Wykaz publikacji wybranego autora

Ryszard Tadeusiewicz, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kbib, Katedra Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria biomedyczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / biocybernetyka i inżynieria biomedyczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9675-5819

ResearcherID: A-8933-2017

Scopus: 7003526620

PBN: 895151

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Analiza rezultatów badań delfickich w zakresie wybranych zagadnień systemów neurokognitywnych i wizyjnych, e-zdrowia i kreatywnościAnalysis of the delphi survey results on the selected issues related to the neurocognitive and computer vision systems, e-health and digital creativity / Marek Czerni, Dariusz Kluz, Antoni LIGĘZA, Paweł ROTTER, Andrzej M. J. SKULIMOWSKI, Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Scenariusze i trendy rozwojowe wybranych technologii społeczeństwa informacyjnego [Dokument elektroniczny] : raport końcowy : praca zbiorowa : [monografia] / pod red. nauk. Andrzeja M. J. Skulimowskiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe Fundacji Progress & Business, 2013. — e-ISBN: 978-83-912831-4-1. — S. 377–524. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.ict.foresight.pl/publications/FTSI-FPB-RaportKoncowy_20130330.pdf [2017-02-16]. — Bibliogr. s. 524, Streszcz.. — A. Ligęza, P. Rotter, A. M. J. Skulimowski, R. Tadeusiewicz – dod. afiliacja: Fundacja Progress & Business, Kraków

 • słowa kluczowe: analiza statystyczna, badanie delfickie online, foresight zaawansowanych technologii informatycznych, ankieta wielorundowa

  keywords: scenariusze technologiczne

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Jakie zadania mogą realizować sieci neuronowe w zastosowaniach biomedycznych?[What kind of jobs can neural networks realized in biomedical application?] / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Inżynieria biomedyczna : podstawy i zastosowania. T. 9, Sieci neuronowe w inżynierii biomedycznej / zespół red. monografii Władysław Torbicz [et al.] ; red. tomu Ryszard Tadeusiewicz [et al.]. — [Warszawa] : Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, cop. 2013. — ISBN: 978-83-7837-024-6. — S. 1–19. — Bibliogr. s. 18–19

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Kompendium sieci neuronowych : dodatek[Summary of neural networks : supplement] / Ryszard TADEUSIEWICZ, Leszek Rutkowski, Maciej Szaleniec, Adrian HORZYK, Michał Strzelecki // W: Inżynieria biomedyczna : podstawy i zastosowania. T. 9, Sieci neuronowe w inżynierii biomedycznej / zespół red. monografii Władysław Torbicz [et al.] ; red. tomu Ryszard Tadeusiewicz [et al.]. — [Warszawa] : Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, cop. 2013. — ISBN: 978-83-7837-024-6. — S. 667–745

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Modele ewolucji technologicznej specjalistycznych systemów neurokognitywnych i wizyjnych w medycynie oraz perspektywy ich rozwoju do roku 2025 : perspektywy i scenariusze rozwoju interfejsów mózg-komputer (BCI) do roku 2025Technological evolution models of neurocognitive and vision systems in medicine : prospects and scenarios for the development of brain-computer interfaces (BCI) until 2025 / Andrzej M. J. SKULIMOWSKI, Paweł ROTTER, Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Scenariusze i trendy rozwojowe wybranych technologii społeczeństwa informacyjnego [Dokument elektroniczny] : raport końcowy : praca zbiorowa : [monografia] / pod red. nauk. Andrzeja M. J. Skulimowskiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe Fundacji Progress & Business, 2013. — e-ISBN: 978-83-912831-4-1. — S. 234–255. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.ict.foresight.pl/publications/FTSI-FPB-RaportKoncowy_20130330.pdf [2017-02-16]. — Bibliogr. s. 253–254, Streszcz.. — A. M. J. Skulimowski, P. Rotter, R. Tadeusiewicz – dod. afiliacja: Fundacja Progress & Business, Kraków

 • słowa kluczowe: systemy wizyjne, scenariusze, interfejs mózg-komputer, specjalistyczne systemy neurokognitywne

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Ocena jakości ziaren i nasion przy pomocy sieci neuronowych[Grain and seeds quality assessment using neural networks] / Aleksander Kubiak, Zbigniew MIKRUT, Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Inżynieria biomedyczna : podstawy i zastosowania. T. 9, Sieci neuronowe w inżynierii biomedycznej / zespół red. monografii Władysław Torbicz [et al.] ; red. tomu Ryszard Tadeusiewicz [et al.]. — [Warszawa] : Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, cop. 2013. — ISBN: 978-83-7837-024-6. — S. 171–190. — Bibliogr. s. 188–190

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Opinia[Opinion] / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Między Bogdanką a Śląskiem / Stanisław Luchowski ; red. Gabriela Lewandowska. — Bydgoszcz : nakł. autora, cop. 2013. — ISBN: 978-83-922388-7-4. — S. 217–221

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Podstawowe trendy rozwojowe społeczeństwa informacyjnegoBasic trends influencing the development of the information society / Marek Czerni, Dariusz Kluz, Ewa Okoń-Horodyńska, Andrzej M. J. SKULIMOWSKI, Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Scenariusze i trendy rozwojowe wybranych technologii społeczeństwa informacyjnego [Dokument elektroniczny] : raport końcowy : praca zbiorowa : [monografia] / pod red. nauk. Andrzeja M. J. Skulimowskiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe Fundacji Progress & Business, 2013. — e-ISBN: 978-83-912831-4-1. — S. 280–297. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.ict.foresight.pl/publications/FTSI-FPB-RaportKoncowy_20130330.pdf [2017-02-16]. — Bibliogr. s. 296, Streszcz.. — A. M. J. Skulimowski, R. Tadeusiewicz – dod. afiliacja: Fundacja Progress & Business, Kraków

 • słowa kluczowe: analiza statystyczna, scenariusze, foresight, badanie delfickie online, megatrendy, trendy globalne, makroekonomia, analiza wielorundowa

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Rezultaty badań delfickich w zakresie systemów eksperckich i wspomagania decyzji oraz rekomenderówResults of the delphi survey on expert systems, decision support systems and recommenders / Marek Czerni, Dariusz Kluz, Antoni LIGĘZA, Andrzej M. J. SKULIMOWSKI, Ewa Szymlak, Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Scenariusze i trendy rozwojowe wybranych technologii społeczeństwa informacyjnego [Dokument elektroniczny] : raport końcowy : praca zbiorowa : [monografia] / pod red. nauk. Andrzeja M. J. Skulimowskiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe Fundacji Progress & Business, 2013. — e-ISBN: 978-83-912831-4-1. — S. 298–376. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.ict.foresight.pl/publications/FTSI-FPB-RaportKoncowy_20130330.pdf [2017-02-16]. — Bibliogr. s. 376, Streszcz.. — A. Ligęza, A. M. J. Skulimowski, R. Tadeusiewicz – dod. afiliacja: Fundacja Progress & Business, Kraków

 • słowa kluczowe: analiza statystyczna, scenariusze, badanie delfickie online, analiza wielorundowa, foresight zaawansowanych technologii informatycznych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Specyfika komputerowego wspomagania nauczania w przypadku kształcenia lekarzy[The specificity of computer aided teaching in case of doctor education] / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Człowiek, media, edukacja / pod red. nauk. Janusza Morbitzera i Emilii Musiał ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych. — Kraków : KTiME UP, 2013. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-7271-832-7. — S. 388–397. — Bibliogr. s. 396–397. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: