Wykaz publikacji wybranego autora

Ryszard Golański, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
WIEiT-ke, Instytut Elektroniki


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / elektronika


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 35324240900

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • 1-bitowe przetworniki różnicowe a/c i c/a z próbkowaniem adaptacyjnym – metody analizy i ocena właściwości
2
 • A concept of a self-powering heat meter
3
 • Adaptacja częstotliwości próbkowania jako metoda kompandowania w modulacjach różnicowych
4
 • Adaptive parameters discrete values designing for delta a/d converters with non-uniform sampling
5
 • Adaptive rate delta codec design and implementation
6
 • Algorytmiczna odporność 1-bitowych adaptacyjnych przetworników delta na zakłócenia kanałowe
7
 • Algorytmiczna odporność demodulatorów różnicowych NSDM na zakłócenia w transmisji
8
 • Analytical investigations of delta modulation with variable sampling frequency
9
 • Badania symulacyjne modulacji różnicowych ze zmienną częstotliwością próbkowania
10
 • Badanie symulacyjne modulacji różnicowych ze zmiennym krokiem kwantyzacji i nierównomiernym próbkowaniem
11
 • Charakterystyka porównawcza modulacji różnicowych z równomiernym i nierównomiernym próbkowaniem
12
 • Delta modulations training system for e-learning
13
 • Efektywne kodowanie
14
 • Influence of the Nonuniform Sampling on the Dynamic Range of Delta Modulators
15
 • LON technology in wireless sensor networking applications
16
 • Nonuniform sampling delta converters – design methodology
17
 • Precise time distribution and time synchronized transmission aspects in the industrial Ethernet networks
18
 • Problemy demodulacji strumienia danych zakodowanych różnicowo ze zmienną szybkością próbkowania
19
 • Problemy dyskretyzacji wartości szybkości próbkowania w modulatorach ANS-DM
20
 • Propozycja stanowiska laboratoryjnego do badania właściwości komutacji czasowo-przestrzennej
21
 • Propozycja znajdowania optymalnych parametrów modulacji różnicowej NSDM w oparciu o badania symulacyjne
22
 • Próba analitycznego rozwiązania problemu wyznaczenia średniej przepływności bitowej modulatora NSDM
23
 • Przykłady realizacji modulatorów różnicowych z nierównomiernym próbkowaniem
24
 • Signal reconstruction in ANS-DM decoder
25
 • Simulation analysis of ADM converters