Wykaz publikacji wybranego autora

Ryszard Tadeusiewicz, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kbib, Katedra Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria biomedyczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / biocybernetyka i inżynieria biomedyczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9675-5819

ResearcherID: A-8933-2017

Scopus: 7003526620

PBN: 895151

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Approximation of phenol concentration using novel hybrid computational intelligence methods / Paweł PŁAWIAK, Ryszard TADEUSIEWICZ // International Journal of Applied Mathematics and Computer Science ; ISSN 1641-876X. — 2014 vol. 24 no. 1, s. 165–181. — Bibliogr. s. 179–180. — P. Pławiak – dod. afiliacja: Cracow University of Technology. — tekst: https://www.amcs.uz.zgora.pl/?action=download&pdf=AMCS_2014_24_1_13.pdf

 • keywords: neural networks, pattern recognition, soft computing, fuzzy systems, genetic algorithms, chemometrics, evolutionary-neural systems

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amcs-2014-0013

2
 • Artificial Intelligence and Soft Computing : 13th International Conference, ICAISC 2014 : Zakopane, Poland, June 1–5, 2014 : proceedings, Pt. 1 / eds. Leszek Rutkowski, Marcin Korytkowski, Rafał Scherer, Ryszard TADEUSIEWICZ, Lotfi A. Zadeh, Jacek M. Zurada. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2014. — XIX, 817 s.. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743. Lecture Notes in Artificial Intelligence ; 8467). — Bibliogr. przy ref., Index. — ISBN: 978-3-319-07172-5 ; e-ISBN: 978-3-319-07173-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-07173-2

3
 • Artificial Intelligence and Soft Computing : 13th International Conference, ICAISC 2014 : Zakopane, Poland, June 1–5, 2014 : proceedings, Pt. 2 / eds. Leszek Rutkowski, Marcin Korytkowski, Rafał Scherer, Ryszard TADEUSIEWICZ, Lotfi A. Zadeh, Jacek M. Zurada. — Cham ; Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2014. — XXVII, 822 s.. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743. Lecture Notes in Artificial Intelligence ; 8468). — Bibliogr. przy ref., Index. — ISBN: 978-3-319-07175-6 ; e-ISBN: 978-3-319-07176-3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-07176-3

4
 • Determination of border irregularity in dermoscopic color image of pigmented skin lesions / J. JAWOREK-KORJAKOWSKA, R. TADEUSIEWICZ // W: EMBC 2014 [Dokument elektroniczny] : ”discovering, innovating, and enineering future biomedicine : 36th annual international conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society : August 26–30, 2014, Chicago, USA. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [USA : IEEE], cop. 2014. — e-ISBN: 978-1-4244-7929-0. — S. 6459–6462. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6945107 [2015-03-09]. — Bibliogr. s. 6462, Abstr.. — W bazie Web of Science seria: IEEE Engineering in Medicine and Biology Society Conference Proceedings ; ISSN 1557-170X

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/EMBC.2014.6945107

5
 • Jak egzaminować w dobie e-learningu?[How to exam during the e-learning period?] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Eduakcja [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne : magazyn edukacji elektronicznej ; ISSN 2081-870X. — 2014 nr 2, s. 73–77. — Tryb dostępu: http://wyrwidab.come.uw.edu.pl/joomla2/files/pdf/82.pdf [2015-03-17]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Man-machine interaction improvement by means of automatic human personality identification / Ryszard TADEUSIEWICZ, Adrian HORZYK // W: Computer Information Systems and Industrial Management : 13th IFIP TC8 international conference, CISIM 2014 : Ho Chi Minh City, Vietnam, November 5–7, 2014 : proceedings / eds. Khalid Saaed, Václav Snášel. — Berlin ; Heidelberg : Springer, cop. 2014. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743 ; 8838). — ISBN: 978-3-662-45236-3 ; e-ISBN: 978-3-662-45237-0. — S. 278–289. — Bibliogr. s. 289

 • keywords: man-machine interaction, natural language interfaces, emotional factor, psychological issues, human personality recognition

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-662-45237-0_27

7
 • Mądrość Jana Pawła II jako drogowskaz przy kreowaniu techniki służącej dobrym celomWisdom of John Paul II as a signpost for creating techniques serving good causes / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Oblicza mądrości : VIII Dni Jana Pawła II : [monografia] / red. nauk. Zofia Zarębianka, Katarzyna Dybeł. — Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe, 2014. — ISBN: 978-83-7438-393-6. — S. 123–131. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Nowe szanse, nowe wyzwania i nowe zagrożenia dla edukacji związanej z rosnącą imersją uczniów w cyberprzestrzeniNew opportunities, new challenges and new threats to education resulting from increasing immersion of students in cyberspace / Ryszard TADEUSIEWICZ // Studia Edukacyjne ; ISSN 1233-6688. — 2014 nr 33, s. 69–93. — Bibliogr. s. 92–93, Abstr.. — Tekst dostępny również pod adresem {https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/bitstream/10593/13615/1/SE\%2033_2014_Ryszard_Tadeusiewicz.pdf}

 • keywords: education, e-learning, cyberspace, new teacher role, information versus knowledge

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.14746/se.2014.33.5

9
 • Podstawy budowy i działania robotów chirurgicznych, Cz. 1[Fundamentals of construction and operation of a surgical robots, Pt. 1] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Inżynier i Fizyk Medyczny : fizyka, inżynieria, elektroradiologia, radiologia ; ISSN 2300-1410. — 2014 vol. 3 no. 5, s. 267–272

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Podstawy budowy i działania robotów chirurgicznych, Cz. 2[Fundamentals of construction and operation of a surgical robots, Pt. 2] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Inżynier i Fizyk Medyczny : fizyka, inżynieria, elektroradiologia, radiologia ; ISSN 2300-1410. — 2014 vol. 3 no. 6, s. 325–328. — Bibliogr. s. 328

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Scenariusze i trendy rozwojowe technologii społeczeństwa informacyjnego : rezultaty badań delfickichScenarios and development trends of selected information society technologies : the results of the Delphi survey / red. nauk. Andrzej M. J. SKULIMOWSKI ; [aut.] Marek Czerni, Dariusz Kluz, Antoni LIGĘZA, Paweł ROTTER, Andrzej M. J. SKULIMOWSKI, Ewa Szymlak, Ryszard TADEUSIEWICZ. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe Fundacji Progress & Business, 2014. — 258 s.. — Bibliogr. s. 255–257, Streszcz., Abstr.. — ISBN: 978-83-939344-0-9. — Na s. tyt. dod.: „Scenariusze i trendy rozwojowe technologii społeczeństwa informacyjnego do roku 2025” (SCETIST) ; Toż w wersji elektronicznej: {http://www.ict.foresight.pl/publications/SCETIST-AnalizaWynikowBadanDelfickich-2014WFPB.pdf} [2015-09-16]. — Antoni Ligęza, Paweł Rotter, Andrzej M. J. Skulimowski – dod. afiliacja: Centrum Nauk o Decyzji i Prognozowania, Fundacja Progress and Business w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Speaker identification based on artificial neural networks : case study: the Polish vowel $\alpha$ (pilot study) / Kinga Salapa, Agata Trawińska, Irena Roterman, Ryszard TADEUSIEWICZ // Bio-Algorithms and Med-Systems (Print) / Jagiellonian University. Medical College ; ISSN 1895-9091. — 2014 vol. 10 iss. 2, s. 91–99. — Bibliogr. s. 98–99, Abstr.

 • keywords: artificial neural networks, data mining, speaker identification, formant frequencies, voice comparison

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/bams-2014-0006

13
 • Sposób i system do zarządzania regułami w rozproszonym systemie nadzoru[Method and system for managing rules in a distributed surveillance system] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: TADEUSIEWICZ Ryszard, CHMIEL Wojciech, KADŁUCZKA Piotr, MIKRUT Zbigniew. — Int.Cl.: G08B 25/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 403161 A1 ; Opubl. 2014-09-29. — Zgłosz. nr P.403161 z dn. 2013-03-15 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015  nr 20, s. 48-49. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL403161A1.pdf

 • słowa kluczowe: rozproszony system nadzoru, wzorzec zdarzeń, system regułowy, uczenie nadzorowane

  keywords: supervised learning, distributed surveillance system, occurrence pattern, rules system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Sterowanie systemami inteligentnego budynku z wykorzystaniem komunikacji głosowejIntelligent building control systems using voice / Ryszard TADEUSIEWICZ // Napędy i Sterowanie ; ISSN 1507-7764. — 2014 R. 16 nr 6, s. 66, 68, 70, 80. — Bibliogr. s. 80, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Systemy kognitywne jako nowy wymiar informatyki ekonomicznejCognitive systems and a new dimension of economic computer science / Ryszard TADEUSIEWICZ // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych ; ISSN 1898-5084. — 2014 z. 39: W kierunku zintegrowanego rozwoju, s. 216–240. — Bibliogr. s. 237–239, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-7996-033-0. — tekst: http://www.ur.edu.pl/file/70497/15%20Tadeusiewicz%20R..pdf

 • słowa kluczowe: komputerowe wspomaganie decyzji, automatyczne rozumienie danych ekonomicznych, kognitywistyka, systemy informacyjne zarządzania

  keywords: automatic understanding of economic data, cognitive science, information systems for management, computer aided decisions

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • Wady i zalety wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji[Advantages and disadvantages of the introduction of National Qualification Framweorks] / Ryszard TADEUSIEWICZ, Antoni LIGĘZA // W: Idea uniwersytetu : reaktywacja / red. Piotr Sztompka, Krzysztof Matuszek. — Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014. — ISBN: 978-83-233-3819-2. — S. 237–252. — Bibliogr. s. 251–252

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Wady i zalety wprowadzenia Krajowych Ram KwalifikacjiAdvantages and disadvantages of introducing Framework for Higher Education Qualifications / Ryszard TADEUSIEWICZ, Antoni LIGĘZA // Nauka / Polska Akademia Nauk ; ISSN 1231-8515. — 2014 [nr] 1, s. 43–57. — Bibliogr. s. 56–57

 • keywords: learning outcomes, Framework for Higher Education Qualifications, academic education

  cyfrowy identyfikator dokumentu: