Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Dziurdzia, dr inż.

adiunkt

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
WIEiT-ke, Katedra Elektroniki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / elektronika


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-3809-7779

ResearcherID: B-5065-2019

Scopus: 6506073617

PBN: 909627

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
  • Sposób przekazu energii wytworzonej za pośrednictwem generatora termoelektrycznego[Method of energy transfer from a thermoelectric generator] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: DZIURDZIA Piotr. — Int.Cl.: H01L 35/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 399165 A1 ; Opubl. 2013-11-25. — Zgłosz. nr P.399165 z dn. 2012-05-14 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2013  nr 24, s. 39. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL399165A1.pdf

  • słowa kluczowe: generator termoelektryczny, moduł Peltiera, pozyskiwanie energii środowiska, zasilanie układów elektronicznych

    keywords: energy harvesting, thermoelectric generator, Peltier module, powering of electronic circuits

    cyfrowy identyfikator dokumentu: