Wykaz publikacji wybranego autora

Ryszard Tadeusiewicz, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kbib, Katedra Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria biomedyczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / biocybernetyka i inżynieria biomedyczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9675-5819

ResearcherID: A-8933-2017

Scopus: 7003526620

PBN: 895151

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • 30 lat minęło...[30 years later] / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica : 2003 / materiały oprac. zespół ACK CYFRONET AGH pod kier. Mariana Nogi ; red. Marek Kwaśniewski, Maria Wielgus. — Kraków : ACK CYFRONET AGH, 2003. — ISBN10: 8391514110. — S. III–V

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza ruchów praksyjnych jako nowe narzędzie przydatne w tworzeniu graficznego interfejsu użytkownika[The analysis of praxic movements as a new tool for Graphical User Interface development] / Paweł WOŁOSZYN, Ryszard TADEUSIEWICZ // Informatyka Teoretyczna i Stosowana = Computer Science / Politechnika Częstochowska. Instytut Matematyki i Informatyki ; ISSN 1643-2355. — 2003 R. 3 nr 5, s. 115–138. — Bibliogr. s. 137–138

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Attempt to construct a model for corona audible noise from UHV power lines using artificial intelligence methods / Ryszard TADEUSIEWICZ // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2003 vol. 28 no. 3, s. 218. — OSA 2003 : the fiftieth Open Seminar on Acoustics : Gliwice–Szczyrk, September 22–27, 2003

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Automatyczne rozumienie sygnałówAutomatic understanding of the signals / Ryszard TADEUSIEWICZ, Marek OGIELA // W: XXXV MKM 2003 : XXXV Międzyuczelniana Konferencja Metrologów : Kraków, 8–11 września 2003 r. / materiały pod red. Janusza Gajdy. — Kraków : Wydawnictwo Katedry Metrologii AGH, 2003. — ISBN10:  8391862410. — S. 13–24. — Bibliogr. s. 21–24, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Automatyka i Robotyka w Akademii Górniczo-HutniczejControl Engineering and Robotics at the University of Mining and Metallurgy / Ryszard TADEUSIEWICZ // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2003 nr 5, s. 5–7. — Bibliogr. s. 7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Drodzy Młodzi Przyjaciele[Welcome Dear Young Friends] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Płyń pod Prąd! : bezpłatny magazyn studencki. — 2003 wyd. spec., s. 19

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Dwie dorodne córy naszej Almae Matris[Two excellent universities-babys of our Almae Matris] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1425-4271. — 2003 nr 116, s. 8–9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Elektroniczny dokument - tak, ale jaki?[Electronic document - yes, but which one?] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1425-4271. — 2003 nr 120/121, s. 6–7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Ile kosztuje kształcenie?[Cost of education] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Dziennik Polski ; ISSN 0137-9089. — 2003 nr 246, s. 10

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Ile kosztuje kształcenie kadr naukowych i kto za to płaci?[How does it cost to educate scientists and who pays for it?] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1425-4271. — 2003 nr 122, s. 4–7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Ile kosztuje profesor?[How does it cost to educate a professor?] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Forum Akademickie : ogólnopolski miesięcznik informacyjno-publicystyczny ; ISSN 1233-0930. — 2003 R. 10 nr 11–12, s. 33–37

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Kierunki kształcenia kadr inżynierskich dla górnictwa i energetyki w rozpoczynającym się XXI wieku[How to set the course for education of engineers for mining and energetics at the beginning of XXI century] / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Krajowy Kongres Naftowców i Gazowników : „polski przemysł naftowy i gazowniczy w strukturach energetycznych Unii Europejskiej” : Bóbrka 22–24 maja 2003 r. / red. Stanisław Szafran ; Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. — Kraków : SNTIiTPNiG. Zarząd Główny, 2003. — S. 43–48

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Komputer i probówka[Computer and test-glass] / Ryszrad TADEUSIEWICZ // strona. Kraków ; ISSN 1643-0972. — 2003 nr 6/7, s. 32–33

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Kształtowanie dobrej kreatywności uczniów i eliminacja kreatywności szkodliwej w programie nauczania technik informacyjnych[Formation of good students' creativity and elimination of injurious creativity in inquiry technics education programme] / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Informatyczne przygotowanie nauczycieli : kształcenie zdalne – uwarunkowania, bariery, prognozy / pod red. Jacka Migdałka i Barbary Kędzierskiej. — Kraków : Rabid, 2003. — ISBN10: 8388668641. — S. 17–33. — Bibliogr. s. 31–33

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • List JM Rektora AGH do redaktora naczelnego pisma “Computerworld”[Letter of AGH University of Science and Technology Rector to “Computerworld” editor-in-chief] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1425-4271. — 2003 nr 120/121, s. 7–8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [List JM Rektora AGH do redaktora naczelnego tygodnika „Newsweek”][A letter of AGH University of Science and Technology Rector to ”Newsweek” editor-in-chief] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1425-4271. — 2003 nr 123, s. 11

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Machine perception and automatic understanding of medical visualizationsMaszynowa percepcja i rozumienie zobrazowań medycznych / Ryszard TADEUSIEWICZ, Marek R. OGIELA // W: Automatic image processing in production process : second Polish-German seminar : 27–28 March 2003 Wrocław / ed. Marek Damczyk ; Wroclaw University of Technology. Institute of Production Engineering and Automation. Centre for Advanced Manufacturing Technologies CAMT. — Wrocław : IPEA WUT, 2003. — ISBN10: 839176771X. — S. 39–48. — Bibliogr. s. 48, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Methods of voice signal analysis using artificial intelligence methods / Wiesław WSZOŁEK, Ryszard TADEUSIEWICZ // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2003 vol. 28 no. 3, s. 245. — OSA 2003 : the fiftieth Open Seminar on Acoustics : Gliwice-Szczyrk, September 22–27, 2003 / R. Bukowski, T. Pustelny. — Warszawa : Polish Academy of Sciences. Institute of Fundamental Technological Research. Committee on Acoustics ; Polish Acoustical Society, 2003

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim : IV krajowa konferencja : Kraków 26–28 listopada 2003 : materiały konferencyjne[Computer methods and systems in scientific research and engineering design] / red. Ryszard TADEUSIEWICZ, Antoni LIGĘZA, Maciej SZYMKAT ; Akademia Górniczo-Hutnicza ; Politechnika Krakowska ; Uniwersytet Jagielloński. — Kraków : Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, 2003. — XIII, 870 s. — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Myślące komputery[Thinking machines] / Ryszard TADEUSIEWICZ // strona. Kraków ; ISSN 1643-0972. — 2003 [nr] 2, s. 28–29

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Na obraz i podobieństwo[In our image] / Ryszard TADEUSIEWICZ // strona. Kraków ; ISSN 1643-0972. — 2003 [nr] 4/5, s. 28–30

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Nauczanie komputerowe – obok czy zamiast nauczyciela?[Computer teaching – instead the teacher or together with teacher?] / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Nauka w służbie pomocy ludziom w komunikowaniu się : Światowy Dzień Telekomunikacji 2003 : materiały sesji oficjalnej i seminaryjnej : Warszawa maj 2003 r. — [Warszawa : s. n.], [2003]. — Na okł. dodatkowo: Pomóc wszystkim ludziom świata w komunikowaniu się. — S. 7–24. — Bibliogr. s. 20–22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • (Nie) każdy umie nieść kaganek oświaty : listy do redakcji[Not everybody can pass the knowledge] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Computerworld Polska ; ISSN 1689-331X. — 2003 nr 29, s. 33

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Nowe badania Społeczeństwa Informacyjnego czy badania Nowego Społeczeństwa Informacyjnego?[New investigations of Information Society or investigations of New Information Society?] / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Formowanie się społeczności informacyjnej : na przykładzie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie / pod red. Lesława H. Habera. — Kraków : Tekst-Graf, 2003. — ISBN10: 8391895807. — S. 15–24. — Bibliogr. s. 22–24

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Nowe możliwości klasyfikacji oraz inteligentnego wyszukiwania informacji w multimedialnych bazach danych oparte na koncepcji automatycznego rozumienia obrazów[New possibilities of classification and intelligent indexing of information in multimedia data bases on the concept of automatic image understanding] / Ryszard TADEUSIEWICZ, Marek R. OGIELA // W: Systemy informatyczne : zastosowania i wdrożenia 2003, T. 3, cz. 1 / pod red. Janusza K. Grabary, Jerzego S. Nowaka ; PTI [Polskie Towarzystwo Informatyczne] ; Politechnika Częstochowska. Wydział Zarządzania. Instytut Ekonometrii i Informatyki. — Warszawa ; Szczyrk : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2003. — S. 5–36. — Bibliogr. s. 35–36

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: