Wykaz publikacji wybranego autora

Ryszard Tadeusiewicz, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kbib, Katedra Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria biomedyczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / biocybernetyka i inżynieria biomedyczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9675-5819

ResearcherID: A-8933-2017

Scopus: 7003526620

PBN: 895151

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • [fragment książki, 2003]
 • Tytuł30 lat minęło...
  AutorzyRyszard TADEUSIEWICZ
  ŹródłoAkademickie Centrum Komputerowe CYFRONET Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica : 2003 / materiały oprac. zespół ACK CYFRONET AGH pod kier. Mariana Nogi ; red. Marek Kwaśniewski, Maria Wielgus. — Kraków : ACK CYFRONET AGH, 2003. — S. III–V
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułAnaliza ruchów praksyjnych jako nowe narzędzie przydatne w tworzeniu graficznego interfejsu użytkownika
  AutorzyPaweł WOŁOSZYN, Ryszard TADEUSIEWICZ
  ŹródłoInformatyka Teoretyczna i Stosowana / Politechnika Częstochowska. Instytut Matematyki i Informatyki. — 2003 R. 3 nr 5, s. 115–138
3
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2003]
 • TytułAttempt to construct a model for corona audible noise from UHV power lines using artificial intelligence methods
  AutorzyRyszard TADEUSIEWICZ
  ŹródłoArchives of Acoustics. — 2003 vol. 28 no. 3, s. 218
4
 • [referat, 2003]
 • TytułAutomatyczne rozumienie sygnałów
  AutorzyRyszard TADEUSIEWICZ, Marek OGIELA
  ŹródłoXXXV MKM 2003 : XXXV Międzyuczelniana Konferencja Metrologów : Kraków, 8–11 września 2003 r. / materiały pod red. Janusza Gajdy. — Kraków : Wydawnictwo Katedry Metrologii AGH, 2003. — S. 13–24
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułAutomatyka i Robotyka w Akademii Górniczo-Hutniczej
  AutorzyRyszard TADEUSIEWICZ
  ŹródłoPomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR. — 2003 nr 5, s. 5–7
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułDrodzy Młodzi Przyjaciele
  AutorzyRyszard TADEUSIEWICZ
  ŹródłoPłyń pod Prąd! : bezpłatny magazyn studencki. — 2003 wyd. spec., s. 19
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułDwie dorodne córy naszej Almae Matris
  AutorzyRyszard TADEUSIEWICZ
  ŹródłoBiuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej. — 2003 nr 116, s. 8–9
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułElektroniczny dokument - tak, ale jaki?
  AutorzyRyszard TADEUSIEWICZ
  ŹródłoBiuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej. — 2003 nr 120/121, s. 6–7
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułIle kosztuje kształcenie?
  AutorzyRyszard TADEUSIEWICZ
  ŹródłoDziennik Polski. — 2003 nr 246, s. 10
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułIle kosztuje kształcenie kadr naukowych i kto za to płaci?
  AutorzyRyszard TADEUSIEWICZ
  ŹródłoBiuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej. — 2003 nr 122, s. 4–7
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułIle kosztuje profesor?
  AutorzyRyszard TADEUSIEWICZ
  ŹródłoForum Akademickie : ogólnopolski miesięcznik informacyjno-publicystyczny. — 2003 R. 10 nr 11–12, s. 33–37
12
 • [referat, 2003]
 • TytułKierunki kształcenia kadr inżynierskich dla górnictwa i energetyki w rozpoczynającym się XXI wieku
  AutorzyRyszard TADEUSIEWICZ
  ŹródłoKrajowy Kongres Naftowców i Gazowników : „polski przemysł naftowy i gazowniczy w strukturach energetycznych Unii Europejskiej” : Bóbrka 22–24 maja 2003 r. / red. Stanisław Szafran ; Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. — Kraków : SNTIiTPNiG. Zarząd Główny, 2003. — S. 43–48
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułKomputer i probówka
  AutorzyRyszrad TADEUSIEWICZ
  Źródłostrona. Kraków. — 2003 nr 6/7, s. 32–33
14
 • [fragment książki, 2003]
 • TytułKształtowanie dobrej kreatywności uczniów i eliminacja kreatywności szkodliwej w programie nauczania technik informacyjnych
  AutorzyRyszard TADEUSIEWICZ
  ŹródłoInformatyczne przygotowanie nauczycieli : kształcenie zdalne – uwarunkowania, bariery, prognozy / pod red. Jacka Migdałka i Barbary Kędzierskiej. — Kraków : Rabid, 2003. — S. 17–33
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułList JM Rektora AGH do redaktora naczelnego pisma “Computerworld”
  AutorzyRyszard TADEUSIEWICZ
  ŹródłoBiuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej. — 2003 nr 120/121, s. 7–8
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • Tytuł[List JM Rektora AGH do redaktora naczelnego tygodnika „Newsweek”]
  AutorzyRyszard TADEUSIEWICZ
  ŹródłoBiuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej. — 2003 nr 123, s. 11
17
 • [referat, 2003]
 • TytułMachine perception and automatic understanding of medical visualizations
  AutorzyRyszard TADEUSIEWICZ, Marek R. OGIELA
  ŹródłoAutomatic image processing in production process : second Polish-German seminar : 27–28 March 2003 Wrocław / ed. Marek Damczyk ; Wroclaw University of Technology. Institute of Production Engineering and Automation. Centre for Advanced Manufacturing Technologies CAMT. — Wrocław : IPEA WUT, 2003. — S. 39–48
18
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2003]
 • TytułMethods of voice signal analysis using artificial intelligence methods
  AutorzyWiesław WSZOŁEK, Ryszard TADEUSIEWICZ
  ŹródłoArchives of Acoustics. — 2003 vol. 28 no. 3, s. 245
19
 • [materiały konferencyjne (red.), 2003]
 • TytułMetody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim : IV krajowa konferencja : Kraków 26–28 listopada 2003 : materiały konferencyjne
  Autorzyred. Ryszard TADEUSIEWICZ, Antoni LIGĘZA, Maciej SZYMKAT ; Akademia Górniczo-Hutnicza ; Politechnika Krakowska ; Uniwersytet Jagielloński
  DetailsKraków : Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, 2003. — XIII, 870 s
20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułMyślące komputery
  AutorzyRyszard TADEUSIEWICZ
  Źródłostrona. Kraków. — 2003 [nr] 2, s. 28–29
21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułNa obraz i podobieństwo
  AutorzyRyszard TADEUSIEWICZ
  Źródłostrona. Kraków. — 2003 [nr] 4/5, s. 28–30
22
 • [referat, 2003]
 • TytułNauczanie komputerowe – obok czy zamiast nauczyciela?
  AutorzyRyszard TADEUSIEWICZ
  ŹródłoNauka w służbie pomocy ludziom w komunikowaniu się : Światowy Dzień Telekomunikacji 2003 : materiały sesji oficjalnej i seminaryjnej : Warszawa maj 2003 r. — [Warszawa : s. n.], [2003]. — S. 7–24
23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • Tytuł(Nie) każdy umie nieść kaganek oświaty : listy do redakcji
  AutorzyRyszard TADEUSIEWICZ
  ŹródłoComputerworld Polska. — 2003 nr 29, s. 33
24
 • [fragment książki, 2003]
 • TytułNowe badania Społeczeństwa Informacyjnego czy badania Nowego Społeczeństwa Informacyjnego?
  AutorzyRyszard TADEUSIEWICZ
  ŹródłoFormowanie się społeczności informacyjnej : na przykładzie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie / pod red. Lesława H. Habera. — Kraków : Tekst-Graf, 2003. — S. 15–24
25
 • [referat, 2003]
 • TytułNowe możliwości klasyfikacji oraz inteligentnego wyszukiwania informacji w multimedialnych bazach danych oparte na koncepcji automatycznego rozumienia obrazów
  AutorzyRyszard TADEUSIEWICZ, Marek R. OGIELA
  ŹródłoSystemy informatyczne : zastosowania i wdrożenia 2003, T. 3, cz. 1 / pod red. Janusza K. Grabary, Jerzego S. Nowaka ; PTI [Polskie Towarzystwo Informatyczne] ; Politechnika Częstochowska. Wydział Zarządzania. Instytut Ekonometrii i Informatyki. — Warszawa ; Szczyrk : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2003. — S. 5–36