Wykaz publikacji wybranego autora

Ryszard Tadeusiewicz, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kbib, Katedra Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria biomedyczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / biocybernetyka i inżynieria biomedyczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9675-5819

ResearcherID: A-8933-2017

Scopus: 7003526620

PBN: 895151

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Aparatura medyczna nowej generacji : wyzwania związane z telemedycynąNew-generation medical devices : challenges associated with telemedicine / Eliasz KAŃTOCH, Ryszard TADEUSIEWICZ // OPM Ogólnopolski Przegląd Medyczny ; ISSN 1641-7348. — 2017 nr 11–12, s. 32–36. — Bibliogr. s. 36, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: telemedycyna, urządzenia ubieralne, e-Zdrowie, komputerowo wspomagana diagnostyka medyczna

  keywords: telemedicine, wearable devices, e-Health, computer-aided diagnostics

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Application of model-based design in algorithms’ prototyping for experimental acorn scarification rigZastosowanie metodyki projektowania opartej na modelu w prototypowaniu algorytmów dla badawczego stanowiska skaryfikacji żołędzi / Jaromir PRZYBYŁO, Mirosław JABŁOŃSKI, Daniel POCIECHA, Ryszard TADEUSIEWICZ, Adam PIŁAT, Józef Walczyk, Paweł Kiełbasa, Jan Szczepaniak, Florian Adamczyk // Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering ; ISSN 1642-686X. — 2017 vol. 62 [nr] 1, s. 166–170. — Bibliogr. s. 169–170, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: sterowanie, skaryfikacja żołędzi, projektowanie z wykorzystaniem modeli

  keywords: control, model-based design, scarification of acorns

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Artificial intelligence and soft computing : 16th international conference, ICAISC 2017 : Zakopane, Poland, June 11–15, 2017 : proceedings, Pt. 1 / eds. Leszek Rutkowski, Marcin Korytkowski, Rafał Scherer, Ryszard TADEUSIEWICZ, Lotfi A. Zadeh, Jacek M. Zurada. — Switzerland : Springer International Publishing, cop. 2017. — VIII, 773 s.. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743. Lecture Notes in Artificial Intelligence ; LNAI 10245). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-3-319-59062-2 ; e-ISBN: 978-3-319-59063-9. — Toż na Dysku Flash

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-59063-9

4
 • Artificial intelligence and soft computing : 16th international conference, ICAISC 2017 : Zakopane, Poland, June 11–15, 2017 : proceedings, Pt. 2 / eds. Leszek Rutkowski, Marcin Korytkowski, Rafał Scherer, Ryszard TADEUSIEWICZ, Lotfi A. Zadeh, Jacek M. Zurada. — Switzerland : Springer International Publishing, cop. 2017. — VIII, 742 s.. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743. Lecture Notes in Artificial Intelligence ; LNAI 10246). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-3-319-59059-2 ; e-ISBN: 978-3-319-59060-8. — Toż na Dysku Flash

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-59060-8

5
6
 • Automat wspomagający uzyskanie większej liczby sadzonek dębów[Automaton allowing for gaining higher number of oak seedlings] / Ryszard TADEUSIEWICZ, Mirosław JABŁOŃSKI, Adam PIŁAT, Jan Szczepaniak, Florian Adamczyk, Paweł Frąckowiak, Paweł Tylek, Józef Walczyk, Tadeusz Juliszewski, Paweł Kiełbasa // Wszechświat (Kraków) ; ISSN 0043-9592. — 2017 t. 118 nr 7–9, s. 200–207. — Bibliogr. s. 206–207, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Automated epidermis segmentation in histopathological images of human skin stained with hematoxylin and eosin / Paweł KŁECZEK, Grzegorz Dyduch, Joanna JAWOREK-KORJAKOWSKA, Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Medical Imaging 2017 : digital pathology / eds. Metin N. Gurcan, John E. Tomaszewski. — [Bellingham : SPIE], [2017]. — (Proceedings of SPIE / The International Society for Optical Engineering ; ISSN 0277-786X ; vol. 10140). — Dod. ISBN: 978-1-5106-0726-2. — ISBN: 978-1-5106-0725-5. — S. 101400M-1–101400M-19. — Bibliogr. s. 101400M-18–101400M-19, Abstr.

 • keywords: mathematical morphology, segmentation, histopathology, epidermis, hematoxylin, eosin, color deconvolution, 2D histogram analysis, image analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1117/12.2249018

8
9
 • Comparison of selected classification methods in automated oak seed sortingPorównanie wybranych metod klasyfikacji w automatycznym sortowaniu nasion dębu / Joanna GRABSKA-CHRZĄSTOWSKA, Joanna KWIECIEŃ, Michał Drożdż, Zbigniew BUBLIŃSKI, Ryszard TADEUSIEWICZ, Jan Szczepaniak, Józef Walczyk, Paweł Tylek // Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering ; ISSN 1642-686X. — 2017 vol. 62 [nr] 1, s. 31–33. — Tryb dostępu: http://www.pimr.poznan.pl/biul/2017_1_JGJK.pdf [2017-07-07]. — Bibliogr. s. 33, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: SVM, przetwarzanie i analiza obrazów, klasyfikacja żołędzi, automatyczne sortowanie żołędzi, kNN, ANN

  keywords: SVM, image processing and analysis, ANN, acorn classification, automated acorn sorting, kNN

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Efficiency testing of artificial neural networks in predicting the properties of carbon nanomaterials as potential systems for nervous tissue stimulation and regeneration / Martyna Sąsiada, Aneta FRĄCZEK-SZCZYPTA, Ryszard TADEUSIEWICZ // Bio-Algorithms and Med-Systems (Print) / Jagiellonian University. Medical College ; ISSN 1895-9091. — 2017 vol. 13 iss. 1, s. 25–35. — Bibliogr. s. 24–25, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-02-28

 • keywords: carbon nanotubes, artificial neural networks, nanomaterials, graphene, stimulation, nervous tissue regeneration

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/bams-2016-0025

11
 • Numerical modelling of GPR electromagnetic fields for locating burial sites / José M. Carcione, Jerzy KARCZEWSKI, Ewelina MAZURKIEWICZ, Ryszard TADEUSIEWICZ, Sylwia TOMECKA-SUCHOŃ // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2017 vol. 24 art. no. 01002, s. 1–8. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/FQANbm [2018-01-04]. — Bibliogr. s. 7–8, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-11-20. — AG 2017 : 3\textsuperscript{rd} international conference on Applied Geophysics : Gniew, Poland, June 21-23, 2017

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20172401002

12
 • Ocena zdrowotności automatycznie skaryfikowanych żołędzi za pomocą komputerowej analizy obrazów[Assessment of viability of automatically scarified acorns using computer image analysis] / Zbigniew BUBLIŃSKI, Joanna GRABSKA-CHRZĄSTOWSKA, Mirosław JABŁOŃSKI, Joanna KWIECIEŃ, Zbigniew MIKRUT, Piotr PAWLIK, Jaromir PRZYBYŁO, Ryszard TADEUSIEWICZ, Paweł Tylek, Józef Walczyk. — Warszawa : Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2017. — 129 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7837-060-4. — Na okł. dod.: Informatyka

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Problemy etyczne związane z wykonywaniem zawodu inżynieraEthical problems associated with the engineering profession / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Inżynier z duszą humanisty : miejsce i rola problematyki humanistycznej w dyskursie politechnicznym / pod red. Joanny Sośnickiej. — Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2017. — (Monografie Politechniki Łódzkiej). — Na s. red. dod. nr 2249. — ISBN: 978-83-7283-895-7. — S. 93–102. — Bibliogr. s. 101–102

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Sterowanie napędem zespołu chwytno-pozycjonującego w automacie skaryfikującym nasiona dębu[Controlling the drive of gripping-positioning assembly in an automaton for oak seed scarification] / TADEUSIEWICZ R., Klocek J., PIŁAT A., JABŁOŃSKI M., Tylek P., Walczyk J., Adamczyk F., Szaroleta M. // Napędy i Sterowanie ; ISSN 1507-7764. — 2017 R. 19 nr 11, s. 82–87. — Bibliogr. s. 87, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Use of Harris detector for determination of orientation of acorns in the process of automated scarificationZastosowanie detektora Harrisa do określania orientacji żołędzi w procesie zautomatyzowanej skaryfikacji / Piotr PAWLIK, Mirosław JABŁOŃSKI, Zbigniew BUBLIŃSKI, Ryszard TADEUSIEWICZ, Józef Walczyk, Paweł Tylek, Tadeusz Juliszewski, Florian Adamczyk // Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering ; ISSN 1642-686X. — 2017 vol. 62 [nr] 1, s. 163–165. — Tryb dostępu: http://www.pimr.poznan.pl/biul/2017_1_PPMJ.pdf [2017-07-07]. — Bibliogr. s. 165, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: rozpoznawanie obrazów, analiza obrazów, punkty charakterystyczne, skaryfikacja żołędzi, detekcja narożników

  keywords: image recognition, characteristic points, corner detector, acorns scarification, image analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Virtual information links matter and energy: E =$^{i} mc^{2}$ / Rudolf Klimek, Ryszard TADEUSIEWICZ, Piotr Gralek // W: Philosophy of nature in cross-cultural dimensions : the result of the international symposium at the University of Vienna / ed. Hisaki Hashi. — Hamburg : Verlag dr. Kovač, cop. 2017. — (Komparative Philosophie und interdisziplinäre Bildung (KoPhil) ; ISSN 2196-2502 ; Bd. 5). — ISBN: 978-3-8300-9442-5. — S. 299–327. — Bibliogr. s. 324–327, Abstr.

 • keywords: virtual information, informational resonance, equation of equivalence, E=i mc2, feedback

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Wybrane zagadnienia ekologiczne we współczesnym rolnictwie : monografia, T. 10[Selected ecological issues in modern agriculture : monograph] / Florian Adamczyk, [et al.], Mirosław JABŁOŃSKI, [et al.], Adam PIŁAT, [et al.], Ryszard TADEUSIEWICZ. — Poznań : Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, 2017. — 134 s.. — Bibliogr. s. 116–126, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-940788-8-1. — Afiliacja na podstawie erraty

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Wykorzystanie sieci neuronowych w dochodzeniach związanych z przestępczością gospodarczą na rynku paliw płynnych, Cz. 1The use of neural networks in investigations related to economic crime on the liquid fuels market. Pt. 1 / Bogusław Haduch, Ryszard TADEUSIEWICZ // Nafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego ; ISSN 0867-8871. — 2017 R. 73 nr 12, s. 974–979. — Bibliogr. s. 978–979

 • słowa kluczowe: sieci neuronowe, właściwości benzyn silnikowych, benzyna silnikowa

  keywords: neural networks, motor gasoline properties, motor gasoline

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.18668/NG.2017.12.09