Wykaz publikacji wybranego autora

Ryszard Tadeusiewicz, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kbib, Katedra Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria biomedyczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / biocybernetyka i inżynieria biomedyczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9675-5819

ResearcherID: A-8933-2017

Scopus: 7003526620

PBN: 895151

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • A case of Web cancer / Brian Bigelow, Ryszard Janicki, Tamar Kakiashvili, Waldemar W. Koczkodaj, Kaldrum Passi, Ryszard TADEUSIEWICZ // Pro Dialog : computer programming and applications : a scientific journal of the Polish Information Processing Society ; ISSN 0867-6011. — 2007 no. 23, s. 59–62. — Bibliogr. s. 62, Abstr.. — ISBN: 978-83-89529-48-0

 • keywords: AI, terrorism, STMP, SPY-ware, SPAM, SAV, Mal-ware, AU

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analysis of human eye movements during the plot inspection as a tool of assessment of local informative value of the 12-lead ECG / Ryszard TADEUSIEWICZ, Piotr AUGUSTYNIAK // Biocybernetics and Biomedical Engineering ; ISSN 0208-5216. — 2007 vol. 27 no. 1–2, s. 169–176. — Bibliogr. s. 176

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Automatic understanding of images / Ryszard TADEUSIEWICZ, Marek OGIELA // W: ICSIIT 2007 : soft computing, intelligent system and information technology : 26–27 July 2007 Bali, Indonesia : conference program / Petra Christian University. Informatics Engineering Department, Center of Soft Computing and Intelligent System Studies. — [Indonesia : s. n.], [2007]. — Opis wg programu konferencji. — S. 13–38. — Bibliogr. s. 35–38, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Bezpieczeństwo systemów informatycznych : wykład inauguracyjny[Safety of information systems] / Ryszard TADEUSIEWICZ ; Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie. — Kraków : [WSEI], 2007. — 24 s.. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • CMS'07 : Computer Methods and Systems : VI konferencja : 21–23 November 2007, Kraków, Poland / eds. Ryszard TADEUSIEWICZ, Antoni LIGĘZA, Maciej SZYMKAT ; AGH University of Science and Technology, Cracow. — Kraków : Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, 2007. — IX, [3], 407 s.. — Bibliogr. przy rozdz., Indeks. — ISBN10: 83-916420-4-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Co statystyczny Kowalski może mieć z PAN-u? : rozmowa z prof. Ryszardem Tadeusiewiczem, byłym rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej[What has average Mr Kowalski got from Polish Academy of Sciences?] / Ryszard TADEUSIEWICZ ; rozm. Paweł Stachnik // Dziennik Polski ; ISSN 0137-9089. — 2007 R. 63 nr 129, s. 5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Cognitive categorization in modeling decision and pattern understanding / Lidia OGIELA, Ryszard TADEUSIEWICZ, Marek R. OGIELA // W: Modeling Decisions for Artificial Intelligence [Dokument elektroniczny] : 4th international conference, MDAI 2007 : Kitakyushu, Japan, August 2007 : proceedings / eds. Vicenç Torra, Yasuo Narukawa, Yuji Yoshida. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Japan : s. n.], cop. 2007. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-84-00-08539-1. — S. 69–75. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 75, Abstr.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Cognitive linguistic categorization for medical multi-dimensional pattern understanding / Lidia OGIELA, Ryszard TADEUSIEWICZ, Marek R. OGIELA // W: ACCV'07 [Dokument elektroniczny] : Workshop subspace 2007 ; Satellite workshop on Multi-dimensional and multi-view image processing ; Supplemental files ; Demo documents : 8th Asian Conference on Computer Vision : Tokyo, Japan, Nov. 18–22, 2007. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Japan : s. n.], [2007]. — 1 dysk optyczny. — S. 150–156. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 155–156, Abstr.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Referat zawarty w: Satellite workshop on Multi-dimensional and multi-view image processing

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Computers and images: from filtering and other processing procedures, through feature analysis and pattern recognition, up to the automatic understanding of the merit content / Ryszard TADEUSIEWICZ, Marek R. OGIELA // W: CMS'07 : Computer Methods and Systems = Metody i systemy komputerowe : VI konferencja : 21–23 November 2007, Kraków, Poland / eds. Ryszard Tadeusiewicz, Antoni Ligęza, Maciej Szymkat ; AGH University of Science and Technology, Cracow. — Kraków : Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, 2007. — ISBN10: 83-916420-4-6. — S. 1–16. — Bibliogr. s. 14–16, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Czas pleciugi już niedługi[Jabberwock will come soon] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Charaktery ; ISSN 1427-695X. — 2007 nr 1, s. 5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • Czy komputery będą kiedyś myśleć?Will computers be able to think one day? / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: ECFUN [Dokument elektroniczny] : European Children's Future University Network : forum młodych odkrywców / European Commission, Sixth Framework Programme. — [Europe : ECFUN], [cop. 2007]. — Ekran 1–7. — Tryb dostępu: http://ecfun.univie.ac.at [2008-09-03]. — Tyt przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Ethylbenzene dehydrogenase – the mechanism of biocatalytic oxidation of alkylaromatic and alkylheterocyclic compounds / M. Szaleniec, P. Nowak, R. TADEUSIEWICZ, M. Witko, J. Heider // W: XXXIX OKK : materiały XXXIX Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego : Kraków, 14–16 marca 2007 / red. Łukasz Mokrzycki ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN. Polski Klub Katalizy. — Kraków : IKiFP PAN, 2007. — Opis częśc. wg okł.. — S. 49–50, O-22. — Bibliogr. s. 50

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • E-wychowanie : jak osiągnąć w systemach e-nauczania ideał jedności kształcenia i wychowania? : [prezentacja slajdów][E-upbringing : how to achive ideal of unity of education and upbringing in e-education systems?] / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Uniwersytet Wirtualny VU'07 [Dokument elektroniczny] : model, narzędzia, praktyka : e-nauczanie jako innowacja edukacyjna, społeczna i technologiczna : VII konferencja : Warszawa 20–23 czerwca 2007 / Uniwersytet Warszawski. Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Warszawa : UW], [2007]. — Dane na Dysku Flash. — 65 slajdów. — Wymagania systemowe: Power Point

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Foresight, czyli zaglądanie w przyszłość inżynierii biomedycznej w Polsce[Foresight, that is, looking into the future of biomedical engineering in Poland] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Inżynierowie dla Biologii i Medycyny : kwartalnik wykładowców i studentów inżynierii biomedycznej ; ISSN 1897-9149. — 2007 nr 2, s. 2–6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Gospodarka Surowcami Mineralnymi ; ISSN 0860-0953Mineral Resources Management / red. z. spec. Ryszard TADEUSIEWICZ, Jerzy KICKI ; Polska Akademia Nauk. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2007. — t. 23 z. spec. 4. — Polski Kongres Górniczy : sesja 8: Informatyka w górnictwie – stan aktualny, szanse i wyzwania : Kraków, 19–21 września 2007. — Toż. Na CD-ROM-ie. — CD-ROM zawiera 14 sesji tematycznych

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Informatyka w górnictwie i nie tylko – gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?Information science in mining and not only – where do we are and where do we aim? / Jerzy KICKI, Ryszard TADEUSIEWICZ // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2007 t. 23 z. spec. 4, s. 111–135. — Bibliogr. s. 134–135, Streszcz., Abstr.. — Toż na CD-ROM-ie. — CD-ROM zawiera 14 sesji tematycznych. — Polski Kongres Górniczy : sesja 8: Informatyka w górnictwie – stan aktualny, szanse i wyzwania : Kraków 19–21 września 2007 / red. z. spec. Ryszard Tadeusiewicz, Jerzy Kicki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Jaki model e-edukacji – robot czy megafon?[Which of the e-education models: robot or megaphone?] / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Komputer w edukacji : 17. ogólnopolskie sympozjum naukowe : Kraków 28–29 września 2007 / red. nauk. Janusz Morbitzer ; Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Pracownia Technologii Nauczania. — Kraków : PTN AP, 2007. — ISBN: 978-83-7271-440-4. — S. 253–259. — Bibliogr. s. 259

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • Komputerowa analiza i przetwarzanie obrazów medycznych[Computer analysis and processing of the medical images] / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Narzędzia teleinformatyczne w diagnostyce : rozwój środowiska e-Health z wykorzystaniem technologii cyfrowych : III konferencja Centrum Edukacji Medycznej : 25 kwietnia 2007 r., Warszawa. — [Warszawa : Centrum Promocji Informatyki], [2007]. — S. 5–273. — toż. W: Narzędzia teleinformatyczne w diagnostyce – rozwój środowiska e-Health z wykorzystaniem technologii cyfrowych [Dokument elektroniczny] : III konferencja CEMED : 25 kwietnia 2007 r., Warszawa. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Centrum Edukacji Medycznej. — [Warszawa : Centrum Promocji Informatyki, 2007]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–531]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Laudacja[Eulogy] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Episteme : czasopismo naukowo-kulturalne ; ISSN 1895-4421. — 2007 nr 4, s. 201–204

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Leksykon e-nauczania : praca zbiorowa[e-Learning lexicon] / pod red. Ryszarda TADEUSIEWICZA, Ryszarda S. Chorasia, Roberta Rudowskiego. — Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007. — 63 s.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Mamy zielone światło : rozmowa z prof. zw. dr. hab. inż. Ryszardem Tadeusiewiczem z Akademii Górniczo-Hutniczej[We have the favourable climate] / Ryszard TADEUSIEWICZ ; rozm.: Agnieszka Sikora // Gazeta Uniwersytecka (Katowice) / Uniwersytet Śląski, Katowice ; ISSN 1505-6317. — 2007 nr 2, s. 4–5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Medycyna na odległość[Medicine on distance] / Ryszard TADEUSIEWICZ // OPM Ogólnopolski Przegląd Medyczny : magazyn lekarzy i menedżerów służby zdrowia ; ISSN 1641-7348. — 2007 nr 9–10, s. 54, 56–58

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Młode umysły w starych murach : „Nowe szaty Krakowa” – debata na łamach „Dziennika Polskiego”[Young brains in old brickworks] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Dziennik Polski ; ISSN 0137-9089. — 2007 R. 63 nr 130, s. 15

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: