Wykaz publikacji wybranego autora

Ryszard Tadeusiewicz, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kbib, Katedra Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria biomedyczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / biocybernetyka i inżynieria biomedyczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9675-5819

ResearcherID: A-8933-2017

Scopus: 7003526620

PBN: 895151

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Bezpieczeństwo systemów informatycznych : wykład inauguracyjny[Safety of information systems] / Ryszard TADEUSIEWICZ ; Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie. — Kraków : [WSEI], 2007. — 24 s.. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Co statystyczny Kowalski może mieć z PAN-u? : rozmowa z prof. Ryszardem Tadeusiewiczem, byłym rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej[What has average Mr Kowalski got from Polish Academy of Sciences?] / Ryszard TADEUSIEWICZ ; rozm. Paweł Stachnik // Dziennik Polski ; ISSN 0137-9089. — 2007 R. 63 nr 129, s. 5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Czas pleciugi już niedługi[Jabberwock will come soon] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Charaktery ; ISSN 1427-695X. — 2007 nr 1, s. 5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Dokonania Międzywydziałowej Komisji Nauk Technicznych PAU w latach 2005–2007Activities of the Interdepartmental Committee of Technical Sciences PAU in 2005–2007 / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Prace Komisji Nauk Technicznych, T. 2 / pod red. Ryszarda Tadeusiewicza ; Polska Akademia Umiejętności. — Kraków : PAU, cop. 2007. — ISBN: 978-83-60183-70-0. — S. 7–10. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Eksploracja właściwości sieci neuronowych przy użyciu specjalnie napisanych programówExploration of neural networks properties using specially written programs / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Prace Komisji Nauk Technicznych, T. 2 / pod red. Ryszarda Tadeusiewicza ; Polska Akademia Umiejętności. — Kraków : PAU, cop. 2007. — ISBN: 978-83-60183-70-0. — S. 113–124. — Bibliogr. s. 124, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • E-wychowanie : jak osiągnąć w systemach e-nauczania ideał jedności kształcenia i wychowania? : [prezentacja slajdów][E-upbringing : how to achive ideal of unity of education and upbringing in e-education systems?] / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Uniwersytet Wirtualny VU'07 [Dokument elektroniczny] : model, narzędzia, praktyka : e-nauczanie jako innowacja edukacyjna, społeczna i technologiczna : VII konferencja : Warszawa 20–23 czerwca 2007 / Uniwersytet Warszawski. Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Warszawa : UW], [2007]. — Dane na Dysku Flash. — 65 slajdów. — Wymagania systemowe: Power Point

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Foresight, czyli zaglądanie w przyszłość inżynierii biomedycznej w Polsce[Foresight, that is, looking into the future of biomedical engineering in Poland] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Inżynierowie dla Biologii i Medycyny : kwartalnik wykładowców i studentów inżynierii biomedycznej ; ISSN 1897-9149. — 2007 nr 2, s. 2–6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Gospodarka Surowcami Mineralnymi ; ISSN 0860-0953Mineral Resources Management / red. z. spec. Ryszard TADEUSIEWICZ, Jerzy KICKI ; Polska Akademia Nauk. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2007. — t. 23 z. spec. 4. — Polski Kongres Górniczy : sesja 8: Informatyka w górnictwie – stan aktualny, szanse i wyzwania : Kraków, 19–21 września 2007. — Toż. Na CD-ROM-ie. — CD-ROM zawiera 14 sesji tematycznych

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Informatyka w górnictwie i nie tylko – gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?Information science in mining and not only – where do we are and where do we aim? / Jerzy KICKI, Ryszard TADEUSIEWICZ // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2007 t. 23 z. spec. 4, s. 111–135. — Bibliogr. s. 134–135, Streszcz., Abstr.. — Toż na CD-ROM-ie. — CD-ROM zawiera 14 sesji tematycznych. — Polski Kongres Górniczy : sesja 8: Informatyka w górnictwie – stan aktualny, szanse i wyzwania : Kraków 19–21 września 2007 / red. z. spec. Ryszard Tadeusiewicz, Jerzy Kicki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Jaki model e-edukacji – robot czy megafon?[Which of the e-education models: robot or megaphone?] / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Komputer w edukacji : 17. ogólnopolskie sympozjum naukowe : Kraków 28–29 września 2007 / red. nauk. Janusz Morbitzer ; Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Pracownia Technologii Nauczania. — Kraków : PTN AP, 2007. — ISBN: 978-83-7271-440-4. — S. 253–259. — Bibliogr. s. 259

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Kognitywna kategoryzacja w ekonomicznych systemach informacyjnychCognitive categorization in economical information systems / Lidia OGIELA, Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Zarządzanie organizacjami w gospodarce rynkowej = Organisation management in free market economy / red. nauk. Wiesław Waszkielewicz. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — ISBN: 978-83-7464-153-1. — S. 261–267. — Bibliogr. s. 267, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Komputerowa analiza i przetwarzanie obrazów medycznych[Computer analysis and processing of the medical images] / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Narzędzia teleinformatyczne w diagnostyce : rozwój środowiska e-Health z wykorzystaniem technologii cyfrowych : III konferencja Centrum Edukacji Medycznej : 25 kwietnia 2007 r., Warszawa. — [Warszawa : Centrum Promocji Informatyki], [2007]. — S. 5–273. — toż. W: Narzędzia teleinformatyczne w diagnostyce – rozwój środowiska e-Health z wykorzystaniem technologii cyfrowych [Dokument elektroniczny] : III konferencja CEMED : 25 kwietnia 2007 r., Warszawa. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Centrum Edukacji Medycznej. — [Warszawa : Centrum Promocji Informatyki, 2007]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–531]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Koncepcja odbiornika systemu AIS wykorzystującego sztuczne sieci neuronowe do korekcji sygnału[Conception of AIS system receiver using neural networks for signal correction] / Jacek WSZOŁEK, Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Problemy naukowo-techniczne w wyczynowym sporcie żeglarskim : IV ogólnopolska konferencja : 20–29.04.2007 r. / red. nauk. Zbigniew Dąbrowski, W. Wojciech Skórski, Jerzy Maryniak ; Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych. Instytut Podstaw Budowy Maszyn Politechniki Warszawskiej. — [Warszawa : WSiMR IPBM PW], 2007. — ISBN10: 83-89703-15-7. — S. 53–58. — Bibliogr. s. 58

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Kreatywność jako warunek rozwoju automatyki[Creativity as a condition of automatics development] / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: XI Konferencja automatyków : Rytro 2007 : 22–23 maja 2007 r. : materiały konferencyjne. — Tarnów : Skamer Automatic Control Measurement, 2007. — S. 1–10 [numeracja całości nieciągła]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Laudacja[Eulogy] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Episteme : czasopismo naukowo-kulturalne ; ISSN 1895-4421. — 2007 nr 4, s. 201–204

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Leksykon e-nauczania : praca zbiorowa[e-Learning lexicon] / pod red. Ryszarda TADEUSIEWICZA, Ryszarda S. Chorasia, Roberta Rudowskiego. — Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007. — 63 s.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Mamy zielone światło : rozmowa z prof. zw. dr. hab. inż. Ryszardem Tadeusiewiczem z Akademii Górniczo-Hutniczej[We have the favourable climate] / Ryszard TADEUSIEWICZ ; rozm.: Agnieszka Sikora // Gazeta Uniwersytecka (Katowice) / Uniwersytet Śląski, Katowice ; ISSN 1505-6317. — 2007 nr 2, s. 4–5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Medycyna na odległość[Medicine on distance] / Ryszard TADEUSIEWICZ // OPM Ogólnopolski Przegląd Medyczny : magazyn lekarzy i menedżerów służby zdrowia ; ISSN 1641-7348. — 2007 nr 9–10, s. 54, 56–58

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Młode umysły w starych murach : „Nowe szaty Krakowa” – debata na łamach „Dziennika Polskiego”[Young brains in old brickworks] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Dziennik Polski ; ISSN 0137-9089. — 2007 R. 63 nr 130, s. 15

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Model mózgu do samodzielnych domowych eksperymentów[Model of the brain for self-contained domestic experiments] / Ryszard TADEUSIEWICZ // Wszechświat (Kraków) ; ISSN 0043-9592. — 2007 t. 108 nr 10–12, s. 278–280

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Motywacje rozwijania e-edukacji i ich konsekwencje[The motivations of e-education development and their consequences] / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: „Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka – VU'2006” : VI konferencja : 1–3 czerwca 2006 roku / Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych. — Warszawa : Wydawnictwo PJWSTK, cop. 2007. — Opis częśc. wg wstępu. — S. 18–22. — Bibliogr. s. 21–22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Nauka i technika a przyszłość EuropyScience and technology facing the future of Europe / Bogdan Galwas, Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Europa w perspektywie roku 2050 = Europe in the perspective to 2050 / Polska Akademia Nauk. Kancelaria PAN. Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”. — Warszawa : Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, cop. 2007. — ISBN: 978-83-923980-9-7. — S. 221–240

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Nowe technologie dowodowe dla przestępstw popełnianych w obszarze Społeczeństwa Informacyjnego[New investigation technologies for crimes committed in the Information Society area] / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Nowe technologie dowodowe a proces karny : konferencja Sędziów Izby Karnej i Izby Wojskowej Sądu Najwyższego : Serock 2007 : materiały przedkonferencyjne / oprac. Michał Hudzik. — [Polska : s. n.], [2007]. — S. 17–18

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: