Wykaz publikacji wybranego autora

Ryszard Tadeusiewicz, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kbib, Katedra Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria biomedyczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / biocybernetyka i inżynieria biomedyczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9675-5819

ResearcherID: A-8933-2017

Scopus: 7003526620

PBN: 895151

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • A visual navigation system for a mobile robot with limited computational requirementsSystem wizyjnej nawigacji robota mobilnego o niewielkich wymaganiach obliczeniowych / Ryszard TADEUSIEWICZ, Marek ZACHARA // Problemy Eksploatacji = Maintenance Problems ; ISSN 1232-9312. — 2008 nr 4, s. 205–218. — Bibliogr. s. 217, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Archipelag sztucznej inteligencji[Archipelago of Artificial Intelligence] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Wiedza i Życie ; ISSN 0137-8929. — 2008 nr 2: Inteligencja nr spec., s. 64–70

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Assessing the properties of the World Health Organization's Quality of Life Index / Tamar Kakiashvili, Waldemar W. Koczkodaj, Phyllis Montgomery, Kalpdrum Passi, Ryszard TADEUSIEWICZ // W: International Multiconference on Computer Science and Information Technology [Dokument elektroniczny] : October 20–22, 2008. Wisła : proceedings / Polish Information Processing Society. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Wisła : PTI], [2008]. — Dane na dysku Flash. — (Proceedings of the International Multiconference on Computer Science and Information Technology ; ISSN 1896-7094 ; vol. 3). — e-ISBN: 978-83-60810-14-9. — S. 151–154. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Bibliogr. s. 154, Abstr.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego ; w bazie Web of Science zakres stron: 136-139

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Attempt of neural modelling of castings crystallisation control processPróba neuronowego modelowania procesu sterowania krystalizacją odlewów / Ryszard TADEUSIEWICZ, Joanna GRABSKA-CHRZĄSTOWSKA, Henryk POŁCIK // Computer Methods in Materials Science : quarterly / Akademia Górniczo-Hutnicza ; ISSN 1641-8581. — Tytuł poprz.: Informatyka w Technologii Materiałów. — 2008 vol. 8 no. 2, s. 58–69. — Bibliogr. s. 69, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Automatic understanding and cognitive analysis of selected medical images / R. TADEUSIEWICZ, L. OGIELA, M. R. OGIELA // W: EFOMP council and officer's meeting : 14\textsuperscript{th} general assembly of the Polish Society of Medical Physics : Kraków, Poland, 17–21 September 2008 : conference programme & abstracts / AGH, PAN Polska Akademia Nauk. — [Kraków? : s. n.], [2008]. — Na okł. dodatkowo: Medical physics and engineering 110 years after the discovery of polonium and radium : European conference. — S. 48

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Automatyczne dowodzenie twierdzeń[Automated theorems proving] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Dziennik Polski ; ISSN 0137-9089. — 2008 R. 64 nr 214 dodatek: Piątek, s. 28

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1429-3447 / red. zeszytu: Ryszard TADEUSIEWICZ. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — 2008 t. 12 z. 2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Bez komputerów ani rusz![Not more without computers] / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Inżynieria biomedyczna : księga współczesnej wiedzy tajemnej w wersji przystępnej i przyjemnej / pod red. nauk. Ryszarda Tadeusiewicza. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008 + CD-ROM. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0290). — ISBN: 978-83-7464-168-5. — S. 165. — Toż. na dołączonym CD-ROMie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Bogate i różnorodne treści – przegląd zawartości numeru : [wstęp][Rich and various contents – review of issue] : introduction / Ryszard TADEUSIEWICZ // Automatyka = Automatics ; ISSN 1429-3447. — Tytuł poprz.: Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2008 t. 12 z. 2, s. 139–143

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences ; ISSN ISSN: 0239-7528 / ed. Ryszard TADEUSIEWICZ. — Warsaw : Polish Academy of Sciences, 2008. — vol. 56 no. 4 spec. iss.: Dynamic systems, stability, controllability, and automatic control : dedicated to Professor Henryk Gorecki

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Co ma cyfra do obrazka?[Number versus picture] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Dziennik Polski ; ISSN 0137-9089. — 2008 R. 64nr 296, s. D12

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Computational intelligence: methods and applications / eds. Leszek Rutkowski, Ryszard TADEUSIEWICZ, Lotfi A. Zadeh, Jacek Zurada. — Warsaw : Academic Publishing House EXIT, 2008. — IX, 642 s.. — (Challenging Problems of Science. Computer Science). — Bibliogr. przy rozdz., Indeks. — ISBN: 978-83-60434-50-5. — Publikacja zawiera materiały z konferencji: 9th conference on Artificial intelligence and soft computing, ICAISC'2008 : Zakopane, Poland, June 22–26, 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Człowiek w Społeczeństwie Informacyjnym[A man in information society] / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Odczarowania : człowiek w społeczeństwie / red. nauk. Andrzej Gielarowski, Tomasz Homa, Marek Urban ; Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”. — Kraków : WSFP „Ignatianum” ; Wydawnictwo WAM, 2008. — (Humanitas. Studia Kulturoznawcze. Badania ; 2). — Dod. ISBN 978-83-7505-167-4 (WAM). — ISBN: 978-83-89631-94-7. — S. 145–155. — Bibliogr. s. 155

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Człowiek w świecie mediów[A man in mass media world] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Dziennik Polski ; ISSN 0137-9089. — 2008 R. 64 nr 119 dodatek: Piątek, s. 29

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Droga od fizyki do przemian kulturalnych na przykładzie rozwoju elektronikiThe way from physical discoveries to cultural transformations quoting the development of electronics as an example / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Oblicza fizyki – między fascynacją a niepokojem : rola fizyki w rozwoju naszej cywilizacji i kultury : dyskusja panelowa : materiały / red. nauk. Jerzy Warczewski. — Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. — ISBN: 978-83-01-15617-6. — S. 48–58

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Droga od odkryć przyrodniczych poprzez badania naukowe do nowych form kultury na przykładzie historii rozwoju elektronikiThe way from scientific discoveries, through technical researches up to new forms of cultural activities on the basis of development of electronics / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Przyroda – nauka – kultura II : w poszukiwaniu jedności nauki i sztuki = Nature – science – culture II : in search of unity of science and art / red. Alicja Zemanek, Bogdan Zemanek. — Kraków : Uniwersytet Jagielloński. Ogród Botaniczny – Instytut Botaniki, 2008. — ISBN: 978-83-928095-0-0. — S. 131–145. — Bibliogr. s. 144, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Era komputera łupanego[Paleo-computerization] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Dziennik Polski ; ISSN 0137-9089. — 2008 R. 64 nr 131 dodatek: Piątek, s. 31

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Głosowe sterowanie w systemach automatyki[Speech control of automatic systems] / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: XII Konferencja automatyków : Rytro 2008 : Rytro, 20–21 maja 2008 r.. — [Polska : s. n.], [2008]. — S. 1–18 [numeracja całości nieciągła]. — Bibliogr. s. 18

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • GPS – nić Ariadny z kosmosu[GPS – Ariadne's thread from the space] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Dziennik Polski ; ISSN 0137-9089. — 2008 R. 64 nr 244 dodatek: Piątek, s. 36

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Inteligentne budynki[Intelligent buildings] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Dziennik Polski ; ISSN 0137-9089. — 2008 R. 64 nr 290 magazyn: Piątek, s. D14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Internet contamination as a global harm and a social problem / Volodymyr Babiy, Ryszard Janicki, Brian Bigelow, Ratvinder S. Grewal, Tamar Kakiashvili, Waldemar W. Koczkodaj, Kalpdrum Passi, Ryszard TADEUSIEWICZ // Journal of Applied Computer Science ; ISSN 1507-0360. — 2008 vol. 16 no. 2, s. 43–53. — Bibliogr. s. 53, Abstr.. — XII International “System modeling control” conference : Zakopane, Poland, October 17–19, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Internet und RechtInternet and the law = Internet i prawo / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Leges sapere : studia i prace dedykowane profesorowi Januszowi Sondlowi w pięćdziesiątą rocznicę pracy naukowej / pod red. Wacława Uruszczaka, Pauliny Święcickiej, Andrzeja Kremera. — Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008. — ISBN: 978-83-233-2491-1. — S. 621–636. — Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Inżynieria biomedyczna : księga współczesnej wiedzy tajemnej w wersji przystępnej i przyjemnej[Biomedical engineering : a book of modern magic knowledge – a nice and approachable version] / pod red. nauk. Ryszarda TADEUSIEWICZA. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008 + CD. — 233, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0290). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-168-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Jak eksperymentować z uproszczonym modelem mózgu na domowym komputerze[How to experiment with the simplified brain model using the home computer?] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Wszechświat (Kraków) ; ISSN 0043-9592. — 2008 t. 109 nr 1–3, s. 16–18

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Jak mierzyć wartość naukową?[How to measure scientific value?] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Dziennik Polski ; ISSN 0137-9089. — 2008 R. 64 nr 226 dodatek: Piątek, s. 33

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: