Wykaz publikacji wybranego autora

Ryszard Tadeusiewicz, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kbib, Katedra Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria biomedyczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / biocybernetyka i inżynieria biomedyczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9675-5819

ResearcherID: A-8933-2017

Scopus: 7003526620

PBN: 895151

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Bez komputerów ani rusz![Not more without computers] / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Inżynieria biomedyczna : księga współczesnej wiedzy tajemnej w wersji przystępnej i przyjemnej / pod red. nauk. Ryszarda Tadeusiewicza. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008 + CD-ROM. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0290). — ISBN: 978-83-7464-168-5. — S. 165. — Toż. na dołączonym CD-ROMie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Cognitive categorizing in UBIAS intelligent medical information systems / Lidia OGIELA, Ryszard TADEUSIEWICZ, Marek R. OGIELA // W: Advanced computational intelligence paradigms in healthcare-3 / eds. Margarita Sordo, Sachin Vaidya, Lakhmi C. Jain. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2008. — (Studies in Computational Intelligence ; ISSN 1860-949X ; vol. 107). — ISBN: 978-3-540-77661-1. — S. 75–94. — Bibliogr. s. 92–94, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Człowiek w Społeczeństwie Informacyjnym[A man in information society] / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Odczarowania : człowiek w społeczeństwie / red. nauk. Andrzej Gielarowski, Tomasz Homa, Marek Urban ; Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”. — Kraków : WSFP „Ignatianum” ; Wydawnictwo WAM, 2008. — (Humanitas. Studia Kulturoznawcze. Badania ; 2). — Dod. ISBN 978-83-7505-167-4 (WAM). — ISBN: 978-83-89631-94-7. — S. 145–155. — Bibliogr. s. 155

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Droga od fizyki do przemian kulturalnych na przykładzie rozwoju elektronikiThe way from physical discoveries to cultural transformations quoting the development of electronics as an example / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Oblicza fizyki – między fascynacją a niepokojem : rola fizyki w rozwoju naszej cywilizacji i kultury : dyskusja panelowa : materiały / red. nauk. Jerzy Warczewski. — Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. — ISBN: 978-83-01-15617-6. — S. 48–58

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Droga od odkryć przyrodniczych poprzez badania naukowe do nowych form kultury na przykładzie historii rozwoju elektronikiThe way from scientific discoveries, through technical researches up to new forms of cultural activities on the basis of development of electronics / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Przyroda – nauka – kultura II : w poszukiwaniu jedności nauki i sztuki = Nature – science – culture II : in search of unity of science and art / red. Alicja Zemanek, Bogdan Zemanek. — Kraków : Uniwersytet Jagielloński. Ogród Botaniczny – Instytut Botaniki, 2008. — ISBN: 978-83-928095-0-0. — S. 131–145. — Bibliogr. s. 144, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Internet und RechtInternet and the law = Internet i prawo / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Leges sapere : studia i prace dedykowane profesorowi Januszowi Sondlowi w pięćdziesiątą rocznicę pracy naukowej / pod red. Wacława Uruszczaka, Pauliny Święcickiej, Andrzeja Kremera. — Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008. — ISBN: 978-83-233-2491-1. — S. 621–636. — Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Młodzieńcze lata jubilata[Youthful years of Faculty of Applied Mathematics – celebrating its jubilee] / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Wydział Matematyki Stosowanej Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie : 10 lat : materiały jubileuszowe / pod red. Bogdana Choczewskiego. — Kraków : Wydawnictwo JAK, 2008. — Na okładce: Jubileusz 10-lecia Wydziału Matematyki Stosowanej AGH. — ISBN: 978-83-92319-14-6. — S. 15–18

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Modele systemów biologicznych i ich zastosowania[Models of biological systems and their application] / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Inżynieria biomedyczna : księga współczesnej wiedzy tajemnej w wersji przystępnej i przyjemnej / pod red. nauk. Ryszarda Tadeusiewicza. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008 + CD-ROM. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0290). — ISBN: 978-83-7464-168-5. — S. 191–193. — Bibliogr. s. 193. — Toż na dołączonym CD-ROMie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Od pigułki do maszyny[From a pill to the machine] / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Inżynieria biomedyczna : księga współczesnej wiedzy tajemnej w wersji przystępnej i przyjemnej / pod red. nauk. Ryszarda Tadeusiewicza. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008 + CD-ROM. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0290). — ISBN: 978-83-7464-168-5. — S. 97–98. — Toż na dołączonym CD-ROMie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Organizm ludzki jako źródło sygnałów[Human body as a source of signals] / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Inżynieria biomedyczna : księga współczesnej wiedzy tajemnej w wersji przystępnej i przyjemnej / pod red. nauk. Ryszarda Tadeusiewicza. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008 + CD-ROM. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0290). — ISBN: 978-83-7464-168-5. — S. 57–58. — Bibliogr. s. 58. — Toż na dołączonym CD-ROMie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Problemy wychowawcze wyłaniające się w związku z coraz powszechniejszym korzystaniem z technologii informacyjnych w nauczaniu[Upbringing problems connected with the more and more general profit from the information technology in education] / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Technologie informacyjne w warsztacie nauczyciela / pod red. Jacka Migdałka i Marii Zając ; Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. — Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2008. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-7587-066-4. — S. 15–27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Radiodiagnostyka[Diagnostic radiology] / Ryszard TADEUSIEWICZ, Marek M. OGIELA // W: Inżynieria biomedyczna : księga współczesnej wiedzy tajemnej w wersji przystępnej i przyjemnej / pod red. nauk. Ryszarda Tadeusiewicza. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008 + CD-ROM. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0290). — ISBN: 978-83-7464-168-5. — S. 23–28. — Bibliogr. s. 28. — Tekst na dołączonym CD-ROMie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Rozpoznawanie i komputerowe rozumienie obrazów medycznych[Recognition and computer understanding of medical images] / Marek R. OGIELA, Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Inżynieria biomedyczna : księga współczesnej wiedzy tajemnej w wersji przystępnej i przyjemnej / pod red. nauk. Ryszarda Tadeusiewicza. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008 + CD-ROM. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0290). — ISBN: 978-83-7464-168-5. — S. 100–113. — Bibliogr. s. 113. — Tekst na dołączonym CD-ROMie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Rozwój technik informacyjnych jako czynnik determinujący postęp cywilizacji[Information technique development as a determining factor of civilization progress] / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Postępy e-edukacji : praca zbiorowa / pod red. zespołu Ośrodka Kształcenia na Odległość OKNO PW. — Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2008. — ISBN: 978-83-7207-795-0. — S. 243–259. — Bibliogr. s. 259, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Ryszard Tadeusiewicz / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Złote myśli : twórcy wizerunku Polski : księga jubileuszowa 1998–2008 : sentencje, aforyzmy, dewizy życiowe / zespół red.: Lidia Domańska [et al.]. — Warszawa : Fundacja Dzieciom ”Zdążyć z Pomocą”, 2008. — ISBN: 978-83-924703-9-7. — S. 240–241

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Sieci neuronowe i inne systemy sztucznej inteligencji dla medycyny[Neural networks and other AI systems for medicine] / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Inżynieria biomedyczna : księga współczesnej wiedzy tajemnej w wersji przystępnej i przyjemnej / pod red. nauk. Ryszarda Tadeusiewicza. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008 + CD-ROM. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0290). — ISBN: 978-83-7464-168-5. — S. 178–187. — Bibliogr. s. 187. — Toż na dołączonym CD-ROMie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Tomografia komputerowa[Computer tomography] / Ryszard TADEUSIEWICZ, Marek R. OGIELA // W: Inżynieria biomedyczna : księga współczesnej wiedzy tajemnej w wersji przystępnej i przyjemnej / pod red. nauk. Ryszarda Tadeusiewicza. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008 + CD-ROM. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0290). — ISBN: 978-83-7464-168-5. — S. 26–30. — Bibliogr. s. 30. — Toż na dołączonym CD-ROMie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Ultrasonografia[Ultrasonography] / Ryszard TADEUSIEWICZ, Marek R. OGIELA // W: Inżynieria biomedyczna : księga współczesnej wiedzy tajemnej w wersji przystępnej i przyjemnej / pod red. nauk. Ryszarda Tadeusiewicza. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008 + CD-ROM. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0290). — ISBN: 978-83-7464-168-5. — S. 92–96. — Bibliogr. s. 96. — Tekst na dołączonym CD-ROMie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Using neural models for evaluation of biological activity of selected chemical compounds / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Applications of computational intelligence in biology : current trends and open problems / eds. Tomasz G. Smolinski, Mariofanna G. Milanova, Aboul-Ella Hassanien. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2008. — (Studies in Computational Intelligence ; ISSN 1860-949X ; vol. 122). — ISBN: 978-3-540-78533-0. — S. 135–159. — Bibliogr. s. 159, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Wprowadzenie: „Zgadnij kotku, co mam w środku...”[Introduction – guess, what I have inside?] / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Inżynieria biomedyczna : księga współczesnej wiedzy tajemnej w wersji przystępnej i przyjemnej / pod red. nauk. Ryszarda Tadeusiewicza. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008 + CD-ROM. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0290). — ISBN: 978-83-7464-168-5. — S. 21–24. — Biblioogr. s. 24. — Toż na dołączonym CD-ROMie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: