Wykaz publikacji wybranego autora

Tadeusz Orzechowski, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-keaspe, Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-1727-8186 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 36846351300

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem242418
201611
201411
201311
201044
2009211
200811
2007312
2005312
200311
200211
2001211
200044
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem24177
201611
201411
201311
201044
200922
200811
2007321
2005321
200311
200211
2001211
2000431
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem24222
201611
201411
201311
201044
200922
200811
200733
200533
200311
200211
200122
2000431
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem24222
201611
201411
201311
2010413
200922
200811
200733
200533
200311
200211
200122
200044
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem241014
201611
201411
201311
201044
2009211
200811
2007312
200533
200311
200211
200122
200044
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem24159
201611
201411
201311
201044
200922
200811
200733
2005321
200311
200211
2001211
20004131
 • Control of dynamic system with state variables constraints, applied to DC drive / Tadeusz ORZECHOWSKI, Grzegorz SIEKLUCKI // Systems Analysis, Modelling, Simulation : a journal of mathematical modelling and simulation in systems analysis ; ISSN 0232-9298. — 2000 vol. 38 iss. 3, s. 601–620. — Bibliogr. s. 620, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Cyfrowe pośrednie sterowanie polowo zorientowane (IFOC) silnikiem indukcyjnymDigital indirect field oriented control (IFOC) of induction motor / Grzegorz SIEKLUCKI, Tadeusz ORZECHOWSKI // Elektrotechnika i Elektronika : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1640-7202. — Tytuł poprz.: Elektrotechnika. — 2009 t. 28 z. 1–2, s. 32–38. — Bibliogr. s. 38, Streszcz.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/ELEKTROTECHNIKA/28-1-2/elektro06.pdf

 • słowa kluczowe: optymalizacja parametryczna, silnik indukcyjny, regulacja cyfrowa, pośrednie sterowanie polowo zorientowane (IFOC)

  keywords: induction motor, parametric optimization, indirect field oriented control (IFOC)

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Discrete-time switching state-space controller of DC drive / Grzegorz SIEKLUCKI, Barbara BISZTYGA, Rajmund SYKULSKI, Antoni ZDROJEWSKI, Tadeusz ORZECHOWSKI // Archives of Control Sciences ; ISSN 1230-2384. — 2013 vol. 23 no. 3, s. 333–349. — Bibliogr. s. 348–349

 • keywords: DC drive, switching gain matrix controller, state variable constraints, state variables controller

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Dobór parametrów regulatora prędkości w bezpośrednim sterowaniu momentem silnika indukcyjnegoSpeed controller parameters selection in direct torque control (DTC) / Grzegorz SIEKLUCKI, Tadeusz ORZECHOWSKI, Rajmund SYKULSKI // Elektrotechnika i Elektronika : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1640-7202. — Tytuł poprz.: Elektrotechnika. — 2005 t. 24 z. 1, s. 85–92. — Bibliogr. s. 92, Streszcz.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/ELEKTROTECHNIKA/24-1/elektro09.pdf

 • słowa kluczowe: falownik napięcia, silnik indukcyjny, bezpośrednie sterowanie momentem (DTC), regulacja prędkości kątowej

  keywords: voltage source inverter, induction motor, direct torque control (DTC), angular speed control

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Dyskretne obserwatory momentu obciążenia w napędach elektrycznychDiscrete-time load torque observers in electric drives / Grzegorz SIEKLUCKI, Tadeusz ORZECHOWSKI // Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1429-3447. — 2010 t. 14 z. 1, s. 113–132. — Bibliogr. s. 131–132, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2010-01/Auto08pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Elastyczny system kształcenia w AGH[Elastic education system at UMM] / Tadeusz ORZECHOWSKI // Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1425-4271. — 2000 nr 77, s. 9–11

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Elastyczny system kształcenia w Akademii Górniczo-Hutniczej (na przykładzie kierunku Elektrotechnika)Flexible education in the Cracow Academy of Mining and Metallurgy : the case of the Department of Electrotechnics / Tadeusz ORZECHOWSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; ISSN 0079-354X. — 1999 [wyd. 2000] t. 43/1 styczeń–czerwiec, s. 101–105

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Master-degree specialization in Computer Engineering in Electrical Systems, carried in English at the AGH-UST / CIEŚLA Antoni, HANZELKA Zbigniew, NALEPA Jacek, ORZECHOWSKI Tadeusz, RUSEK Jan // W: ICEE'2005 : International Conference on Engineering Education “Global education interlink” : proceedings of the International Conference on Engineering Education ICEE'2005 : July 25–29, 2005, Gliwice, Poland : conference proceedings, Vol. 2 / eds. Jerzy Mościński, Marcin Maciążek. — Gliwice : Silesian University of Technology, 2005. — S. 459–464. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Metody numeryczne rozwiązania problemu LQ dla napędu prądu stałegoNumerical methods in solution LQ problem for DC drive / Grzegorz SIEKLUCKI, Tadeusz ORZECHOWSKI // Elektrotechnika i Elektronika : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1640-7202. — Tytuł poprz.: Elektrotechnika. — 2002 t. 21 z. 1, s. 52–57. — Bibliogr. s. 57, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Model matematyczny napędu z silnikiem indukcyjnym – metoda DTC-SVMMathematical model of induction motor – DTC-SVM method / Grzegorz SIEKLUCKI, Tadeusz ORZECHOWSKI, Rajmund SYKULSKI // Elektrotechnika i Elektronika : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1640-7202. — Tytuł poprz.: Elektrotechnika. — 2010 t. 29 z. 1–2, s. 33–40. — Bibliogr. s. 39, Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/ELEKTROTECHNIKA/29-1-2/Elektro_1-2-2010_06.pdf

 • słowa kluczowe: model matematyczny, bezpośrednie sterowanie momentem (DTC), silnik indukcyjny klatkowy, metoda wektora przestrzennego w modulacji szerokości impulsu (SVM lub SVPWM)

  keywords: mathematical model, direct torque control (DTC), squirrel cage induction motor, space vector pulse with modulation method (SVM or SVPWM)

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Modele i zasady sterowania napędami elektrycznymi[Models and methods in electrical drives control] / Grzegorz SIEKLUCKI, Barbara BISZTYGA, Antoni ZDROJEWSKI, Tadeusz ORZECHOWSKI, Rajmund SYKULSKI. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 303 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0585). — Bibliogr. s. 293–298. — ISBN: 978-83-7464-735-9. — Afiliacja na podstawie erraty

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Odpornościowe właściwości regulatora LQ dla napędu prądu stałegoRobustness properties of LQ controller for DC drive / Tadeusz ORZECHOWSKI, Grzegorz SIEKLUCKI // Elektrotechnika i Elektronika : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1640-7202. — Tytuł poprz.: Elektrotechnika. — 2001 t. 20 z. 2, s. 113–119. — Bibliogr. s. 119, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: napęd prądu stałego, sterowanie odpornościowe, problem liniowo-kwadratowy

  keywords: robust control, DC drive, linear-quadratic control problem

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Optymalizacja obserwatora momentu obciążenia przy kwadratowym wskaźniku jakościOptimization of load torque observer at quadratic performance index / Grzegorz SIEKLUCKI, Tadeusz ORZECHOWSKI, Maciej TONDOS, Rajmund SYKULSKI // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2008 R. 84 nr 7, s. 29–35. — Bibliogr. s. 35, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: napęd prądu stałego, napęd z silnikiem indukcyjnym, obserwator zmiennych stanu, problem LQ, algebraiczne równanie Riccatiego, ARE

  keywords: DC drive, induction motor drive, state variables observer, LQ problem, Algebraic Riccatti Equation, ARE

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Poradnik inżyniera elektryka, T. 2[Handbook of electrician engineer] / Jolanta Arendarska, Stanisław BACH, [et al.], Kazimierz BISZTYGA, [et al.], Aleksander DZIADECKI, [et al.], Tadeusz ORZECHOWSKI, [et al.], Stanisław PIRÓG, [et al.], Andrzej SENDERSKI, [et al.], Jan STROJNY, [et al.], Jacek ZARUDZKI, Henryk ZYGMUNT. — Wyd. 3, zm.. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, cop. 2007. — XVIII, 931 s.. — Bibliogr. przy rozdz., Indeks. — ISBN: 978-83-204-3292-3. — ISBN (całość): 978-83-204-2936-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Porównanie dwóch systemów kształcenia: tradycyjnego i nowego „Bolońskiego”[Comparison between two educational systems: traditional and bolonian] / Tadeusz ORZECHOWSKI // Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1425-4271. — 2007 nr 170, s. 15. — Bibliogr. s. 15

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Prosty sposób optymalizacji parametrycznej w metodzie FOC dla silnika indukcyjnegoSimple method of parameters optimization in field orientated control (FOC) of induction motor / Grzegorz SIEKLUCKI, Tadeusz ORZECHOWSKI, Rajmund SYKULSKI // Elektrotechnika i Elektronika : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1640-7202. — Tytuł poprz.: Elektrotechnika. — 2005 t. 24 z. 1, s. 93–99. — Bibliogr. s. 99, Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/ELEKTROTECHNIKA/24-1/elektro10.pdf

 • słowa kluczowe: falownik napięcia, optymalizacja parametryczna, silnik indukcyjny, FOC, regulacja prędkości kątowej, sterowanie polowo zorientowane

  keywords: voltage source inverter, induction motor, angular speed control, parameter optimization, field orientated control, FOC

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Reconstruction of the unmeasured signals in a two-mass system – filtering analysisOdtwarzanie niemierzalnych sygnałów w układzie dwu-masowym – analiza filtracji / Grzegorz SIEKLUCKI, Adam Pracownik, Tadeusz ORZECHOWSKI // Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej ; ISSN 2353-1290. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej ; ISSN: 1425-5766. — 2016 nr 49, s. 99–103. — Bibliogr. s. 102, Abstr.. — MKM 2016 : XLVIII Międzyuczelniana Konferencja Metrologów : Kraków, 5–7 września 2016

 • słowa kluczowe: obserwator, problem LQ, system dwu-masowy, charakterystyki Bodego

  keywords: observer, LQ problem, two-mass system, Bode diagram

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Start-up of DC drive under load / Grzegorz SIEKLUCKI, Tadeusz ORZECHOWSKI, Rajmund SYKULSKI, Bogusław SZOSTAK // Archives of Control Sciences ; ISSN 1230-2384. — 2007 vol. 17 no. 3, s. 283–293. — Bibliogr. s. 293

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Sterowanie FOC silnikiem synchronicznym z magnesami trwałymi (PMSM) wykorzystujące enkoder inkrementalnyFOC control of permanent magnet synchronous motor (PMSM) applying incremental encoder / SIEKLUCKI Grzegorz, SYKULSKI Rajmund, ORZECHOWSKI Tadeusz // W: Kierunki działalności i współpraca naukowa Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki : materiały konferencji zorganizowanej z okazji Jubileuszu 90-lecia AGH : Kraków, 28–29 maja 2009 / komitet red. Wojciech Mitkowski, Adam Piłat. — Kraków : AGH WEAIiE, cop. 2009 + CD. — ISBN: 978-83-88309-87. — S. 71–72. — Bibliogr. s. 72, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Ślizgowy obserwator prędkości kątowej napędu prądu stałegoSliding mode angular velocity observer of the DC drive / Grzegorz SIEKLUCKI, Rajmund SYKULSKI, Barbara BISZTYGA, Tadeusz ORZECHOWSKI, Antoni ZDROJEWSKI // Elektrotechnika i Elektronika : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1640-7202. — Tytuł poprz.: Elektrotechnika. — 2010 t. 29 z. 1–2, s. 41–46. — Bibliogr. s. 45, Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/ELEKTROTECHNIKA/29-1-2/Elektro_1-2-2010_07.pdf

 • słowa kluczowe: napęd prądu stałego, obserwator zmiennych stanu, sterowanie ślizgowe, chattering

  keywords: DC drive, chattering, sliding mode control, state observer

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Tuning of speed loop in indirect field oriented control of induction motors / Grzegorz SIEKLUCKI, Tadeusz ORZECHOWSKI, Rajmund SYKULSKI // W: ICCC'2003 : proceedings of 4th International Carpathian Control Conference (ICCC'2003) : 17th international conference Automated Systems of Control of Technological Processes (ASRTP'2003) : XXVIIIth seminary ASO'2003 “Instruments & control” (ASO'2003) : 5th Automatyzacja maszyn, urządzeń i procesów (APRO) : High Tatras, Slovak Republic, May 26–29, 2003 / eds. Igor Podlubný, Karol Kostúr ; SSAKI Slovak Society for Applied Cybernetics and Informatics. Faculty BERG Technical University of Košice. — Košice : TU BERG Faculty, 2003. — S. 578–581. — Bibliogr. s. 581, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Tytuły absolwentów szkół wyższych oraz warunki kwalifikacji na studia magisterskie uzupełniające w AGH[Degrees of academic schools graduates and qualification for complementary master studies] / Tadeusz ORZECHOWSKI // Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1425-4271. — 2000 nr 78, s. 4–6. — tekst: http://www.biuletyn.agh.edu.pl/archiwum_bip/_2000/_78/index_78.html

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • V. M. Popov's generalized method applied to design nonlinear controller for servomechanism / Grzegorz SIEKLUCKI, Tadeusz ORZECHOWSKI // W: International Carpathian Control Conference : ICCC'2001 : Krynica, May 22–25, 2001 / [przygot. do dr. Andrzej Kot, Jarosław Konieczny] ; organizers Department of Process Control. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. University of Mining and Metallurgy, Cracow, Poland. — Kraków : Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2001. — (Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki = Problems of Mechanical Engineering and Robotics). — Opis częśc. wg. okł. — ISBN10: 8391340074. — S. 3–8. — Bibliogr. s. 8, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Wykorzystanie enkodera inkrementalnego w sterowaniu DFOC silnikiem synchronicznym z magnesami trwałymi (PMSM)Application of incremental encoder in direct field oriented control of permanent magnet synchronous motor / Grzegorz SIEKLUCKI, Rajmund SYKULSKI, Tadeusz ORZECHOWSKI // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2010 R. 86 nr 3, s. 216–220. — Bibliogr. s. 220, Streszcz., Abstr.

 • keywords: permanent magnet synchronous motor (PMSM), direct field oriented control (DFOC), incremental encoder, rotor angular position measurement

  cyfrowy identyfikator dokumentu: