Wykaz publikacji wybranego autora

Ryszard Tadeusiewicz, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kbib, Katedra Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria biomedyczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / biocybernetyka i inżynieria biomedyczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9675-5819

ResearcherID: A-8933-2017

Scopus: 7003526620

PBN: 895151

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułAparatura medyczna nowej generacji : wyzwania związane z telemedycyną
  AutorzyEliasz KAŃTOCH, Ryszard TADEUSIEWICZ
  ŹródłoOPM Ogólnopolski Przegląd Medyczny. — 2017 nr 11–12, s. 32–36
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułApplication of model-based design in algorithms’ prototyping for experimental acorn scarification rig
  AutorzyJaromir PRZYBYŁO, Mirosław JABŁOŃSKI, Daniel POCIECHA, Ryszard TADEUSIEWICZ, Adam PIŁAT, Józef Walczyk, Paweł Kiełbasa, Jan Szczepaniak, Florian Adamczyk
  ŹródłoJournal of Research and Applications in Agricultural Engineering. — 2017 vol. 62 [nr] 1, s. 166–170
3
 • [materiały konferencyjne (red.), 2017]
 • TytułArtificial intelligence and soft computing : 16th international conference, ICAISC 2017 : Zakopane, Poland, June 11–15, 2017 : proceedings, Pt. 1
  Autorzyeds. Leszek Rutkowski, Marcin Korytkowski, Rafał Scherer, Ryszard TADEUSIEWICZ, Lotfi A. Zadeh, Jacek M. Zurada
  DetailsSwitzerland : Springer International Publishing, cop. 2017. — VIII, 773 s.
4
 • [materiały konferencyjne (red.), 2017]
 • TytułArtificial intelligence and soft computing : 16th international conference, ICAISC 2017 : Zakopane, Poland, June 11–15, 2017 : proceedings, Pt. 2
  Autorzyeds. Leszek Rutkowski, Marcin Korytkowski, Rafał Scherer, Ryszard TADEUSIEWICZ, Lotfi A. Zadeh, Jacek M. Zurada
  DetailsSwitzerland : Springer International Publishing, cop. 2017. — VIII, 742 s.
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułAssessment of selected parameters of the automatic scarification device as an example of a device for sustainable forest management
  AutorzyRyszard TADEUSIEWICZ, [et al.], Mirosław JABŁOŃSKI, Zbigniew BUBLIŃSKI, Joanna GRABSKA-CHRZĄSTOWSKA, [et al.]
  ŹródłoSustainability [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2017 vol. 9 iss. 12 art. no. 2370, s. 1–17. — tekst: http://www.mdpi.com.2vzsevwd0071.wbg2.bg.agh.edu.pl/2071-1050/9/12/2370/pdf
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułAutomat wspomagający uzyskanie większej liczby sadzonek dębów
  AutorzyRyszard TADEUSIEWICZ, Mirosław JABŁOŃSKI, Adam PIŁAT, Jan Szczepaniak, Florian Adamczyk, Paweł Frąckowiak, Paweł Tylek, Józef Walczyk, Tadeusz Juliszewski, Paweł Kiełbasa
  ŹródłoWszechświat (Kraków). — 2017 t. 118 nr 7–9, s. 200–207
7
 • [referat, 2017]
 • TytułAutomated epidermis segmentation in histopathological images of human skin stained with hematoxylin and eosin
  AutorzyPaweł KŁECZEK, Grzegorz Dyduch, Joanna JAWOREK-KORJAKOWSKA, Ryszard TADEUSIEWICZ
  ŹródłoMedical Imaging 2017 : digital pathology / eds. Metin N. Gurcan, John E. Tomaszewski. — [Bellingham : SPIE], [2017]. — S. 101400M-1–101400M-19
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułAutomation of the acorn scarification process as a contribution to sustainable forest management : case study: common oak
  AutorzyRyszard TADEUSIEWICZ, [et al.], Mirosław JABŁOŃSKI, Piotr PAWLIK, Adam PIŁAT, [et al.]
  ŹródłoSustainability [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2017 vol. 9 iss. 12 art. no. 2276, s. 1–17. — tekst: http://www.mdpi.com.2vzsev4q2a9b.wbg2.bg.agh.edu.pl/2071-1050/9/12/2276/pdf
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułComparison of selected classification methods in automated oak seed sorting
  AutorzyJoanna GRABSKA-CHRZĄSTOWSKA, Joanna KWIECIEŃ, Michał Drożdż, Zbigniew BUBLIŃSKI, Ryszard TADEUSIEWICZ, Jan Szczepaniak, Józef Walczyk, Paweł Tylek
  ŹródłoJournal of Research and Applications in Agricultural Engineering. — 2017 vol. 62 [nr] 1, s. 31–33
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułEfficiency testing of artificial neural networks in predicting the properties of carbon nanomaterials as potential systems for nervous tissue stimulation and regeneration
  AutorzyMartyna Sąsiada, Aneta FRĄCZEK-SZCZYPTA, Ryszard TADEUSIEWICZ
  ŹródłoBio-Algorithms and Med-Systems (Print) / Jagiellonian University. Medical College. — 2017 vol. 13 iss. 1, s. 25–35
11
 • [referat w czasopiśmie, 2017]
 • TytułNumerical modelling of GPR electromagnetic fields for locating burial sites
  AutorzyJosé M. Carcione, Jerzy KARCZEWSKI, Ewelina MAZURKIEWICZ, Ryszard TADEUSIEWICZ, Sylwia TOMECKA-SUCHOŃ
  ŹródłoE3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne. — 2017 vol. 24 art. no. 01002, s. 1–8
12
 • [monografia, 2017]
 • TytułOcena zdrowotności automatycznie skaryfikowanych żołędzi za pomocą komputerowej analizy obrazów
  AutorzyZbigniew BUBLIŃSKI, Joanna GRABSKA-CHRZĄSTOWSKA, Mirosław JABŁOŃSKI, Joanna KWIECIEŃ, Zbigniew MIKRUT, Piotr PAWLIK, Jaromir PRZYBYŁO, Ryszard TADEUSIEWICZ, Paweł Tylek, Józef Walczyk
  DetailsWarszawa : Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2017. — 129 s.
13
 • [fragment książki, 2017]
 • TytułProblemy etyczne związane z wykonywaniem zawodu inżyniera
  AutorzyRyszard TADEUSIEWICZ
  ŹródłoInżynier z duszą humanisty : miejsce i rola problematyki humanistycznej w dyskursie politechnicznym / pod red. Joanny Sośnickiej. — Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2017. — S. 93–102
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułSterowanie napędem zespołu chwytno-pozycjonującego w automacie skaryfikującym nasiona dębu
  AutorzyTADEUSIEWICZ R., Klocek J., PIŁAT A., JABŁOŃSKI M., Tylek P., Walczyk J., Adamczyk F., Szaroleta M.
  ŹródłoNapędy i Sterowanie. — 2017 R. 19 nr 11, s. 82–87
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułUse of Harris detector for determination of orientation of acorns in the process of automated scarification
  AutorzyPiotr PAWLIK, Mirosław JABŁOŃSKI, Zbigniew BUBLIŃSKI, Ryszard TADEUSIEWICZ, Józef Walczyk, Paweł Tylek, Tadeusz Juliszewski, Florian Adamczyk
  ŹródłoJournal of Research and Applications in Agricultural Engineering. — 2017 vol. 62 [nr] 1, s. 163–165
16
 • [fragment książki, 2017]
 • TytułVirtual information links matter and energy: E =$^{i} mc^{2}$
  AutorzyRudolf Klimek, Ryszard TADEUSIEWICZ, Piotr Gralek
  ŹródłoPhilosophy of nature in cross-cultural dimensions : the result of the international symposium at the University of Vienna / ed. Hisaki Hashi. — Hamburg : Verlag dr. Kovač, cop. 2017. — S. 299–327
17
 • [monografia, 2017]
 • TytułWybrane zagadnienia ekologiczne we współczesnym rolnictwie : monografia, T. 10
  AutorzyFlorian Adamczyk, [et al.], Mirosław JABŁOŃSKI, [et al.], Adam PIŁAT, [et al.], Ryszard TADEUSIEWICZ
  DetailsPoznań : Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, 2017. — 134 s.
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułWykorzystanie sieci neuronowych w dochodzeniach związanych z przestępczością gospodarczą na rynku paliw płynnych, Cz. 1
  AutorzyBogusław Haduch, Ryszard TADEUSIEWICZ
  ŹródłoNafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. — 2017 R. 73 nr 12, s. 974–979