłoAutomatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2003 t. 7 z. 3, s. 343–350
6
 • [książka, 1997]
 • TytułAlgorytmy i metody komputerowej analizy i przetwarzania obrazów : materiały do Szkoły Letniej
  AutorzyRyszard TADEUSIEWICZ, Przemysław KOROHODA ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki
  DetailsKraków : Wydawnictwo „POLDEX”, 1997. — 288 s.
7
 • [referat, 1996]
 • TytułAn algorithm for digital image compression using backpropagation neural network with improved bit allocation
  AutorzyPrzemysław KOROHODA, Joanna GRABSKA-CHRZĄSTOWSKA
  ŹródłoProceedings of the 7th International Conference on Engineering Computer Graphics and Descriptive Geometry ICECGDG : Cracow 18–22 July 1996, Vol. 1 / eds. Andrzej Wyżykowski [et al.] ; Cracow University of Technology. Faculty of Architecture. Division of Descriptive Geometry and Engineering Graphics. — Kraków : FOTOBIT, 1996. — S. 305–308
8
 • [referat, 2001]
 • TytułAn experimental estimation of area-based stereo algorithms
  AutorzyBogusław CYGANEK, Jan BORGOSZ, Przemysław KOROHODA
  ŹródłoICSES'2001 : proceedings of the International Conference on Signals and Electronic Systems : Łódź, 18–21 September 2001 / ed. Paweł Strumiłło. — [Łódź : Institute of Electronics Technical University : CMYK], [2001]. — S. 85–90
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułAnaliza wrażliwościowa wyznaczanego optymalizacyjnie klirensu komórkowego w modelu dwuprzedziałowym
  AutorzyPrzemysław KOROHODA
  ŹródłoAutomatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2006 t. 10 z. 3, s. 63–69. — tekst: https://goo.gl/QnTtno
10
 • [referat, 2017]
 • TytułAnalysis of critical sampling effects revisited
  AutorzyAndrzej Borys, Przemysław KOROHODA
  ŹródłoSPA 2017 : Signal Processing : Algorithms, Architectures, Arrangements, and Applications : Poznan, 20–22textsuperscript{nd} September 2017 : conference proceedings / IEEE The Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. Region 8 – Europe, Middle East and Africa. Poland Section, Circuits and Systems Chapter , Poznań University of Technology. Faculty of Computing. Institute of Automation and Robotics. Division of Signal Processing and Electronic Systems. — [Piscataway] : IEEE, [2017]. — S. 131–136
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułAnalytical solution of multicompartment solute kinetics for hemodialysis
  AutorzyPrzemysław KOROHODA, Daniel Schneditz
  ŹródłoComputational and Mathematical Methods in Medicine. — 2013 art. no. 654726, s. [1–11]. — tekst: http://www.hindawi.com/journals/cmmm/2013/654726/
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułApplication of multidimensional data analysis to chromatography
  AutorzyTadeusz Satława, Joanna GRABSKA-CHRZĄSTOWSKA, Przemysław KOROHODA
  ŹródłoImage Processing & Communications : an International Journal. — 2013 vol. 18 no. 2–3, s. 101–108
13
 • [referat, 2005]
 • TytułApproximation of the generalized convolution – case study example
  AutorzyPrzemysław KOROHODA, Adam Dąbrowski
  ŹródłoSignal processing'2005 : workshop proceedings : Poznań, 30textsuperscript{th} September 2005 / The Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. Region 8 – Europe, Middle East and Africa. Chapter Circuits and Systems. Poland Section. — Poznań : Poznań University of Technology. Faculty of Computing Science and Management. Institute of Control and System Engineering. Division of Signal Processing and Electronic Systems, 2005. — S. 41–44
14
 • [książka, 1994]
 • TytułAproksymacyjne metody kompresji obrazów : (praca doktorska)
  AutorzyPrzemysław KOROHODA ; promotor: Mariusz Ziółko ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Elektroniki
  DetailsKraków : AGH, 1994. — [4], 145 k.
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułAssessment of thermal diffusion in the natural biological environment
  AutorzyPrzemysław SYPKA, Przemysław KOROHODA, Jarosław Kucza
  ŹródłoBio-Algorithms and Med-Systems / Jagiellonian University. Medical College. — 2013 vol. 9 no. 2, s. 91–95
16
 • [referat, 2016]
 • TytułAudio in-band signalling system based on a complementary pair of peak and notch equalizers
  AutorzyPrzemysław KOROHODA, Roman RUMIAN
  ŹródłoSPA 2016 : Signal Processing : Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications : Poznan, 21–23textsuperscript{rd} September 2016 : conference proceedings / The Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. Region 8 – Europe, Middle East and Africa, Poland Section. Chapters Signal Processing, Circuits and Systems, Poznan University of Technology. Faculty of Computing. Chair of Control and Systems Engineering. Division of Signal Processing and Electronic Systems. — [Poznan : Poznan University of Technology], [2016]. — S. 207–212
17
 • [referat, 2004]
 • TytułBadanie biozgodności reutylizowanych błon dializacyjnych przy pomocy techniki AFM
  AutorzyRoman RUMIAN, Monika Miklaszewska, Przemysław KOROHODA, Jacek A. Pietrzyk
  ŹródłoModelowanie i Pomiary w Medycynie MPM 2004 : materiały VI sympozjum : Krynica, 9–13 maja 2004 r. / pod red. Janusza Gajdy ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Metrologii ; Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN ; Redakcja "Pomiary Automatyka Kontrola". — Kraków : Wydawnictwo KM AGH, 2004. — S. 223–228
18
19
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2011]
 • TytułCan urinary IL8 and 18 serve as early markers of acute kidney injury (AKI) in paediatric cardiac surgery patients?
  AutorzyM. Miklaszewska, K. Zachwieja, P. KOROHODA, T. Mroczek, A. Moczulska, D. Drożdż, J. A. Pietrzyk
  ŹródłoPediatric Nephrology : Journal of the International Pediatric Nephrology Association. — 2011 vol. 26 iss. 9 spec. iss., s. 1592 [Poster Session]. — tekst: http://link.live.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs00467-011-1958-y.pdf
20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułCan we further improve the quality of nephro-urological care in children with myelomeningocele?
  AutorzyMonika Miklaszewska, Przemysław KOROHODA, Katarzyna Zachwieja, Michał Wolnicki, Małgorzata Mizerska-Wasiak, Dorota Drożdż, Jacek A. Pietrzyk
  ŹródłoInternational Journal of Environmental Research and Public Health [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2016 vol. 13 iss. 9 art. no. 876, s. 1–13. — tekst: https://www.mdpi.com/1660-4601/13/9/876/pdf
21
 • [referat, 1996]
 • TytułComprehensive study of four different compression techniques dependence on image resolution
  AutorzyPrzemysław KOROHODA
  ŹródłoProceedings of the 7th International Conference on Engineering Computer Graphics and Descriptive Geometry ICECGDG : Cracow 18–22 July 1996, Vol. 1 / eds. Andrzej Wyżykowski [et al.] ; Cracow University of Technology. Faculty of Architecture. Division of Descriptive Geometry and Engineering Graphics. — Kraków : FOTOBIT, 1996. — S. 343–347
22
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2003]
 • TytułCompression of sequences of thermograms documenting dynamic forearm studies in hemodialyzed patients
  AutorzyKOROHODA P., TADEUSIEWICZ R.
  ŹródłoThermology International. — 2003 vol. 13 no. 2, s. 73–74
23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułCorrelation between fat mass and blood pressure in healthy children
  AutorzyDorota Drozdz, Przemko Kwinta, Przemysław KOROHODA, Jacek A. Pietrzyk, Maciej Drozdz, Krystyna Sancewicz-Pach
  ŹródłoPediatric Nephrology : Journal of the International Pediatric Nephrology Association. — 2009 vol. 24 iss. 9, s. 1735–1740. — tekst: http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs00467-009-1207-9.pdf
24
 • [książka, 2014]
 • TytułCyfrowe przetwarzanie sygnałów w telekomunikacji : podstawy – multimedia – transmisja
  Autorzyred. nauk.: Tomasz P. ZIELIŃSKI, Przemysław KOROHODA, Roman RUMIAN ; autorzy: Maciej Bartkowiak, Adam Borowicz, Jarosław BUŁAT, Piotr CHOŁDA, Marek Domański, Krzysztof DUDA, Przemysław Dymarski, Michał GREGA, Lucjan JANOWSKI, Przemysław KOROHODA, Daniel Król, Mikołaj LESZCZUK, Wiesław LUDWIN, Ryszard Makowski, Andrzej PACH, Zdzisław PAPIR, Marek Parfieniuk, Wojciech Półchłopek, Jakub RACHWALSKI, Roman RUMIAN, Paweł Świętojański, Paweł TURCZA, Robert Wielgat, Jacek WSZOŁEK, Tomasz ZIELIŃSKI
  DetailsWarszawa : PWN, 2014. — 983 s.
25
 • [referat w czasopiśmie, 2006]
 • TytułCzy hemodializa codzienna wpływa na zmianę współczynników modelowania kinetycznego dializy? : doniesienie wstępne
  AutorzyPrzemysław KOROHODA, Jacek A. Pietrzyk, Monika Miklaszewska, Małgorzata Komorowska, Roman RUMIAN, Dorota Drożdż, Lidia KRAWENTEK, Katarzyna Zachwieja
  ŹródłoPrzegląd Lekarski. — 2006 t. 63, supl. 3, s. 194–197