Wykaz publikacji wybranego autora

Ryszard Tadeusiewicz, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kbib, Katedra Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria biomedyczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / biocybernetyka i inżynieria biomedyczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9675-5819

ResearcherID: A-8933-2017

Scopus: 7003526620

PBN: 895151

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Archipelag sztucznej inteligencji[Archipelago of Artificial Intelligence] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Wiedza i Życie ; ISSN 0137-8929. — 2008 nr 2: Inteligencja nr spec., s. 64–70

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Automatyczne dowodzenie twierdzeń[Automated theorems proving] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Dziennik Polski ; ISSN 0137-9089. — 2008 R. 64 nr 214 dodatek: Piątek, s. 28

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1429-3447 / red. zeszytu: Ryszard TADEUSIEWICZ. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — 2008 t. 12 z. 2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Bez komputerów ani rusz![Not more without computers] / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Inżynieria biomedyczna : księga współczesnej wiedzy tajemnej w wersji przystępnej i przyjemnej / pod red. nauk. Ryszarda Tadeusiewicza. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008 + CD-ROM. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0290). — ISBN: 978-83-7464-168-5. — S. 165. — Toż. na dołączonym CD-ROMie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Bogate i różnorodne treści – przegląd zawartości numeru : [wstęp][Rich and various contents – review of issue] : introduction / Ryszard TADEUSIEWICZ // Automatyka = Automatics ; ISSN 1429-3447. — Tytuł poprz.: Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2008 t. 12 z. 2, s. 139–143

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Co ma cyfra do obrazka?[Number versus picture] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Dziennik Polski ; ISSN 0137-9089. — 2008 R. 64nr 296, s. D12

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Człowiek w Społeczeństwie Informacyjnym[A man in information society] / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Odczarowania : człowiek w społeczeństwie / red. nauk. Andrzej Gielarowski, Tomasz Homa, Marek Urban ; Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”. — Kraków : WSFP „Ignatianum” ; Wydawnictwo WAM, 2008. — (Humanitas. Studia Kulturoznawcze. Badania ; 2). — Dod. ISBN 978-83-7505-167-4 (WAM). — ISBN: 978-83-89631-94-7. — S. 145–155. — Bibliogr. s. 155

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Człowiek w świecie mediów[A man in mass media world] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Dziennik Polski ; ISSN 0137-9089. — 2008 R. 64 nr 119 dodatek: Piątek, s. 29

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Droga od fizyki do przemian kulturalnych na przykładzie rozwoju elektronikiThe way from physical discoveries to cultural transformations quoting the development of electronics as an example / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Oblicza fizyki – między fascynacją a niepokojem : rola fizyki w rozwoju naszej cywilizacji i kultury : dyskusja panelowa : materiały / red. nauk. Jerzy Warczewski. — Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. — ISBN: 978-83-01-15617-6. — S. 48–58

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Droga od odkryć przyrodniczych poprzez badania naukowe do nowych form kultury na przykładzie historii rozwoju elektronikiThe way from scientific discoveries, through technical researches up to new forms of cultural activities on the basis of development of electronics / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Przyroda – nauka – kultura II : w poszukiwaniu jedności nauki i sztuki = Nature – science – culture II : in search of unity of science and art / red. Alicja Zemanek, Bogdan Zemanek. — Kraków : Uniwersytet Jagielloński. Ogród Botaniczny – Instytut Botaniki, 2008. — ISBN: 978-83-928095-0-0. — S. 131–145. — Bibliogr. s. 144, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Era komputera łupanego[Paleo-computerization] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Dziennik Polski ; ISSN 0137-9089. — 2008 R. 64 nr 131 dodatek: Piątek, s. 31

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Głosowe sterowanie w systemach automatyki[Speech control of automatic systems] / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: XII Konferencja automatyków : Rytro 2008 : Rytro, 20–21 maja 2008 r.. — [Polska : s. n.], [2008]. — S. 1–18 [numeracja całości nieciągła]. — Bibliogr. s. 18

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • GPS – nić Ariadny z kosmosu[GPS – Ariadne's thread from the space] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Dziennik Polski ; ISSN 0137-9089. — 2008 R. 64 nr 244 dodatek: Piątek, s. 36

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Inteligentne budynki[Intelligent buildings] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Dziennik Polski ; ISSN 0137-9089. — 2008 R. 64 nr 290 magazyn: Piątek, s. D14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Inżynieria biomedyczna : księga współczesnej wiedzy tajemnej w wersji przystępnej i przyjemnej[Biomedical engineering : a book of modern magic knowledge – a nice and approachable version] / pod red. nauk. Ryszarda TADEUSIEWICZA. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008 + CD. — 233, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0290). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-168-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Jak eksperymentować z uproszczonym modelem mózgu na domowym komputerze[How to experiment with the simplified brain model using the home computer?] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Wszechświat (Kraków) ; ISSN 0043-9592. — 2008 t. 109 nr 1–3, s. 16–18

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Jak mierzyć wartość naukową?[How to measure scientific value?] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Dziennik Polski ; ISSN 0137-9089. — 2008 R. 64 nr 226 dodatek: Piątek, s. 33

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Kod mózgu[Brain code] / Ryszard TADEUSIEWICZ [et al.] // Wprost ; ISSN 0209-1747. — 2008 nr 49, s. 056

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Komputer twórcą?[Is computer a creator?] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Dziennik Polski ; ISSN 0137-9089. — 2008 R. 64 nr 250 dodatek: Piątek, s. 40

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Liczydło czy maszyna do pisania?[Calculating machine or typewriter?] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Dziennik Polski ; ISSN 0137-9089. — 2008 R. 64 nr 261 dod.: Piątek, s. 38

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Ludzka mądrość w czeluściach maszyny[Human wisdom in depths of machine] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Dziennik Polski ; ISSN 0137-9089. — 2008 R. 64 nr 202 dod.: Piątek, s. 38

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Matematyka i medycyna[Mathematics and medicine] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Dziennik Polski ; ISSN 0137-9089. — 2008 R. 64 nr 272 dod.: Piątek, s. D17

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Mądra książka o ważnych i aktualnych zagadnieniach pedagogiki medialnej : Pedagogika medialna : podręcznik akademicki / pod red. Bronisława Siemienieckiego. — Warszawa ; Wrocław, 2008[Wise book about significant and current problems of media pedagogic problems] / Rec. Ryszard TADEUSIEWICZ // Forum Oświatowe / Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Dolnośląska Szkoła Wyższa ; ISSN 0867-0323. — 2008 [nr] 1, s. 140–142

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Medium największych nadziei i największych zagrożeń[Medium of the most hopes and the most menaces] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Dziennik Polski ; ISSN 0137-9089. — 2008 R. 64 nr 125 dod.: Piątek, s. 30

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Młodzieńcze lata jubilata[Youthful years of Faculty of Applied Mathematics – celebrating its jubilee] / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Wydział Matematyki Stosowanej Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie : 10 lat : materiały jubileuszowe / pod red. Bogdana Choczewskiego. — Kraków : Wydawnictwo JAK, 2008. — Na okładce: Jubileusz 10-lecia Wydziału Matematyki Stosowanej AGH. — ISBN: 978-83-92319-14-6. — S. 15–18

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: