Wykaz publikacji wybranego autora

Ryszard Tadeusiewicz, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kbib, Katedra Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria biomedyczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / biocybernetyka i inżynieria biomedyczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9675-5819

ResearcherID: A-8933-2017

Scopus: 7003526620

PBN: 895151

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • A psycholinguistic model of man-machine interactions based on needs of human personality / Adrian HORZYK, Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Man-Machine Interactions : [International Conference ICMMI 2009 : September 25-27, 2009, The Beskids – Kocierz Pass, Poland] / eds. Krzysztof A. Cyran [et al.]. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2009. — (Advances in Intelligent and Soft Computing ; ISSN 1867-5662 ; vol. 59). — ISBN: 978-3-642-00562-6 ; e-ISBN: 978-3-642-00563-3. — S. 55–67. — Bibliogr. s. 67, Abstr.

 • keywords: artificial intelligence, human personality model, human needs, personality recognition, tuning of chatbot reactions, chatbot, chatterbot, psychology, biopsychology, psycholinguistics, computer linguistics

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • About business decision making by a consistency-driven pairwise comparisons method / Waldemar W. Koczkodaj, Rolland LeBrasseur, Aleksander Wassilew, Ryszard TADEUSIEWICZ // Journal of Applied Computer Science ; ISSN 1507-0360. — 2009 vol. 17 no. 1, s. 55–70. — Bibliogr. s. 66–67, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Application in VP systems individualization of distance learning process using student's psychological profiles obtained by means of artificial intelligence methods / Ryszard TADEUSIEWICZ // Bio-Algorithms and Med-Systems (Print) / Jagiellonian University. Medical College ; ISSN 1895-9091. — 2009 vol. 5 no. 9, s. 47–50. — Bibliogr. s. 50, Abstr.. — ICVP 2009 : International Conference on Virtual Patients. — Krakow : Jagiellonian University. Medical College, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Automatic information processing and understanding in cognitive business systems / Ryszard TADEUSIEWICZ, Marek R. OGIELA, Lidia OGIELA // W: ICEIS 2009 [Dokument elektroniczny]. Vol. 2, Artificial intelligence and decision support systems : 11\textsuperscript{th} International Conference on Enterprise Information Systems : Milan, Italy, May 6–10, 2009 : proceedings / eds. José Cordeiro, Joaquim Filipe. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Portugal : INSTICC – Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication, cop. 2009. — 1 dysk optyczny. — CD-ROM zawiera również materiały konferencyjne z: 9\textsuperscript{th} PRIS, 7\textsuperscript{th} MSVVEIS, 7\textsuperscript{th} WOSIS, 6\textsuperscript{th} NLPCS, 3\textsuperscript{rd} IWRT, 3\textsuperscript{rd} HRIS, 1\textsuperscript{st} FTMDD, 1\textsuperscript{st} OET, Joint Workshop (TCoB, AT4WS, AER, MDMD), ENASE 2009 : 4\textsuperscript{th} international conference on Evaluation of Novel Approaches to Software Engineering. — e-ISBN: 978-989-8111-85-2. — S. 5–10. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 10, Abstr.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Automatyczna analiza mowy jako narzędzie zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmuAutomatic speech analysis as a tool to combat organized crime and terrorism / Grażyna Demenko, Stefan Grocholewski, Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu : nowoczesne technologie i praca operacyjna / red. Lech Paprzycki, Zbigniew Rau. — Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Polska Sp. z o. o., cop. 2009. — ISBN: 978-83-7601-659-7. — S. 246–259. — Bibliogr. s. 258–259, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Automatyczna interpretacja obrazów, czyli obrazowanie medyczne wzbogacone sztuczną inteligencją[Automatic interpretation of the images e. g. medical imaging enriched by artificial intelligence] / Marek R. OGIELA, Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Podstawy inżynierii biomedycznej : [podręcznik akademicki], T. 1 / pod red. nauk. Ryszarda Tadeusiewicza, Piotra Augustyniaka. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0352). — ISBN: 978-83-7464-263-7. — S. 547–580. — Bibliogr. s. 580

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Bo to najważniejsze...[Because it is most important...] / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Podstawy inżynierii biomedycznej : [podręcznik akademicki], T. 1 / pod red. nauk. Ryszarda Tadeusiewicza, Piotra Augustyniaka. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0352). — ISBN: 978-83-7464-263-7. — S. 9–44. — Bibliogr. s. 43–44

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Cechy osobowości użytkownika w systemach sztucznej inteligencji : ich automatyczne rozpoznawanie, rozumienie i reagowanie na wynikające z nich potrzeby[Features of user personality in artificial intelligence systems] / Adrian HORZYK, Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe / red. Adam Grzech, [et al.]. — Warszawa : Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2009. — (Problemy Współczesnej Nauki, Teoria i Zastosowania. Informatyka / ed. serii Leonard Bolc). — ISBN: 978-83-60434-55-0. — S. 3–18. — Bibliogr. s. 18, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Classifying visual objects with the consistency-driven pairwise comparisons method / Waldemar W. Koczkodaj, Nicolas Robidoux, Ryszard TADEUSIEWICZ // Machine Graphics & Vision : international journal ; ISSN 1230-0535. — 2009 vol. 18 no. 2 spec. iss.: Application of novel classification methods in computer vision, s. 143–154. — Bibliogr. s. 153–154, Abstr.. — Zastosowano procedurę peer review

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Cognitive information systems for medical pattern analysis and diagnosis support technologies / Lidia OGIELA, Ryszard TADEUSIEWICZ, Marek R. OGIELA // W: New advances in intelligent decision technologies, SCI 199 [Dokument elektroniczny] : results of the First KES international symposium IDT 2009 / eds. K. Nakamatsu, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, 2009. — 1 dysk optyczny. — (Studies in Computational Intelligence ; ISSN 1860-949X ; vol. 199). — ISBN: 978-3-642-00908-2 ; e-ISBN: 978-3-642-00909-9. — S. 13–19. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 18–19, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Czynniki powodujące, że inżynieria biomedyczna będzie coraz bardziej potrzebnaThe factors responsible for an increasing need of biomedical engineering / Ryszard TADEUSIEWICZ // Przyszłość : świat – Europa – Polska : biuletyn Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk ; ISSN 1895-0949. — 2009 nr 2: Przyszłość inżynierii biomedycznej ; Przyszłość społeczeństwa informacyjnego, s. 9–24. — Bibliogr. s. 24

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Image content analysis for cardiac 3D visualizations / Mirosław TRZUPEK, Marek R. OGIELA, Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Knowledge-based and intelligent information and engineering systems : 13th international conference, KES 2009 : Santiago, Chile, September 28–30, 2009 : proceedings, Part 1 / eds. Juan D. Velásquez, [et al.]. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2009. — (Lecture Notes in Artificial Intelligence ; ISSN 0302-9743 ; LNAI 5711). — ISBN: 978-3-642-04594-3 ; ISBN10: 3-642-04594-4. — S. 192–199. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Informacja i samoorganizacja jako pojęcia termodynamicznej medycyny[Information and selforganization as ideas for thermodynamical medicine] / Stanisław Hodorowicz, Rudolf Klimek, Włodzimierz Korohoda, Ryszard TADEUSIEWICZ // Alma Mater : miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego ; ISSN 1427-1176. — 2009 nr 110–111, s. 87–90

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Informatyczne systemy kognitywne wspomagające procesy zarządzania[Cognitive systems aided management processes] / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: 40 lat minęło : księga jubileuszowa 40-lecia Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej / zespół red.: Hanna Mazur, Agata Gąsiorowska, Katarzyna Jach ; Politechnika Wrocławska. Wydział Informatyki i Zarządzania. — Wrocław : PW WIiZ, cop. 2009. — ISBN: 978-83-928615-0-8. — S. 312–329. — Bibliogr. s. 327–329, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Jak osiągnąć w systemach e-nauczania ideał jedności kształcenia i wychowania?[How to achieve an ideal of teaching and upbringing unity in e-education systems?] / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Wybrane zagadnienia e-edukacji : praca / pod red. Leszka Rudaka ; aut.: Krzysztof Andrelczyk [et al.]. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, cop. 2009. — ISBN: 978-83-204-3534-4. — S. 13–24. — Bibliogr. s. 23–24. — Afiliacja potwierdzona przez Autora

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Kategoryzacja w systemach kognitywnych[Categorization in cognitive systems] / Lidia OGIELA, Ryszard TADEUSIEWICZ. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — 116, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0313). — Bibliogr. s. 111–[117]. — ISBN: 978-83-7464-198-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Klasyczne obrazowanie rentgenowskie : technika z przeszłością i z przyszłością[Traditional X-ray imaging : technology with past and future] / Ryszard TADEUSIEWICZ, Marek R. OGIELA // W: Podstawy inżynierii biomedycznej : [podręcznik akademicki], T. 1 / pod red. nauk. Ryszarda Tadeusiewicza, Piotra Augustyniaka. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0352). — ISBN: 978-83-7464-263-7. — S. 373–388. — Bibliogr. s. 387–388

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Komputer pozwala widzieć więcej i lepiej : tomografia i jej odmiany[Computer allows to see more and better : computer tomography and it varieties] / Ryszard TADEUSIEWICZ, Marek R. OGIELA // W: Podstawy inżynierii biomedycznej : [podręcznik akademicki], T. 1 / pod red. nauk. Ryszarda Tadeusiewicza, Piotra Augustyniaka. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0352). — ISBN: 978-83-7464-263-7. — S. 395–406. — Bibliogr. s. 406

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Książka inna niż wszystkie[The book different from others] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Inżynierowie dla Biologii i Medycyny : kwartalnik wykładowców i studentów inżynierii biomedycznej ; ISSN 1897-9149. — 2009 nr 4, s. 4–5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Language modeling and large vocabulary continuous speech recognition / Leszek Gajecki, Ryszard TADEUSIEWICZ // Journal of Applied Computer Science ; ISSN 1507-0360. — 2009 vol. 17 no. 2, s. 57–70. — Bibliogr. s. 69–70, Abstr.

 • keywords: neural networks, language model, speech recognition, HPSG

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
 • Medical pattern intelligent recognition based on linguistic modelling of 3D coronary vessels visualisationsLingwistyczne modelowanie przestrzennych rekonstrukcji unaczynienia wieńcowego w inteligentnym rozpoznawaniu zmian patologicznych / Mirosław TRZUPEK, Marek R. OGIELA, Ryszard TADEUSIEWICZ // Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania (Warszawa) ; ISSN 0033-2089. — Tytuł poprz.: Przegląd Elektroniki. — 2009 R. 50 nr 11, s. 9–12. — Bibliogr. s. 12, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Metody analizy kognitywnej w ekonomicznych systemach informacyjnychMethods of cognitive analysis in economic information systems / Ryszard TADEUSIEWICZ, Lidia OGIELA // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ; ISSN 1898-6447. — 2009 nr 798: Prace z zakresu informatyki i jej zastosowań, s. 291–316. — Bibliogr. s. 313–315, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Modele elementów układu nerwowego w postaci sztucznych sieci neuronowych[Models of the nervous system elements as artificial neural networks] / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Neurocybernetyka teoretyczna / pod red. nauk. Ryszarda Tadeusiewicza. — Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2009. — ISBN: 978-83-235-0479-5. — S. 109–127. — Bibliogr. s. 127

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Modelowanie cybernetyczne i symulacja komputerowa systemów biologicznychCybernetic modeling and computer simulation of biological systems / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Prace Komisji Nauk Technicznych, T. 3 / pod red. Zbigniewa Mosera ; Polska Akademia Umiejętności. — Kraków : PAU, cop. 2009. — ISBN: 978-83-7676-019-3. — S. 109–118. — Bibliogr. s. 118, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: