Wykaz publikacji wybranego autora

Zbigniew Hanzelka, prof. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-keaspe, Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / elektrotechnika


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-8938-8440

ResearcherID: AAM-8787-2020

Scopus: 55886512500

PBN: 3943124

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 17, z ogólnej liczby 280 publikacji Autora


1
 • Economic framework for power quality : JWG CIGRE-CIRED C4.107 : June 2011 / Members: Jose Gutierrez Iglesias, [et al.], Mats Hager, Zbigniew HANZELKA, [ et al.]. — [France] : CIGRE, cop. 2011. — 150 s.. — Bibliogr. s. 143–149. — ISBN: 978-2-85873-157-2. — Z. Hanzelka - brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Economic framework for Power Quality (PQ) / Members: Jose Gutierrez Iglesias, [et. al.], Mats Hager, Zbigniew HANZELKA, [et al.] // Electra ; ISSN 1286-1146. — 2011 no. 256, s. 91–95. — Summ.. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Energetyka Rozproszona / red. Sławomir KOPEĆ, Katarzyna FARYJ, Jacek GĄDECKI, Zbigniew HANZELKA, [et al.], Marek KISIEL-DOROHINICKI, Ryszard SROKA, Tomasz SZMUC, [et al.], 2020. — z. 2. — Dod. ISBN: 978-83-66364-65-3. — S. Kopeć, K. Faryj, J. Gadecki, Z. Hanzelka, M. Kisiel-Dorohinicki, R. Sroka, T. Szmuc – brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Energetyka Rozproszona / red. Sławomir KOPEĆ, Katarzyna FARYJ, Jacek GĄDECKI, Zbigniew HANZELKA, [et al.], Marek KISIEL-DOROHINICKI, Ryszard SROKA, Tomasz SZMUC, [et al.], 2020. — z. 3. — Dod. ISBN: 978-83-66364-66-0. — S. Kopeć, K. Faryj, J. Gądecki, Z. Hanzelka, M. Kisiel-Dorohinicki, R. Sroka, T. Szmuc – brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Hybrid power active filter – effectiveness of passive filter on the reduction of voltage and current distortion / Chamberlin Stéphane AZEBAZE MBOVING, Zbigniew HANZELKA // W: PQ 2016 [Dokument elektroniczny] : electric Power Quality and supply reliability conference : August 29–31, 2016 Tallin, Estonia : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway] : IEEE, cop. 2016. — Dysk Flash. — Dod. ISBN: 978-1-5090-1564-1. — e-ISBN: 978-1-5090-1563-4. — S. 91–96. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 96, Abstr.. — Z. Hanzelka – brak afiliacji AGH

 • keywords: passive filter, current distortion, voltage distortion, hybrid power filter

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Jakość energii elektrycznej[Electric power quality] / Zbigniew HANZELKA // W: Poradnik inżyniera elektryka, T. 3 / aut.: Lech Bożentowicz [et al.] ; red. IV wyd: Grażyna Pieśniewska, Lech Oleksiak. — Wyd. 4 zm.. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne Sp. z o. o., cop. 2011. — ISSN (całość): 978-83-204-3443-9. — ISBN: 978-83-204-3444-6. — S. 815–891. — Bibliogr. s. 889–891. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Jakość energii elektrycznej[Electric power quality] / Zbigniew HANZELKA // W: Vademecum Elektryka : poradnik dla inżynierów, techników i studentów / pod red. Jana Strojnego. — Wyd. 6 zaktual.. — Warszawa : SEP Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw, 2016. — (Biblioteka COSiW SEP). — ISBN: 978-83-61163-65-7. — S. 661–686. — Bibliogr. s. 686. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Jakość energii elektrycznej a platforma technologiczna smart grids[Power quality and technology platform of smart girds] / Zbigniew HANZELKA // W: Energetyka przyszłości : energooszczędne instalacje i systemy / aut. Henryk Boryń, [et al.]. — Gdańsk : INFOTECH, 2015. — (Automatyka, Elektryka, Zakłócenia). — ISBN: 987-83-934772-1-0. — S. 106–117. — Bibliogr. s. 116–117. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Klastry energii – szanse i bariery rozwoju : podsumowanie badania ankietowego. Cz. 2, Operatory sieci dystrybucyjnych[Energy clusters – development opportunities and barriers : summary of the survey. Pt. 2, Operators of distribution grids] / Krzysztof PIECH, Zbigniew HANZELKA, Edmund CIESIELKA // Energetyka Rozproszona. — 2020 z. 2, s. 9–44. — Bibliogr. s. 44. — ISBN: 978-83-66364-65-3. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Metody lokalizacji źródeł wyższych harmonicznych w sieciach zasilających[Methods for determining the harmonic sources localization in a power system] / Zbigniew HANZELKA, Daniel Bigaj // Automatyka Elektryka Zakłócenia [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne : e-pismo dla elektryków i elektroników ; ISSN 2082-4149. — 2010 vol. 1 nr 1, s. 16–29. — Bibliogr. s. 29. — Z. Hanzelka – brak afiliacji AGH. — tekst: http://epismo-aez.pl/012010/#p=16/

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Metodyka badania funkcjonalności bezpieczeństwa systemów automatyki budynków : praca zbiorowa[Methodology of testing of safety functionality of building automation systems] / pod red. Zbigniewa HANZELKI ; aut.: Marcin JACHIMSKI, Grzegorz WRÓBEL, Grzegorz HAYDUK, Zbigniew MIKOŚ, Paweł KWASNOWSKI, Krzysztof Mazur, Grzegorz Nosek, Andrzej OŻADOWICZ, Jakub GRELA. — Kraków : [Katedra Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych AGH], 2011. — 276 s.. — Wydruk próbny. — Z. Hanzelka, M. Jachimski, G. Wróbel, G. Hayduk, Z. Mikoś, P. Kwasnowski, A. Ożadowicz, J. Grela – brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Nowości w normalizacji międzynarodowej, europejskiej i polskiej w dziedzinie jakości energii elektrycznej[News in international, European and Polish standarizationin the field of power quality] / Zbigniew HANZELKA, Andrzej Piłatowicz // W: Jakość energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych w Polsce : III konferencja naukowo-techniczna : Wisła, 8–9 listopada 2005 r. / Polskie Towarzysztwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. — [Polska] : PTPiREE], [2005]. — S. 7–18. — Bibliogr. s. 14–15. — Afiliacja: Polski Komitet Normalizacyjny, Komitet Techniczny nr 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Selection and sizing of conductors supplying electrical equipment that must remain functional during a fire [Dokument elektroniczny] / Julian Wiatr, Zbigniew HANZELKA, David Chapman, Stefan Fassbinder. — [USA : s. n.], [2011]. — 12 ekranów. — Tryb dostępu: http://www.leonardoenergy.org/webfm_send/4791 [2011-02-07]. — Na s. tyt. dod.: Leonardo ENERGY, Fire Safety Cables. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Vademecum Elektryka : poradnik dla inżynierów, techników i studentów[Electrician vademecum] / pod red. Jana STROJNEGO ; aut.: Drabek Tomasz, BIEŃ Andrzej, FILIPOWICZ Bogusław, FLORKOWSKA Barbara, FURGAŁ Jakub, GAJĘCKI Marek, HANZELKA Zbigniew, KASPRZYK Stanisław, KULCZYCKI Jerzy, ŁOPATA Andrzej, MICHALAK Piotr, MITKOWSKI Stanisław, NOWAK Wiesław, PASTERNAK Jerzy, SIWEK Andrzej, SKWARCZYŃSKI Jerzy, [et al.], STOCH Stanisław, STROJNY Jan, STRZAŁKA Jan, SZEWCZYK Andrzej, TERTIL Zbigniew, TONDOS Maciej, WŁODEK Romuald, WOLCZKO Andrzej,[et al.]. — Wyd. 5 zaktual.. — Warszawa : Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw SEP, 2013. — 701 s.. — (Biblioteka COSiW SEP). — Bibliogr. przy rozdz., Indeks. — ISBN: 978-83-61163-42-8. — Nie podano afiliacji autorów Vademecum

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • Wahania napięcia[The voltage fluctuations] / Zbigniew HANZELKA // Automatyka Elektryka Zakłócenia [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne : e-pismo dla elektryków i elektroników ; ISSN 2082-4149. — [2011] vol. 2 nr 3(5), s. 6–22. — Bibliogr. s. 21–22. — Brak afiliacji AGH. — tekst: http://epismo-aez.pl/052011/#p=6/

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Zapady napięcia i krótkie przerwy w zasilaniu[Voltage sags and momentary interruption in power supply] / Zbigniew HANZELKA // Automatyka Elektryka Zakłócenia [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne : e-pismo dla elektryków i elektroników ; ISSN 2082-4149. — 2010 vol. 1 nr 2, s. 55–70. — Brak afiliacji AGH. — tekst: http://epismo-aez.pl/022010/#p=54/

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: