Wykaz publikacji wybranego autora

Tadeusz Orzechowski, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-keaspe, Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-1727-8186 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 36846351300

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 26, z ogólnej liczby 26 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2000]
 • TytułControl of dynamic system with state variables constraints, applied to DC drive
  AutorzyTadeusz ORZECHOWSKI, Grzegorz SIEKLUCKI
  ŹródłoSystems Analysis, Modelling, Simulation : a journal of mathematical modelling and simulation in systems analysis. — 2000 vol. 38 iss. 3, s. 601–620
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułCyfrowe pośrednie sterowanie polowo zorientowane (IFOC) silnikiem indukcyjnym
  AutorzyGrzegorz SIEKLUCKI, Tadeusz ORZECHOWSKI
  ŹródłoElektrotechnika i Elektronika : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2009 t. 28 z. 1–2, s. 32–38. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/ELEKTROTECHNIKA/28-1-2/elektro06.pdf
 • słowa kluczowe: optymalizacja parametryczna, silnik indukcyjny, regulacja cyfrowa, pośrednie sterowanie polowo zorientowane (IFOC)

  keywords: induction motor, parametric optimization, indirect field oriented control (IFOC)

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułDobór parametrów regulatora prędkości w bezpośrednim sterowaniu momentem silnika indukcyjnego
  AutorzyGrzegorz SIEKLUCKI, Tadeusz ORZECHOWSKI, Rajmund SYKULSKI
  ŹródłoElektrotechnika i Elektronika : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2005 t. 24 z. 1, s. 85–92. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/ELEKTROTECHNIKA/24-1/elektro09.pdf
 • słowa kluczowe: falownik napięcia, silnik indukcyjny, bezpośrednie sterowanie momentem (DTC), regulacja prędkości kątowej

  keywords: voltage source inverter, induction motor, direct torque control (DTC), angular speed control

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2000]
 • TytułElastyczny system kształcenia w AGH
  AutorzyTadeusz ORZECHOWSKI
  ŹródłoBiuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej. — 2000 nr 77, s. 9–11
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2000]
 • TytułElastyczny system kształcenia w Akademii Górniczo-Hutniczej (na przykładzie kierunku Elektrotechnika)
  AutorzyTadeusz ORZECHOWSKI
  ŹródłoSprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. — 1999 [wyd. 2000] t. 43/1 styczeń–czerwiec, s. 101–105
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2005]
 • TytułMaster-degree specialization in Computer Engineering in Electrical Systems, carried in English at the AGH-UST
  AutorzyCIEŚLA Antoni, HANZELKA Zbigniew, NALEPA Jacek, ORZECHOWSKI Tadeusz, RUSEK Jan
  ŹródłoICEE'2005 : International Conference on Engineering Education “Global education interlink” : proceedings of the International Conference on Engineering Education ICEE'2005 : July 25–29, 2005, Gliwice, Poland : conference proceedings, Vol. 2 / eds. Jerzy Mościński, Marcin Maciążek. — Gliwice : Silesian University of Technology, 2005. — S. 459–464
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułMetody numeryczne rozwiązania problemu LQ dla napędu prądu stałego
  AutorzyGrzegorz SIEKLUCKI, Tadeusz ORZECHOWSKI
  ŹródłoElektrotechnika i Elektronika : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2002 t. 21 z. 1, s. 52–57
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułModel matematyczny napędu z silnikiem indukcyjnym – metoda DTC-SVM
  AutorzyGrzegorz SIEKLUCKI, Tadeusz ORZECHOWSKI, Rajmund SYKULSKI
  ŹródłoElektrotechnika i Elektronika : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2010 t. 29 z. 1–2, s. 33–40. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/ELEKTROTECHNIKA/29-1-2/Elektro_1-2-2010_06.pdf
 • słowa kluczowe: model matematyczny, bezpośrednie sterowanie momentem (DTC), silnik indukcyjny klatkowy, metoda wektora przestrzennego w modulacji szerokości impulsu (SVM lub SVPWM)

  keywords: mathematical model, direct torque control (DTC), squirrel cage induction motor, space vector pulse with modulation method (SVM or SVPWM)

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułOdpornościowe właściwości regulatora LQ dla napędu prądu stałego
  AutorzyTadeusz ORZECHOWSKI, Grzegorz SIEKLUCKI
  ŹródłoElektrotechnika i Elektronika : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2001 t. 20 z. 2, s. 113–119
 • słowa kluczowe: napęd prądu stałego, sterowanie odpornościowe, problem liniowo-kwadratowy

  keywords: robust control, DC drive, linear-quadratic control problem

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułOptymalizacja obserwatora momentu obciążenia przy kwadratowym wskaźniku jakości
  AutorzyGrzegorz SIEKLUCKI, Tadeusz ORZECHOWSKI, Maciej TONDOS, Rajmund SYKULSKI
  ŹródłoPrzegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich. — 2008 R. 84 nr 7, s. 29–35
 • słowa kluczowe: napęd prądu stałego, napęd z silnikiem indukcyjnym, obserwator zmiennych stanu, problem LQ, algebraiczne równanie Riccatiego, ARE

  keywords: DC drive, induction motor drive, state variables observer, LQ problem, Algebraic Riccatti Equation, ARE

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułPorównanie dwóch systemów kształcenia: tradycyjnego i nowego „Bolońskiego”
  AutorzyTadeusz ORZECHOWSKI
  ŹródłoBiuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej. — 2007 nr 170, s. 15
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułProsty sposób optymalizacji parametrycznej w metodzie FOC dla silnika indukcyjnego
  AutorzyGrzegorz SIEKLUCKI, Tadeusz ORZECHOWSKI, Rajmund SYKULSKI
  ŹródłoElektrotechnika i Elektronika : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2005 t. 24 z. 1, s. 93–99. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/ELEKTROTECHNIKA/24-1/elektro10.pdf
 • słowa kluczowe: falownik napięcia, optymalizacja parametryczna, silnik indukcyjny, FOC, regulacja prędkości kątowej, sterowanie polowo zorientowane

  keywords: voltage source inverter, induction motor, angular speed control, parameter optimization, field orientated control, FOC

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [referat w czasopiśmie, 2016]
 • TytułReconstruction of the unmeasured signals in a two-mass system – filtering analysis
  AutorzyGrzegorz SIEKLUCKI, Adam Pracownik, Tadeusz ORZECHOWSKI
  ŹródłoZeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. — 2016 nr 49, s. 99–103
 • słowa kluczowe: obserwator, problem LQ, system dwu-masowy, charakterystyki Bodego

  keywords: observer, LQ problem, two-mass system, Bode diagram

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • [referat, 2009]
 • TytułSterowanie FOC silnikiem synchronicznym z magnesami trwałymi (PMSM) wykorzystujące enkoder inkrementalny
  AutorzySIEKLUCKI Grzegorz, SYKULSKI Rajmund, ORZECHOWSKI Tadeusz
  ŹródłoKierunki działalności i współpraca naukowa Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki : materiały konferencji zorganizowanej z okazji Jubileuszu 90-lecia AGH : Kraków, 28–29 maja 2009 / komitet red. Wojciech Mitkowski, Adam Piłat. — Kraków : AGH WEAIiE, cop. 2009. — S. 71–72
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [referat, 1995]
 • TytułSterowanie wielokryterialne w napędach synchronicznych
  AutorzyTadeusz ORZECHOWSKI, Andrzej CIEPIELA
  ŹródłoSENE'95 : Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym : II konferencja : Łódź–Arturówek, 15–17 listopada 1995 r, T. 2 / Politechnika Łódzka. Instytut Automatyki. — Łódź : PŁ IA, 1995. — S. 459–464
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
 • [referat, 2003]
 • TytułTuning of speed loop in indirect field oriented control of induction motors
  AutorzyGrzegorz SIEKLUCKI, Tadeusz ORZECHOWSKI, Rajmund SYKULSKI
  ŹródłoICCC'2003 : proceedings of 4th International Carpathian Control Conference (ICCC'2003) : 17th international conference Automated Systems of Control of Technological Processes (ASRTP'2003) : XXVIIIth seminary ASO'2003 “Instruments & control” (ASO'2003) : 5th Automatyzacja maszyn, urządzeń i procesów (APRO) : High Tatras, Slovak Republic, May 26–29, 2003 / eds. Igor Podlubný, Karol Kostúr ; SSAKI Slovak Society for Applied Cybernetics and Informatics. Faculty BERG Technical University of Košice. — Košice : TU BERG Faculty, 2003. — S. 578–581
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
 • [referat, 2001]
 • TytułV. M. Popov's generalized method applied to design nonlinear controller for servomechanism
  AutorzyGrzegorz SIEKLUCKI, Tadeusz ORZECHOWSKI
  ŹródłoInternational Carpathian Control Conference : ICCC'2001 : Krynica, May 22–25, 2001 / [przygot. do dr. Andrzej Kot, Jarosław Konieczny] ; organizers Department of Process Control. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. University of Mining and Metallurgy, Cracow, Poland. — Kraków : Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2001. — S. 3–8
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [referat, 1995]
 • TytułWielopoziomowy system sterowania silnikami synchronicznymi
  AutorzyTadeusz ORZECHOWSKI
  ŹródłoSENE'95 : Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym : II konferencja : Łódź–Arturówek, 15–17 listopada 1995 r, T. 2 / Politechnika Łódzka. Instytut Automatyki. — Łódź : PŁ IA, 1995. — S. 465–470
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: