Wykaz publikacji wybranego autora

Ryszard Tadeusiewicz, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kbib, Katedra Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria biomedyczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / biocybernetyka i inżynieria biomedyczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9675-5819

ResearcherID: A-8933-2017

Scopus: 7003526620

PBN: 895151

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • A visual navigation system for a mobile robot with limited computational requirementsSystem wizyjnej nawigacji robota mobilnego o niewielkich wymaganiach obliczeniowych / Ryszard TADEUSIEWICZ, Marek ZACHARA // Problemy Eksploatacji = Maintenance Problems ; ISSN 1232-9312. — 2008 nr 4, s. 205–218. — Bibliogr. s. 217, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Artificial Intelligence and Soft Computing – ICAISC 2008 : 9th International Conference : Zakopane, Poland, June 22–26, 2008 : proceedings / eds. Leszek Rutkowski, Ryszard TADEUSIEWICZ, Lotfi A. Zadeh, Jacek M. Zurada. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2008. — XVI, 1269, [3] s.. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743. Lecture Notes in Artificial Intelligence ; vol. 5097). — Bibliogr. przy rozdz., Indeks. — ISBN: 978-3-540-69572-1 ; ISBN10: 3-540-69572-9 ; e-ISBN: 978-3-540-69731-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-540-69731-2

3
 • Attempt of neural modelling of castings crystallisation control processPróba neuronowego modelowania procesu sterowania krystalizacją odlewów / Ryszard TADEUSIEWICZ, Joanna GRABSKA-CHRZĄSTOWSKA, Henryk POŁCIK // Computer Methods in Materials Science : quarterly / Akademia Górniczo-Hutnicza ; ISSN 1641-8581. — Tytuł poprz.: Informatyka w Technologii Materiałów. — 2008 vol. 8 no. 2, s. 58–69. — Bibliogr. s. 69, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1429-3447 / red. zeszytu: Ryszard TADEUSIEWICZ. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — 2008 t. 12 z. 2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Basic concepts of knowledge-based image understanding / R. TADEUSIEWICZ, P. S. Szczepaniak // W: Agent and Multi-agent Systems: Technologies and Applications : second KES international symposium : KES-AMSTA 2008 : Incheon, Korea, March 26–28, 2008 : proceedings / eds. Ngoc Thanh Nguyen [et al.]. — Berlin : Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2008. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743. Lecture Notes in Artificial Intelligence ; 4953). — ISBN: 978-3-540-78581-1 ; ISBN10: 3-540-78581-7 ; e-ISBN: 978-3-540-78582-8. — S. 42–52. — Bibliogr. s. 51–52, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Bogate i różnorodne treści – przegląd zawartości numeru : [wstęp][Rich and various contents – review of issue] : introduction / Ryszard TADEUSIEWICZ // Automatyka = Automatics ; ISSN 1429-3447. — Tytuł poprz.: Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2008 t. 12 z. 2, s. 139–143

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences ; ISSN ISSN: 0239-7528 / ed. Ryszard TADEUSIEWICZ. — Warsaw : Polish Academy of Sciences, 2008. — vol. 56 no. 4 spec. iss.: Dynamic systems, stability, controllability, and automatic control : dedicated to Professor Henryk Gorecki

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Cognitive categorizing in UBIAS intelligent medical information systems / Lidia OGIELA, Ryszard TADEUSIEWICZ, Marek R. OGIELA // W: Advanced computational intelligence paradigms in healthcare-3 / eds. Margarita Sordo, Sachin Vaidya, Lakhmi C. Jain. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2008. — (Studies in Computational Intelligence ; ISSN 1860-949X ; vol. 107). — ISBN: 978-3-540-77661-1. — S. 75–94. — Bibliogr. s. 92–94, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Cognitive techniques in medical information systems / Lidia OGIELA, Ryszard TADEUSIEWICZ, Marek R. OGIELA // Computers in Biology and Medicine ; ISSN 0010-4825. — 2008 vol. 38 iss. 4, s. 501–507. — Bibliogr. s. 506–507, Abstr.. — tekst: http://goo.gl/IErPaH

 • keywords: pattern recognition, image understanding, cognitive information systems, medical image analysis, syntactic pattern recognition

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.compbiomed.2008.01.017

10
 • Człowiek w Społeczeństwie Informacyjnym[A man in information society] / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Odczarowania : człowiek w społeczeństwie / red. nauk. Andrzej Gielarowski, Tomasz Homa, Marek Urban ; Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”. — Kraków : WSFP „Ignatianum” ; Wydawnictwo WAM, 2008. — (Humanitas. Studia Kulturoznawcze. Badania ; 2). — Dod. ISBN 978-83-7505-167-4 (WAM). — ISBN: 978-83-89631-94-7. — S. 145–155. — Bibliogr. s. 155

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • Droga od fizyki do przemian kulturalnych na przykładzie rozwoju elektronikiThe way from physical discoveries to cultural transformations quoting the development of electronics as an example / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Oblicza fizyki – między fascynacją a niepokojem : rola fizyki w rozwoju naszej cywilizacji i kultury : dyskusja panelowa : materiały / red. nauk. Jerzy Warczewski. — Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. — ISBN: 978-83-01-15617-6. — S. 48–58

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Droga od odkryć przyrodniczych poprzez badania naukowe do nowych form kultury na przykładzie historii rozwoju elektronikiThe way from scientific discoveries, through technical researches up to new forms of cultural activities on the basis of development of electronics / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Przyroda – nauka – kultura II : w poszukiwaniu jedności nauki i sztuki = Nature – science – culture II : in search of unity of science and art / red. Alicja Zemanek, Bogdan Zemanek. — Kraków : Uniwersytet Jagielloński. Ogród Botaniczny – Instytut Botaniki, 2008. — ISBN: 978-83-928095-0-0. — S. 131–145. — Bibliogr. s. 144, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • GPS – nić Ariadny z kosmosu[GPS – Ariadne's thread from the space] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Dziennik Polski ; ISSN 0137-9089. — 2008 R. 64 nr 244 dodatek: Piątek, s. 36

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • International Journal of Biometrics ; ISSN 1755-8301 / consulting ed. Ryszard TADEUSIEWICZ. — [UK] : Inderscience Enterprises Ltd, 2008. — vol. 1 no. 1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Internet contamination as a global harm and a social problem / Volodymyr Babiy, Ryszard Janicki, Brian Bigelow, Ratvinder S. Grewal, Tamar Kakiashvili, Waldemar W. Koczkodaj, Kalpdrum Passi, Ryszard TADEUSIEWICZ // Journal of Applied Computer Science ; ISSN 1507-0360. — 2008 vol. 16 no. 2, s. 43–53. — Bibliogr. s. 53, Abstr.. — XII International “System modeling control” conference : Zakopane, Poland, October 17–19, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Internet und RechtInternet and the law = Internet i prawo / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Leges sapere : studia i prace dedykowane profesorowi Januszowi Sondlowi w pięćdziesiątą rocznicę pracy naukowej / pod red. Wacława Uruszczaka, Pauliny Święcickiej, Andrzeja Kremera. — Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008. — ISBN: 978-83-233-2491-1. — S. 621–636. — Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Inżynieria biomedyczna : księga współczesnej wiedzy tajemnej w wersji przystępnej i przyjemnej[Biomedical engineering : a book of modern magic knowledge – a nice and approachable version] / pod red. nauk. Ryszarda TADEUSIEWICZA. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008 + CD. — 233, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0290). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-168-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Mądra książka o ważnych i aktualnych zagadnieniach pedagogiki medialnej : Pedagogika medialna : podręcznik akademicki / pod red. Bronisława Siemienieckiego. — Warszawa ; Wrocław, 2008[Wise book about significant and current problems of media pedagogic problems] / Rec. Ryszard TADEUSIEWICZ // Forum Oświatowe / Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Dolnośląska Szkoła Wyższa ; ISSN 0867-0323. — 2008 [nr] 1, s. 140–142

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Modeling of Polish language for Large Vocabulary Continuous Speech RecognitionModelowanie języka polskiego dla ciągłego rozpoznawania mowy z uwzględnieniem obszernego zakresu słownictwa / Leszek Gajecki, Ryszard TADEUSIEWICZ // Speech and Language Technology = Technologia Mowy i Języka / Polskie Towarzystwo Fonetyczne. Oddział w Poznaniu ; ISSN 1895-0434. — 2008 vol. 11, s. 65–70. — Bibliogr. s. 70, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Modelowania systemu słuchowego człowieka jako metoda doskonalenia systemów automatycznego rozpoznawania mowyModeling of main auditory system as a method for automatic speech recognition systems improvement / Ryszard TADEUSIEWICZ // Speech and Language Technology = Technologia Mowy i Języka / Polskie Towarzystwo Fonetyczne. Oddział w Poznaniu ; ISSN 1895-0434. — 2008 vol. 11, s. 17–25. — Bibliogr. s. 24–25, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Modern computational intelligence methods for the interpretation of medical images : with 168 figures and 3 tables / Marek R. OGIELA, Ryszard TADEUSIEWICZ. — Berlin ; Heildelberg : Springer-Verlag, cop. 2008. — VII, 209 s.. — (Studies in Computational Intelligence ; ISSN 1860-949X ; vol. 84). — Bibliogr. s. 203–205, Indeks. — ISBN: 978-3-540-75399-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-540-75402-2

24
 • Nowy element w instrumentarium inteligencji obliczeniowej – automatyczne rozumienie obrazówNovel element in the computational intelligence toolbox – automatic understanding of the images / Ryszard TADEUSIEWICZ, Marek R. OGIELA // Automatyka = Automatics ; ISSN 1429-3447. — Tytuł poprz.: Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2008 t. 12 z. 2, s. 365–385. — Bibliogr. s. 384–385, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals-1bg-1agh-1edu-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2008-02/Auto17.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Od entuzjasty do entuzjastów[From enthusiast to enthusiasts] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Acta Bio-Optica et Informatica Medica = Inżynieria Biomedyczna ; ISSN 1234-5563. — 2008 vol. 14 nr 3, s. [1]. — Inżynieria biomedyczna – edukacja : pierwsza ogólnopolska konferencja : Kraków, 05–06.06.2008 r. / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej. — Wrocław : INDYGO Zahir Media, 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: